Overzicht

EF-33

Het EF-33-onderzoek is bedoeld voor patiënten bij wie onlangs terugkerend glioblastoma multiforme (GBM) is vastgesteld.

Optune® is door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) via het proces voor ‘Premarket Authorization’ (PMA) goedgekeurd voor de behandeling van terugkerend en recent gediagnosticeerd GBM. Het systeem heeft in Europa voor dezelfde indicaties een CE-markering ontvangen. Verder heeft de FDA TTFields onlangs goedgekeurd als Optune Lua™ (voorheen NovoTTF-100L) voor maligne pleuraal mesothelioom, in combinatie met chemotherapie, via het proces voor een ‘Humanitarian Device Exemption’ (HDE).

In dit klinische onderzoek worden de werkzaamheid en veiligheid geëvalueerd van de Optune® met een nieuw ontwerp van de transducer-arrays, de hoogintensieve transducer-arrays, als monotherapie voor terugkerend GBM, vergeleken met de standaard transducer-arrays.

Het apparaat dient tumorbehandelingsvelden (TTFields) toe aan de hersenen, waar de tumor zich bevindt. Novocure, de sponsor van het onderzoek, onderhoudt deze website om patiënten te voorzien van basisinformatie over het klinische onderzoek en hen toegang te geven tot medische centra die aan dit onderzoek deelnemen. Als u mee wilt doen aan het EF-33-onderzoek, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het deelnemend centrum. Raadpleeg uw behandelend arts als u vragen hebt over uw medische aandoening en aanbevolen behandeling.

Over TTFields

Tumorbehandelingsvelden (TTFields) is een kankertherapie die gebruikmaakt van elektrische velden die zijn afgesteld op specifieke frequenties om de celdeling te verstoren, waardoor de tumorgroei wordt geremd en de betreffende kankercellen sterven. [De wetenschap achter TTFields]. TTFields worden met behulp van een experimenteel medisch apparaat, de zogenaamde Optune® met hoogintensieve transducer-arrays, toegediend aan het lichaamsgebied waar de tumor zich bevindt. Het apparaat is een draagbaar, lichtgewicht apparaat dat werkt op batterijen en dat tot doel heeft om TTFields toe te dienen aan de hersenen.

Patiënten die TTFields krijgen, moeten vier arrays op hun hoofdhuid dragen. Deze arrays dienen TTFields op een niet-invasieve manier toe aan de hersenen en worden regelmatig verwisseld. [Leven met TTFields]. Het apparaat is bedoeld voor continu thuisgebruik door patiënten. Optune® is door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) via het proces voor ‘Premarket Authorization’ (PMA) goedgekeurd voor de behandeling van terugkerend en recent gediagnosticeerd GBM. Het systeem heeft in Europa voor dezelfde indicaties een CE-markering ontvangen. Verder zijn TTFields onlangs door de FDA goedgekeurd als Optune Lua (voorheen NovoTTF-100L) voor maligne pleuraal mesothelioom, in combinatie met chemotherapie, via het proces voor een ‘Humanitarian Device Exemption’.

Het EF-33-onderzoek

Het EF-33-onderzoek is een prospectief, verkennend (vergelijkbaar met een fase II-onderzoek bij een geneesmiddel), historisch controleonderzoek met één groep waarin de werkzaamheid en veiligheid worden getest van tumorbehandelingsvelden (TTFields) die via hoogintensieve arrays worden toegediend bij terugkerend GBM. Tijdens het onderzoek worden TTFields van 200 kHz gegenereerd door een medisch apparaat, de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays [Over TTFields], dat door de patiënt thuis wordt gebruikt. Er worden naar verwachting in totaal 25 patiënten bij het onderzoek ingeschreven.

Voor het onderzoek worden nu patiënten in de Tsjechische Republiek geregistreerd. Dit is een monocenter onderzoek, wat betekent dat slechts één centrum bij het onderzoek is betrokken [EF-33-centrum].

Opzet van het EF-33-onderzoek

Patiënten bij wie onlangs terugkerend GBM (eerste of tweede recidief) is vastgesteld, zijn kandidaten voor dit onderzoek. De definitieve geschiktheid voor het onderzoek kan alleen worden vastgesteld door de arts van het klinische onderzoek in het klinisch onderzoekscentrum.

Onderzoeksbehandeling

De patiënt krijgt een continue behandeling met TTFields (200 kHz) met gebruikmaking van de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays. Voor gebruik van het apparaat moet de patiënt vier arrays op zijn of haar hoofdhuid dragen. Deze arrays dienen de velden op een niet-invasieve manier aan de hersenen toe.

Om de transducer-array aan te brengen, moet de hoofdhuid worden geschoren voordat het apparaat kan worden gebruikt. Zolang het apparaat wordt gebruikt, moeten regelmatig nieuwe arrays worden aangebracht.

Het eerste gebruik van het apparaat vindt plaats in een poliklinische omgeving en omvat een training over de bediening van de apparatuur onder leiding van een gekwalificeerde apparatuurspecialist (DSS). Patiënten blijven het apparaat thuis gebruiken [Leven met TTFields]. Patiënten die de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays gebruiken, kunnen het apparaat zelfstandig blijven gebruiken (indien nodig met hulp van een gezinslid of een verzorger) of met ondersteuning van hun DSS.

Het apparaat heeft een gebruikersvriendelijk ontwerp en de DSS zorgt voor al het technisch onderhoud. De DSS kan patiënten ook helpen bij het vinden van technische oplossingen, zodat elke persoon tijdens zijn/haar dagelijkse bezigheden TTFields kan blijven ontvangen.

Geschiktheid
Ga voor de volledige lijst met geschiktheidscriteria naar clinicaltrials.gov of raadpleeg een arts van het EF-33-onderzoek:

Inclusiecriteria (samenvatting, geen volledige lijst):

  1. Diagnose van GBM met eerste of tweede radiologische progressie
  2. Leeftijd van minimaal 18 jaar
  3. Instemming met deelname aan het klinische onderzoek (geïnformeerde toestemming)

Exclusiecriteria (samenvatting, geen volledige lijst):

  1. Infratentoriële of leptomeningeale ziekte
  2. Andere ernstige medische aandoeningen die deelname aan het onderzoek verhinderen
  3. Behandeling met de Optune® (voor nieuw gediagnosticeerde of terugkerende ziekte) vóór registratie
  4. Geïmplanteerde pacemaker, defibrillator en geïmplanteerde elektronische hulpmiddelen in de hersenen

Registratie

Naar verwachting worden in totaal 25 patiënten geregistreerd. Voor het onderzoek worden nu patiënten in de Tsjechische Republiek geregistreerd. Dit is een monocenter onderzoek, wat betekent dat slechts één centrum bij het onderzoek is betrokken.

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het centrum als u wilt meedoen aan het EF-33-onderzoek [EF-33-centrum].

Onderzoekskosten

De sponsor van het onderzoek (Novocure) betaalt voor redelijke technische benodigdheden voor de behandeling, waaronder de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays en accessoires. De medische behandelingen die vallen onder de normale patiëntenzorg zijn voor rekening van de patiënt en diens zorgverzekering. De sponsor van het onderzoek zal ook bepaalde reiskosten van patiënten vergoeden die verband houden met de procedures van het onderzoek. Een dergelijke vergoeding kan uitsluitend plaatsvinden overeenkomstig het beleid en de goedkeuring van het onderzoekscentrum waar de patiënt wordt behandeld. Raadpleeg vóór registratie het klinische onderzoeksteam van het centrum voor informatie over het lokale beleid en uw rechten.

EF-33-centrum

Als het u niet lukt om het onderzoekscentrum te bereiken en de volledige informatie over het onderzoek te krijgen, kunt u uw vragen stellen via een e-mail naar patiënteninformatie. Vermeld ‘EF-33’ in de onderwerpregel.

Nemocnice Na Homolce
Prague, Czechia, 150 30
Hoofdonderzoeker: Josef Vymazal, Prof. MD, DSc Contactpersoon: Josef Vymazal, Prof. MD, DSc +420 257 272 614      Josef.Vymazal@homolka.cz
Contactpersoon: Aaron Rulseh, PhD       Aaron.Rulseh@homolka.cz

Leven met TTFields

Patiënten die meedoen aan het EF-33-onderzoek dragen het apparaat de hele tijd, maar kunnen pauzes inlassen tijdens hun dagelijkse gebruik van het apparaat. De toedieningsduur van TTFields tijdens de hele behandelperiode moet gemiddeld ten minste 18 uur per dag zijn. De behandelend arts kan het behandelschema en gebruik van het apparaat zo nodig aanpassen.

Novocure geeft patiënten technische ondersteuning via een lokale apparatuurspecialist (DSS). Terwijl de DSS uitgebreide technische ondersteuning biedt, zal het medische team van de patiënt beschikbaar blijven om eventuele medische vragen te beantwoorden en alle behandelbesluiten voor de patiënt te nemen.

Voor het gebruik van de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays moet de hoofdhuid worden geschoren en moet het medisch apparaat continu worden gebruikt.

Sommige patiënten zijn wellicht bezorgd over wat ze kunnen doen of hoe ze eruit zien tijdens het gebruik van het apparaat.

Om aan deze zorgen tegemoet te komen, werd de Optune® met zorg ontworpen, zodat patiënten hun levensstijl zonder verstoring van hun normale dagelijkse bezigheden, zoals wandelingen buitenshuis, winkelen en afspreken met vrienden en familie, kunnen voortzetten. De behandelend arts kan vooraf Novocure raadplegen over een bepaalde activiteit. De lokale DSS kan daarnaast informatie geven bij vragen omtrent de levensstijl.

Novocure kan zoveel batterijen verstrekken als nodig zijn voor patiënten met een actieve levensstijl, waaronder activiteiten in de buitenlucht.

De transducer-arrays worden op de geschoren hoofdhuid aangebracht. Patiënten kunnen hoofdbedekking dragen, zoals een los geweven pruik of ruimzittend hoofddeksel waardoor lucht kan stromen zodat de transducer-arrays bedekt zijn. Er zijn veel opties beschikbaar en financiële steun voor de gewenste oplossing kan door Novocure worden gegeven in overeenstemming met het beleid van het onderzoekscentrum en de goedkeuring van Novocure. Patiënten moeten hun medische team raadplegen voor informatie over dergelijke financiële steun.

De kabels die uit de transducer-arrays komen, kunnen gemakkelijk onder de kleding van de patiënt worden verborgen. De draagtas voor het apparaat is daarom mogelijk het enige element van de Optune® dat zichtbaar is voor anderen.

De draagtas wordt door Novocure aan elke patiënt verstrekt en kan worden gebruikt als rugzak, schoudertas of schuin omgehangen tas. De draagtas sluit goed aan bij de gangbare trends voor tassen.

Hoewel het totale gewicht van het apparaat, inclusief batterij, ongeveer 1,2 kilogram bedraagt, zal het merendeel van de patiënten het apparaat niet het grootste deel van de tijd dragen, maar dit gebruiken terwijl het op één vaste plek staat (bv. op een bureau, een tafel of op de grond in de draagtas).

Gebruik van het apparaat zou niet tot interferentie met huishoudelijke of elektrische apparaten voor persoonlijk gebruik moeten leiden. Er is geen bekende blootstelling van TTFields voor niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden.

De wetenschap achter TTFields

Bij hersenkanker delen en vermenigvuldigen de kankercellen zich snel. In deze kankercellen zitten verschillende soorten elektrisch geladen elementen die een rol spelen tijdens het delingsproces van de cellen. Andere gezonde cellen in de hersenen vermenigvuldigen zich veel langzamer of niet en/of hebben vergeleken met de kankercellen andere eigenschappen, zoals een andere grootte. Normale cellen hebben dus zelden dezelfde elektrische eigenschappen als de delende kankercellen en er wordt dus niet verwacht dat deze normale cellen worden aangetast door TTFields.

Werkingsmechanisme van TTFields

De Optune® met hoogintensieve transducer-arrays die in dit onderzoek wordt gebruikt, dient door de huid en andere meer oppervlakkige weefsels oscillerende elektrische velden met lage intensiteit toe aan de tumorplaats. Deze velden worden tumorbehandelingsvelden of TTFields genoemd. In preklinisch onderzoek is aangetoond dat, vanwege de vorm en omvang van zich vermenigvuldigende kankercellen, TTFields de elektrisch geladen celcomponenten van deze cellen ertoe dwingen om van plaats te veranderen binnen de delende cel. Hierdoor wordt hun normale functie verstoord wat uiteindelijk tot celdood leidt. Bovendien bevatten kankercellen ook minibouwstenen die zich gedragen als kleine motortjes bij het verplaatsen van essentiële delen van de cel. Aangezien TTFields ook elektrisch zijn geladen, verstoren ze de normale oriëntatie van deze kleine motortjes. Als gevolg van deze twee effecten, wordt de deling van tumorcellen vertraagd, wat tot celdood of omkering van de celdeling leidt. Na continue blootstelling aan TTFields kan dit tot remming van de tumorgroei leiden. TTFields tasten de gezonde hersencellen veel minder aan dan de kankercellen, omdat gezonde hersencellen zich veel langzamer of niet vermenigvuldigen.

Het werkingsmechanisme van TTFields wordt in het kort geïllustreerd in de volgende animatie:

Eerdere klinische ervaring

In eerdere klinische onderzoeken zijn de werkzaamheid en veiligheid van TTFields voor terugkerend en nieuw gediagnosticeerd GBM aangetoond. Na de positieve resultaten van deze klinische onderzoeken is de Optune® door de FDA via het proces voor ‘Premarket Authorization’ (PMA) goedgekeurd voor de behandeling van terugkerend en nieuw gediagnosticeerd GBM. Hetzelfde apparaat heeft in Europa een CE-markering gekregen voor de behandeling van glioblastomen.

Verder zijn TTFields onlangs door de FDA goedgekeurd als Optune Lua (voorheen NovoTTF-100L) voor maligne pleuraal mesothelioom, in combinatie met chemotherapie, via het proces voor een ‘Humanitarian Device Exemption’.

Raadpleeg uw behandelend arts voor meer informatie over de goedgekeurde gebruiksindicaties.

Bijwerkingen

Op basis van de wetenschap achter TTFields en de klinische resultaten tot nu toe, heeft de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays naar verwachting geen bijwerkingen bij patiënten met GBM.

In eerdere onderzoeken met de Optune® had een groot percentage van de patiënten lokale huidirritatie onder de transducer-arrays; in het overgrote merendeel van de gevallen was de irritatie licht tot matig van aard.

In een eerder klinisch onderzoek voor terugkerend GBM werd melding gemaakt van de volgende met het apparaat samenhangende ongewenste voorvallen:

Reactie op de plaats van het medisch apparaat – 18 van 116 patiënten (16%)

Hoofdpijn – 4 van 116 patiënten (3%)

Malaise – 2 van 116 patiënten (2%)

Spiertrekkingen – 1 van 116 patiënten (1%)

Vallen – 1 van 116 patiënten (1%)

Huidzweer – 1 van 116 patiënten (1%)

In het eerder genoemde onderzoek waren er geen ernstige bijwerkingen die door de artsen van het klinisch onderzoek aan TTFields konden worden toegeschreven. De enige bijwerking die verband hield met het apparaat was lichte tot matige huidirritatie onder de op de huid geplaatste transducer-arrays.

De informatie op deze website is onvolledig en u moet uw behandelend arts om het volledige veiligheidsprofiel van TTFields vragen.

Veelgestelde vragen

In welke fase zit het EF-33-onderzoek?

Het EF-33-onderzoek voor patiënten met terugkerend GBM is een verkennend onderzoek. Omdat de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays een apparaat is en geen geneesmiddel, is daarop niet het conventionele fase I-, fase II- en fase III-proces van toepassing dat wel geldt voor een nieuw onderzoeksgeneesmiddel. Dit verkennende onderzoek komt qua structuur en doel overeen met een fase II-onderzoek voor een geneesmiddel.

Hoe kan ik meedoen aan het EF-33-onderzoek?

Voor het onderzoek worden nu patiënten in de Tsjechische Republiek geregistreerd. Dit is een monocenter onderzoek, wat betekent dat slechts één centrum bij het onderzoek is betrokken. Neem contact op met de onderzoeker in het onderzoekscentrum. U kunt ook contact opnemen met Novocure, de sponsor van het onderzoek, als u hulp nodig hebt wanneer u het onderzoekscentrum wilt bereiken.

Betalen patiënten voor deelname aan het EF-33-onderzoek?

Nee. De sponsor van het onderzoek verstrekt de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays en alle benodigde accessoires kosteloos. Raadpleeg het EF-33-onderzoek voor meer informatie.

Wat zijn de verwachte bijwerkingen van TTFields?

Op basis van onze klinische gegevens tot nu toe voor verschillende aandoeningen heeft het gebruik van de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays naar verwachting geen systemische bijwerkingen. Patiënten hebben huidirritatie gekregen onder de transducer-arrays. Ga voor meer informatie naar Wetenschap achter TTFields.

Bij toediening van de TTFields kunnen de transducer-arrays een enigszins warm gevoel en tintelingen in de hoofdhuid veroorzaken.

Raadpleeg de arts van het klinische onderzoek in het centrum dat aan het onderzoek meedoet voor aanvullende informatie over mogelijke bijwerkingen van het gebruik van de Optune® met hoogintensieve transducer-arrays in het klinische EF-33-onderzoek.

Moet ik het apparaat de hele tijd dragen?

Het apparaat en de batterij wegen samen ongeveer 1,2 kilogram en kunnen – wanneer u rondloopt – in een speciale schoudertas of rugzak worden gedragen. Patiënten hoeven het apparaat het merendeel van de tijd niet zelf te dragen, maar kunnen dit gebruiken terwijl het permanent op één plek staat (bv. op een bureau, een tafel of op de vloer in de draagtas). Het apparaat is zodanig ontworpen dat de normale dagelijkse bezigheden kunnen worden uitgevoerd.

Vormt het gebruik van de TTFields een risico voor gezinsleden of andere mensen?

Gebruik van het apparaat zou niet tot interferentie met huishoudelijke of gangbare elektrische apparaten voor persoonlijk gebruik moeten leiden. Niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden, worden niet aan TTFields blootgesteld.

Welke invloed heeft het apparaat op mijn sociale leven?

Het apparaat is zodanig ontworpen dat de patiënten hun normale dagelijkse bezigheden kunnen blijven uitvoeren. U kunt hoofdbedekking dragen, zoals een los geweven pruik of ruimzittend hoofddeksel waardoor lucht kan stromen zodat de transducer-arrays bedekt zijn en u kunt de draden van de transducer-arrays onder uw kleding plaatsen. De apparatuurspecialist (DSS) zal hulp en ondersteuning bieden bij problemen met de zichtbaarheid als u TTFields gebruikt. Meer informatie vindt u onder [Leven met TTFields].

Als ik me voor het EF-33-onderzoek registreer, krijg ik naast TTFields dan nog andere therapieën tegen kanker?

De patiënten in het onderzoek krijgen TTFields en kunnen ook de beste ondersteunende zorg krijgen die beschikbaar is, naar het oordeel van hun behandelend arts.

Andere gelijktijdige therapieën tegen kanker of andere procedures dan TTFields zijn niet toegestaan.

Hoelang moet ik het apparaat tijdens het EF-33-onderzoek dragen?

Patiënten dragen het apparaat dag en nacht gedurende ten minste 18 uur per dag. Als daaraan behoefte is, mogen patiënten het apparaat kortdurend verwijderen. De behandeling tijdens het onderzoek gaat verder tot uw onderzoeksarts conform het protocol constateert dat het GBM progressie vertoont of tot de behandeling na 18 maanden gestopt moet worden (welke van beide zich het eerst voordoet). De behandeling moet mogelijk vanwege een ernstige medische aandoening worden stopgezet. Dit gebeurt naar het oordeel van de klinische onderzoeksarts. Daarnaast kunt u, nadat u het apparaat bent gaan gebruiken, op elk moment besluiten om te stoppen met de TTFields. Ga voor meer informatie over het EF-33-onderzoek naar EF-33-onderzoek of neem contact op met het deelnemend centrum.