Pregled

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je uređaj Optune® za liječenje rekurentnog i novodijagnosticiranog GBM-a u Sjedinjenim Američkim Državama u skladu s postupkom odobrenja prije stavljanja na tržište (PMA), a u Europi nosi oznaku CE za iste indikacije. Uz to, Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) nedavno je odobrila polja TTFields kao uređaj Optune Lua™ (prijašnjeg naziva NovoTTF-100L) za liječenje malignog mezotelioma poplućnice u kombinaciji s kemoterapijom, u skladu s postupkom odobrenja iznimnog stavljanja medicinskog uređaja na tržište prije potvrde njegove djelotvornosti (engl. Humanitarian Device Exemption; HDE).

Ovim kliničkim ispitivanjem utvrđuju se učinkovitost i sigurnost uređaja Optune® koji sadrži nov ustroj slojeva pretvornika, slojeve pretvornika visokog intenziteta, kao monoterapiju za rekurentni GBM u usporedbi s upotrebom standardnih slojeva pretvornika.

Medicinski uređaj isporučuje polja za liječenje tumora (engl. Tumor Treating Fields, TTFields) u mozak, gdje se tumor nalazi. Tvrtka Novocure, naručitelj ispitivanja, održava ovo mrežno mjesto kako bi se bolesnicima omogućile osnovne informacije o kliničkom ispitivanju te im se olakšao pristup medicinskom centru koji omogućuje sudjelovanje u ispitivanju. Ako želite sudjelovati u ispitivanju EF-33, obratite se uključenom centru što je prije moguće. Ako imate pitanja o svojem medicinskom stanju i preporučenom liječenju, obratite se liječniku koji Vas liječi.

O poljima TTFields

Polja za liječenje tumora (engl. Tumor Treating Fields, TTFields) jesu terapija za liječenje raka kojom se primjenjuju električna polja namještena na specifične frekvencije kako bi se omeo postupak diobe stanica, inhibirajući rast tumora i izazivajući odumiranje stanica raka. [Znanost o poljima TTFields]. Polja TTFields isporučuju se u dio organizma u kojem se nalazi tumor s pomoću ispitivanog medicinskog uređaja pod nazivom Optune® koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta. Uređaj je prijenosan, lagan i napaja se iz baterija kako bi se polja TTFields isporučila do mozga.

Bolesnici koji primaju TTFields na tjemenu trebaju nositi četiri sloja, koja na neinvazivan način isporučuju polja u mozak te se redovito zamjenjuju. [Život s poljima TTFields]. Uređaj je namijenjen kontinuiranoj upotrebi kod kuće.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je uređaj Optune® za liječenje rekurentnog i novodijagnosticiranog GBM-a u Sjedinjenim Američkim Državama u skladu s postupkom odobrenja prije stavljanja na tržište (PMA), a u Europi nosi oznaku CE za iste indikacije. Uz to, Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) nedavno je odobrila polja TTFields kao uređaj Optune Lua (prijašnjeg naziva NovoTTF-100L) za liječenje malignog mezotelioma poplućnice u kombinaciji s kemoterapijom, u skladu s postupkom odobrenja iznimnog stavljanja medicinskog uređaja na tržište prije potvrde njegove djelotvornosti (engl. Humanitarian Device Exemption; HDE).

Ispitivanje EF-33

Ispitivanje EF-33 prospektivno je, pilot-ispitivanje jedne skupine (analogno II fazi ispitivanja lijeka), zasnovano na ranije dobivenim kontrolnim podacima, koje je osmišljeno za ispitivanje učinkovitosti i sigurnosti polja za liječenje tumora (TTFields) koja se za rekurentni GBM isporučuju putem slojeva visokog intenziteta. Tijekom ispitivanja, medicinski uređaj Optune®, koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta, stvara polja TTFields pri 200 kHz [O poljima TTFields], a bolesnik taj uređaj upotrebljava kod kuće. Očekuje se da će u ispitivanje biti uključeno ukupno 25 bolesnika.

U ispitivanje se sada uključuju bolesnici iz Republike Češke. Ovo je monocentrično ispitivanje, što znači da je samo jedan ispitivački centar uključen u ispitivanje [Centar u ispitivanju EF-33].

Ustroj ispitivanja EF-33

Bolesnici kojima je nedavno postavljena dijagnoza rekurentnog GBM-a (prva ili druga rekurencija) jesu kandidati za ovo ispitivanje. Konačno ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u ispitivanju utvrdit će isključivo liječnik u kliničkom ispitivanju u centru kliničkog ispitivanja.

Liječenje u okviru ispitivanja

Bolesnik će primati kontinuirano liječenje poljima TTFields (200 kHz) služeći se uređajem Optune® koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta. Kako bi primjenjivao uređaj, potrebno je da bolesnik na tjemenu nosi četiri polja pretvornika, a koja na neinvazivan način isporučuju polja u mozak.

Za postavljanje sloja pretvornika potrebno je brijanje tjemena prije početka upotrebe uređaja. Nov komplet slojeva morat će se redovito primjenjivati tijekom trajanja upotrebe uređaja.

Upotreba uređaja počet će u ambulantnom okruženju te će obuhvaćati osposobljavanje za rukovanje opremom koju će pružiti specijalist za podršku za uređaj tvrtke Novocure (DSS). Bolesnici će uređaj nastaviti upotrebljavati kod kuće [Život s poljima TTFields]. Bolesnici koji se koriste uređajem Optune®, koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta, mogu se sami nastaviti koristiti uređajem (uz pomoć člana obitelji ili njegovatelja, prema potrebi) ili im podršku može pružiti njihov specijalist za podršku za uređaj.

Uređaj je osmišljen kako bi bio jednostavan za upotrebu, a svim tehničkim aspektima u vezi s upotrebom upravlja specijalist za podršku za uređaj. Specijalist za podršku za uređaj također može pomoći bolesnicima pronaći tehnička rješenja koja će svakom pojedincu omogućiti primanje polja TTFields i zadržavanje svojih uobičajenih dnevnih aktivnosti.

Ispunjavanje uvjeta


Ako želite potpuni popis kriterija za ispunjavanje uvjeta, posjetite stranicu clinicaltrials.gov ili obratite se liječniku u kliničkom ispitivanju EF-33.

Kriteriji uključivanja ispitanika (sažetak, popis nije potpun):

  1. Postavljena dijagnoza GBM-a, prva ili druga radiološka progresija
  2. Dob od najmanje 18 godina
  3. Pristanak na sudjelovanje u kliničkom ispitivanju („informirani pristanak”)

Kriteriji isključivanja ispitanika (sažetak, popis nije potpun):

  1. Bolest zahvaća infratentorijalno (donji dio mozga) ili leptomeningealno područje (moždane ovojnice)
  2. Druga ozbiljna medicinska stanja kojima se onemogućuje sudjelovanje u ispitivanju
  3. Liječenje uređajem Optune® (za novodijagnosticiranu ili rekurentnu bolest) prije uključivanja
  4. Ugrađen elektrostimulator srca, defibrilator i elektronički uređaji ugrađeni u mozak

Uključivanje

Očekuje se da će biti uključeno ukupno 25 bolesnika. U ispitivanje se sada uključuju bolesnici iz Republike Češke. Ovo je monocentrično ispitivanje, što znači da je samo jedan ispitivački centar uključen u ispitivanje.

Ako želite sudjelovati u ispitivanju EF-33, obratite se centru što je prije moguće [Centar u ispitivanju EF-33].

Troškovi ispitivanja

Naručitelj ispitivanja (Novocure) platit će sav razuman tehnički pribor povezan s liječenjem, uključujući uređaj Optune® koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta i dodatnu opremu. Bolesnici i njihovo osiguranje bit će odgovorni za medicinska liječenja primijenjena tijekom normalnog tijeka liječenja bolesnika. Naručitelj ispitivanja također će bolesnicima nadoknaditi određene putne troškove u vezi s postupcima u ispitivanju. Takve se naknade troškova mogu provesti samo u skladu s pravilima i odobrenjem ispitivačkog centra u kojem se bolesnik liječi. Obratite se osoblju ispitivačkog centra prije nego što se uključite u ispitivanje kako biste se informirali o lokalnim pravilima o naknadi troškova i svojim pravima.

Centar u ispitivanju EF-33

Ako ne možete stupiti u kontakt s ispitivačkim centrom i dobiti potpune informacije o ispitivanju, e-poruku s pitanjima pošaljite na adresu informacije za bolesnika i upišite „EF-33” kao predmet e-poruke.

Nemocnice Na Homolce
Prague, Czechia, 150 30
Glavni ispitivač: prof. dr. sc. Josef Vymazal, dr. med. Kontakt: prof. dr. sc. Josef Vymazal, dr. med. +420 257 272 614      Josef.Vymazal@homolka.cz
Kontakt: dr. sc. Aaron Rulseh       Aaron.Rulseh@homolka.cz

Život s poljima TTFields

Bolesnici koji sudjeluju u ispitivanju EF-33 neprekidno nose uređaj, ali mogu napraviti stanke tijekom svakodnevne upotrebe uređaja, ako je prosječno vrijeme upotrebe polja TTFields tijekom cjelokupnog trajanja razdoblja liječenja barem 18 sati dnevno. Liječnik u kliničkom ispitivanju može prema potrebi izmijeniti raspored liječenja i upotrebe uređaja.

Tvrtka Novocure bolesnicima omogućuje tehničku podršku koju im pruža specijalist za podršku za uređaj (engl. Device Support Specialist, DSS). Specijalist za podršku za uređaj pruža sveobuhvatnu tehničku podršku, ali bolesnikov medicinski tim i dalje rješava sva medicinska pitanja i donosi sve odluke o liječenju bolesnika.

Za služenje uređajem Optune®, koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta, potrebno je obrijati tjeme, a medicinski uređaj treba neprekidno raditi.

Naravno, neki bolesnici mogu se zabrinuti o svojem izgledu ili načinu života tijekom služenja uređajem.

Kako bi se ove zabrinutosti otklonile, uređaj Optune® pažljivo je ustrojen kako bi se bolesnicima omogućilo održati svoj način života bez ometanja normalne svakodnevne rutine, kao što su izlazak iz kuće, kupovina te susreti s prijateljima i obitelji. Liječnik koji ih liječi može se savjetovati s tvrtkom Novocure prije bilo kakve od navedenih aktivnosti. Uz to, lokalni specijalist za podršku za uređaj može pružiti informacije za rješavanje bilo kakvih nedoumica u pogledu načina života.

Tvrtka Novocure prema potrebi može pružiti onoliko baterija koliko je potrebno bolesnicima koji održavaju aktivan način života, a koji uključuje aktivnosti na otvorenom.

Slojevi pretvornika postavljaju se na obrijano tjeme. Kako bi prekrili slojeve pretvornika, bolesnici mogu nositi pokrivala za glavu, poput perike u koje je rijetko tkanje ili šešir koji nije priljubljen uz glavu te kojim se omogućuje protok zraka. Dostupne su mnoge mogućnosti i tvrtka Novocure može pružiti novčanu potporu za željeno rješenje u skladu s pravilima ispitivačkog centra te prema odobrenju tvrtke Novocure. O ovakvoj vrsti novčane potpore bolesnici bi se trebali posavjetovati sa svojim medicinskim timom.

Žice koje izlaze iz slojeva pretvornika mogu se lako sakriti pod odjećom bolesnika. Ovime torba za nošenje uređaja može biti jedini dio uređaja Optune® vidljiv drugim osobama.

Svakom bolesniku tvrtka Novocure daje torbu za nošenje koja se može upotrebljavati kao naprtnjača, torba za nošenje preko ramena ili preko tijela. Torba se uklapa u glavne trendove dizajna torbi.

S obzirom na to da je ukupna težina uređaja s baterijama približno 1,2 kilograma, velik broj bolesnika većinu vremena neće fizički nositi uređaj, već će ga upotrebljavati kada je stalno postavljen na jednom mjestu (na primjer, na radnom stolu, stolu ili na podu u torbi za nošenje).

Upotreba uređaja ne bi trebala utjecati na rad kućanskih ni osobnih električnih uređaja. Koliko je to poznato, osobe koje ne upotrebljavaju polja TTFields, kao što su suradnici ili članovi obitelji, nisu izložene njima.

Znanost o poljima TTFields

Stanice raka dijele se i umnožavaju vrlo brzo unutar tumora mozga. Te stanice raka nose razne vrste električno nabijenih elemenata koji igraju ulogu tijekom postupka diobe stanica. Ostale zdrave stanice u predjelu mozga umnožavaju se dosta sporije, ako se uopće i umnožavaju, i/ili imaju drugačija svojstva, na primjer drugačiju veličinu u usporedbi sa stanicama raka. Stoga normalne stanice rijetko imaju ista električna svojstva kao stanice raka koje se dijele te se ne očekuje da će na njih utjecati polja TTFields.

Mehanizam djelovanja polja TTFields

Uređaj Optune®, koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta, koji se upotrebljava u ovom ispitivanju, isporučuje izmjenjiva električna polja niskog intenziteta do mjesta tumora kroz kožu i drugo površinsko tkivo. Ta se polja nazivaju poljima za liječenje tumora ili TTFields. Pretkliničkim ispitivanjima utvrđeno je da, zbog oblika i veličine stanica raka tijekom njihova umnožavanja, polja TTFields potiču električno nabijene stanične dijelove tih stanica da promijene svoje mjesto unutar podijeljene stanice te tako narušavaju njihovo uobičajeno funkcioniranje i konačno dovode do odumiranja stanice. Osim toga, stanice raka sadržavaju i sićušne gradbene blokove koji djeluju kao sitni motori pri pomicanju ključnih dijelova stanica s jednog mjesta na drugo. Polja TTFields ometaju uobičajenu orijentaciju tih sitnih motora jer su i ona električno nabijena. Kao rezultat tih dvaju učinaka, dioba tumorskih stanica usporava se, što dovodi do odumiranja stanica ili prekida diobe stanica. To može dovesti do inhibicije rasta tumora nakon neprekidne izloženosti poljima TTFields. Polja TTFields na zdrave moždane stanice mogu utjecati mnogo manje nego na stanice raka, jer se zdrave moždane stanice umnožavaju mnogo sporije, ako se uopće i umnožavaju.

Sažetak mehanizma djelovanja polja TTFields prikazan je animacijom u nastavku:

Prethodno kliničko iskustvo

Prethodnim kliničkim ispitivanjima dokazane su djelotvornost i sigurnost polja TTFields u liječenju rekurentnog i novodijagnosticiranog GBM-a. Nakon pozitivnih rezultata zadobivenih ovim kliničkim ispitivanjima, uređaj Optune® odobrila je Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) u skladu s postupkom odobrenja prije stavljanja na tržište (PMA), a za liječenje rekurentnog i novodijagnosticiranog GBM-a. Isti uređaj u Europi nosi oznaku CE za liječenje glioblastoma.

Uz to, Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) nedavno je odobrila polja TTFields kao uređaj Optune Lua (prijašnjeg naziva NovoTTF-100L) za liječenje malignog mezotelioma poplućnice u kombinaciji s kemoterapijom, u skladu s postupkom odobrenja iznimnog stavljanja medicinskog uređaja na tržište prije potvrde njegove djelotvornosti (engl. Humanitarian Device Exemption; HDE).

Za više informacija o odobrenim indikacijama za upotrebu, obratite se svojem liječniku.

Nuspojave

Na temelju znanstvenih načela na kojima se temelje polja TTFields i do danas prikupljenih kliničkih rezultata, ne očekuje se da će uređaj Optune®, koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta, imati sistemske nuspojave u bolesnika oboljelih od GBM-a.

U prethodnim ispitivanjima provedenima uz uređaj Optune®, nadraženost kože ispod slojeva pretvornika pojavila se u bolesnika u velikom postotku; ta je nadraženost bila u rasponu od blage do umjerene u velikoj većini slučajeva.

U prethodnom kliničkom ispitivanju rekurentnoga glioblastoma (GBM-a), prijavljeni su sljedeći štetni događaji u vezi s uređajem:

Reakcija na mjestu postavljanja medicinskog uređaja – 18 od 116 bolesnika (16 %)

Glavobolja – 4 od 116 bolesnika (3 %)

Malaksalost – 2 od 116 bolesnika (2 %)

Trzanje mišića – 1 od 116 bolesnika (1 %)

Pad – 1 od 116 bolesnika (1 %)

Kožni čir – 1 od 116 bolesnika (1 %)

U prethodno navedenom ispitivanju nije bilo ozbiljnih nuspojava koje su liječnici u kliničkom ispitivanju pripisali poljima TTFields. Jedina nuspojava pripisana upotrebi uređaja bila je nadraženost kože ispod slojeva pretvornika postavljenih na kožu, koja je bila u rasponu od blage do umjerene.

Informacije navedene na ovomu mrežnom mjestu samo su djelomične te se trebate savjetovati sa svojim liječnikom u pogledu potpunog sigurnosnog profila polja TTFields.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Kojeg je stadija ispitivanje EF-33?

Ispitivanje EF-33 namijenjeno bolesnicima s rekurentnim GBM-om jest pilot-ispitivanje. Budući da je Optune® koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta uređaj, a ne lijek, ispitivanje ne slijedi uobičajeni postupak I, II i III faze, kako je to običaj s ispitivanim novim lijekovima. Ovo pilot-ispitivanje slične je strukture i svrhe kao II faza ispitivanja lijeka.

Kako mogu sudjelovati u ispitivanju EF-33?

U ispitivanje se sada uključuju bolesnici iz Republike Češke. Ovo je monocentrično ispitivanje, što znači da je samo jedan ispitivački centar uključen u ispitivanje. Obratite se ispitivaču u ispitivačkom centru. Možete se i obratiti tvrtki Novocure, naručitelju ispitivanja, ako Vam je potrebna pomoć kako biste stupili u kontakt s ispitivačkim centrom.

Plaćaju li bolesnici sudjelovanje u ispitivanju EF-33?

Ne. Naručitelj ispitivanja pružit će, besplatno, uređaj Optune® koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta i svu popratnu dodatnu opremu. Ako želite više informacija, pogledajte ispitivanje EF-33.

Koje su očekivane nuspojave polja TTFields?

Na temelju naših do danas prikupljenih kliničkih podataka za razna stanja, ne očekujemo sistemske nuspojave uslijed upotrebe uređaja Optune® koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta. U nekih se bolesnika pojavila nadraženost kože ispod slojeva pretvornika. Za više informacija, pogledajte Znanost o poljima TTFields.

Prilikom isporuke polja TTFields, slojevi pretvornika mogu uzrokovati blago zagrijavanje i osjećaj trnaca na tjemenu.

Za dodatne informacije o mogućim nuspojavama u vezi s upotrebom uređaja Optune® koji sadrži slojeve pretvornika visokog intenziteta u kliničkom ispitivanju EF-33, posavjetujte se s liječnikom u kliničkom ispitivanju u centru koji sudjeluje u ispitivanju.

Trebam li stalno nositi uređaj?

Uređaj i baterija zajedno teže približno 1,2 kilograma i možete ih, dok šetate, nositi u namjenskoj torbi za nošenje preko ramena ili naprtnjači. Bolesnici ne moraju nužno fizički nositi uređaj većinu vremena, nego ga mogu upotrebljavati dok je on stalno postavljen na jednom mjestu (na primjer na radnom stolu, stolu ili podu unutar torbe). Uređaj je osmišljen na način da omogući održavanje uobičajene dnevne rutine.

Predstavljaju li polja TTFields rizik za članove obitelji ili druge ljude?

Upotreba ovog uređaja ne bi trebala ometati rad kućanskih ni standardnih osobnih elektroničkih uređaja. Osobe koje ne upotrebljavaju polja TTFields, kao što su suradnici ili članovi obitelji, nisu izložene njima.

Kako će ovaj uređaj utjecati na moj društveni život?

Uređaj je osmišljen na način da omogući provođenje uobičajenih dnevnih rutina. Kako biste prekrili slojeve pretvornika, možete nositi pokrivala za glavu, poput perike u koje je rijetko tkanje ili šešira koji nije priljubljen uz glavu te kojim se omogućuje protok zraka, a žice pretvornika možete sakriti pod odjećom. Specijalist za podršku za uređaj (DSS) ponudit će pomoć i podršku u vezi sa svim pitanjima glede izgleda ako se koristite poljima TTFields. Ako želite dodatne informacije, pogledajte [Život s poljima TTFields].

Ako se uključim u ispitivanje EF-33, hoću li primiti druge oblike terapije za karcinom uz primjenu polja TTFields?

Ispitanici uključeni u ispitivanje primat će polja TTFields te također mogu dobiti najbolju dostupnu potpornu njegu, a prema nahođenju njihova izabranog liječnika.

Druga prateća liječenja karcinoma ili postupci izvan primjene polja TTFields jesu zabranjeni.

Koliko dugo trebam nositi uređaj u ispitivanju EF-33?

Bolesnici uređaj nose tijekom cijelog dana i noći, barem 18 sati dnevno. Bolesnici ga mogu skinuti kako bi se napravile kratke stanke za osobne potrebe. Liječenje tijekom ispitivanja traje dok Vaš liječnik u kliničkom ispitivanju ne postavi dijagnozu progresije GBM-a u skladu s planom ispitivanja ili dok ne istekne rok od 18 mjeseci (ovisno o tomu što se dogodi ranije). Liječenje se može prekinuti uslijed ozbiljnoga medicinskog stanja, a u skladu s procjenom liječnika u kliničkom ispitivanju. Osim toga, u svakom trenutku nakon početka upotrebe uređaja možete odlučiti prestati upotrebljavati polja TTFields. Ako želite više informacija o ispitivanju EF-33, pogledajte Ispitivanje EF-33 ili obratite se centru koji sudjeluje u ispitivanju.