Pregled

EF-25 / METIS: Pivotalno (analogno ispitivanju III faze lijeka), randomizirano i kontrolirano ispitivanje namijenjeno ocjenjivanju djelotvornosti i neškodljivosti polja za liječenje tumora (TTFields) koja se stvaraju medicinskim proizvodom NovoTTF-200M kod bolesnika u kojih postoji od 1 do 10 novodijagnosticiranih moždanih metastaza karcinoma nemalih stanica pluća (NSCLC).

Uključivanje u ovo ispitivanje je završeno. Idite na pronađi ispitivanje za pretraživanje ostalih opcija u Vašem području ili nam se obratite.

Ispitivanje METIS namijenjeno je bolesnicima kojima su nedavno dijagnosticirane moždane metastaze karcinoma nemalih stanica pluća (NSCLC). U ovom kliničkom ispitivanju ocjenjuje se sigurnost i djelotvornost uređaja NovoTTF-200M za upotrebu u ovoj indikaciji uz primjenu nakon stereotaktične radiokirurgije (SRS) koja se uobičajeno primjenjuje za bolesnike s ovom bolesti. Uređajem NovoTTF-200M isporučuju se polja za liječenje tumora (TTFields) [O poljima TTFields] do karcinoma u mozgu.

Poduzeće Novocure, naručitelj ispitivanja, održava ovo mrežno mjesto da bi se bolesnicima pomoglo u dobivanju osnovnih informacija o ispitivanju.

 Ako želite sudjelovati u ispitivanju METIS, obratite se jednom od uključenih centara [Centri METIS] što je prije moguće. Ako imate pitanja o svojem medicinskom stanju i preporučenom liječenju, obratite se liječniku koji Vas liječi.

O poljima TTFields

Polja za liječenje tumora (TTFields) električna su polja kojima se ometa postupak diobe stanica raka [Znanost o poljima TTFields]. Poljima TTFields može se utjecati na dijelove stanica raka koji sadrže električni naboj ometajući njihovu normalnu funkciju, čime se naposljetku može dovesti do odumiranja stanica. Kao rezultat, dioba stanica raka može se usporiti ili čak i zaustaviti, čime se sprječava rast tumora.

Polja TTFields isporučuju se u regiju tijela u kojoj se nalazi tumor upotrebom ispitivanog medicinskog proizvoda pod nazivom NovoTTF-200M. NovoTTF-200M jest prijenosan i lagan uređaj koji se napaja pomoću baterija, a namijenjen je isporučivanju polja TTFields.

Bolesnici koji primaju polja TTFields na tjemenu trebaju nositi četiri ljepljiva flastera koji se nazivaju INE slojevi pretvornika (slojevi) i kojima se neinvazivno isporučuju polja TTFields do područja raka. Uređaj je namijenjen pacijentima za kontinuiranu upotrebu [Život s poljima TTFields].

Upotreba uređaja NovoTTF-200M za liječenje moždanih metastaza karcinoma nemalih stanica pluća (NSCLC) ispituje se i nije je odobrila američka Agencija za hranu i lijekove (FDA). Sigurnost i djelotvornost polja TTFields u liječenju ove bolesti još nisu poznate i ocjenjuju se u ovom kliničkom ispitivanju [Ispitivanje METIS].

Terapija poljima TTFields odobrena je za odrasle bolesnike s rekurentnim (kao monoterapija) i novodijagnosticiranim multiformnim glioblastomom (GBM) (u kombinaciji s kemoterapijom pod nazivom temozolomid) u Sjedinjenim Američkim Državama u skladu s postupkom odobrenja prije stavljanja na tržište (PMA). U Europi je dobila oznaku CE, a odobrena je i u Japanu za istu indikaciju. Upotreba polja TTFields uz istodobno liječenje kemoterapijom u Europi nosi oznaku CE i odobrena je za odrasle bolesnike s malignim pleuralnim mezoteliomom (MPM), u skladu s postupkom odobrenja iznimnog stavljanja medicinskog proizvoda na tržište prije potvrde njegove djelotvornosti (HDE) američke Agencije za hranu i lijekove (FDA).

U svibnju 2020. Kineska nacionalna uprava za medicinske proizvode (NMPA) odobrila je uređaj Optune® za liječenje novodijagnosticiranog i rekurentnog glioblastoma. U kolovozu 2020. uređaj Optune Lua™ počeo se primjenjivati za liječenje malignog pleuralnog mezotelioma (MPM) u Hong Kongu.

Ispitivanje METIS

Ispitivanje METIS (poznato i kao „EF-25”) je pivotalno (analogno ispitivanju III faze lijeka), randomizirano i kontrolirano ispitivanje namijenjeno ocjenjivanju djelotvornosti i sigurnosti polja za liječenje tumora (TTFields) koja stvara medicinski proizvod NovoTTF-200M [O poljima TTFields] kod bolesnika s 1 do 10 novodijagnosticiranih moždanih metastaza karcinoma nemalih stanica pluća (NSCLC). Polja TTFields daju se bolesnicima istodobno uz najbolje standarde liječenja koji bi se obično upotrebljavali za liječenje ovog stanja. Očekuje se da se u ispitivanje uključi ukupno 270 bolesnika. U ispitivanje se sada uključuju bolesnici u raznim centrima diljem svijeta. [Centri METIS].

Napomena: Ovisno o državi, neki centri služe se uređajem NovoTTF-100, a neki uređajem serije NovoTTF-200. Posjetite mrežno mjesto clinicaltrials.gov za detaljnije informacije o ispitivanju, uređaju i planu ispitivanja.

Ustroj ispitivanja METIS

Kandidati za ovo ispitivanje jesu bolesnici koji imaju 1 neoperabilnu ili od 2 do 10 novodijagnosticiranih moždanih metastaza NSCLC-a. Konačno ispunjavanje uvjeta utvrđuje liječnik u ispitivanju u jednom od centara u kliničkom ispitivanju. Nad svim bolesnicima uključenima u ispitivanje primjenjuje se stereotaktična radiokirurgija (SRS) za njihove moždane metastaze uz najbolje standarde medicinske skrbi za njihove karcinome pluća i moždane metastaze (uključujući i kemoterapiju), slično kao i za bolesnike koji ne sudjeluju u ispitivanju. Svi bolesnici raspodjeljuju se slučajno u jednu od dviju skupina:

  • Skupina za liječenje poljima TTFields: Primijenjena polja TTFields sa sustavom NovoTTF-200M uz najbolje standarde liječenja
  • Skupina za standardno liječenje (kontrolna skupina): Najbolje standardno liječenje bez polja TTFields.

Svaki bolesnik ima mogućnost od 50 % za ulazak u bilo koju od dvije skupine, o čemu se odlučuje „postupkom randomizacije” (slično bacanju kovanice). Bolesnici uključeni u skupinu za standardno liječenje još uvijek mogu primiti polja TTFields nakon dvostrukog uznapredovanja bolesti, a u skladu s planom ispitivanja [Pitanja i odgovori]. Bolesnici koji ispunjavaju uvjete mogu se uključiti u ispitivanje najkasnije 21 dan nakon pisanog informiranog pristanka.

Skupina za liječenje poljima TTFields


Ako se rasporedi u skupinu za liječenje poljima TTFields, bolesnik prima kontinuirano liječenje poljima TTFields uporabom uređaja NovoTTF-200M. Da bi mogao primjenjivati uređaj, bolesnik na tjemenu treba nositi četiri sloja [O poljima TTFields]. Za postavljanje sloja zahtijeva se potpuno brijanje kose na glavi prije uporabe uređaja i dva puta tjedno tijekom cjelokupnog trajanja uporabe.

Upotreba uređaja započinje u ambulantnom okruženju i njom se obuhvaća osposobljavanje za rukovanje opremom koju pruža specijalist za podršku za uređaje (DSS). Bolesnici nastavljaju upotrebljavati uređaj kod kuće [Život s poljima TTFields]. Bolesnici koji se služe uređajem NovoTTF-200M mogu se nastaviti sami služiti uređajem (uz pomoć člana obitelji ili njegovatelja prema potrebi) ili zaprimiti podršku svojeg specijalista za podršku za uređaj.

Uređaj je jednostavan za uporabu, a svim tehničkim aspektima povezanim s uporabom upravlja specijalist za podršku za uređaj. Specijalist za podršku za uređaj također može pomoći bolesnicima pronaći tehnička rješenja kojima se svakom pojedincu omogućuje primanje polja TTFields i održavanje normalnih dnevnih aktivnosti.

Skupina za standardno liječenje


Bolesnici raspoređeni u skupinu za standardno liječenje primaju standardnu dozu odobrenih lijekova, liječenja koja su najprikladnija za bilo koje medicinsko stanje (uključujući i karcinom pluća), a u skladu s najboljom praksom liječnika u ispitivanju koji provodi liječenje. Bolesnici mogu imati koristi od sveobuhvatnih kontrolnih pretraga koje se provode svakih 8 tjedana, a kojima se obuhvaćaju neke pretrage koje obično nisu dio bolesnikovog standardnog liječenja. Bolesnici uključeni u skupinu za standardno liječenje još uvijek mogu primiti polja TTFields nakon dvostrukog uznapredovanja svoje bolesti u skladu s protokolom ispitivanja.

Osim toga, svi sudionici u ispitivanju doprinose liječenju budućih bolesnika davanjem dodatnih informacija i podataka za ocjenu djelotvornosti polja TTFields.

Upotreba uređaja

Da bi mogao primjenjivati uređaj, bolesnik na tjemenu treba nositi ljepljive flastere koji se nazivaju slojevi i kojima se neinvazivno isporučuju polja TTFields do područja tumora. Postavljanje slojeva može zahtijevati brijanje dlaka na mjestu postavljanja i to prije uporabe uređaja te dva puta tjedno tijekom trajanja uporabe. Slojevi se redovito mijenjaju i ponovno postavljaju sve dok se bolesnik podvrgava postupku liječenja.

Uporabom uređaja NovoTTF-200M obuhvaća se osposobljavanje za rukovanje opremom koje pruža specijalist za podršku za uređaj (DSS). Bolesnici nastavljaju upotrebljavati uređaj kod kuće [Život s poljima TTFields].

Kada se za to obuče, bolesnici koji se koriste uređajem NovoTTF-200M mogu postaviti uređaj i nastaviti se sami njime koristiti (uz pomoć člana obitelji ili njegovatelja prema potrebi) ili se mogu koristiti podrškom svog specijalista za podršku za uređaj.

Uređaj se osmišljava da bi bio jednostavan za upotrebu, a svim tehničkim aspektima u vezi s upotrebom upravlja specijalist za podršku za uređaj. Specijalist za podršku za uređaj također može pomoći bolesnicima pronaći tehnička rješenja kojima se svakom pojedincu omogućuje primanje polja TTFields i održavanje normalnih dnevnih aktivnosti.

Ispunjavanje uvjeta


Ako želite potpuni popis kriterija za ispunjavanje uvjeta, posjetite mrežno mjesto clinicaltrials.gov ili obratite se liječniku u ispitivanju METIS:

Glavni kriteriji uključivanja ispitanika (sažetak, popis nije potpun):

1.      1 novodijagnosticirana neoperabilna moždana metastaza ili od 2 do 10 prethodno neliječenih moždanih metastaza karcinoma nemalih stanica pluća (NSCLC-a).

2.      Sve moždane metastaze moguće je liječiti stereotaktičnom radiokirurgijom (SRS).

3.      Dob od najmanje 18 godina.

Glavni kriteriji isključivanja ispitanika (sažetak, popis nije potpun)

1.      Prethodno liječenje moždanih metastaza.

2.      Nemogućnost samostalnog rukovanja uređajem NovoTTF-200M ili rukovanja uz pomoć njegovatelja.

3.      Trenutačna trudnoća.

4.      Značajna bolest koja nije povezana s primarnom bolešću.

5.      Elektronički uređaji implantirani u mozak.

Uključivanje


Očekuje se uključivanje 270 bolesnika u raznim centrima diljem svijeta. Ako želite sudjelovati u ispitivanju METIS, obratite se najbližem centru što je prije moguće.

Troškovi ispitivanja


Nema nikakvih troškova za sudjelovanje u ovom ispitivanju. Naručitelj ispitivanja (Novocure) plaća svu realno potrebnu opremu povezanu s liječenjem, uključujući uređaj NovoTTF-200M i dodatnu opremu. Bolesnici i njihovo osiguranje snose odgovornost za medicinska liječenja primijenjena tijekom normalnog tijeka liječenja bolesnika.* Naručitelj ispitivanja bolesnicima nadoknađuje i razumne putne troškove izravno povezane s postupcima u ispitivanju. Takve naknade troškova provode se u skladu s pravilima ispitivačkog centra u kojem se bolesnik liječi. Prije nego što se uključite u ispitivanje, obratite se osoblju ispitivačkog centra da biste se informirali o lokalnim pravilima o naknadi troškova i svojim pravima.

*Mogu se primijeniti neke regionalne razlike. Obratite se najbližem ispitivačkom centru za više informacija.

Centri METIS

Ažurirani popis medicinskih centara koji sudjeluju u ispitivanju METIS i njihove podatke za kontakt možete pogledati na mrežnom mjestu clinicaltrials.gov.

Ako ne možete stupiti u kontakt s ispitivačkim centrom i/ili dobiti potpune informacije o ispitivanju, pošaljite elektroničku poruku s informacijama bolesnika i pitanjima te upišite „METIS” kao predmet elektroničke poruke.

Život s poljima TTFields

Bolesnici koji u ispitivanju METIS sudjeluju u skupini koja upotrebljava polja TTFields neprekidno nose uređaj barem 18 sati dnevno, ali mogu napraviti stanku tijekom svakodnevne upotrebe uređaja za provođenje određenih aktivnosti. Liječnik koji ih liječi može po potrebi izmijeniti raspored liječenja i upotrebe uređaja.

Specijalist za podršku za uređaj bolesnicima i njegovateljima pruža podršku za uređaj.

Napomena: Specijalist za podršku za uređaj pruža sveobuhvatnu tehničku podršku, ali sva medicinska pitanja uputite svojem liječniku u ispitivanju.

Upotreba uređaja NovoTTF-200M

Uređaj NovoTTF-200M namijenjen je kontinuiranoj upotrebi barem 18 sati dnevno. Uređaj ne bi trebao utjecati na rad kućanskih ili osobnih električnih uređaja. Osobe koje ne upotrebljavaju polja TTFields, kao što su članovi obitelji ili suradnici ne izlažu se njima.

Kako izgleda?

NovoTTF-200M nosivi je i prenosivi uređaj. Za upotrebu uređaja zahtijeva se brijanje dlaka na mjestu postavljanja i primjene ljepljivih flastera koji se nazivaju slojevi na području tjemena. Dakako, neki bolesnici mogu se zabrinuti za svoj izgled ili način života tijekom upotrebe uređaja. Slojevi i žice povezani s uređajem mogu se potpuno sakriti ispod bolesnikove odjeće. Ovime torba za nošenje uređaja može biti jedini dio uređaja NovoTTF-200M vidljiv drugim osobama. Medicinski tim pruža personaliziranu pomoć svakom bolesniku u vezi s najboljim načinom nošenja uređaja.

Uz redovito brijanje dlaka na mjestu postavljanja bolesnici redovito mijenjaju slojeve da bi se jamčilo kontinuirano liječenje. Medicinski tim pomaže pri izradi plana i upućivanju bolesnika u način postavljanja slojeva.

Mogućnost prenošenja


Uređaj je osmišljen tako da omogući bolesnicima da nastave živjeti dosadašnjim stilom života bez ometanja svakodnevne rutine. Potražite savjet od liječnika koji Vas liječi prije bilo koje od navedenih aktivnosti. Uz to, specijalist za podršku za uređaj može pružiti informacije za rješavanje bilo kakvih zabrinutosti u vezi s načinom života.

Torba za uređaj može se nositi preko ramena, kao naprtnjača, preko tijela ili se može držati u ruci. Ukupna težina uređaja i prijenosne baterije iznosi približno 1,3 kilograma (2,7 funti). Specijalist za podršku za uređaj može omogućiti onoliko prijenosnih baterija koliko treba.

Da bi se jamčilo kontinuirano liječenje kada na nekom mjestu stoje dulje od nekoliko sati, bolesnici uređaj NovoTTF-200M priključuju na prilagodnik za izmjeničnu struju.

Znanost o poljima TTFields

Stanice raka dijele se i umnožavaju brzo unutar moždanih metastaza od tumora karcinoma nemalih stanica pluća (NSCLC). Te stanice raka nose razne vrste električno nabijenih elemenata koji igraju ulogu tijekom postupka diobe stanica. Ostale zdrave stanice na području liječenja umnožavaju se mnogo sporije ako se uopće i umnožavaju.

Mehanizam djelovanja polja TTFields

Uređajem NovoTTF-200M u ovom ispitivanju isporučuju se valovita električna polja niskog intenziteta na mjesto tumora. Ta se polja nazivaju poljima za liječenje tumora (TTFields).

Pretkliničkim ispitivanjima utvrđeno je da se, zbog oblika i veličine stanica raka, tijekom njihova umnožavanja poljima TTFields potiču električno nabijeni stanični dijelovi tih stanica da promijene svoje mjesto unutar podijeljene stanice i tako naruše svoje uobičajeno funkcioniranje te konačno dovedu do smrti stanice.

Osim toga, stanice raka sadržavaju i sićušne gradbene blokove koji djeluju kao sitni motori pri pomicanju ključnih dijelova stanica s jednog mjesta na drugo. Poljima TTFields ometa se uobičajena orijentacija tih sitnih motora, jer su i oni električno nabijeni. Kao rezultat, dioba stanica raka usporava se ili čak i zaustavlja, čime se sprječava rast tumora.

Sažetak mehanizma djelovanja polja TTFields prikazuje se animacijom u nastavku:

POLJA TTFIELDS NISU ODOBRENA ZA LIJEČENJE MOŽDANIH METASTAZA OD KARCINOMA NEMALIH STANICA PLUĆA (NSCLC). SIGURNOST I DJELOTVORNOST POLJA TTFIELDS NISU UTVRĐENE ZA OVU INDIKACIJU.

Prethodno kliničko iskustvo

Naručitelj ispitivanja do danas je ispitao velik broj sličnih uređaja koji su se razvili da bi se različitim tumorima isporučila polja TTFields. Glavnu razliku između prethodno ispitanih uređaja i uređaja NovoTTF-200M predstavlja frekvencija polja TTFields koja se pruža svakim uređajem. Frekvenciju prilagođava proizvođač da bi optimizirao liječenje svakog raka na temelju podataka laboratorijskih pokusa.

Uređaj NovoTTF-100L je prethodni model uređaja NovoTTF-200M koji je ocijenjen u pilot-ispitivanju 42 bolesnika oboljelih od karcinoma nemalih stanica pluća, a kojima su se isporučivala polja TTFields u kombinaciji sa standardnom kemoterapijom da bi se ocijenila neškodljivost polja TTFields za ovu indikaciju.

Sličnim uređajem NovoTTF-200A (koji se naziva i Optune®) isporučuju se polja TTFields u mozak, a odobrila ga je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) u skladu s postupkom odobrenja prije stavljanja na tržište (PMA) za liječenje odraslih bolesnika s rekurentnim i novodijagnosticiranim glioblastomom, vrstom agresivnog primarnog tumora mozga. Uređaj Optune u Europi nosi oznaku CE za liječenje glioblastoma, a sada je odobren i u Japanu i širem području Kine. Za liječenje malignog pleuralnom mezotelioma (MPM), uređaj Optune Lua™ ima oznaku CE u Europi i odobrila ga je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) u skladu s postupkom odobrenja iznimnog stavljanja medicinskog proizvoda na tržište prije potvrde njegove djelotvornosti (HDE) za ovu upotrebu.

Nuspojave

Na temelju znanstvenih načela na kojima se temelje polja TTFields i do danas prikupljenih kliničkih rezultata, ne očekuje se da uređaj NovoTTF-200M ima sistemske nuspojave kod bolesnika oboljelih od moždanih metastaza karcinoma nemalih stanica pluća (NSCLC). U prethodnim ispitivanjima provedenim s uređajem Optune u kojima je uređaj ispitan na glioblastomu, nadraženost kože ispod slojeva pojavila se kod velikog broja bolesnika, a ta je nadraženost bila u rasponu od blage do umjerene u velikoj većini slučajeva.

U prethodno navedenom ispitivanju karcinoma nemalih stanica pluća, nije bilo sistemskih nuspojava koje su liječnici u ispitivanju pripisali poljima TTFields. Jedina nuspojava povezana s uređajem bila je nadraženost kože ispod slojeva postavljenih na kožu koja je bila u rasponu od blage do umjerene.

Informacije navedene na ovomu mrežnom mjestu samo su djelomične te se trebate savjetovati sa svojim liječnikom u pogledu potpunog sigurnosnog profila polja TTFields.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Koji je cilj ovog ispitivanja?

Ovo je ispitivanje osmišljeno za ocjenjivanje sigurnosti i djelotvornosti liječenja poljima TTFields nakon stereotaktične radiokirurgije (SRS) za 1 do 10 moždanih metastaza od karcinoma nemalih stanica pluća (NSCLC).

Kako mogu sudjelovati u ispitivanju METIS?

Obratite se ispitivaču u Vama najbližem ispitivačkom centru. Možete se obratiti i poduzeću Novocure koje je naručitelj ispitivanja ako Vam treba pomoć da biste stupili u kontakt s ispitivačkim centrom [Obratite nam se].

Koje su očekivane nuspojave polja TTFields?

Na temelju naših do danas prikupljenih kliničkih podataka, ne očekuju se nuspojave uslijed upotrebe sustava NovoTTF-200M. U nekih se bolesnika pojavila nadraženost kože ispod slojeva. Za više informacija, pogledajte Znanost o poljima TTFields.

Pri isporuci polja TTFields, slojevi mogu prouzročiti blago zagrijavanje i osjećaj trnaca na koži ispod njih.

Posavjetujte se s liječnikom u ispitivanju u jednom od centara koji sudjeluju u ispitivanju radi dobivanja dodatnih informacija o mogućim nuspojavama nastalim upotrebom sustava NovoTTF-200M i drugim liječenjima u kliničkom ispitivanju METIS[Centri METIS].

Trebam li stalno nositi uređaj?

Bolesnici ne moraju nužno fizički nositi uređaj većinu vremena, nego ga mogu upotrebljavati dok je on stalno na jednom mjestu (na primjer na radnom stolu, stolu ili podu unutar torbe). Uređaj je osmišljen tako da se njime omogući održavanje uobičajene dnevne rutine. Uređaj i prijenosna baterija zajedno teže približno 1,3 kilograma ili 2,7 funti i možete ih dok šetate nositi u namjenskoj torbi za nošenje preko ramena ili naprtnjači.

Predstavljaju li polja TTFields rizik za članove obitelji ili druge ljude?

Upotrebom ovog uređaja ne bi se trebao ometati rad kućanskih ili standardnih osobnih električnih uređaja. Osobe koje ne upotrebljavaju polja TTFields, kao što su članovi obitelji ili suradnici, ne izlažu se njima.

Kako će ovaj uređaj utjecati na moj društveni život?

Slojevi se skrivaju ispod Vaše odjeće. Specijalist za podršku za uređaj (DSS) nudi pomoć i podršku u vezi sa svim pitanjima glede izgleda ako se koristite poljima TTFields. Ako želite dodatne informacije, pogledajte Život s poljima TTFields.