Wat zijn TTFields?

Tumorbehandelingsvelden (TTFields) zijn elektrische velden die de deling van kankercellen verstoren. TTFields kunnen de elektrisch geladen componenten van kankercellen ontregelen. Daardoor wordt hun normale functie verstoord, wat mogelijk tot celdood kan leiden. Daardoor kan de deling van kankercellen worden vertraagd of zelfs gestopt en de tumorgroei worden afgeremd.

Hoe worden TTFields toegediend?

TTFields worden toegediend aan het lichaamsgebied waar de tumor zich bevindt met behulp van een draagbaar medisch apparaat. Patiënten die het apparaat gebruiken dragen vier transducer-arrays die worden aangebracht op de huid om TTFields-therapie op een niet-invasieve manier toe te dienen op de plaats van de tumor. De behandeling moet gemiddeld ongeveer 18 uur per dag duren. Patiënten hoeven het apparaat het merendeel van de tijd niet zelf te dragen, maar zullen het eerder gebruiken terwijl het permanent op één plek staat (bv. op een bureau, op een tafel of op de vloer in de draagtas). Het apparaat is zo ontworpen dat de patiënten hun normale dagelijkse bezigheden kunnen uitvoeren. Het apparaat wordt geleverd met een draagtas, die kan worden gedragen als schoudertas, als rugzak of in de hand.

Wie komt in aanmerking voor een behandeling met TTFields?

Neem contact op met een onderzoeker in een onderzoekscentrum in uw buurt voor meer informatie over specifieke geschiktheid voor een onderzoek. Toekomstige patiënten kunnen ook contact opnemen met Novocure, de sponsor van het onderzoek, als ze hulp nodig hebben om een onderzoekscentrum te bereiken [Neem contact met ons op].

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van TTFields?

Op basis van onze huidige klinische gegevens heeft TTFields-therapie naar verwachting geen systemische bijwerkingen. De vaakst gerapporteerde bijwerking van het apparaat is lichte tot matige huidirritatie onder de arrays. Bij toediening van de TTFields kunnen de arrays een enigszins warm gevoel en tintelingen in de onderliggende huid veroorzaken. Raadpleeg een onderzoeksarts van een deelnemend centrum voor aanvullende informatie over mogelijke bijwerkingen van de behandeling met TTFields en over de andere behandelingen in onze klinische onderzoeken.

Vormt het gebruik van de TTFields een risico voor gezinsleden of andere mensen?

Niet-gebruikers, zoals gezinsleden en collega's, worden niet aan TTFields blootgesteld. Het gebruik van het apparaat zou geen interferentie mogen veroorzaken met huishoudelijke of gangbare persoonlijke elektrische apparaten.

Heeft het dragen van het apparaat effect op het dagelijks leven van de patiënt?

Het apparaat is zo ontworpen dat de patiënten hun normale dagelijkse bezigheden kunnen uitvoeren. De arrays die zijn aangebracht op de huid op de plaats van de tumor kunnen worden verborgen onder de kleding van de patiënt of een hoofddeksel. Een apparatuurspecialist (DSS) zal hulp en ondersteuning bieden bij problemen met zichtbaarheid of levensstijl.

Wat kost een behandeling met TTFields?

Bij deelname zal het personeel van het onderzoekscentrum alle relevante informatie over het onderzoek overlopen, inclusief de kosten. Sommige kosten, zoals de behandeling volgens standaardzorg, worden geregeld via de verzekering van de patiënt. Neem contact op met een onderzoekscentrum in uw buurt voor meer informatie over de kosten van de onderzoeksbehandeling.

Heeft deelname aan een onderzoek invloed op de behandeling volgens standaardzorg?

De klinische onderzoeken van Novocure zijn vaak ontworpen om de veiligheid en werkzaamheid van TTFields te testen in combinatie met ondersteunende zorg. U kunt meer informatie vinden op elke onderzoekspagina. Praat met een onderzoeksvertegenwoordiger voor details over de procedure van het onderzoek.