Overzicht

EF-33

Het EF-33-onderzoek is bedoeld voor patiënten bij wie onlangs terugkerend glioblastoma multiforme (GBM) is vastgesteld.

Optune® is door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) via het proces voor ‘Premarket Authorization’ (PMA) goedgekeurd voor de behandeling van terugkerend en nieuw gediagnosticeerd GBM. Het systeem heeft in Europa voor dezelfde indicaties een CE-markering ontvangen. Verder heeft de FDA TTFields onlangs goedgekeurd als Optune Lua™ (voordien NovoTTF-100L) voor maligne pleuraal mesothelioom, in combinatie met chemotherapie, via het proces voor een ‘Humanitarian Device Exemption’.

In dit klinisch onderzoek worden de werkzaamheid en veiligheid geëvalueerd van de Optune® met een nieuwe versie van de transducer-arrays, de hoogintensieve transducer-arrays, als monotherapie voor terugkerend GBM, vergeleken met de standaard transducer-arrays.

Het apparaat dient tumorbehandelingsvelden (TTFields) toe aan de hersenen, waar de tumor zich bevindt. Novocure, de sponsor van het onderzoek, onderhoudt deze website om patiënten te voorzien van basisinformatie over het klinisch onderzoek en hen toegang te geven tot de medische centra die aan dit onderzoek deelnemen. Als u wilt deelnemen aan het EF-33-onderzoek, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met het deelnemend centrum. Raadpleeg uw behandelend arts als u vragen hebt over uw medische aandoening en aanbevolen behandeling.

Over TTFields

Tumorbehandelingsvelden (TTFields) zijn een kankertherapie die gebruikmaakt van elektrische velden die zijn afgesteld op specifieke frequenties om de celdeling te verstoren, waardoor de tumorgroei wordt geremd en de betrokken kankercellen sterven. [De wetenschap achter TTFields]. TTFields worden met behulp van een medisch onderzoeksapparaat, de zogenaamde Optune® met hoogintensieve transducer-arrays, toegediend aan het lichaamsgebied waar de tumor zich bevindt. Het apparaat is een draagbaar, licht apparaat dat werkt op batterijen en dat tot doel heeft om TTFields toe te dienen aan de hersenen.

Patiënten die TTFields krijgen, moeten vier arrays op hun hoofdhuid dragen. Die arrays dienen de velden op een niet-invasieve manier toe aan de hersenen en worden regelmatig verwisseld. [Leven met TTFields]. Het apparaat is bedoeld voor continu thuisgebruik door patiënten.

Optune® is door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) via het proces voor ‘Premarket Authorization’ (PMA) goedgekeurd voor de behandeling van terugkerend en nieuw gediagnosticeerd GBM. Het systeem heeft in Europa voor dezelfde indicaties een CE-markering ontvangen. Verder zijn TTFields onlangs door de FDA goedgekeurd als Optune Lua (voordien NovoTTF-100L) voor maligne pleuraal mesothelioom, in combinatie met chemotherapie, via het proces voor een ‘Humanitarian Device Exemption’.

Het EF-33-onderzoek

Het EF-33-onderzoek is een prospectief, verkennend (vergelijkbaar met een fase II-onderzoek bij een geneesmiddel), historisch controleonderzoek met één groep waarin de werkzaamheid en veiligheid worden getest van tumorbehandelingsvelden (TTFields) die via hoogintensieve arrays worden toegediend bij terugkerend GBM. Tijdens het onderzoek worden TTFields van 200 kHz gegenereerd door een medisch apparaat, de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays [Over TTFields], dat door de patiënt thuis wordt gebruikt. Er worden naar verwachting in totaal 25 patiënten voor het onderzoek ingeschreven.

Op dit moment worden in Tsjechië patiënten ingeschreven voor het onderzoek. Dit is een monocenteronderzoek, wat betekent dat slechts één centrum bij het onderzoek betrokken is [EF-33-centrum].

Opzet van het EF-33-onderzoek

Patiënten bij wie onlangs terugkerend GBM (eerste of tweede recidief) is vastgesteld komen in aanmerking voor dit onderzoek. De definitieve geschiktheid voor het onderzoek kan alleen worden vastgesteld door de onderzoeksarts in het klinisch onderzoekscentrum.

Onderzoeksbehandeling

De patiënt krijgt een continue behandeling met TTFields (200 kHz) via de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays. Om het apparaat te gebruiken moet de patiënt vier arrays op zijn of haar hoofdhuid dragen. Deze arrays dienen de velden op een niet-invasieve manier aan de hersenen toe.

Alvorens het apparaat kan worden gebruikt, moet de hoofdhuid worden geschoren om de transducer-arrays aan te brengen. Zolang het apparaat wordt gebruikt, moeten regelmatig nieuwe arrays worden aangebracht.

Het eerste gebruik van het apparaat vindt plaats in een poliklinische omgeving en omvat een training over de bediening van de apparatuur onder leiding van een gekwalificeerde apparatuurspecialist (DSS) van Novocure. Patiënten blijven het apparaat thuis gebruiken [Leven met TTFields]. Patiënten die de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays gebruiken, kunnen het apparaat zelfstandig blijven gebruiken (indien nodig met hulp van een gezinslid of zorgverlener) of met ondersteuning van hun DSS.

Het apparaat heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp en de DSS zorgt voor al het technisch onderhoud. De DSS kan patiënten ook helpen bij het vinden van technische oplossingen, zodat iedereen tijdens zijn/haar dagelijkse bezigheden TTFields kan blijven ontvangen.

Geschiktheid
Ga voor de volledige lijst met geschiktheidscriteria naar clinicaltrials.gov of raadpleeg een arts van het EF-33-onderzoek:

Inclusiecriteria (samenvatting, geen volledige lijst):

  1. Diagnose van GBM met eerste of tweede radiologische progressie
  2. Leeftijd van minimaal 18 jaar
  3. Instemming met deelname aan het klinisch onderzoek (geïnformeerde toestemming)

Exclusiecriteria (samenvatting, geen volledige lijst):

  1. Infratentoriële of leptomeningeale ziekte
  2. Andere ernstige medische aandoeningen die deelname aan het onderzoek verhinderen
  3. Behandeling met de Optune® (voor nieuw gediagnosticeerde of terugkerende ziekte) vóór inschrijving
  4. Geïmplanteerde pacemaker, defibrillator en geïmplanteerde elektronische apparaten in de hersenen

Registratie

Naar verwachting worden in totaal 25 patiënten ingeschreven. Op dit moment worden in Tsjechië patiënten ingeschreven voor het onderzoek. Dit is een monocenteronderzoek, wat betekent dat slechts één centrum bij het onderzoek is betrokken.

Neem zo snel mogelijk contact op met het centrum als u wilt deelnemen aan het EF-33-onderzoek [EF-33-centrum].

Onderzoekskosten

De sponsor van het onderzoek (Novocure) betaalt voor redelijke technische benodigdheden voor de behandeling, waaronder de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays en accessoires. De medische behandelingen die vallen onder de normale patiëntenzorg zijn voor rekening van de patiënten en hun ziektekostenverzekering. De sponsor van het onderzoek zal ook bepaalde reiskosten van patiënten vergoeden die verband houden met de procedures van het onderzoek. Een dergelijke vergoeding kan uitsluitend plaatsvinden overeenkomstig het beleid en de goedkeuring van het onderzoekscentrum waar de patiënt wordt behandeld. Raadpleeg vóór inschrijving het klinisch onderzoeksteam van het centrum voor informatie over het lokale terugbetalingsbeleid en uw rechten.

EF-33-centrum

Als het u niet lukt om het onderzoekscentrum te bereiken en de volledige informatie over het onderzoek te krijgen, kunt u uw vragen stellen via een e-mail naar patiënteninformatie. Vermeld ‘EF-33’ in de onderwerpregel.

Nemocnice Na Homolce
Prague, Czechia, 150 30
Hoofdonderzoeker: Josef Vymazal, Prof. MD, DSc Contactpersoon: Josef Vymazal, Prof. MD, DSc +420 257 272 614      Josef.Vymazal@homolka.cz
Contactpersoon: Aaron Rulseh, PhD       Aaron.Rulseh@homolka.cz

Leven met TTFields

Patiënten die meedoen aan het EF-33-onderzoek dragen het apparaat de hele tijd, maar kunnen pauzes inlassen tijdens hun dagelijks gebruik van het apparaat. De toedieningsduur van TTFields tijdens de hele behandelperiode moet gemiddeld ten minste 18 uur per dag zijn. De behandelend arts kan het behandelingsschema en gebruik van het apparaat zo nodig aanpassen.

Novocure geeft patiënten technische ondersteuning via een lokale apparatuurspecialist (DSS). Terwijl de DSS uitgebreide technische ondersteuning biedt, zal het medisch team van de patiënt beschikbaar blijven om eventuele medische vragen te beantwoorden en alle behandelingsbesluiten voor de patiënt nemen.

Voor het gebruik van de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays moet de hoofdhuid worden geschoren en moet het medisch apparaat continu worden gebruikt.

Sommige patiënten zijn wellicht bezorgd over wat ze kunnen doen of hoe ze eruit zien tijdens het gebruik van het apparaat.

Om aan die bezorgdheden tegemoet te komen, werd de Optune® met zorg ontworpen zodat patiënten hun levensstijl kunnen voortzetten zonder verstoring van hun normale dagelijkse bezigheden, zoals wandelingen buitenshuis, winkelen en afspreken met vrienden en familie. De behandelend arts kan vooraf Novocure raadplegen over een bepaalde activiteit. De lokale DSS kan daarnaast informatie geven bij vragen in verband met de levensstijl.

Novocure kan zoveel batterijen verstrekken als nodig zijn voor patiënten met een actieve levensstijl, waaronder activiteiten in de buitenlucht.

De transducer-arrays worden op de geschoren hoofdhuid aangebracht. Patiënten kunnen een hoofdbedekking dragen, zoals een los geweven pruik of ruimzittend hoofddeksel waardoor lucht kan stromen, zodat de transducer-arrays bedekt zijn. Er zijn tal van opties beschikbaar en Novocure kan financiële ondersteuning bieden voor de gewenste oplossing in overeenstemming met het beleid van het onderzoekscentrum en de goedkeuring van Novocure. Patiënten moeten hun medisch team raadplegen voor informatie over dergelijke financiële steun.

De kabels die uit de transducer-arrays komen kunnen gemakkelijk onder de kleding van de patiënt worden verborgen. De draagtas voor het apparaat is daarom mogelijk het enige element van de Optune® dat zichtbaar is voor anderen.

De draagtas wordt door Novocure aan elke patiënt verstrekt en kan worden gebruikt als rugzak, schoudertas of schuin omgehangen tas. De draagtas kan doorgaan voor een gewone modieuze tas.

Hoewel het totale gewicht van het apparaat, inclusief batterij, ongeveer 1,2 kilogram bedraagt, zal het merendeel van de patiënten het apparaat meestal niet dragen, maar het gebruiken terwijl het op één plek staat (bv. op een bureau, op een tafel of op de grond in de draagtas).

Het gebruik van het apparaat zou geen interferentie mogen veroorzaken met huishoudelijke of persoonlijke elektrische apparaten. Niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden, worden voor zover men weet niet aan TTFields blootgesteld.

De wetenschap achter TTFields

Bij hersenkanker delen en vermenigvuldigen de kankercellen zich snel. In die kankercellen zitten verschillende soorten elektrisch geladen elementen die een rol spelen tijdens het celdelingsproces. Andere gezonde cellen in de hersenen vermenigvuldigen zich veel langzamer of niet en/of hebben vergeleken met de kankercellen andere eigenschappen, zoals een andere grootte. Normale cellen hebben dus zelden dezelfde elektrische eigenschappen als de delende kankercellen en er wordt dus niet verwacht dat die normale cellen worden aangetast door TTFields.

Werkingsmechanisme van TTFields

De Optune® met hoogintensieve transducer-arrays die in dit onderzoek wordt gebruikt dient door de huid en andere oppervlakkigere weefsels wisselende elektrische velden met lage intensiteit toe aan de locatie van de tumor. Die velden worden tumorbehandelingsvelden of TTFields genoemd. In preklinisch onderzoek is aangetoond dat, vanwege de vorm en omvang van zich vermenigvuldigende kankercellen, TTFields de elektrisch geladen celcomponenten van die cellen ertoe dwingen om van plaats te veranderen binnen de delende cel. Daardoor wordt hun normale functie verstoord, wat uiteindelijk tot celdood leidt. Bovendien bevatten kankercellen ook minibouwstenen die zich gedragen als kleine motortjes bij het verplaatsen van essentiële delen van de cel. Aangezien TTFields ook elektrisch zijn geladen, verstoren ze de normale oriëntatie van die kleine motortjes. Als gevolg van die twee effecten wordt de deling van tumorcellen vertraagd, wat tot celdood of omkering van de celdeling leidt. Na continue blootstelling aan TTFields kan dat tot remming van de tumorgroei leiden. TTFields tasten de gezonde hersencellen veel minder aan dan de kankercellen, omdat gezonde hersencellen zich veel langzamer of niet vermenigvuldigen.

Het werkingsmechanisme van TTFields wordt kort geïllustreerd in de volgende animatie:

Eerdere klinische ervaring

In eerdere klinische onderzoeken zijn de werkzaamheid en veiligheid van TTFields voor terugkerend en nieuw gediagnosticeerd GBM aangetoond. Na de positieve resultaten van die klinische onderzoeken is de Optune® door de FDA via het proces voor ‘Premarket Authorization’ (PMA) goedgekeurd voor de behandeling van terugkerend en nieuw gediagnosticeerd GBM. Hetzelfde apparaat heeft in Europa een CE-markering gekregen voor de behandeling van glioblastomen.

Verder zijn TTFields onlangs door de FDA goedgekeurd als Optune Lua (voordien NovoTTF-100L) voor maligne pleuraal mesothelioom, in combinatie met chemotherapie, via het proces voor een ‘Humanitarian Device Exemption’.

Raadpleeg uw behandelend arts voor meer informatie over de goedgekeurde gebruiksindicaties.

Bijwerkingen

Op basis van de wetenschap achter TTFields en de klinische resultaten tot nu toe heeft de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays naar verwachting geen bijwerkingen bij patiënten met GBM.

In eerdere onderzoeken met de Optune® had een groot percentage van de patiënten lokale huidirritatie onder de transducer-arrays; in het overgrote merendeel van de gevallen was de irritatie licht tot matig van aard.

In een eerder klinisch onderzoek voor terugkerend GBM werd melding gemaakt van de volgende met het apparaat samenhangende bijwerkingen:

Reactie op de plaats van het medisch apparaat – 18 van 116 patiënten (16%)

Hoofdpijn – 4 van 116 patiënten (3%)

Malaise – 2 van 116 patiënten (2%)

Spiertrekkingen – 1 van 116 patiënten (1%)

Vallen – 1 van 116 patiënten (1%)

Huidzweer – 1 van 116 patiënten (1%)

In het eerdergenoemde onderzoek waren er geen ernstige bijwerkingen die door de onderzoeksartsen aan TTFields konden worden toegeschreven. De enige bijwerking die verband hield met het apparaat was lichte tot matige huidirritatie onder de op de huid geplaatste transducer-arrays.

De informatie op deze website is onvolledig en u moet uw behandelend arts om het volledige veiligheidsprofiel van TTFields vragen.

Veelgestelde vragen

In welke fase zit het EF-33-onderzoek?

Het EF-33-onderzoek voor patiënten met terugkerend GBM is een verkennend onderzoek. Omdat de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays een apparaat is en geen geneesmiddel, is erop niet het conventionele proces met fase I, fase II en fase III van toepassing dat geldt voor een nieuw onderzoeksgeneesmiddel. Dit verkennend onderzoek komt qua structuur en doel overeen met een fase II-onderzoek voor een geneesmiddel.

Hoe kan ik deelnemen aan het EF-33-onderzoek?

Op dit moment worden in Tsjechië patiënten ingeschreven voor het onderzoek. Dit is een monocenteronderzoek, wat betekent dat slechts één centrum bij het onderzoek is betrokken. Neem contact op met de onderzoeker in het onderzoekscentrum. U kunt ook contact opnemen met Novocure, de sponsor van het onderzoek, als u hulp nodig hebt om het onderzoekscentrum te bereiken.

Betalen patiënten voor deelname aan het EF-33-onderzoek?

Nee. De sponsor van het onderzoek verstrekt de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays en alle benodigde accessoires kosteloos. Raadpleeg het EF-33-onderzoek voor meer informatie.

Wat zijn de verwachte bijwerkingen van TTFields?

Op basis van onze huidige klinische gegevens voor verschillende aandoeningen zal het gebruik van de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays naar verwachting geen systemische bijwerkingen hebben. Patiënten hebben huidirritatie gekregen onder de transducer-arrays. Ga voor meer informatie naar De wetenschap achter TTFields.

Bij toediening van de TTFields kunnen de transducer-arrays een enigszins warm gevoel en tintelingen in de hoofdhuid veroorzaken.

Raadpleeg de arts van het klinisch onderzoek in het onderzoekscentrum voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen van het gebruik van de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays in het klinisch EF-33-onderzoek.

Moet ik het apparaat de hele tijd dragen?

Het apparaat en de batterij wegen samen ongeveer 1,2 kilogram en kunnen – wanneer u rondloopt – in een speciale schoudertas of rugzak worden gedragen. Patiënten hoeven het apparaat het merendeel van de tijd niet zelf te dragen, maar zullen het gebruiken terwijl het permanent op één plek staat (bv. op een bureau, op een tafel of op de vloer in de draagtas). Het apparaat is zo ontworpen dat de normale dagelijkse bezigheden kunnen worden uitgevoerd.

Vormt het gebruik van de TTFields een risico voor gezinsleden of andere mensen?

Het gebruik van het apparaat zou geen interferentie mogen veroorzaken met huishoudelijke of gangbare persoonlijke elektronische apparaten. Niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden, worden niet aan TTFields blootgesteld.

Welke invloed heeft het apparaat op mijn sociale leven?

Het apparaat is zo ontworpen dat de patiënten hun normale dagelijkse bezigheden kunnen voortzetten. U kunt een hoofdbedekking dragen, zoals een los geweven pruik of ruimzittend hoofddeksel waardoor lucht kan stromen, zodat de transducer-arrays bedekt zijn en u kunt de draden van de transducer-arrays onder uw kleding verbergen. De apparatuurspecialist (DSS) zal hulp en ondersteuning bieden bij problemen met de zichtbaarheid als u TTFields gebruikt. Meer informatie vindt u onder [Leven met TTFields].

Als ik me voor het EF-33-onderzoek inschrijf, krijg ik naast TTFields dan nog andere therapieën tegen kanker?

De patiënten in het onderzoek krijgen TTFields en kunnen ook de beste ondersteunende zorg krijgen die beschikbaar is, naar het oordeel van hun behandelend arts.

Andere gelijktijdige therapieën tegen kanker of andere procedures dan TTFields zijn niet toegestaan.

Hoelang moet ik het apparaat dragen tijdens het EF-33-onderzoek?

Patiënten dragen het apparaat dag en nacht gedurende ten minste 18 uur per dag. Patiënten mogen het apparaat kort verwijderen voor persoonlijke behoeften. De behandeling tijdens het onderzoek gaat verder tot uw onderzoeksarts conform het protocol vaststelt dat het GBM progressie vertoont of tot de behandeling na 18 maanden gestopt moet worden (welke van beide zich het eerst voordoet). De behandeling moet mogelijk vanwege een ernstige medische aandoening worden stopgezet. Dat wordt beoordeeld door de onderzoeksarts. Daarnaast kunt u, eens u het apparaat gebruikt, op elk moment besluiten om te stoppen met de TTFields. Ga voor meer informatie over het EF-33-onderzoek naar EF-33-onderzoek of neem contact op met het deelnemend centrum.