I. Pozadina

Pravilima zakona o zdravstvenom osiguranju (HIPAA) („pravila”) opisuje se kako društvo Novocure Inc. („Novocure”, „mi” i ostali izvedeni oblici) djeluje u skladu sa zahtjevima zakona o zdravstvenom osiguranju (engl. Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPAA”). Društvo Novocure pružatelj je usluga zdravstvene skrbi u obliku trajne medicinske opreme (engl. durable medical equipment, „DME”) te opremu DME pruža izravno bolesnicima/pacijentima. Kao pružatelj opreme DME, društvo Novocure ima pristup zaštićenim zdravstvenim podatcima (engl. protected health information, „PHI”) te podnosi zahtjeve za nadoknadu troškova. Stoga je društvo Novocure obuhvaćeni subjekt kako je definirano zakonom HIPAA. Ova pravila opsuju kako društvo Novocure namjerava djelovati u skladu s raznim zahtjevima zakona HIPAA. Pravilo se primjenjuje samo na zaštićene zdravstvene podatke (kako je definirano u nastavku) bolesnika/pacijenata koji su nastanjeni u SAD-u.

II. Zaštita privatnosti

Posvećeni smo osiguravanju da se zaštićeni zdravstveni podatci naših bolesnika/pacijenata („PHI”) upotrebljavaju i otkrivaju u skladu sa zakonom HIPAA. Posvećeni smo izradi evidencije o proizvodima i uslugama koje pružamo svojim bolesnicima/pacijentima. Ti su nam upisi potrebni kako bismo svojim bolesnicima/pacijentima pružili kvalitetne proizvode i usluge skrbi te kako bismo djelovali u skladu s određenim zakonskim zahtjevima. Ova se pravila primjenjuju na PHI-je bolesnika/pacijenata koje upotrebljavamo i otkrivamo u svojoj ulozi pružatelja usluga zdravstvene skrbi. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti, obratite se službeniku društva Novocure za zaštitu privatnosti.

III. Naši zakonski zahtjevi

U skladu sa zakonom HIPAA obvezni smo, između ostalog:

 • pobrinuti se da se PHI upotrebljava i otkriva samo kako je dopušteno i/ili kako se traži zakonom HIPAA;
 • obavijestiti bolesnike/pacijente o svojim pravnim obvezama i praksama zaštite privatnosti u pogledu njihovih PHI-ja;
 • obavijestiti bolesnike/pacijente ako nismo u mogućnosti pristati na zatražena ograničenja u pogledu upotrebe i otkrivanja njihovih podataka;
 • pristati na razumne zahtjeve bolesnika/pacijenata da svoje PHI-je dostave alternativnim načinima ili na alternativne lokacije;
 • pribaviti njihova pisana ovlaštenja i u druge svrhe osim onih navedenih u nastavku i dopuštenih zakonom HIPAA;
 • pridržavati se odredbi obavijesti o praksama zaštite privatnosti koja je trenutačno na snazi.

IV. Tko će se pridržavati naših praksi zaštite privatnosti

Ovim pravilima opisuju se prakse zaštite privatnosti društva Novocure u skladu sa zakonom HIPAA i od svih se zaposlenika, sveg osoblja i svih poslovnih suradnika traži, kako je to primjenjivo, da ih se pridržavaju. Svi subjekti, sva mjesta (centri) i lokacije društva Novocure mogu međusobno dijeliti PHI-je u svrhe liječenja, plaćanja i/ili postupaka u pružanju zdravstvene skrbi kako se opisuje u obavijesti o praksama zaštite privatnosti.

V. Bolesnik/pacijent ima prava u pogledu svojih zaštićenih zdravstvenih podataka

Bolesnik/pacijent ima sljedeća prava u pogledu PHI-ja koje o njemu čuvamo:

 • Pravo na pregled i primjerak. Bolesnik/pacijent ima pravo pregledati i zatražiti primjerak PHI-ja koji se može upotrijebiti kako bi se donijele odluke o njegovoj skrbi. To obično uključuje medicinske zapise i evidencije o naplati. Ako bolesnik/pacijent želi pregledati i/ili zatražiti primjerak svojeg PHI-ja, treba se obratiti na broj 855-281-9301 ili na adresu support@novocure.com. Društvo Novocure ne smije naplatiti naknadu za izradu primjerka zatraženih datoteka. Društvo Novocure može i odbiti bolesnikov/pacijentov zahtjev za pregledom i/ili primjerkom svojeg PHI-ja u određenim okolnostima. Ako je bolesniku/pacijentu odbijen pristup takvom PHI-ju, taj bolesnik/pacijent može zatražiti reviziju odbijenice. Društvo Novocure odabrat će neovisnu osobu za revidiranje zahtjeva i odbijenice te će prihvatiti ishod takvog pregleda.
 • Pravo na izmjene i dopune. Ako bolesnik/pacijent smatra da je njegov PHI netočan ili nepotpun, bolesnik/pacijent može tražiti izmjenu i dopunu podataka. Bolesnik/pacijent ima pravo zatražiti izmjenu i dopunu tijekom vremena u kojem čuvamo njegove podatke. Ako bolesnik/pacijent zatraži bilo kakvu izmjenu i dopunu PHI-ja, potrebno ga je uputiti na broj 855-281-9301 ili na adresu support@novocure.com. Bolesnik/pacijent mora navesti razlog kojim se podržava njegov zahtjev, a mi možemo odbiti njegov zahtjev za izmjenom i dopunom ako on ne uključuje razlog kojim se opravdava zahtjev. Uz to, bolesnikov/pacijentov zahtjev za izmjenom i dopunom PHI-ja možemo odbiti ako bolesnik/pacijent zatraži izmjenu i dopunu PHI-ja:
  • koji mi nismo izradili, osim ako osoba ili subjekt koji su izradili podatke više nisu dostupni kako bi proveli izmjenu i dopunu;
  • koji nije dio PHI-ja koji mi čuvamo ili koji za sebe čuvamo;
  • koji nije dio podataka za koje bi se našim bolesnicima/pacijentima dopustio pregled ili zadobivanje primjerka; ili
  • koji su točni i potpuni.
 • Pravo na uvid u evidenciju otkrivanja zdravstvenih podataka (engl. „Accounting of Disclosures”). Bolesnici/pacijenti imaju pravo zatražiti „uvid u evidenciju otkrivanja zdravstvenih podataka”. Uvid u evidenciju otkrivanja zdravstvenih podataka popis je određenih otkrivanja PHI-ja u vezi s našim bolesnicima/pacijentima. Društvo Novocure omogućit će uvid u evidenciju svih otkrivanja zdravstvenih podataka uz neke izuzetke. Društvo Novocure NEĆE omogućiti otkrivanja:
  • podataka o liječenju, plaćanju i postupcima u pružanju zdravstvene skrbi;
  • podataka koje smo pružili svojim bolesnicima/pacijentima o njihovu PHI-ju;
  • podataka koje smo pružili osobama uključenima u njihovu skrb ili u druge svrhe obavijesti;
  • podataka koje smo pružili na temelju ovlaštenja koje su potpisali bolesnici/pacijenti, a kojima se obznanjuju specifične upotrebe i otkrivanja;
  • podataka u situaciji u kojoj su oni dio ograničenog skupa podataka (engl. Limited Data Set) (kako je definirano zakonom HIPAA);
  • podataka u situaciji u kojoj su oni povezani s inače dopuštenim otkrivanjem;
  • podataka u svrhu nacionalne sigurnosti ili u obavještajne svrhe; i
  • popravnim ustanovama ili u situacijama oduzimanja slobode kao provedbe zakona.

Kako bi zatražio ovaj popis ili uvid u evidenciju otkrivanja zdravstvenih podataka, bolesnik/pacijent može se obratiti na broj 855-281-9301 ili na adresu support@novocure.com. Možemo zatražiti da bolesnik/pacijent zahtjev pošalje u pisanom obliku. U zahtjevu bolesnika/pacijenta mora se navesti vremensko razdoblje za koje traži uvid u evidenciju otkrivanja zdravstvenih podataka, a koje ne može biti dulje od šest godina od datuma zahtjeva. U zahtjevu bolesnika/pacijenta mora se navesti u kojem obliku bolesnik/pacijent želi popis (tj. papirnatom ili elektroničkom). Prvi popis koji bolesnik/pacijent zatraži u roku od 12 mjeseci bit će besplatan. Za dodatne će popise bolesnik/pacijent platiti razumne troškove omogućavanja popisa. Bolesnika/pacijenta obavijestit ćemo o uključenim troškovima, a on može odabrati da povuče ili izmijeni svoj zahtjev prije naplate bilo kakvih troškova.

 • Prava na zahtijevanje ograničenja. Bolesnik/pacijent ima pravo zatražiti ograničenje PHI-ja koji upotrebljavamo ili otkrivamo o njemu, a koji se odnosi na liječenje, plaćanje ili postupke u pružanju zdravstvene skrbi. Bolesnik/pacijent ima pravo zatražiti ograničenje PHI-ja koje o njemu otkrivamo nekom tko je uključen u njegovu skrb ili plaćanje njegove njege, kao što su član obitelji ili prijatelj. Nismo obvezni pristati na takav zahtjev. Ako pristanemo, bit ćemo suglasni sa zahtjevom osim ako podatci nisu potrebni kako bi bolesnik/pacijent dobio hitno liječenje. Bolesnik/pacijent može se obratiti na broj 855-281-9301 ili na adresu support@novocure.com kako bi zatražio ograničenja, no možemo tražiti pisani zahtjev. Naši bolesnici/pacijenti moraju nam reći i) koje podatke bolesnik/pacijent želi ograničiti, ii) želi li bolesnik/pacijent ograničiti našu upotrebu, otkrivanje ili oboje te iii) na koga bolesnik/pacijent želi primijeniti ograničenja, na primjer, otkrivanja bračnom partneru.
 • Prava na zahtjev za povjerljivom komunikacijom. Bolesnik/pacijent ima pravo zatražiti da s njim komuniciramo o medicinskim pitanjima na određen način ili na određenoj lokaciji. Na primjer, naši bolesnici/pacijenti mogu zatražiti da s njima kontaktiramo samo na poslu ili e-poštom. Bolesnik/pacijent može se obratiti na broj 855-281-9301 ili na adresu support@novocure.com kako bi zatražio povjerljivu komunikaciju, no možemo tražiti pisani zahtjev. Pristat ćemo na sve razumne zahtjeve. U zahtjevu bolesnika/pacijenta mora biti naznačeno kako i kada bolesnik/pacijent želi da s njim kontaktiramo.
 • Pravo na opoziv ovlaštenja. Bolesnik/pacijent ima pravo, u slučajevima u kojima je potrebno pisano ovlaštenje, opozvati takvo ovlaštenje za upotrebu ili otkrivanje PHI-ja osim do mjere do koje su se radnje već provele. Takvi opozivi moraju biti u pisanom obliku te ih je potrebno poslati u skladu s ovlaštenjem koje je bolesnik/pacijent potpisao.
 • Pravo na papirnati primjerak obavijesti o praksama zaštite privatnosti. Bolesnik/pacijent ima pravo primiti papirnati primjerak obavijesti o praksama zaštite privatnosti. Bolesnik/pacijent može zatražiti primjerak obavijesti o praksama zaštite privatnosti bilo kada. Čak i ako je bolesnik/pacijent pristao primiti elektronički primjerak obavijesti o praksama zaštite privatnosti, on i dalje ima pravo primiti papirnati primjerak obavijesti o praksama zaštite privatnosti, ako to zatraži. Bolesnik/pacijent može se obratiti na broj 855-281-9301 ili na adresu support@novocure.com kako bi zatražio papirnati primjerak.
 • Kako možemo upotrebljavati i otkrivati zaštićene zdravstvene podatke svojih bolesnika/pacijenata kako je to dopušteno ili se zahtijeva zakonom.

Sljedećim kategorijama opisuju se razni načini na koje nam je dopušteno upotrebljavati i otkrivati PHI kao pružatelj usluga zdravstvene skrbi. Neke od tih kategorija možda se ne primjenjuju na naše poslovanje te možda PHI-je ne možemo upotrebljavati ni otkrivati za takve svrhe. Ne navodi se svaka upotreba ni svako otkrivanje u nekoj kategoriji. Međutim, svaki način na koji nam je dopušteno ili na koji smo obvezni upotrebljavati ili otkriti PHI bez ovlaštenja pripast će jednoj od kategorija.

 • Za liječenje. PHI-je o bolesnicima/pacijentima možemo upotrebljavati ili otkriti kako bismo pomogli zdravstvenim radnicima i pružateljima usluge medicinskog liječenja ili usluge zdravstvene skrbi našim bolesnicima/pacijentima. Na primjer, PHI-je koji se odnose na bolesnikovu/pacijentovu upotrebu naših proizvoda ili usluga možemo omogućiti liječnicima i osoblju u ordinaciji bolesnikova/pacijentova liječnika kako bismo pomogli liječnicima u održavanju prikladne upotrebe uređaja.
 • Za plaćanje. PHI-je o bolesniku/pacijentu možemo upotrebljavati i otkriti kako bismo proizvode i usluge koje pružamo bolesniku/pacijentu mogli naplatiti te prikupiti uplatu od bolesnika/pacijenta, osiguravajućeg društva ili treće strane. Na primjer, možda ćemo informacije o bolesnikovu/pacijentovu zdravstvenom planu, osiguranju Medicare ili o zdravstvenoj ustanovi u kojoj pacijent boravi primiti od navedenih ili navedenima otkriti, a o proizvodima i uslugama koje smo pružili bolesniku/pacijentu kako bi bolesnik/pacijent ili drugi odgovorni uplatitelj mogli platiti proizvode i usluge. To posebice može uključivati podatke potrebne za izdavanje recepta, dodjelu naknada, snimke MR-om i podatke iz medicinskog kartona. Bolesnikovu/pacijentovu pružatelju usluga zdravstvene skrbi ili zdravstvenoga plana također možemo priopćiti podatke o proizvodima ili uslugama koje će bolesnik/pacijent primiti, a kako bismo dobili prethodno odobrenje ili utvrdili hoće li taj proizvod ili usluga pokriti pacijentov pružatelj skrbi ili zdravstvenog plana.
 • U marketinške svrhe. S vremena na vrijeme Novocure može, u korist klijenata, bolesnika/pacijenata i tržišta na kojem pruža usluge, izdati informacije, pozive na financiranje ili marketinške materijale o svojim proizvodima i uslugama. Vaša prava prema pravilu o zaštiti privatnosti uključuju Vašu mogućnost da zatražite ograničenja ili opozovete uključivanje svojih podataka u bilo koje vrijeme i u svim oblicima komunikacije, kao i mogućnost prihvaćanja ili odustajanja od svih marketinških aktivnosti ili aktivnosti financiranja, upotreba i otkrivanja PHI-ja u marketinške svrhe, uključujući komunikacije u vezi sa subvencioniranim liječenjem; otkrivanja koja za svrhu imaju prodaju PHI-ja; druge upotrebe i otkrivanja koja nisu opisana u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti ili dopuštena pravilom o privatnosti.
 • Za radnje pružanja usluga zdravstvene skrbi. PHI-je o bolesniku/pacijentu možemo upotrebljavati i otkriti za svoje zdravstvene radnje te možemo otkriti PHI-je o bolesniku/pacijentu drugim pružateljima usluga zdravstvene skrbi uključenima u njihovu skrb radi određenih postupaka u pružanju zdravstvene skrbi. Te upotrebe i ta otkrivanja nužni su za rad društva Novocure i njima se jamči da korisnici naših proizvoda primaju cjenovno najisplativije i najbolje moguće terapeutske proizvode. Primjeri postupaka u pružanju zdravstvene skrbi društva Novocure uključuju, između ostalog, isporuku, preuzimanje i servisiranje, prikupljanja, interne revizije, poslovno planiranje (uključujući analizu duljine upotrebe proizvoda i usluga, korisnost ili razvoj/poboljšanje metoda ili pravila za nadoknadu), procjenu kvalitete skrbi i ishoda bolesnikova/pacijentova slučaja i sličnih slučajeva te aktivnosti za osiguranje kvalitete ili poboljšanje. PHI-je o mnogim bolesnicima/pacijentima možemo kombinirati kako bismo odlučili koje bismo dodatne proizvode i usluge trebali ponuditi, koji proizvodi i usluge nisu potrebni te kako bismo opravdali razinu učinkovitosti svojih proizvoda u skrbi o pojedincima kao što je bolesnik/pacijent. Podatke možemo otkriti i zdravstvenim ustanovama i neovisnim istraživačima radi pregleda i učenja. Možemo ukloniti podatke kojima je moguće utvrditi identitet bolesnika/pacijenta iz skupa PHI-ja, a kako bi ih drugi mogli upotrebljavati radi ispitivanja zdravstvene skrbi i provođenja zdravstvene njege bez kršenja pravila o zaštiti privatnosti.
 • Obavijesti/podsjetnici. PHI-je možemo upotrebljavati i otkriti kako bismo kontaktirali s bolesnikom/pacijentom ili organizirali kontakt između bolesnika/pacijenta i njegova pružatelja usluga zdravstvene skrbi u pogledu isporuke, održavanja, uporabe ili preuzimanja proizvoda.
 • Osobe uključene u pružanje skrbi ili plaćanje skrbi naših bolesnika/pacijenata. Članu obitelji, drugoj osobi u rodbinskoj vezi, bliskom prijatelju bolesnika/pacijenta ili bilo kojoj drugoj osobi koju bolesnik/pacijent identificira možemo otkriti PHI-je izravno relevantne za sudjelovanje te osobe u skrbi za bolesnika/pacijenta ili u plaćanju za skrb bolesnika/pacijenta ako je bolesnik/pacijent nije prisutan na takvom otkrivanju ili je prije toga na drugi način bio dostupan te ako je bolesnik/pacijent u mogućnosti donijeti odluke o liječenju, a ako: (i) dobijemo bolesnikovu/pacijentovu suglasnost; (ii) bolesniku/pacijentu pružimo mogućnost na prigovor na otkrivanje, a bolesnik/pacijent to ne učini ili (iii) zaključimo iz okolnosti, na temelju profesionalne prosudbe, da bolesnik/pacijent nema prigovor na otkrivanje. Možemo dobiti bolesnikovu/pacijentovu usmenu suglasnost ili protivljenje u vezi s otkrivanjem. Međutim, ako bolesnik/pacijent nije prisutan ili ako suglasnost ili odbijanje otkrivanja nisu moguće izvedivi zbog bolesnikove/pacijentove nesposobnosti ili zbog hitne okolnosti, možemo, na temelju profesionalne prosudbe, utvrditi bi li otkrivanje bilo u bolesnikovu/pacijentovu najboljem interesu te, ako bi bilo, otkriti samo one PHI-je koji su izravno relevantni za osobu koja je uključena u zdravstvenu skrb o bolesniku/pacijentu.
 • Istraživanje. U određenim okolnostima, možemo upotrijebiti i otkriti PHI-je o bolesniku/pacijentu u istraživačke svrhe. Na primjer, istraživački projekt može uključivati usporedbu zdravlja i oporavka svih bolesnika/pacijenata koji prime proizvod ili uslugu za isto stanje. PHI-je o bolesniku/pacijentu možemo otkriti i osobama koje pripremaju provedbu istraživačkog projekta, na primjer kako bismo im pomogli potražiti bolesnike/pacijente sa specifičnim zdravstvenim stanjima. Ako istraživač ima pristup bolesnikovu/pacijentovu imenu i prezimenu, adresi ili drugim podatcima kojima ga je moguće identificirati, od bolesnika/pacijenta moramo tražiti ovlaštenje kako bismo otkrili PHI-je, a u vezi s istraživanjem.
 • Prema zakonu. PHI-je o bolesniku/pacijentu otkrit ćemo kada se to od nas zatraži prema saveznom, državnom ili lokalnom zakonu. Na primjer, možemo otkriti podatke radi sudskih i administrativnih postupaka prema odredbama pravosudnog tijela; kako bismo prijavili informacije u vezi sa žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja ili obiteljskog nasilja; ili kako bismo pomogli mjerodavnim službenicima u provedbi zakona.
 • Funkcije državne vlasti. PHI-je o bolesniku/pacijentu možemo upotrebljavati i otkriti ako se to traži za specijalizirane funkcije državne vlasti kao što su zaštita javnih službenika, prijava raznih kršenja u aktivnostima oružanih snaga ili snaga nacionalne sigurnosti ovlaštenih zakonom.
 • Kako bismo spriječili ozbiljnu opasnost za zdravlje i sigurnost. PHI-je o bolesniku/pacijentu možemo upotrebljavati i otkriti ako je to nužno radi sprječavanja ozbiljne opasnosti za zdravlje ili sigurnost takvog bolesnika/pacijenta ili za javno zdravlje i sigurnost. Međutim, svako otkrivanje bit će samo osobama koje bi mogle pomoći u sprječavanju te opasnosti.
 • Prijenosi poslovanja. U tijeku poslovanja društva Novocure, može doći do preuzimanja ili prodaje poslovne imovine društva Novocure („prijenosi poslovanja”). Takvi prijenosi poslovanja mogu uključivati prodaju ili kupovinu PHI-ja. Također, u slučaju da su preuzeta društva Novocure Inc., Novocure Ltd. (Jersey Isle) ili podružnica društva Novocure Ltd. (Jersey Isle) ili da se, u značajnoj mjeri, preuzela imovina društva Novocure Inc., PHI-ji će vjerojatno biti dijelom preuzete imovine.
 • Naknada radnicima. Možemo objaviti PHI-je o bolesniku/pacijentu za naknadu radnicima ili za slične programe. Ovi programi korisni su u slučaju ozljeda ili bolesti na radu.
 • Aktivnosti u vezi javnog zdravstva. PHI-je o bolesniku/pacijentu možemo upotrebljavati ili otkriti nadležnim zdravstvenim agencijama radi provođenja aktivnosti odobrenih zakonom. Te nadležne aktivnosti uključuju, na primjer, revizije, istrage, inspekcije i izdavanje licencija. Te su aktivnosti potrebne kako bi vlada pratila sustav zdravstvene skrbi, vladine programe i usklađenost sa zakonima o građanskim pravima.
 • Parnice i sporovi. Ako je bolesnik/pacijent uključen u parnicu ili spor, možemo otkriti PHI-je o takvom bolesniku/pacijentu kao odgovor na sudski ili administrativni nalog. PHI-je o bolesniku/pacijentu možemo otkriti i kao odgovor na sudski poziv, zahtjev za otkrivanjem ili na drugi zakonski postupak koji uloži netko uključen u spor, no samo ako je uložen sav trud kako bi se bolesnik/pacijent obavijestio o takvom zahtjevu i dobilo pisano ovlaštenje bolesnika/pacijenta ili nalog za zaštitu zatraženih podataka.
 • Mrtvozornici, medicinski vještaci i direktori pogrebnih društava. PHI-je možemo otkriti mrtvozorniku ili medicinskom vještaku. To može biti potrebno, na primjer, radi identifikacije preminulog bolesnika/pacijenta ili kako bi se utvrdio uzrok smrti takvog bolesnika/pacijenta.
 • Darivanje organa/tkiva. PHI-je bolesnika/pacijenta možemo otkriti u svrhe darivanja organa, oka ili tkiva.
 • Ostale upotrebe zaštićenih zdravstvenih podataka

 • Ostale upotrebe i otkrivanja PHI-ja koje nisu obuhvaćene obavijesti o praksama zaštite privatnosti ili ako nisu na drugi način dopuštene zakonima koji se primjenjuju na društvo Novocure provodit će se samo uz pisano odobrenje bolesnika/pacijenta. Odobrenje neće biti potrebno ako društvo Novocure upotrebljava ili otkriva podatke u druge svrhe osim u one obuhvaćene obavijesti o praksama zaštite privatnosti ili dopuštene zakonom ako društvo Novocure ukloni sve podatke kojima bi se mogao utvrditi identitet bolesnika/pacijenta, a prije otkrivanja preostalih informacija. Ako bolesnik/pacijent društvu Novocure pruži ovlaštenje za upotrebu ili otkrivanje PHI-ja o takvom bolesniku/pacijentu, taj bolesnik/pacijent ima pravo opozvati svoj pristanak, u pisanom obliku, u bilo koje vrijeme. Ako bolesnik/pacijent opozove svoje odobrenje, društvo Novocure više neće smjeti upotrebljavati ni otkrivati PHI-je o takvom bolesniku/pacijentu za razloge navedene u pisanom odobrenju tog bolesnika/pacijenta. Međutim, ne možemo povući bilo koja otkrivanja provedena prije toga u skladu s odobrenjem bolesnika/pacijenta. Društvo Novocure treba čuvati evidencije o proizvodima i uslugama koje pružamo svojim bolesnicima/pacijentima.
 • Promjene obavijesti o praksama zaštite privatnosti

 • Zadržavamo pravo na promjenu svojih praksi informiranja i izradu novih odredbi kojima se obuhvaćaju svi PHI-ji koje održavamo. Također zadržavamo pravo promjene obavijesti o praksama zaštite privatnosti u svako vrijeme. Zadržavamo pravo izrade revidirane ili promijenjene obavijesti kojom se obuhvaćaju svi PHI-ji koje već imamo o svojim bolesnicima/pacijentima kao i sve informacije koje ubuduće primimo. Bolesnik/pacijent može zatražiti trenutačnu verziju naših praksi u vezi sa zaštitom privatnosti pozivom na broj 855-281-9301 ili slanjem zahtjeva na adresu support@novocure.com.

VI. Pritužbe

Ako bolesnik/pacijent smatra da su njegova prava povrijeđena, može uložiti žalbu nama ili tajniku odjela za zdravlje ljudi i pružanje usluga (engl. Secretary of the Department of Health and Human Services) na adresu 200 Independence Avenue, S.W.; Washington, DC 20201 ili se tajniku obratiti telefonski, na broj (202) 690-7000. Kako bi žalbu uputio društvu Novocure, bolesnik/pacijent mora žalbu poslati u pisanom obliku društvu Novocure, obratiti se na broj 855-281-9301 ili na adresu support@novocure.com.

VII. Transakcije i skupovi kodova

Novocure sve transakcije šalje platiteljima zdravstvene skrbi služeći se standardima za transakcije i setove kodova koji se opisuju u zakonu HIPAA. Posebice, potraživanja za svoje proizvode šaljemo služeći se neuvrštenim kodovima zajedničkog sustava kodiranja zdravstvene zaštite (HCPCS).

Datum stupanja na snagu: 25. svibnja 2016.