Pregled

Ispitivanje TRIDENT jest za bolesnike s nedavno postavljenom dijagnozom glioblastoma (GBM-a). Ovim kliničkim ispitivanjem ocjenjuju se sigurnost i djelotvornost polja za liječenje tumora (polja TTFields) koja se isporučuju liječenjem uređajem Optune®, uz radioterapiju i temozolomid, bolesnicima s novodijagnosticiranim GBM-om [O poljima TTFields].

Svi bolesnici koji sudjeluju u ovom ispitivanju primit će liječenje uređajem Optune® [Ispitivanje TRIDENT].

Tvrtka Novocure održava ovo mrežno mjesto kako bi se bolesnicima pomoglo u zadobivanju osnovnih informacija o ispitivanju.

Ako želite sudjelovati u ispitivanju TRIDENT, obratite se jednom od uključenih centara [Centri u ispitivanju TRIDENT] što je prije moguće. Posavjetujte se sa svojim liječnikom u ispitivanju ako imate pitanja o svojem zdravstvenom stanju te je li kliničko ispitivanje pogodno za Vas.

O poljima TTFields

Što su polja TTFields?

Polja za liječenje tumora (engl. Tumor Treating Fields, TTFields) električna su polja niskog intenziteta nalik valovima, namještena na način da ometaju postupak diobe stanica raka [Znanost o poljima TTFields].

Polja TTFields isporučuju se u područje tumora upotrebom medicinskog uređaja Optune®. Uređaj Optune® prijenosan je, lagan i napaja se iz baterija kako bi isporučio polja TTFields u područje tumora glioblastoma (GBM-a).

Bolesnici koji primaju polja TTFields na tjemenu trebaju nositi četiri ljepljiva flastera, koji se nazivaju „slojevi pretvornika”, kojima se neinvazivno isporučuju polja TTFields do područja tumora GBM-a. Uređaj je namijenjen kontinuiranoj upotrebi bolesnika [Život s poljima TTFields].

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je polja TTFields za liječenje odraslih bolesnika s rekurentnim i novodijagnosticiranim GBM-om. Ono čime se ispitivanje TRIDENT izdvaja jest da se njime ispituje upotreba uređaja Optune® uz radioterapiju (RT) i temozolomid (TMZ) u bolesnika s novodijagnosticiranom bolešću. [ISPITIVANJE TRIDENT].

Ispitivanje TRIDENT

Ispitivanje TRIDENT (poznato i pod nazivom „Ispitivanje EF-32”) randomizirano je i kontrolirano ispitivanje kojim se utvrđuju sigurnost i djelotvornost polja za liječenje tumora (TTFields) koja se isporučuju uređajem Optune® [O poljima TTFields] uz radioterapiju i temozolomid u bolesnika s novodijagnosticiranim glioblastomom (GBM-om).

Bolesnici u ispitivanju služit će se uređajem Optune® i drugim standardnim postupcima liječenja GBM-a. Očekuje se da će u ispitivanje biti uključeno 950 bolesnika. Uključivanje je otvoreno u velikom broju centara u SAD-u, Kanadi, Japanu i diljem Europe [Centri u ispitivanju TRIDENT].

Ustroj ispitivanja TRIDENT

Ovo ispitivanje namijenjeno je bolesnicima s novodijagnosticiranim GBM-om koji se, nakon kirurškog zahvata ili biopsije, smatraju dobrim kandidatima za liječenje radioterapijom (RT-om) i temozolomidom (TMZ-om).

Konačno ispunjavanje uvjeta utvrdit će liječnik u ispitivanju u jednom od centara kliničkog ispitivanja.

Svi bolesnici nasumično će se raspodijeliti u jednu od dviju skupina:

 • Eksperimentalna skupina: Liječe se poljima TTFields služeći se uređajem Optune®, prethodno su liječeni RT-om i TMZ-om, nakon čega slijedi primjena uređaja Optune® i TMZ-a
 • Kontrolna skupina: Počinju se liječiti RT-om i TMZ-om, nakon čega slijedi primjena uređaja Optune® i TMZ-a

Svaki će bolesnik imati jednaku mogućnost ulaska u bilo koju od dviju skupina. O tome će se odlučiti „postupkom randomizacije”.

Bolesnici primjenu polja TTFields provode 24 mjeseca, osim ako bolest značajno ne uznapreduje ili ako se klinički ne utvrdi da ne mogu nastaviti liječenje.

Eksperimentalna skupina

Bolesnici uključeni u eksperimentalnu skupinu primit će kontinuirano liječenje poljima TTFields upotrebom uređaja Optune® od početka liječenja u ispitivanju, i to RT-om i TMZ-om, u trajanju od 6 tjedana. Bolesnici zatim nastavljaju liječenje uređajem Optune® i TMZ-om u trajanju od šest ciklusa, a nastavljaju upotrebljavati Optune do drugog uznapredovanja.

Kontrolna skupina (Kontrolna skupina)

Bolesnici uključeni u kontrolnu skupinu (kontrola) primit će standardne doze odobrenih terapija, RT-a i TMZ-a, u skladu s najboljom praksom njihova liječnika u ispitivanju. Nakon 6 tjedana primjene RT-a i TMZ-a, bolesnici zatim nastavljaju liječenje uređajem Optune® i TMZ-om u trajanju od šest ciklusa, a nastavljaju upotrebljavati Optune do drugog uznapredovanja.

Svojim sudjelovanjem u ispitivanju svi sudionici pomažu ispitivačima u zadobivanju dodatnih informacija i podataka kojima se služi pri procjeni djelotvornosti polja TTFields, uz cilj pružanja pomoći budućim oboljelima od ove bolesti

Služenje uređajem Optune®

Kako bi se primilo liječenje, potrebno je da bolesnik izravno na tjemenu nosi četiri ljepljiva flastera, koji se nazivaju „slojevi pretvornika” [O poljima TTFields]. Za postavljanje sloja pretvornika potrebno je potpuno brijanje kose tjemena prije početka upotrebe uređaja te dva puta tjedno tijekom cjelokupnog trajanja upotrebe uređaja Optune®.

Upotreba uređaja počet će u ambulantnom okruženju te će obuhvaćati osposobljavanje za rukovanje opremom koju će pružiti specijalist za podršku za uređaj tvrtke Novocure (DSS). Bolesnici će uređaj nastaviti upotrebljavati kod kuće [Život s poljima TTFields].

Kada se za to obuče, bolesnici koji se koriste uređajem Optune® mogu sami postaviti uređaj i nastaviti se njime koristiti (uz pomoć člana obitelji ili njegovatelja, prema potrebi) ili mogu se koristiti podrškom tvrtke Novocure.

Ispunjavanje uvjeta

Kriteriji uključivanja ispitanika*

 1. Histološki potvrđena dijagnoza GBM-a u skladu s klasifikacijskim kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO-a).
 2. Dob od ≥ 22 godine za SAD i dob od ≥ 18 za zemlje izvan SAD-a
 3. Oporavak od kirurškog zahvata maksimalnog odstranjivanja tumora, ako je primjenjivo (prihvatljivi su bolesnici koji su se podvrgnuli cjelovitoj resekciji, parcijalnoj resekciji te oni nad kojima se samo provela biopsija)
 4. Planirano je liječenje RT-om/TMZ-om nakon čega slijedi terapija poljima TTFields i primjena TMZ-a za održavanje zdravstvenog stanja (150 – 200 mg/m2 dnevno x 5 dana, svakih 28 dana)
 5. Ocjena na skali Karnofsky za procjenu funkcionalnog stanja ≥ 70
 6. Očekivano trajanje životnog vijeka ≥ barem 3 mjeseca

Kriteriji isključivanja ispitanika*

 1. Uznapredovanje bolesti (prema procjeni ispitivača)
 2. Bolest zahvaća infratentorijalno (donji dio mozga) ili leptomeningealno područje (moždane ovojnice)
 3. Sudjelovanje u drugom liječenju kliničkog ispitivanja tijekom faze ispitivanja prije primjene liječenja i/ili tijekom faze liječenja
 4. Trudnoća ili dojenje.
 5. Značajni komorbiditeti na početku ispitivanja kojima se onemogućuje provođenje liječenja RT-om ili TMZ-om, a kako utvrdi ispitivač.
 6. Ugrađen elektrostimulator srca, defibrilator, dubinski stimulator mozga, drugi elektronički uređaji ugrađeni u mozak ili dokumentirane klinički značajne aritmije.

*Ako želite potpuni popis kriterija za ispunjavanje uvjeta, posjetite stranicu clinicaltrials.gov ili obratite se liječniku u ispitivanju TRIDENT [Centri u ispitivanju TRIDENT]

Uključivanje

Očekuje se da će biti uključeno ukupno 950 bolesnika. Ispitivanje je aktivno u većem broju europskih i sjevernoameričkih medicinskih centara. Ako želite sudjelovati u ispitivanju TRIDENT, obratite se jednom od uključenih centara [Centri u ispitivanju TRIDENT].

Centri u ispitivanju TRIDENT

U nastavku je karta medicinskih centara u kojima se bolesnicima predstavlja ispitivanje TRIDENT. Kliknite na lokaciju centra koji Vam je najbliži kako biste dobili njegove informacije za kontakt.

Uz to, ažurirani popis medicinskih centara koji sudjeluju u ispitivanju TRIDENT dostupan je na poveznici mrežnog mjesta clinicaltrials.gov

Ako ne možete stupiti u kontakt s ispitivačkim centrom i dobiti potpune informacije o ispitivanju, e-poruku s pitanjima pošaljite na adresu clinicaltrials@novocure.com ili Trident@novocure.com i kao predmet poruke upišite „Pitanja u vezi s ispitivanjem TRIDENT”.

Život s poljima TTFields

Bolesnici koji sudjeluju u ispitivanju TRIDENT neprekidno nose uređaj barem 18 sati dnevno, ali mogu napraviti stanke tijekom svakodnevne upotrebe uređaja za provođenje određenih aktivnosti. Liječnik koji ih liječi može prema potrebi izmijeniti raspored liječenja i upotrebe uređaja.

Bolesnicima i njegovateljima tvrtka Novocure pruža podršku za uređaj.

Napominje se: Iako tvrtka Novocure pruža temeljitu tehničku podršku za Optune®, sva medicinska pitanja uputite svojem liječniku u ispitivanju.

Služenje uređajem Optune®

Uređaj Optune® namijenjen je kontinuiranoj upotrebi barem 18 sati dnevno. Optune® ne utječe na rad kućanskih ni osobnih električnih uređaja. Osobe koje ne upotrebljavaju polja TTFields, kao što su suradnici ili članovi obitelji, nisu izložene njima.

Kako uređaj izgleda?

Optune jest nosivi i prenosivi uređaj. Za upotrebu uređaja Optune® potrebno je brijanje tjemena i primjena četiriju ljepljivih flastera, koji se nazivaju „slojevi pretvornika”, na području glave. Naravno, neki bolesnici mogu se zabrinuti o svojem izgledu ili načinu života tijekom upotrebe uređaja. Bolesnici uređaj Optune mogu prekriti pokrivalima za glavu, perikom u koje je rijetko tkanje, maramom ili šeširom koji nije priljubljen uz glavu te kojim se omogućuje protok zraka. Medicinski tim pružit će personaliziranu pomoć svakom bolesniku u vezi s načinom primjene (nošenja) uređaja koji je bolesniku najudobniji.

Uz redovito brijanje glave, bolesnici će redovito mijenjati slojeve kako bi se osiguralo kontinuirano liječenje. Medicinski tim pomoći će Vam u izradi plana i uputiti Vas u način postavljanja slojeva.

Uz upotrebu pokrivala za glavu, žice kojima se slojevi pretvornika spajaju na uređaj mogu se u potpunosti prekriti bolesnikovom odjećom. Ovim torba za nošenje uređaja može biti jedini dio uređaja Optune® vidljiv drugim osobama.

Mogućnost prenošenja

Uređaj je pažljivo ustrojen kako bi bolesnicima omogućio održati način života bez ometanja svakodnevnih rutina, kao što su izlazak iz kuće, kupovina te susreti s prijateljima i obitelji. Potražite savjet od liječnika koji Vas liječi prije bilo kakve od navedenih aktivnosti. Uz to, tvrtka Novocure može pružiti informacije za rješavanje bilo kakvih nedoumica u pogledu načina života.

Torba uređaja može se nositi kao naprtnjača, preko ramena ili preko tijela. Ukupna težina uređaja i prijenosne baterije iznosi približno 1,3 kilograma ili 2,7 funti. Tvrtka Novocure prema potrebi može pružiti onoliko prijenosnih baterija koliko je potrebno bolesnicima koji održavaju aktivan način života, a koji uključuje aktivnosti na otvorenom.

Kako bi se osiguralo kontinuirano liječenje, kada na nekom mjestu provode dulje od nekoliko sati, bolesnici će uređaj Optune priključiti na adapter za izmjeničnu struju.

Znanost o poljima TTFields

Stanice raka u mozgu se dijele i umnožavaju vrlo brzo. Te stanice raka nose razne vrste električno nabijenih elemenata koji igraju ulogu tijekom postupka diobe stanica. Ostale zdrave moždane stanice umnožavaju se mnogo sporije, ako se uopće i umnožavaju.

Mehanizam djelovanja polja TTFields
Uređajem Optune® u ovom ispitivanju isporučuju se električna polja niskog intenziteta nalik valovima na područje tumora glioblastoma. Ta se polja nazivaju poljima za liječenje tumora (TTFields).

Pretkliničkim ispitivanjima utvrđeno je da, zbog oblika i veličine stanica raka tijekom njihova umnožavanja, polja TTFields potiču električno nabijene stanične dijelove tih stanica da promijene svoje mjesto unutar podijeljene stanice te tako narušavaju njihovo uobičajeno funkcioniranje i konačno dovode do odumiranja stanice.

Osim toga, stanice raka sadržavaju i sićušne gradbene blokove koji djeluju kao sitni motori pri pomicanju ključnih dijelova stanica s jednog mjesta na drugo. Polja TTFields ometaju uobičajenu orijentaciju tih sitnih motora jer su i ona električno nabijena. Kao rezultat, dioba stanica raka usporava se, čak i prekida, čime se sprječava rast tumora.

Sažetak mehanizma djelovanja polja TTFields prikazan je animacijom u nastavku:

Prethodno kliničko iskustvo


Do danas je ispitan velik broj uređaja razvijenih za isporuku polja TTFields u razne tumore. Frekvenciju prilagođava proizvođač uređaja kako bi optimizirao liječenje određenih vrsta tumora na temelju podataka o laboratorijskim pokusima.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je uređaj Optune® za liječenje rekurentnog i novodijagnosticiranog glioblastoma (GBM-a), vrste agresivnog primarnog raka mozga.

Nuspojave


Na temelju znanstvenih načela na kojima se temelje polja TTFields i do danas prikupljenih kliničkih rezultata, ne očekuje se da će uređaj Optune® imati sistemske nuspojave u bolesnika s novodijagnosticiranim GBM-om. U prethodnim ispitivanjima provedenima uz uređaj Optune®, nadraženost kože ispod slojeva pretvornika pojavila se u bolesnika u velikom postotku; ta je nadraženost bila u rasponu od blage do umjerene u velikoj većini slučajeva.

U nastavku slijedi popis štetnih događaja u vezi s uređajem Optune®:

iritacija kože

glavobolja

malaksalost

trzanje mišića

pad

Liječnici u ispitivanju nisu zamijetili nikakve ozbiljne nuspojave koje bi se pripisale poljima TTFields. Kao najučestalija nuspojava pripisana upotrebi uređaja zamijećena je iritacija kože pod slojevima pretvornika postavljenima na kožu, u rasponu od blage do umjerene, koja se jednostavno liječila i izliječila.

Za više pojedinosti potrebno je se savjetovati sa svojim liječnikom u pogledu potpunog sigurnosnog profila polja TTFields.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Koji je cilj ispitivanja?

Ovo ispitivanje osmišljeno je u cilju utvrđivanja sigurnosti i djelotvornosti početnog liječenja poljima TTFields uz primjenu terapije RT-om i TMZ-om za bolesnike s novodijagnosticiranim GBM-om. [Ispitivanje Trident].

Kako mogu sudjelovati u ispitivanju TRIDENT?

Obratite se ispitivaču u Vama najbližem ispitivačkom centru [Centri u ispitivanju TRIDENT]. Možete se i obratiti tvrtki Novocure, naručitelju ispitivanja, ako Vam je potrebna pomoć pri stupanju u kontakt s ispitivačkim centrom.

Znači li postupak randomizacije da možda neću primiti liječenje?

Ne. Svi bolesnici primit će standardno liječenje. To znači da će obje skupine dobiti uređaj Optune®. Za dodatne pojedinosti pogledajte informacije o našem ispitivanju. Za više informacija, pogledajte Ispitivanje TRIDENT

Trebam li stalno nositi uređaj?

Uređaj i prijenosna baterija zajedno teže približno 1,3 kilograma ili 2,7 funti te ih možete, dok šetate, nositi u namjenskoj torbi za nošenje preko ramena ili naprtnjači. Bolesnici ne moraju nužno fizički nositi uređaj većinu vremena, nego ga mogu upotrebljavati dok je on stalno postavljen na jednom mjestu (na primjer na radnom stolu, stolu ili na podu, unutar torbe). Uređaj je osmišljen na način da omogući održavanje uobičajene dnevne rutine.

Predstavljaju li polja TTFields rizik za članove obitelji ili druge ljude?

Upotreba ovog uređaja neće utjecati na rad kućanskih ni standardnih osobnih elektroničkih uređaja. Osobe koje ne upotrebljavaju polja TTFields, kao što su članovi obitelji ili suradnici, nisu izložene njima.

Kako će ovaj uređaj utjecati na moj društveni život?

Uređaj je osmišljen na način da omogući provođenje uobičajenih dnevnih rutina. Kako biste prekrili slojeve pretvornika, možete nositi pokrivala za glavu, poput perike u koje je rijetko tkanje, marame ili šešira koji nije priljubljen uz glavu te kojim se omogućuje protok zraka, a žice pretvornika možete sakriti pod odjećom. Tvrtka Novocure će Vam pomoći i pružiti podršku u vezi sa svim pitanjima glede izgleda ako se koristite poljima TTFields. Ako želite dodatne informacije, pogledajte Život s poljima TTFields.