1.  Na što se odnosi ova izjava o privatnosti?

Grupacija Novocure(također „mi”, „naš” i ostali izvedeni oblici) prikuplja i obrađuje osobne podatke o Vama, ali i o drugim pojedincima („treće strane”). Riječ „podatci” ovdje upotrebljavamo i u značenju „osobni podatci”.

Grupacija Novocure” znači Novocure GmbH, podružnice grupacije i društva unutar grupacije. Popis podružnica i društava unutar grupacije možete pronaći ovdje: https://www.novocure.com/our-global-community/.

Pojam „osobni podatci” znači oni podatci koji se odnose na identificirane osobe i osobe koje je moguće identificirati, što znači da se relevantnim podatcima, u kombinaciji s dodatnim podatcima, omogućuje donošenje zaključaka o identitetu ovih pojedinaca. „Osjetljivi osobni podatci” čine podskup osobnih podataka koji su posebno zaštićeni prema važećem zakonu o zaštiti podataka. Ti podatci uključuju, na primjer, zdravstvene podatke, podatke kojima se otkriva rasno ili etničko podrijetlo, vjerska ili filozofska uvjerenja, biometrijske podatke u svrhe utvrđivanja identiteta te podatke koji se odnose na članstvo u sindikatu. U dijelu ‎3 možete pronaći informacije o podatcima koje obrađujemo u skladu s ovom obavijesti o zaštiti privatnosti. „Obrada” je svaka radnja koja se provodi nad osobnim podatcima, kao što su prikupljanje, čuvanje, upotreba, izmjena, otkrivanje i brisanje.

U ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti opisujemo što radimo s Vašim podatcima kada se koristite mrežnim mjestom https://www.novocure.com/ i našim drugim mrežnim mjestima i aplikacijama (zajedničkim nazivom: „mrežno mjesto”), kada od nas dobivate usluge i proizvode, kada s nama uđete u ugovorni odnos, s nama komunicirate ili s nama na neki drugi način kontaktirate. Kada je to primjereno, omogućit ćemo Vam pravodobnu obavijest o svim dodatnim aktivnostima obrade koje nisu navedene u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti. Uz to Vas možemo obavijestiti i o zasebnoj obradi Vaših podataka, na primjer u obrascima pristanka, odredbama i uvjetima, drugim obavijestima o zaštiti privatnosti, obrascima i obavijestima. U nekim okolnostima naša upotreba Vaših podataka podliježe zahtjevima zakona o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (engl. Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPAA”). Na primjer, takav je slučaj kada se uključite u jedno od naših kliničkih ispitivanja ili ako ste državljanin SAD-a koji se liječi proizvodom društva Novocure. U tim se okolnostima također primjenjuje naša obavijest o zaštiti privatnosti prema zakonu HIPAA https://www.novocure.com/privacy-policy/. Nadalje, u nekim slučajevima upotreba Vaših podataka podliježe odredbama kalifornijskoga zakona o privatnosti potrošača (engl. California Consumer Privacy Act, „CCPA”). U tim se slučajevima također primjenjuje naša obavijest o zaštiti privatnosti prema kalifornijskom zakonu o privatnosti potrošača koji je dostupan na https://www.novocure.com/https-www-novocure-com-california-consumer-privacy-notice/

. Ako imate pitanja o tomu koji se pravilnik primjenjuje na podatke koje ste poslali, obratite nam se. Podatke za kontakt pronaći ćete u dijelu ‎2.

Ako nam otkrijete podatke ili ih podijelite s nama o drugim osobama, kao što su članovi obitelji, bliski prijatelji, zdravstveni radnici itd., pretpostavljamo da ste ovlašteni za to i da su relevantni podatci točni. Kada s nama dijelite podatke o drugima, to i potvrđujete. Pobrinite se da su te osobe upoznate s ovom obavijesti o zaštiti privatnosti.

Ova je Izjava o povjerljivosti usklađena s OUZP-om, Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka (engl. EU General Data Protection Regulation, „GDPR”), švicarskim zakonom o zaštiti podataka (engl. Swiss Data Protection Act, DPA) i revidiranim švicarskim zakonom o zaštiti podataka (engl. Swiss Data Protection Act, „revDPA”). Međutim, primjena tih zakona ovisi o svakom zasebnom slučaju.

2.  Tko je voditelj obrade Vaših podataka?

Novocure GmbH, Park 6, CH-6039 Root D4 („Novocure GmbH”) voditelj je obrade za grupaciju Novocureprema ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti, ako Vam nismo drugačije priopćili u pojedinačnom slučaju, na primjer u dodatnim obavijestima o zaštiti privatnosti, u obrascu ili u ugovoru. Međutim, osim ako Vam ne damo drugačiju uputu, ova se obavijest o zaštiti privatnosti također primjenjuje ako je društvo grupacijeNovocure voditelj obrade umjesto društva Novocure GmbH. To se posebno primjenjuje ako Vaše podatke obrađuje društvo grupacije u kontekstu vlastitih pravnih obveza ili ugovora takvog društva grupacije, u kojem su se podatci razmijenili s društvom grupacije ili u kojem ste na drugi način uključeni u interakciju s društvom grupacije. U takvim je slučajevima društvo grupacije voditelj obrade te, samo ako društvo počne dijeliti Vaše podatke s drugim društvima grupacije za vlastite potrebe (vidjeti dio ‎6), oni postaju zasebni voditelji obrade.

Za svaku aktivnost obrade jedna je strana, ili više njih, odgovorna za jamčenje usklađenosti obrade sa zakonom o zaštiti podataka. Ta se strana naziva voditelj obrade. Ona je odgovorna za, primjerice, odgovaranje na zahtjeve za pristupom (vidjeti dio ‎10) ili za jamčenje sigurnosti obrade osobnih podataka te da se podatci ne upotrebljavaju na nezakonit način.

Dodatne strane mogu biti zajednički voditelji obrade zaobrade navedene u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti ako sudjeluju u određivanju svrhe ili načina obrade. Sva društva grupacije mogu djelovati kao zajednički voditelji obrade. Ako želite primiti informacije o voditeljima obrade za specifičnu aktivnost obrade, možete nas to pitati kao dio Vašeg prava na pristup (vidjeti dio ‎10). Ostajemo Vaš primarni kontakt, čak i ako postoje drugi zajednički voditelji obrade.

U dijelu ‎3, dijelu ‎6 i dijelu ‎11 naći ćete dodatne informacije o trećim stranama s kojima surađujemo i koje su voditelji obrade za vlastite postupke obrade. Ako imate bilo kakvih pitanja o tim trećim stranama ili želite ostvariti svoja prava, obratite se izravno njima.

Možete se obratiti nama s pitanjima o zaštiti podataka i radi ostvarenja svojih prava navedenih u dijelu ‎10, a kako slijedi:

Novocure GmbH


Park 6


CH-6039 Root D4


dataprotection@novocure.com

Imenovali smo i dodatne funkcije:

 • Službenik za zaštitu podataka prema člancima 37. et seq. OUZP-a:

Novocure GmbH


Službenik za zaštitu podataka


Park 6


CH-6039 Root D4


dataprotection@novocure.com

 • Predstavnik za zaštitu podataka u EU-u prema članku 27. OUZP-a:

Novocure GmbH


Elektrastr. 6


81925 München, Njemačka


dataprotection@novocure.com

Možete se obratiti i ovim stranama u vezi s pitanjima o zaštiti privatnosti .

3. Koje podatke obrađujemo?

Obrađujemo razne kategorije podataka o Vama, uključujući trenutačne, ali i prethodne verzije u kojima se podatci mijenjaju tijekom vremena. Glavne kategorije podataka jesu sljedeće:

 • ·        Tehnički podatci: Kada se koristite našim mrežnim mjestom ili drugim mrežnim ponudama, prikupljamo adresu IP-a Vašeg terminalnog uređaja i druge tehničke podatke kako bismo zajamčili funkcionalnost i sigurnost tih ponuda. Ti podatci uključuju zapise evidencija o upotrebi naših sustava. Tehničke podatke obično čuvamo šest (6) mjeseci. Kako bismo osigurali funkcionalnost tih ponuda, Vama ili Vašem terminalnom uređaju možemo dodijeliti zaseban kôd (na primjer u obliku kolačića; vidjeti dio ‎11). Tehničkim podatcima kao takvima ne dopušta nam se donošenje zaključaka o Vašem identitetu. Međutim, tehnički podatci mogu biti povezani s drugim kategorijama podataka (i potencijalno s Vama osobno) u vezi s korisničkim računom, registracijom, kontrolama pristupa ili provedbom ugovora.

Tehnički podatci uključuju adresu IP-a i informacije o operativnom sustavu Vašeg terminalnog uređaja, datum, regiju i vrijeme upotrebe te vrstu preglednika kojim se koristite za pristup našim elektroničkim ponudama. To nam može pomoći da pružimo prikladan izgled mrežnog mjesta. Znamo kojim pružateljem usluge pristupate našim ponudama (pa tako i regiju) zbog adrese IP-a, no time nam se obično ne otkriva tko ste. Međutim, to se mijenja, na primjer, kada izradite korisnički račun, jer se osobni podatci mogu zatim povezati s tehničkim podatcima (na primjer, možemo znati kojim se preglednikom koristite za pristup računu putem našega mrežnog mjesta). Primjeri tehničkih podataka uključuju protokole („zapise”) koji su izrađeni u našim sustavima (na primjer, zapisi o korisnikovim prijavama na naše mrežno mjesto).

 • ‎6). Registracijski podatci mogu biti potrebni u vezi s pristupom sustavima kontrole, potencijalno uključujući biometrijske podatke, ovisno o sustavu kontrole. Te podatke općenito čuvamo tijekom 12mjeseci od datuma prekida služenja uslugom ili zatvaranja korisničkog računa.

Registracijski podatci uključuju informacije koje pružite pri izradi računa na našemu mrežnom mjestu (na primjer, korisničko ime, lozinka, ime, adresa e-pošte). Uključuju i podatke koje od Vas možemo zatražiti prije mogućnosti upotrebe određene besplatne usluge kao što je, na primjer, usluga WLAN-a, u ovom slučaju: ime i prezime, e-poštu, telefonski broj; ili usluga upotrebe kupona, u ovom slučaju: ime i prezime, adresu, podatke za kontakt, vrijeme upotrebe kupona. Morate se registrirati i ako se želite pretplatiti na naš letak. U vezi s pristupom kontrolama, možda ćemo Vas morati registrirati Vašim podatcima (pristupni kodovi na značkama, biometrijski podatci za identifikaciju) (vidjeti kategoriju „drugi podatci”).

 • uključujući Vaše pojedinosti za kontakt i metapodatke komunikacije. Ako trebamo utvrditi Vaš identitet, na primjer u vezi sa zahtjevom za informacijama, zahtjevom za pristupom tisku itd., prikupljamo podatke kojima Vas možemo identificirati (na primjer, kopiju Vaše putovnice ili osobne iskaznice). Te podatke obično čuvamo 12mjeseci od posljednje komunikacije s Vama. Razdoblje može biti dulje ako se to traži u svrhe evidencije, radi usklađenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtjevima ili iz tehničkih razloga. E-poruke poslane u osobne sandučiće i pisana korespondencija općenito se čuva najmanje 10godina.

Podatci o komunikaciji jesu Vaše ime i prezime i podatci za kontakt, način, mjesto i vrijeme komunikacije te obično i njezin sadržaj (tj. sadržaj e-poruka, pisama itd.). Ti podatci mogu uključivati podatke o trećim stranama. U svrhe utvrđivanja identiteta, možemo obraditi i broj Vaše putovnice ili osobne iskaznice, lozinku koju ste postaviti ili Vašu novinarsku propusnicu. Radi sigurnog utvrđivanja identiteta, sljedeće informacije morate navesti za upite medija: izdavača, naziv publikacije, titulu, ime, prezime, zemaljsku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj izvjestitelja.

 • Podatci o poslovnom odnosu: Pod poslovnim odnosom podrazumijevamo osnovne podatke o Vama koji su nam potrebni, uz podatke o ugovoru (vidjeti u nastavku), za provedbu naših ugovornih i drugih poslovnih odnosa ili u svrhe marketinga, kao što su ime i prezime te podatci za kontakt, podatci o, primjerice, Vašoj ulozi i funkciji, pojedinosti o bankovnom računu, datum rođenja, povijest liječenja, podatci o zakonskim zastupnicima, ovlaštenjima za potpisivanje i izjavama o pristanku. Vaše podatke o poslovnom odnosu obrađujemo ako ste bolesnik/pacijent, njegovatelj, dobavljač, opskrbljivač, pružatelj zdravstvene skrbi ili drugi poslovni kontakt ili ako radite za jedno od tih društava (na primjer, kao osoba za kontakt poslovnog partnera) ili jer želimo kontaktirati s Vama u vlastite svrhe ili svrhe ugovornog partnera (na primjer, u kontekstu reklamiranja i oglašavanja, poziva na događaje ili klinička ispitivanja, letke itd.). Vaše podatke o poslovnom odnosu primamo od Vas (na primjer, kada potpišete ugovor s nama), od strana koje s Vama surađuju ili od trećih strana (kao što su ugovorni partneri, udruženja) te iz javnih izvora (kao što su javni registri ili internet). Obrađujemo i zdravstvene podatke te podatke o trećim stranama kao dio podataka o poslovnom odnosu. Podatke o poslovnom odnosu možemo prikupiti i od dioničara i ulagatelja. Podatke o poslovnom odnosu obično čuvamo 10godina od posljednje komunikacije s Vama i od isteka ugovora. Ovo razdoblje može biti dulje ako se to traži u svrhe evidencije, radi usklađenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtjevima ili iz tehničkih razloga. Za kontakte upotrijebljene samo za oglašavanje i reklamiranje, razdoblje zadržavanja u načelu je mnogo kraće, obično najviše dvije (2)godine od posljednjeg kontakta.

Podatci o poslovnom odnosu uključuju podatke kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, telefonski broj i drugi podatci za kontakt, spol, datum rođenja, nacionalnost, bračno stanje, podatci o članovima obitelji i rođacima, kontakt za hitni slučaj i podatci za kontakt njegovatelja, informacije o zdravstvenom osiguranju, broj socijalnog osiguranja, naknade socijalnog osiguranja, interna identifikacija bolesnika/pacijenta društva Novocure, mrežna mjesta, fotografije i videozapisi, preslike osobnih identifikacijskih iskaznica, radni modaliteti i stanja; nadalje, pojedinosti o Vašem odnosu s nama (korisnik usluga, klinički bolesnik/pacijent, dobavljač, isporučitelj, posjetitelj itd.), pojedinosti o Vašem sudjelovanju na događajima ili u kliničkim ispitivanjima, klasifikacijski popisi i popisi korisnika e-pošte, pojedinosti o našim interakcijama s Vama (ako je primjenjivo, povijest interakcija uz odgovarajuće upise), izvještaji (na primjer, izvještaji iz medija, kliničkih ispitivanja) ili službeni dokumenti (na primjer, izvodi iz trgovačkih registara, dozvole itd.) koji se odnose na Vas. Kao podatke o plaćanjima,prikupljamo, na primjer, pojedinosti o Vašem bankovnom računu, broj računa i podatke o kreditnim karticama. Izjave o pristanku i informacije o odustajanju također su dio podataka o poslovnom odnosu, kao i podatci o trećim stranama, na primjer osobe za kontakt, primatelji usluga, primatelji oglašavanja ili predstavnici.

U vezi s osobama za kontakt i predstavnicima naših bolesnika, dobavljača, isporučitelja i partnera, podatci o poslovnom odnosu uključuju, na primjer, ime i prezime, adresu, podatke o ulozi ili funkciji u društvu, kvalifikacije i (gdje je to primjenjivo) podatke o nadređenim osobama, suradnicima i podređenim osobama te podatke o interakcijama s tim osobama.

Podatci o poslovnom odnosu ne prikupljaju se iscrpno od svih kontakata. Podatci prikupljeni u pojedinom slučaju ovise većinom o svrsi aktivnosti obrade.

 • Zdravstveni podatci o bolesniku/pacijentu: Ako ste bolesnik/pacijent, prikupljamo podatke o Vašem zdravstvenom stanju, zdravstvenom osiguranju i pružatelju zdravstvene skrbi. To uključuje zdravstvene podatke i informacije o trećim stranama, na primjer o Vašem pružatelju zdravstvene skrbi ili njegovatelju. Te podatke primamo prije svega od Vas, no i od trećih strana, kao što je pružatelj zdravstvene skrbi. Općenito te podatke čuvamo 5godina od kraja liječenja ili od isteka ugovora. Ovo razdoblje može biti dulje ako se to traži u svrhe evidencije, radi usklađenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtjevima ili iz tehničkih razloga.

Zdravstveni podatci o bolesniku/pacijentu uključuju podatke o Vašem zdravstvenom stanju, na primjer, medicinske zapise koje je pripremio Vaš liječnik (na primjer, krvne pretrage, dijagnostički izvještaji, povijest liječenja, krvni tlak, rezultati pretraga, procjene liječnika, liječenja i/ili intervencije te podatci o izdanim lijekovima na recept), biometrijske podatke (na primjer, primjerci MR-a i drugih snimaka relevantnih za Vašu terapiju), duševno i tjelesno zdravstveno stanje, proizvode i usluge koji su Vam pruženi za liječenje. Uključuju i podatke o Vašem zdravstvenom osiguranju i Vašem pružatelju zdravstvene skrbi.

 • Podatci o ugovoru: Ovaj pojam znači podatci koji su prikupljeni u vezi sa zaključivanjem ili provedbom ugovora, na primjer podatci o ugovorima i uslugama koje su pružene ili koje se tek trebaju pružiti, kao i podatci iz razdoblja do zaključenja ugovora, informacije potrebne ili upotrijebljene za provedbu ugovora te podatci o povratnim informacijama. To može uključivati zdravstvene podatke i informacije o trećim stranama, na primjer o nasljednim bolestima u obitelji. Općenito prikupljamo te podatke od Vas, od ugovornih partnera i trećih strana uključenih u provedbu ugovora, ali i od izvora trećih strana (na primjer, pružatelja podatka o kreditnom stanju) te iz javno dostupnih izvora. Općenito te podatke čuvamo 10godina od posljednje ugovorne aktivnosti ili od isteka ugovora. Ovo razdoblje može biti dulje ako se to traži u svrhe evidencije, radi usklađenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtjevima ili iz tehničkih razloga.

Podatci o ugovoru uključuju podatke o zaključivanju ugovora, o Vašim ugovorima (uključujući ugovore s pružateljima zdravstvene skrbi, sporazume s dobavljačima, sporazume o pružanju usluga bolesniku), na primjer, o vrsti i datumu zaključivanja ugovora, o podatcima o ugovoru (na primjer, trajanje) te o provedbi ugovora i upravljanju njime (na primjer, podatci u vezi s naplaćivanjem, korisničkom službom, tehničkom pomoći i provedbom ugovornih zahtjeva). Podatci o ugovoru uključuju i podatke o žalbama i promjenama ugovora, kao i podatke o zadovoljstvu korisnika koje možemo prikupiti, na primjer, putem anketa. Podatci o ugovoru uključuju i financijske podatke,kao što su podatci o kreditnoj sposobnosti (odnosno informacije koje nam omogućuju da donesemo zaključke o vjerojatnosti da će potraživanja biti plaćena), porezne obrasce za dobavljače, podatke o podsjetnicima i prikupljanju dugova. Te podatke djelomično primamo od Vas (na primjer, prilikom provedbe plaćanja), no i od agencija za kreditiranje i društava za naplatu potraživanja te iz javno dostupnih izvora (na primjer, trgovačkog registra).

 • Podatci o ponašanju i preferencijama: Ovisno o našem odnosu s Vama, pokušavamo Vas bolje upoznati kako bismo svoje proizvode, usluge i ponude prilagodili Vama. U ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke o Vašem ponašanju i preferencijama. To radimo ocjenom podataka o Vašem ponašanju u našoj domeni, a te informacije možemo nadopuniti podatcima treće strane, uključujući i javno dostupne izvore. Na temelju tih podataka možemo, na primjer, utvrditi vjerojatnost da ćete se koristiti određenim uslugama ili se ponašati na određen način. Podatci obrađeni u te svrhe već su nam poznati (na primjer, gdje se i kada koristite našim uslugama) ili ih prikupljamo praćenjem Vašeg ponašanja (na primjer, kako pretražujete naše mrežno mjesto ili na primjer, utvrđivanjem Vašeg profila kretanja uz pomoć Vašeg služenja mobilnim telefonom). Anonimiziramo ili brišemo ove podatke ako više nisu relevantni u svrhe za koje su prikupljeni, što može biti – ovisno o prirodi podataka – između 2 mjeseca i 3mjeseci (za određene podatke o upotrebi aplikacije) i 24mjeseca (za preferencije proizvoda i usluga). Ovo razdoblje može biti dulje ako se to traži u svrhe evidencije, radi usklađenosti sa zakonskim ili ugovornim zahtjevima ili iz tehničkih razloga. Način praćenja na svojemu mrežnom mjestu opisujemo u dijelu ‎11.

Podatci o ponašanju jesu podatci o određenim radnjama, kao što su Vaši odgovori na elektroničke komunikacije (na primjer, ako ste otvorili e-poruku i kada) ili o Vašoj lokaciji, kao i Vaša interakcija sa stranicama naših društvenih mreža i Vaša sudjelovanja u događajima. Na primjer, možemo prikupiti podatke o Vašoj lokaciji kada se koristite našim mrežnim mjestom.

Podatcima o preferencijama ukazuje nam se na Vaše potrebe, na to koje proizvode ili usluge Vas mogu zanimati ili kada ćete, i kako, vjerojatno odgovoriti na naše poruke. Te informacije dobivamo analizom postojećih podataka, kao što su podatci o ponašanju, kako bismo Vas bolje upoznali, savjete i ponude bolje prilagodili Vama te općenito poboljšali svoje ponude. Kako bismo poboljšali kvalitetu svojih analiza, možemo kombinirati te podatke s drugim podatcima koje također dobivamo od trećih strana.

Podatci o ponašanju i preferencijama mogu se analizirati na temelju utvrđivanja identiteta osobe (na primjer, kako bismo Vam pokazali personalizirane oglase), no i na temelju izostanka utvrđivanja identiteta osobe (na primjer, za istraživanje tržišta ili razvoj proizvoda). Podatci o ponašanju i preferencijama također se mogu kombinirati s drugim podatcima.

 • Drugi podatci: Podatke od Vas prikupljamo i u drugim situacijama. Na primjer, podatke koji se mogu odnositi na Vas te koji se obrađuju u vezi s administrativnim ili sudskim postupcima. Možemo prikupiti i podatke iz razloga zdravstvene zaštite (na primjer, kao dio našeg koncepta zdravstvene zaštite) i kliničkog ispitivanja. Možemo pribaviti ili izraditi fotografije, videozapise i zvučne zapise kojima Vam se može utvrditi identitet (na primjer, za naša priopćenja javnosti ili našim sigurnosnim kamerama) za koje možemo tražiti dodatni pristanak. Možemo prikupiti podatke i o tomu tko, i kada, ulazi u određene zgrade ili tko ima pravo pristupa (uključujući u odnosu na kontrole pristupa, na temelju registracijskih podataka ili popisa posjetitelja itd.), tko sudjeluje u događajima ili kliničkim ispitivanjima te tko se, i kada, koristi našom infrastrukturom i našim sustavima. Štoviše, prikupljamo i obrađujemo podatke o svojim dioničarima i ulagateljima, uz podatke o poslovnom odnosu, uključujući i podatke za registre, a u vezi s ostvarivanjem njihovih prava i u vezi s događajima (na primjer, sazivi glavnih sjednica). Razdoblje zadržavanja ovih podataka ovisi o svrsi obrade te je ograničeno na ono što je nužno. Ovo je razdoblje u rasponu od nekoliko dana za mnoge sigurnosne kamere do nekoliko tjedana za podatke o praćenju kontakata i podatke o posjetiteljima, koji se obično čuvaju u razdoblju od tri (3)mjeseca do nekoliko godina ili više, a za izvještaje o kliničkim ispitivanjima i događaje koji sadrže slike. Podatci koji se odnose na Vas kao dioničara ili ulagatelja čuvaju se u skladu sa zakonom o trgovačkim društvima, no u svakom slučaju onoliko dugo koliko ste uključeni.

Velika količina podataka navedenih u ovom dijelu 3 pružate nam Vi (kroz obrasce, u komunikaciji s nama, u kontekstu zaključivanja ugovora, kada se koristite mrežnim mjestom itd.). Niste obvezni niti se od Vas zahtijeva da nam pružite podatke osim u određenim slučajevima, na primjer, u okviru obveznih koncepata zdravstvene zaštite (pravne obveze). Ako s nama želite sklopiti ugovore ili se koristiti našim uslugama, morate nam pružiti određene podatke, posebice podatke o poslovnom odnosu, ugovorne podatke i registracijske podatke, kao dio Vaše ugovorne obveze kako bismo mogli, s time u skladu, provesti ugovor. Prilikom upotrebe našega mrežnog mjesta nije moguće izbjeći obradu tehničkih podataka. Ako želite zadobiti pristup određenim sustavima ili zgradama, morate nam omogućiti i registracijske podatke. Međutim, u slučaju podataka o ponašanju i preferencijama, općenito imate mogućnost prigovora ili uskraćivanja pristanka.

Pružamo Vam određene usluge samo ako nam omogućite registracijske podatke jer mi (ili naši ugovorni partneri) želimo znati tko se koristi našim uslugama ili tko je prihvatio pozivnicu na događaj zato što je to tehnički zahtjev ili zato što želimo komunicirati s Vama. Ako Vi ili osoba koju predstavljate (na primjer, Vaš poslodavac) želite sklopiti s nama ugovor ili ga provesti, od Vas moramo prikupiti podatke o poslovnom odnosu, podatke o ugovoru i podatke o komunikaciji te obrađujemo tehničke podatke ako želite upotrebljavati naše mrežno mjesto ili druge elektroničke ponude u ovu svrhu. Ako nam ne pružite te podatke potrebne za zaključivanje ili provedbu ugovora, možete očekivati da ćemo odbiti zaključiti ugovor, da ćete možda prekršiti odredbe ugovora ili da mi nećemo provesti ugovor. Slično tomu, odgovor na Vaš zahtjev možemo poslati samo ako obradimo podatke o komunikaciji te – ako s nama komunicirate na mreži – moguće i tehničke podatke. Također, upotreba našega mrežnog mjesta nije moguća ako ne primimo tehničke podatke.

Ako to nije nezakonito, prikupljamo i podatke iz javno dostupnih izvora ili primamo podatke od drugih društava unutar naše grupacije, od tijela javnih vlasti ili ostalih trećih strana.

Kategorije osobnih podataka koje o Vama primamo od trećih strana uključuju, posebice, podatke iz javnih registara, podatke koje primamo u vezi s administrativnim i pravnim postupcima, podatke u vezi s Vašim profesionalnim funkcijama i aktivnostima (kako bismo mogli, na primjer, zaključiti i obraditi transakcije s Vašim poslodavcem uz Vašu pomoć), podatke o Vama u korespondenciji i sastancima s trećim stranama, podatke o kreditnoj sposobnosti (u situacijama u kojima poslujemo s Vama kao fizičkom osobom), podatke o Vama koje Vama bliske osobe (članovi obitelji, savjetnici, zakonski zastupnici itd.) podijele s nama kako bismo mogli zaključiti ili provesti ugovore s Vama ili koji uključuju Vas (na primjer, adresa dostave, referencije, punomoći), podatci o usklađenosti sa zakonskim zahtjevima kao što su oni koji se odnose na sprječavanje prijevara i borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, ograničenja izvoza, podatci iz banaka, osiguravajućih društava, prodajnih i drugih naših ugovornih partnera u vezi s Vašom upotrebom ili pružanjem usluga (na primjer, plaćanja, kupnje itd.), podatke o Vama iz medija i putem interneta (ako je prikladno u specifičnom slučaju, pregled tiska, klinička ispitivanja itd.), Vašu adresu i moguće interese i druge društvene i demografske podatke (posebice u svrhe oglašavanja i istraživanja) te podatke koji se odnose na upotrebu mrežnih mjesta trećih strana i mrežnih ponuda ako se takva upotreba može povezati s Vama.

4. U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo u svrhe navedene u nastavku. Dodatne informacije navedene su u dijelovima ‎11 i ‎12 za naše mrežne usluge. Te svrhe i njihovi ciljevi predstavljaju naše interese i moguće interese trećih strana. Dodatne informacije o pravnoj osnovi naše obrade možete pronaći u dijelu ‎5.

Vaše podatke obrađujemo u svrhe pružanja svojih proizvoda, uređaja i kontinuirane terapije. U ovu svrhu posebice upotrebljavamo podatke o komunikaciji, podatke o poslovnom odnosu, ugovorne podatke i zdravstvene podatke o bolesniku/pacijentu.

Vaše podatke obrađujemo kako bismo isporučili svoje proizvode do Vašeg doma ili ordinacije Vašeg pružatelja zdravstvene skrbi. Vaše podatke obrađujemo (na primjer, medicinske kartone i snimke MR-a) kako bismo proizvode prilagodili Vašem posebnom zdravstvenom stanju i dijagnozi (na primjer, izradili mapu slojeva). Vaše podatke obrađujemo kako bismo Vam omogućili početnu i trajnu podršku u vezi s Vašom terapijom kod kuće ili u ordinaciji Vašeg pružatelja zdravstvene skrbi (na primjer, tehnička podrška za uređaj, praćenje usklađenosti uređaja). Vaše podatke obrađujemo kao bismo Vam pomogli pri slanju zahtjeva osiguravajućem društvu, za povrat troškova.

Vaše podatke obrađujemo u svrhe povezane s komunikacijom s Vama, posebice u vezi s odgovaranjem na upite i ostvarivanjem Vaših prava (dio ‎10) te kako bismo bili u mogućnosti kontaktirati s Vama u slučaju upita. U ovu svrhu, posebice upotrebljavamo podatke o komunikaciji, podatke o poslovnom odnosu i registracijske podatke u vezi s ponudama i uslugama kojima se koristite. Te podatke čuvamo kako bismo dokumentirali komunikaciju s Vama, u svrhe obuke, radi osiguranja kvalitete i naknadnih upita.

Prethodno navedeno uključuje sve svrhe radi kojih s Vama komuniciramo, bilo u kontekstu korisničke službe ili savjetovanja, trajne podrške za Vašu terapiju koju pruža društvo Novocure, pomoći u vezi s nadoknadom osiguranja, a u vezi s našim proizvodima, potvrde identiteta pri upotrebi mrežnog mjesta te radi obuke i osiguranja kvalitete (na primjer, korisničke službe). I dalje obrađujemo podatke o komunikaciji kako bismo mogli komunicirati s Vama e-poštom, telefonom, poštom i putem društvenih medija. Komunikacija s Vama obično se odvija u vezi s drugim svrhama obrade, na primjer, kako bismo mogli pružiti usluge ili odgovoriti na zahtjev za pristupom. Naša obrada također služi za dokumentaciju komunikacije i njezina sadržaja.

Obrađujemo podatke radi zaključivanja ugovornih odnosa, upravljanja ugovornim odnosima i provedbe ugovornih odnosa.

Zaključujemo razne ugovore s našim privatnim i poslovnim korisnicima usluga, dobavljačima, isporučiteljima, podugovornim i drugim stranama, kao što su partneri u projektima ili strane u pravnim postupcima. Posebice, obrađujemo podatke o poslovnom odnosu, podatke o ugovoru i podatke o komunikaciji te, ovisno o okolnostima, registracijske podatke koji se odnose na korisnika usluga ili na osobe u čiju je korist korisnik primio uslugu.

Do utvrđivanja poslovnog odnosa, osobni podatci – posebice podatci o poslovnom donosu, podatci o ugovoru i podatci o komunikaciji – prikupljaju se od potencijalnih korisnika usluga ili drugih ugovornih partnera (na primjer, u obliku obrasca ili ugovora) ili nastaju kao rezultat komunikacije. U vezi sa zaključenjem ugovora, podatke obrađujemo kako bismo procijenili kreditnu sposobnost te kako bismo se upustili u odnos s korisnikom usluga. U nekim slučajevima, ove informacije pregledavamo kako bismo djelovali u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Kao dio provedbe ugovornih odnosa, obrađujemo podatke radi upravljanja odnosom s korisnicima usluge, kako bismo pružili i potraživali ugovorne usluge (koje uključuju treće strane), kako bismo pomogli Vašem liječniku u održavanju prikladne upotrebe naših proizvoda, radi savjetovanja i korisničke podrške. Provedba pravnih obveza koje proistječu iz ugovora (prikupljanje dugova, pravni postupci itd.) također je dio izvedbe, kao što su računovodstvo, raskid ugovora i javna komunikacija.

Podatke obrađujemo i u svrhe oglašavanja i reklamiranja te upravljanja odnosima, na primjer, kako bismo bolesnicima/pacijentima, korisnicima usluga i drugim ugovornim partnerima slali svoje personalizirane oglase za proizvode i usluge i one trećih strana. To može biti u obliku letaka i drugim uobičajenim kanalima komunikacije (e-pošta ili telefon), a za koje imamo Vaše podatke za kontakt, no i kao dio marketinških kampanja (na primjer, događaji itd.) te ovo može uključivati i besplatne usluge (na primjer pozive, kupone itd.). Možete uložiti prigovor na takva kontaktiranja u svako vrijeme (vidjeti na kraju ovog dijela ‎4) ili odbiti ili povući pristanak na takav kontakt u marketinške svrhe.

Na primjer, ako date pristanak, možemo Vam poslati informacije, oglase i ponude za proizvode u obliku ispisanog materijala, elektroničke komunikacije ili putem telefona. U ovu svrhu, posebice obrađujemo podatke za komunikaciju i registracijske podatke. U većini društava, personaliziramo komunikaciju kako bismo Vam mogli pružiti prilagođene informacije i ponude koje udovoljavaju Vašim potrebama i interesima. Stoga kombiniramo podatke koje obrađujemo o Vama i prikupljamo podatke o preferencijama te se tim podatcima služimo kao temeljem za personalizaciju (vidjeti dio 3). Obrađujemo i podatke u vezi s događajima i kliničkim ispitivanjima.

Upravljanje odnosima uključuje adresiranje postojećih korisnika usluga i njihovih kontakata, moguće personalizirano na temelju podataka o ponašanju i preferencijama. U kontekstu upravljanja odnosima, možemo imati i sustav upravljanja odnosima s klijentima (engl. customer relationship management, „CRM”) u kojem čuvamo podatke o korisnicima usluga, dobavljačima i drugim poslovnom partnerima koji su potrebni za upravljanje odnosima, na primjer podatci o osobama za kontakt, povijest odnosa (na primjer, informacije o proizvodima i uslugama kupljenima ili isporučenima, o interakcijama itd.), interesi, mjere oglašavanja (letci, pozivi na događanja itd.) te druge informacije.

Sve ove obrade važne su nam ne samo radi što učinkovitije promidžbe ponuda, nego i kako bismo svoj odnos s korisnicima usluga i ostalim trećim stranama učinili osobnijim i pozitivnijim, kako bismo se usredotočili na najvažnije odnose te kako bismo svoje resurse upotrijebili što je moguće učinkovitije.

Vaše podatke obrađujemo za razvoj proizvoda, kako bismo poboljšali svoje zdravstvene usluge i radnje te za klinički razvoj i razvoj istraživanja.

Naš je cilj neprekidno razvijati i poboljšavati svoje proizvode i usluge. Kako bismo to postigli, analiziramo koje skupine upotrebljavaju koje proizvode, za koje liječenje i na koji način te kako se novi proizvodi i usluge mogu osmisliti. Redovito provodimo analize kliničkih ispitivanja svojih proizvoda (na primjer, trajanje upotrebe, korisnost, ishode liječenja bolesnika te osiguranje kvalitete). Ovime nam se omogućuje bolje razumijevanje načina upotrebe naših proizvoda, ocjenjivanje njihove djelotvornosti u liječenju kliničkih bolesnika te, kao rezultat, optimiziranje i poboljšanje navedenih. Kako bismo to postigli, posebice obrađujemo podatke o poslovnom odnosu, podatke o ponašanju i preferencijama, ali i podatke o komunikaciji i informacije iz anketa, upitnika, ispitivanja i druge informacije. U ove svrhe upotrebljavamo, u najvećoj mogućoj mjeri, pseudonimizirane i anonimizirane podatke.

Vaše podatke dalje obrađujemo u svrhe istraživanja tržišta.

Kao dio svojeg istraživanja tržišta, analiziramo kako pretražujete naše mrežno mjesto kako bismo bolje razumjeli koji Vas proizvodi zanimaju (dodatne pojedinosti potražite u dijelu ‎11). Ovime nam se pomaže razumijevanje prihvaćanja postojećih proizvoda i usluga na tržištu te tržišnog potencijala novih proizvoda i usluga. Kako bismo to postigli, posebice obrađujemo podatke o poslovnom odnosu, podatke o ponašanju i preferencijama, ali i podatke o komunikaciji i informacije iz anketa, upitnika, ispitivanja i druge informacije. U ove svrhe upotrebljavamo, u najvećoj mogućoj mjeri, pseudonimizirane i anonimizirane podatke. Možemo se koristiti i uslugama praćenja medija ili sami provesti praćenje medija te obraditi osobne podatke kako bismo proveli praćenje medija ili kako bismo razumjeli i odgovorili na trenutačne razvoje i trendove.

Vaše podatke možemo obraditi i u sigurnosne svrhe i u svrhe kontrole pristupa.

Neprekidno pregledavamo i poboljšavamo prikladnu sigurnost svoje informatičke i ostale infrastrukture (na primjer, zgrada). Kao i sva društva, ne možemo potpunom sigurnošću isključiti povrede sigurnosti podataka, no činimo sve što je u našoj moći kako bismo smanjili rizike. Stoga podatke obrađujemo, na primjer, radi praćenja, inspekcije, analize i ispitivanja svojih mreža i informatičke infrastrukture, radi provjere sustava i pronalaženja pogrešaka, u svrhe dokumentacije te u kontekstu sigurnosnih kopija. Kontrole pristupa uključuju kontrole pristupa elektroničkom sustavu (na primjer, prijavljivanju u korisnički račun), kao i fizičke kontrole pristupa (na primjer, pristup zgradama). U sigurnosne svrhe (radi sprječavanja i istrage incidenata), održavamo i protokole pristupa i popise posjetitelja

Osobne podatke obrađujemo u svrhu usklađenosti sa zakonima, direktivama i preporukama nadležnih tijela te internim odredbama („usklađenost”).

To uključuje, na primjer, primjenu koncepata sigurnosti zdravlja ili regulirane borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. U određenim slučajevima, od nas se može zatražiti i da damo određena objašnjenja o svojim korisnicima usluga („upoznaj svojeg klijenta”) ili da vlastima dostavimo određene informacije. Obveze otkrivanja informacija i prijavljivanja, na primjer u vezi s nadzornim i poreznim obvezama, također zahtijevaju ili podrazumijevaju obradu podataka, na primjer arhiviranje obveza i sprječavanje, zadržavanje i istraživanje kaznenih djela ili drugih prekršaja. To također uključuje primanje i obradu pritužbi i drugih izvještaja, motrenje komunikacije, provedbu unutarnjih istraga ili otkrivanje dokumenata nadležnim tijelima ako za to imamo dovoljno razloga ili ako smo zakonski obvezni to uraditi. Vaše osobne podatke možemo obraditi i u vezi s vanjskim istragama, na primjer istragama koje provode tijela za provedbu zakona ili nadzorna tijela ili istragama koje zatraži privatni subjekt. Nadalje, podatke obrađujemo kako bismo služili svojim dioničarima i drugim ulagateljima te kako bismo ispunili svoje obveze u ovom pogledu. U sve ove svrhe, posebice obrađujemo podatke o poslovnom odnosu, podatke o ugovoru i podatke o komunikaciji, no u određenim okolnostima obrađujemo i podatke o ponašanju i podatke iz kategorije „drugi podatci”. Pravne obveze mogu proizići iz švicarskog zakona, no i iz stranih odredbi kojima podliježemo, kao i iz mjera samoregulacije, industrijskih standarda, vlastitoga „korporativnog upravljanja” te uputa i zahtijeva nadležnih tijela.

Podatke obrađujemo i u svrhe upravljanja rizikom i kao dijelom našeg korporativnog upravljanja, uključujući poslovnu organizaciju i razvoj.

U ove svrhe, posebice obrađujemo podatke o poslovnom odnosu, podatke o ugovoru, registracijske i tehničke podatke, ali i podatke o ponašanju i podatke o komunikaciji. Na primjer, kao dio našeg upravljanja financijama, trebamo motriti svoje račune potraživanja i obveza te trebamo izbjegavati postati žrtvama kriminala i iskorištavanja, za što se od nas može tražiti analiza podataka ne bi li se pronašli relevantni obrasci takvih aktivnosti. U kontekstu planiranja resursa i organizacije djelovanja, možda ćemo trebati ocijeniti i obraditi podatke koji se odnose na upotrebu naših usluga i drugih ponuda i te informacije podijeliti s drugima (na primjer, s vanjskim dobavljačima), a koje mogu uključivati podatke o Vama. Isto se primjenjuje u pogledu usluga koje nama pružaju treće strane. Kao dio poslovnog razvoja, možemo prodati poslovanja, dijelove poslovanja ili društava drugima, preuzeti ih od drugih ili ući u partnerski odnos, što također može rezultirati razmjenom i obradom podataka (uključujući Vaše podatke, na primjer, kao korisnika usluga, kao dobavljača ili kao zastupnika dobavljača).

Podatke obrađujemo i zbog javnog interesa u području javnog zdravstva.

To uključuje, na primjer, jamčenje visokog standarda sigurnosti proizvoda i uređaja društva Novocure, personalizaciju i prilagodbu svojih proizvoda specifičnim zdravstvenim stanjima i dijagnozama bolesnika (na primjer, izradom mape slojeva) kako bismo im omogućili prikladno liječenje.

Vaše podatke možemo obraditi i u dodatne svrhe, na primjer kao dio naših internih postupaka i upravljanja.

Ove dodatne svrhe uključuju, na primjer, obuku i edukacijske svrhe, administrativne svrhe (kao što su upravljanje podatcima o poslovnom odnosu, računovodstvo i arhiviranje podataka te ispitivanje i neprekidno poboljšanje informatičke infrastrukture i upravljanje njome), zaštitu Vaših prava (na primjer, ostvariti zahtjeve pred sudom i izvan njega, pred nadležnim tijelima u Švicarskoj i inozemstvu ili obraniti se od tužbi, na primjer, očuvanjem dokaza, provedbom pravnih procjena i sudjelovanjem u sudskim i administrativnim postupcima), ocjenu i poboljšanje internih postupaka. Ovo uključuje i očuvanje drugih legitimnih interesa koji se ne mogu iscrpno navesti u cijelosti.

5. Na čemu temeljimo obradu Vaših podataka?

Ako tražimo Vaš pristanak zaodređene obrade (na primjer, za obradu osjetljivih osobnih podataka, za javnu upotrebu slika, za slanje marketinških poruka, za upravljanje oglašavanjem i analizu ponašanja na mrežnom mjestu), obavijestit ćemo Vas zasebno o relevantnim svrhama obrade. Svoj pristanak možete povući bilo kada s učinkom u budućnosti tako da nam pošaljete (poštom) pisanu obavijest ili e-poruku, osim ako drugačije nije označeno ili usuglašeno; naše podatke za kontakt potražite u dijelu ‎2. Za povlačenje pristanka na mrežno praćenje, vidjeti dio ‎11. Ako imate korisnički račun, možete povući svoj pristanak ili nam se obratiti putem relevantnog mrežnog mjesta ili drugom relevantnom uslugom, kako je primjenjivo. Ako smo primili obavijest o povlačenju pristanka, nećemo više obrađivati Vaše podatke u svrhe na koje ste pristali, ako za to nemamo drugu pravnu osnovu. Povlačenjem pristanka, međutim, ne utječe se na zakonitost obrade na temelju pristanka prije povlačenja.

Ako ne tražimo Vaš pristanak za obradu, obrada Vaših osobnih podataka oslanja se na zahtjeve za obradu za sklapanje ili provedbu ugovora s Vama (ili sa subjektom koji predstavljate) ili u našem legitimnom interesu ili u legitimnom interesu treće strane u određenoj obradi, posebice radi svrha i ciljeva navedenih u dijelu ‎4 te u provedbi mjera s njima u vezi. Ovo uključuje i obradu Vaših osobnih podataka radi zaštite vitalnih interesa subjekata obrade podataka, iz razloga javnog interesa u području javnog zdravstva ili radi usklađenosti sa zakonskim propisima, u kojima usklađenost nije potvrđena kao zakonska osnova primjenjivim zakonom o zaštiti osobnih podataka (na primjer, u slučaju OUZP-a, zakona u EGP-u i u slučaju švicarskog zakona o zaštiti podataka). To također uključuje reklamiranje naših proizvoda i usluga, interes za bolje razumijevanje naših tržišta te za upravljanje našim društvom i za njegov daljnji razvoj, uključujući njegove radne postupke, na siguran i učinkovit način.

Ako primimo osjetljive osobne podatke (na primjer, zdravstvene podatke, biometrijske podatke u svrhe utvrđivanja identiteta, podatke o političkim mišljenjima te o vjerskim i filozofskim uvjerenjima), Vaše podatke možemo obraditi na temelju druge zakonske osnove, primjerice, u slučaju spora, kako se to zahtijeva u vezi s potencijalnom parnicom ili radi provedbe ili obrane pravnih obveza. U nekim se slučajevima mogu primjenjivati druge pravne osnove, što ćemo Vam priopćiti zasebno, ako bude potrebno.

6.  S kime dijelimo Vaše podatke?

U vezi s našim ugovorima, mrežnim mjestom, našim uslugama i proizvodima, našim pravnim obvezama ili na drugi način u vezi sa zaštitom naših legitimnih interesa i drugim svrhama navedenima u dijelu ‎4, možemo otkriti Vaše osobne podatke trećim stranama posebice sljedećim kategorijama primatelja:

 • Društva grupacije: Popis društava grupacije možete pronaći na mrežnom mjestu https://www.novocure.com/our-global-community/. Ova društva grupacije mogu podatke upotrebljavati u skladu s ovom obavijesti o zaštiti privatnosti u iste svrhe u koje ih i mi upotrebljavamo (vidi dio ‎4). Društvima grupacije također možemo otkriti Vaše zdravstvene podatke.

Društva grupacije posebice imaju pristup podatcima o Vašem poslovnom donosu, podatcima o ugovoru i registracijskim podatcima, kao i podatcima o ponašanju i preferencijama kako bi Vam mogla nuditi vlastiti asortiman proizvoda i usluga ili ih oglašavati. Ako želite uložiti prigovor na otkrivanje ili upotrebu podataka u marketinške svrhe, to možete učiniti na način da nam se obratite (vidjeti dio ‎2), čak i ako se obrada odnosi na drugo društvo grupacije nakon što su se podatci već prenijeli. Vaše podatke otkrivamo drugim društvima grupacije za određene proizvode i usluge, na primjer, ako određeni proizvodi i usluge izvorno pripadaju drugim društvima grupacije, a mi samo koordiniramo izvedbu.

 • Pružatelji usluga: Surađujemo s pružateljima usluga u Švicarskoj i inozemstvu koji obrađuju Vaše podatke u naše ime, ili kao zajednički voditelji obrade s nama ili koji primaju podatke od nas kao zasebni voditelji obrade (na primjer, pružatelji informatičkih usluga, pružatelji usluga oglašavanja, zaštitarska društva itd.). U ovo se mogu uključivati i zdravstveni podatci. Za pružatelje usluga za mrežno mjesto pogledajte dio ‎11.

Kako bismo učinkovito mogli isporučiti proizvode i usluge i usredotočiti se na svoje osnovne kompetencije, koristimo se uslugama trećih strana u raznim područjima. One uključuju, na primjer, informatičke usluge, marketing, prodaju, usluge komunikacije ili ispisivanja, upravljanja objektom, sigurnost i čišćenje, organizaciju kliničkih ispitivanja i događaja, pružatelje usluge provjere adrese (na primjer, za ažuriranje popisa adresa u slučaju premještanja), mjere sprječavanja prijevara i usluge društava za savjetovanje, odvjetnika, banaka, osiguravateljskih i telekomunikacijskih društava. U svakom slučaju, tim pružateljima uslugama otkrivamo podatke koji su im potrebni za pružanje usluga, a koje se mogu odnositi i na Vas. Ti pružatelji usluga te podatke mogu upotrebljavati i u vlastite svrhe, na primjer, podatke o nenamirenim potraživanjima i Vašoj povijesti plaćanja u slučaju agencija za kreditna plaćanja ili anonimizirane podatke radi poboljšanja svojih usluga. Uz to, s tim pružateljima usluga sklapamo ugovore koji uključuju odredbe za zaštitu podataka, ako takve zaštite ne proizlaze iz zakona.

 • ‎11).

Ako djelujete kao zaposlenik društva s kojim smo sklopili ugovor, za provedbu tog ugovora može se tražiti da društvu otkrijemo, na primjer, kako ste se koristili našom uslugom. Suradnici i partneri za oglašavanje od nas primaju odabrane podatke o poslovnom odnosu, podatke o ugovoru, podatke o ponašanju i preferencijama kako bi mogli provesti neosobne analize u svojim poljima (na primjer, o broju naših kupaca koji su pregledali njihov oglas) te, s druge strane, kako bi te podatke mogli upotrijebiti u svrhe oglašavanja (uključujući i slanje ciljanog sadržaja Vama). Na primjer, partneri za oglašavanje trebaju biti u mogućnosti komunicirati s odabranim korisnicima usluga i slati im promidžbeni materijal o nama.

 • Nadležna tijela: Osobne podatke možemo otkriti agencijama, sudovima i drugim nadležnim tijelima u Švicarskoj i inozemstvu ako smo zakonski obvezni to učiniti ili smo za takva otkrivanja ovlašteni ili ako se to čini nužnim za zaštitu naših interesa. U ovo se mogu uključivati i zdravstveni podatci. Ova nadležna tijela djeluju kao zasebni voditelji obrade.

Primjeri uključuju istrage kaznenih djela, policijske mjere (na primjer, koncepte zdravstvene zaštite, borbu protiv nasilja itd.), regulatorne zahtjeve i istrage, pravne postupke, obveze prijavljivanja te postupke koji prethode sudskom postupku i izvansudske postupke, kao i pravne obveze pružanja informacija i suradnje. Podatke možemo otkriti i ako želimo pribaviti informacije od javnih tijela, na primjer, kako bismo opravdali zahtjev za informacijama ili jer trebamo navesti o kome su nam informacije potrebne (na primjer, iz registra).

 • Pružatelj zdravstvene skrbi i druge osobe: Vaše podatke dijelimo s pružateljem zdravstvene skrbi jer to može biti potrebno u vezi s Vašom terapijom društva Novocure, kao i s trećim stranama u potrebnoj mjeri, a u svrhe navedene u dijelu ‎4, na primjer s primateljima usluga, članovima obitelji, istraživačkim organizacijama, medijima i udruženjima u kojima sudjelujemo ili ako ste uključeni u jednu od naših publikacija.

Drugi primatelji uključuju, na primjer, pružatelje zdravstvene skrbi, članove obitelji ili druge osobe koje identificirate, obveznici plaćanja zdravstvene skrbi, primatelji Vaših isporuka ili uplata, mrtvozornici, medicinski vještaci, direktori pogrebnih društava, istraživačke organizacije, osobe uključene u administrativne i pravne postupke ili ostale treće strane u vezi s odnosom s agencijama (na primjer, ako Vaše podatke dijelimo s Vašim odvjetnikom ili bankom). Ako surađujemo s medijima i s njima dijelimo materijale (na primjer, slike), to može utjecati i na Vas, ovisno o okolnostima. Isto se primjenjuje ako objavimo sadržaj (na primjer slike, intervjue, citate itd.) na našemu mrežnom mjestu ili u našim drugim publikacijama. Kao dio poslovnog razvoja, možemo prodati poslovanja, dijelove poslovanja ili društava drugima, preuzeti ih od drugih ili ući u partnerski odnos, što također može rezultirati otkrivanjem podataka (uključujući Vaše podatke, na primjer, kao korisnika usluga, kao dobavljača ili kao zastupnika dobavljača) onim osobama koje su uključene u ove transakcije. U vezi s komuniciranjem s konkurentima, organizacijama u industriji, udruženjima i drugim tijelima, možemo razmijeniti podatke, a time se utječe i na Vas.

Sve te kategorije primatelja mogu uključivati treće strane, pa se Vaši podatci mogu otkriti i njima. Određenim trećim stranama možemo ograničiti obradu (na primjer, pružateljima informatičkih usluga), no ne i drugima (na primjer, nadležnim tijelima, bankama itd.).

Uz to, određenim trećim stranama možemo omogućiti prikupljanje Vaših osobnih podataka na našemu mrežnom mjestu i na događajima koje mi organiziramo (na primjer fotografima, pružateljima alata na našemu mrežnom mjestu itd.). Ako nemamo kontrolu nad prikupljanjima tih podataka, te treće strane jesu isključivi voditelji obrade. Ako imate nedoumica ili želite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, obratite se izravno tim trećim stranama. Vidjeti dio ‎11 za mrežno mjesto.

7. Otkrivaju li se Vaši osobni podatci u inozemstvu?

Kao što je objašnjeno u dijelu ‎6, podatke otkrivamo drugim stranama. Sve te strane ne nalaze se u Švicarskoj. Vaši se podatci stoga mogu obraditi u Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama; u izuzetnim slučajevima, u bilo kojoj državi u svijetu.

Pripadamo društvu s ograničenom odgovornošću, Novocure Limited, globalnoj grupaciji povezanih društava s bazama podataka u raznim državama. Osobni podatci koje prikupljamo mogu se prenijeti, pohraniti ili na drugi način obradom uputiti u razne destinacije izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP”), uključujući države čije odredbe o zaštiti podataka nisu usporedive s onima u državama EGP-a u kojima su se osobni podatci prikupili ili pružili. Društvo Novocure međunarodno je prisutno te u ugovorne ili medicinske svrhe Vaše podatke mora dijeliti s tzv. trećim zemljama unutra grupacije Novocure, posebice s društvom Novocure Inc. koje ima urede u Portsmouthu u saveznoj državi New Hampshire, Malvernu u saveznoj državi Pennsylvania, u New Yorku u saveznoj državi New York, u SAD-u). Ako je primatelj Vaših podataka u državi u kojoj ne postoji adekvatna zaštita podataka, od primatelja zahtijevamo postupanja u skladu sa zaštitom podataka (u ovu svrhu primjenjujemo trenutačno standardne ugovorne klauzule Europske komisije kojima možete pristupiti ovdje, ovdje, ovdje te ćemo primjenjivati revidirane standardne ugovorne klauzule Europske komisije kojima možete pristupiti ovdje nakon što stupe na snagu), ako primatelj ne podliježe zakonski prihvaćenim skupom pravila za osiguravanje zaštite podataka te osim ako se ne možemo osloniti na odstupanje. Odstupanje se može primjenjivati, na primjer, u slučaju pravnih postupaka u inozemstvu, no i u slučajevima prevladavajućeg javnog interesa ili ako provedba ugovora zahtijeva otkrivanje, ako ste pristali ili ako ste podatke općenito učinili dostupnima ili nemate prigovora protiv obrade. Više

Mnoge države izvan Švicarske ili EGP-a trenutačno nemaju zakone kojima bi se jamčila prikladna razina zaštite podataka prema zakonu o zaštiti podataka ili OUZP-u. Navedeni ugovorni odnosi do neke mjere nadoknađuju slabiju ili nepostojeću pravnu zaštitu. Međutim, ugovorne mjere opreza ne mogu ukloniti sve rizike (odnosno vladina pristupa u inozemstvu). Trebate biti svjesni tih preostalih rizika, čak i ako oni mogu biti mali u pojedinačnom slučaju te da poduzimamo daljnje mjere (na primjer, pseudonimizaciju i anonimizaciju) kako bismo ih sveli na najmanju moguću mjeru.

Imajte na umu da se razmjena putem interneta često usmjerava preko trećih zemalja. Vaši podatci stoga se mogu poslati u inozemstvo čak i ako su pošiljatelj i primatelj u istoj državi.

8. Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo onoliko dugo koliko se zahtijeva našim svrhama obrade, razdobljima čuvanja u pravne svrhe i legitimnim interesima za dokumentaciju i čuvanje dokaza ili ako je čuvanje tehnički zahtjev. Dodatne informacije o određenim razdobljima pohrane i obrade pojedinačnih kategorija podataka možete pronaći u dijelu ‎3, a o kolačićima u dijelu ‎11. Ako nema protivnih pravnih ili ugovornih obveza, Vaše ćemo podatke izbrisati ili anonimizirati nakon što razdoblje pohrane ili obrade istekne, kao dio našeg uobičajenog postupka.

U svrhe dokumentacije i dokaza uključuju se naši interesi u postupcima dokumentiranja, interakcija i druge činjenice u vezi s pravnim obvezama, nedosljednostima, informatičkim i infrastrukturnim zahtjevima u vezi sa sigurnošću i u postupcima pokazivanja dobrog korporativnog upravljanja i usklađenosti. Zadržavanje može biti tehnički zahtjev ako se određeni podatci ne mogu odvojiti od drugih podataka te ih stoga moramo čuvati zajedno (na primjer, u slučaju sigurnosnih kopija ili sustava upravljanja dokumentima).

9.  Kako štitimo Vaše podatke?

Poduzimamo prikladne sigurnosne mjere kako bismo održali potrebnu sigurnost Vaših osobnih podataka i zajamčili njihovu povjerljivost, cjelovitost i dostupnost te kako bismo ih zaštitili od neovlaštene ili nezakonite obrade, kako bismo ublažili rizik od gubitka, slučajne izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa.

Tehničke i organizacijske sigurnosne mjere mogu uključivati šifriranje i pseudonimizaciju podataka, prijave, ograničenja pristupa, čuvanje sigurnosnih kopija, upute našim zaposlenicima, sklapanje sporazuma o povjerljivosti i praćenje. Vaše podatke poslane putem našega mrežnog mjesta u tranzitu štitimo prikladnim šifriranjem. Međutim, možemo osigurati samo područja pod našom kontrolom. Od naših izvršitelja obrade tražimo i poduzimanje prikladnih sigurnosnih mjera. Međutim, sigurnosni rizici nikada ne mogu biti potpuno isključeni; preostali rizici jesu neizbježni.

10. Koja su Vaša prava?

Primjenjivim zakonima o zaštiti podataka jamči Vam se pravo na prigovor na obradu Vaših podataka u nekim okolnostima, posebice u izravne marketinške svrhe, na profiliranje koje se provodi u izravne marketinške svrhe te na druge legitimne interese u vezi s obradom.

Kao pomoć u kontroli obrade Vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava u vezi s našom obradom podataka, ovisno o primjenjivom zakonu o zaštiti podataka:

 • pravo da od nas zatražite informacije obrađujemo li Vaše podatke i koje;
 • pravo da zatražite od nas ispravak podataka, ako su netočni;
 • pravo da zatražite brisanje podataka;
 • pravo da zatražite da određene osobne podatke omogućimo u uobičajenom elektroničkom formatu ili da ih pošaljemo drugom voditelju obrade;
 • pravo na povlačenje pristanka, ako se naša obrada temelji na Vašem pristanku;
 • pravo da na zahtjev da primite dodatne informacije kojima Vam se može pomoći u ostvarivanju ovih prava.

Ako želite ostvariti prethodno navedena prava u vezi s nama (ili jednim od društava grupacije), obratite nam se u pisanom obliku, osobno nas posjetite ili, ako drugačije nije navedeno ili dogovoreno, pošaljite nam e-poruku; pojedinosti za kontakt pogledajte u dijelu ‎2. Kako bismo mogli spriječiti zlouporabu, trebamo Vas identificirati (na primjer, kopijom Vaše osobne iskaznice, ako izravna identifikacija nije moguća na drugačiji način).

Ova prava imate i u vezi s drugim stranama koje surađuju s nama kao zasebni voditelji obrade – obratite im se izravno ako želite provesti ta prava u vezi s njihovom obradom. Informacije o našim ključnim partnerima i pružateljima usluga možete pronaći u dijelu ‎6, a dodatne informacije u dijelu ‎11.

Imajte na umu da se stanja, izuzeća ili ograničenja primjenjuju na ta prava prema primjenjivom zakonu o zaštiti podataka (na primjer, radi zaštite trećih strana ili poslovnih tajni). O tome ćemo Vas obavijestiti na odgovarajuć način, gdje je to prikladno.

Posebice, možda ćemo morati nastaviti obradu i čuvanje Vaših osobnih podataka kako bismo proveli ugovor s Vama, kako bismo zaštitili svoje legitimne interese, ako što su ulaganje, provedba ili obrana pravnog zahtjeva ili kako bismo djelovali u skladu s pravnim obvezama. Do zakonski dopuštene mjere, posebice kako bismo zaštitili prava i slobode drugih subjekata obrade podataka te kako bismo štitili legitimne interese, možemo i odbiti zahtjev subjekta obrade podataka, djelomično ili cijelosti (na primjer, skrivanjem sadržaja u kojem je riječ o trećoj strani ili našim poslovnim tajnama).

Ako niste suglasni s načinom na koji upravljamo Vašim pravima ili s našim praksama zaštite podataka, o tomu obavijestite nas ili službenika za zaštitu podataka (dio ‎2). Ako se nalazite u EGP-u, Ujedinjenom Kraljevstvu ili u Švicarskoj, također imate pravo na ulaganje žalbe nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu podataka u Vašoj državi. Popis nadležnih tijela u EGP-u možete pronaći ovdje: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Nadležnom tijelu u UK-u možete se obratiti na mrežnom mjestu: https://ico.org.uk/global/contact-us/. Nadležnom tijelu u Švicarskoj možete se obratiti na mrežnom mjestu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html.

11. Upotrebljavamo li mrežno praćenje i tehnike mrežnog oglašavanja?

Upotrebljavamo razne tehnike na svojemu mrežnom mjestu koje nama, i trećim stranama koje angažiramo, omogućuju da Vas prepoznamo tijekom Vaše upotrebe našega mrežnog mjesta te, kao mogućnost, da Vas pratimo tijekom nekoliko posjeta. U ovom Vas dijelu o tomu obavještavamo.

U osnovi, želimo razlikovati Vaš pristup (putem Vašeg sustava) od pristupa drugih korisnika, kako bismo mogli zajamčiti funkcionalnost mrežnog mjesta i provesti analizu i personalizaciju. Nemamo namjeru utvrditi Vaš identitet, čak i ako je to moguće u slučajevima u kojima Vas mi ili treće strane koje angažiramo možemo identificirati kombinacijom s registracijskim podatcima. Međutim, čak i bez registracijskih podataka, tehnologije koje primjenjujemo osmišljene su na takav način da Vas se može prepoznati kao individualnog posjetitelja svaki put kada pristupite mrežnom mjestu; na primjer, to može učiniti naš poslužitelj (ili poslužitelji trećih strana) koji dodjeljuje specifičan broj Vama ili Vašem pregledniku (tzv. „kolačić”).

Kolačići su pojedinačni kodovi (na primjer, serijski broj) koje naš poslužitelj ili poslužitelj naših pružatelja usluga ili partnera za oglašavanje prenosi u Vaš sustav kad se povežete s mrežnim mjestom i koje Vaš sustav (preglednik, mobilni telefon) prihvaća i čuva do postavljenog vremena isteka. Vaš sustav prenosi te kodove na naš poslužitelj ili poslužitelj treće strane svakim dodatnim pristupom. Na taj Vas se način prepoznaje čak i ako Vam je identitet nepoznat.

Druge tehnologije mogu se primjenjivati kako bi Vas se prepoznalo uz određenu vjerojatnost (tj. kako bismo Vas razlikovali od drugih korisnika), kao što je „fingerprinting”, odnosno prepoznavanje uređaja. Ovom metodom kombinira se Vaša adresa IP-a, preglednik koji upotrebljavate, razlučivost zaslona, jezične postavke i druge informacije koje Vaš sustav prijavi svakom poslužitelju, što dovodi do više ili manje jedinstvenog otiska. Time se omogućuje rad bez kolačića.

Svaki put kada pristupite poslužitelju (na primjer,kada se koristite mrežnim mjestom ili aplikacijom ili jer e-poruka uključuje vidljivu ili nevidljivu sliku), Vaš je posjet stoga moguće „pratiti”. Ako ponude integriramo s ponudama partnera za oglašavanje ili pružatelja alata za analizu na našemu mrežnom mjestu, oni Vas na isti način mogu pratiti, čak i ako Vas se, u određenom slučaju, ne može identificirati.

Te tehnologije upotrebljavamo na svojemu mrežnom mjestu, a isto možemo dopustiti i određenim trećim stranama. Međutim, ovisno o svrsi tih tehnologija, možemo zatražiti Vaš pristanak prije njihove upotrebe. Svoj preglednik možete postaviti i na način da blokira ili izbjegne određene vrste kolačića ili alternativne tehnologije ili da izbriše postojeće kolačiće. Svojem pregledniku možete i dodati softver kojim se blokira praćenje određenih trećih strana. Više informacija možete pronaći na stranicama pomoći u svom pregledniku (obično uz ključnu riječ „privatnost”) ili na mrežnim mjestima trećih strana kako se navodi u nastavku.

Razlikujemo sljedeće kategorije „kolačića” (uključujući druge tehnologije):

 • „kolačići sesije”). Ako ih blokirate, mrežno mjesto neće pravilno raditi. Drugi su kolačići neophodni kako bi poslužitelj čuvao mogućnosti ili informacije (koje ste upisali) nakon sesije (tj. posjeta mrežnom mjestu) ako upotrebljavate tu funkciju (na primjer, jezične postavke, privole, funkcija automatske odjave itd.). Ti kolačići traju do 24mjeseca.

Uz marketinške kolačiće, upotrebljavamo druge tehnologije za kontrolu mrežnog oglašavanja na drugim mrežnim mjestima i tako smanjujemo rasipanje oglašavanja. Na primjer, adrese e-pošte svojih korisnika, korisnika usluge i drugih osoba kojima želimo prikazati oglase možemo prenijeti operatorima platformi za oglašavanje (na primjer, društvenim medijima). Ako su te osobe registrirane na platformama istim adresama e-pošte (što platforme za oglašavanje utvrđuju postupkom podudaranja), pružatelji usluga posebno tim osobama prikazuju naše oglase. Ti pružatelji usluga ne primaju adrese e-pošte osoba koje im već nisu poznate. Međutim, u slučaju poznate adrese e-pošte, oni mogu doznati da su te osobe u kontaktu s nama i sadržaj kojem su pristupili.

Na svojemu mrežnom mjestu možemo integrirati i dodatne ponude trećih strana, posebice one od pružatelja usluge društvenih medija. Zadana je postavka da se ove ponude deaktiviraju. Čim ih aktivirate (na primjer klikom na gumb), njihovi pružatelji usluga mogu utvrditi da se koristite našim mrežnim mjestom. Ako imate račun kod tog pružatelja usluga, on tu informaciju može dodijeliti Vama i tako pratiti Vašu upotrebu mrežnih ponuda. Pružatelji usluga ove podatke obrađuju kao zasebni voditelji obrade.

Trenutačno upotrebljavamo ponude sljedećih pružatelja usluga i partnera za oglašavanje (ondje gdje upotrebljavaju Vaše podatke ili kolačiće postavljene na Vašem računalu u svrhe oglašavanja):

 • „Google Analytics”. U svrhe OUZP-a i zakona o zaštiti podataka, društvo Google Ireland Ltd. voditelj je obrade (oboje „Google”). Platforma Google prati ponašanje posjetitelja našega mrežnog mjesta (trajanje, preglede stranica, geografsku regiju pristupa itd.) putem kolačića performansi (vidjeti prethodno navedeno) i na temelju toga prijavljuje nam informacije o upotrebi našega mrežnog mjesta. Konfigurirali smo uslugu kako bi se na platformi Google u Europi adrese IP-a posjetitelja skratile prije nego što ih se proslijedi u SAD te da im se tako ne može omogućiti sljedivost. Platforma Google pruža nam izvještaje te se stoga može smatrati našim izvršiteljem obrade, no na njoj se podatci obrađuju i u vlastite svrhe. Platforma Google može biti u mogućnosti donijeti zaključke o identitetu posjetitelja na temelju prikupljenih podataka, izraditi osobne profile i te podatke povezati s računima platforme Google ovih pojedinaca. Trebali biste pretpostaviti da se ta obrada provodi ako pristanete na upotrebu kolačića performansi. Informacije o zaštiti podataka uz uslugu Google Analytics možete pronaći ovdje [https://support. google. com/analytics/answer/6004245] te ako imate račun na platformi Google, ovdje možete saznati više o obradi koju provodi platforma Google [https://policies. google. com/technologies/partner-sites? hl=en].

12. Koje podatke obrađujemo na svojim stranicama društvenih mreža?

Na društvenim mrežama i drugim platformama kojima upravljaju treće strane možemo upravljati stranicama i drugim oblicima prisutnosti na mreži („stranice obožavatelja”, „kanali”, „profili” itd.) i o Vama prikupljati podatke opisane u dijelu ‎3 i u nastavku. Ove podatke primamo od Vas i platformi kada stupite u interakciju s našim oblikom prisutnosti na mreži (na primjer, kada komunicirate s nama, komentirate naš sadržaj ili posjetite naš oblik prisutnosti na mreži). U isto vrijeme, platforme analiziraju Vaše služenje našim prisutnostima na mreži i te podatke kombiniraju s drugim podatcima koje imaju o Vama (na primjer, o Vašem ponašanju i preferencijama). Ove podatke treće strane obrađuju i u vlastite svrhe, posebice u marketinške svrhe i svrhe istraživanja tržišta (na primjer, kako bi se personaliziralo oglašavanje) te kako bi upravljale svojim platformama (na primjer, koji Vam sadržaj prikazuju) te, u tu svrhu, djeluju kao zasebni voditelji obrade.

Primamo podatke o Vama kada komunicirate s našim oblicima prisutnosti na mreži ili pregledavate naš sadržaj na odgovarajućim platformama, posjećujete naše oblike prisutnosti na mreži ili ste aktivni na njima (na primjer, kada objavljujete sadržaj, šaljete žalbe). Te platforme također, između ostalog, prikupljaju tehničke podatke, registracijske podatke, podatke o komunikaciji, podatke o ponašanju i preferencijama od Vas i o Vama (vidjeti dio ‎3 o ovim pojmovima). Ove platforme obično provode statističku analizu načina Vaše interakcije s nama, Vaše služenje našim prisutnostima na mreži i našim sadržajem ili drugim dijelovima platforme (što gledate, komentirate, na što stavljate oznaku „sviđa mi se”, što prosljeđujete itd.) i te podatke kombiniraju s drugim podatcima o Vama (na primjer, podatci o Vašoj dobi, spolu i drugi demografski podatci). Na taj način izrađuju profile o Vama i statistike služenja našim prisutnostima na mreži. Te podatke i profile upotrebljavaju kako bi Vam se prikazali naši ili drugi oglasi ili drugi personalizirani sadržaj na platformi te za upravljanje ponašanjem na platformi, no i za istraživanje tržišta i korisnika te kako bi se nama i drugim stranama pružile informacije o Vama i služenju našim prisutnostima na mreži. Do neke mjere možemo kontrolirati analizu koju te platforme generiraju o služenju našim prisutnostima na mreži.

Te podatke obrađujemo u svrhe navedene u dijelu ‎4, posebice u svrhe komunikacije, marketinga (uključujući oglašavanje na tim platformama, vidjeti dio ‎11) te za istraživanje tržišta. Informacije o primjenjivoj pravnoj osnovi pogledajte u dijelu ‎5. Sadržaj koji objavite možemo podijeliti (na primjer, komentare ili objavu), primjerice, kao dio svojeg oglašavanja na platformi ili drugdje. Mi, ili operatori platformi, možemo i izbrisati ili ograničiti Vaš sadržaj ili sadržaj o Vama u skladu s njihovim uvjetima upotrebe (na primjer, neprikladni komentari).

Dodatne informacije o obradi operatora platformi pogledajte u informacijama o privatnosti relevantnih platformi. Tamo možete više saznati i o državama u kojima obrađuju Vaše podatke, o svojim pravima na pristup podatcima i na njihovo brisanje te o drugim pravima subjekata obrade podataka i o tomu kako možete ostvariti svoja prava i dobiti dodatne informacije. Trenutačno se služimo sljedećim platformama:

 • www.linkedin.com/psettings/advertising-data. U pogledu podataka prikupljenih i obrađenih prilikom posjete našemu mrežnom mjestu radi „uvida u stranicu”, zajednički smo voditelji obrade s društvom LinkedIn Ireland Unlimited Company, u Dublinu, u Irskoj. Kao dio uvida u stranicu, izrađene su statistike o radnjama koje provode posjetitelji našega mrežnog mjesta (komentari objava, dijeljeni sadržaj itd.). Ovo se objašnjava na mrežnom mjestu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Time nam se pomaže razumjeti kako se naša stranica upotrebljava i kako je možemo poboljšati. Primamo samo anonimizirane, objedinjene podatke. Naše smo odgovornosti o zaštiti podataka uskladili s informacijama na mrežnom mjestu https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

13.  Možemo li ažurirati ovu obavijest o zaštiti privatnosti?

Obavijest o zaštiti privatnosti nije dio ugovora s Vama. U svako vrijeme, obavijest o zaštiti privatnosti možemo promijeniti. Verzija objavljena na ovomu mrežnom mjestu trenutačna je verzija.

Posljednji put ažurirano: 28. srpnja 2021.