Pregled

Ispitivanje PANOVA-3 pivotalno je, randomizirano, otvoreno ispitivanje polja za liječenje tumora (TTFields, 150kHz) primijenjenih istovremeno s gemcitabinom i nab-paklitakselom kao prve linije liječenja lokalno uznapredovalog adenokarcinoma gušterače.

Ispitivanje PANOVA-3 namijenjeno je bolesnicima kojima je nedavno dijagnosticiran lokalno uznapredovali adenokarcinom gušterače koji nije moguće kirurški liječiti. Adenokarcinom gušterače najčešći je tip raka gušterače. U ovom kliničkom ispitivanju ocijenit će se neškodljivost i djelotvornost uređaja NovoTTF-200T za upotrebu u liječenju adenokarcinoma gušterače, uz primjenu gemcitabina i nab-paklitaksela koji se uobičajeno daju bolesnicima s ovom bolesti. NovoTTF-200T neinvazivan je medicinski uređaj kojim se isporučuju polja za liječenje tumora (engl. Tumor Treating Fields, TTFields) [O poljima TTFields] u rak u području trbuha, u kojem se tumor nalazi.

Novocure GmbH, naručitelj ispitivanja, održava ovo mrežno mjesto kako bi se bolesnicima pomoglo u zadobivanju osnovnih informacija o ispitivanju.

Ako želite sudjelovati u ispitivanju PANOVA-3, obratite se jednom od uključenih centara [Centri u ispitivanju PANOVA-3] što je prije moguće.

O poljima TTFields

Polja za liječenje tumora (TTFields) električna su polja kojima se ometa postupak diobe stanica raka [Znanost o poljima TTFields]. Polja TTFields mogu utjecati na dijelove stanica raka koje sadrže električni naboj, ometajući njihovu normalnu funkciju, čime se naposljetku može dovesti do odumiranja stanica. Kao rezultat, dioba stanica raka može se usporiti, čak i zaustaviti, čime se sprječava rast tumora.

Polja TTFields isporučuju se u dio organizma u kojem se nalazi tumor s pomoću ispitivanog medicinskog uređaja pod nazivom NovoTTF-200T. NovoTTF-200T prijenosan je, lagan uređaj i napaja se iz baterija kako bi isporučio polja TTFields frekvencijom od 150 kHz.

Bolesnici koji primaju polja TTFields na trbuhu trebaju nositi četiri ljepljiva flastera, koji se nazivaju slojevi pretvornika ILE (slojevi), koji neinvazivno isporučuju polja TTFields do područja raka. Uređaj je namijenjen kontinuiranoj upotrebi kod kuće [Život s poljima TTFields].

Uređaj NovoTTF 200T ispitivani je uređaj za liječenje raka gušterače; nije ga odobrila američka Agencija za hranu i lijekove (FDA). Neškodljivost i djelotvornost polja TTFields u liječenju ove bolesti još nisu poznate te će biti ocijenjene u ovom kliničkom ispitivanju.

Terapija poljima TTFields odobrena je za odrasle bolesnike s rekurentnim (kao monoterapija) i novodijagnosticiranim multiformnim glioblastomom, GBM-om (u kombinaciji s kemoterapijom pod nazivom temozolomid), u Sjedinjenim Američkim Državama u skladu s postupkom odobrenja prije stavljanja na tržište (engl. Premarket Approval, PMA), u Europi nosi oznaku CE te je odobrena u Japanu za istu indikaciju. Upotreba polja TTFields uz istodobno liječenje kemoterapijom također u Europi nosi oznaku CE te je odobrena za odrasle bolesnike s malignim mezoteliomom pleure (engl. malignant pleural mesothelioma, MPM), u skladu s postupkom odobrenja američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) iznimnog stavljanja medicinskog uređaja na tržište prije potvrde njegove djelotvornosti (engl. Humanitarian Device Exemption; HDE).

Ispitivanje PANOVA-3

Ispitivanje PANOVA-3 pivotalno je, randomizirano, otvoreno ispitivanje polja za liječenje tumora (TTFields, 150 kHz), koja se isporučuju uređajem NovoTTF-200T [O poljima TTFields]. Bolesnici u ispitivanju uređaj upotrebljavaju istodobno uz tjednu primjenu gemcitabina i nab-paklitaksela za liječenje raka gušterače. Očekuje se da će u ispitivanje biti uključeno ukupno 556 bolesnika u centrima diljem svijeta [Centri u ispitivanju PANOVA-3].

Napominjemo: Ovisno o državi, neki centri služit će se uređajem NovoTTF-100, a neki uređajem serije NovoTTF-200. Posjetite stranicu clinicaltrials.gov za detaljnije informacije o ispitivanju, uređaju i planu ispitivanja.

Ustroj ispitivanja PANOVA-3

Ispitivanje je namijenjeno bolesnicima kojima je dijagnosticiran lokalno uznapredovali adenokarcinom gušterače koji nije moguće kirurški liječiti. Konačno ispunjavanje uvjeta utvrdit će liječnik u ispitivanju u jednom od centara u kliničkom ispitivanju.

Svi bolesnici uključeni u ispitivanje primit će standardno liječenje za rak gušterače gemcitabinom i nab-paklitakselom, slično kao i bolesnici koji ne sudjeluju u ispitivanju. Svi bolesnici bit će nasumično raspodijeljeni u jednu od dviju skupina:

 • Skupina za liječenje poljima TTFields: Isporučuju se polja TTFields upotrebom uređaja NovoTTF-200T uz standardno liječenje gemcitabinom i nab-paklitakselom.

ILI

 • Skupina za standardno liječenje (kontrolna skupina): standardno liječenje gemcitabinom i nab-paklitakselom.

Svaki će bolesnik imati 50-postotnu mogućnost ulaska u bilo koju od tih skupina. O tome će se odlučiti „postupkom randomizacije” (slično bacanju kovanice). Bolesnici koji ispunjavaju uvjete mogu biti uključeni u ispitivanje najkasnije 28 dana nakon pisana informiranog pristanka.

Skupina za liječenje poljima TTFields

Ako je raspoređen u skupinu za liječenje poljima TTFields, bolesnik će primati kontinuirano liječenje poljima TTFields upotrebom uređaja NovoTTF-200T.

Upotreba uređaja

Kako bi mogao primjenjivati uređaj, bolesnik na trbuhu treba nositi četiri ljepljiva flastera, koji se nazivaju slojevi, a koji neinvazivno isporučuju polja TTFields do područja tumora. Postavljanje slojeva može zahtijevati brijanje dlaka na mjestu postavljanja, i to prije upotrebe uređaja te dva puta tjedno tijekom trajanja upotrebe. Slojevi se ponovno redovito postavljaju i primjenjuju sve dok se bolesnik podvrgava postupku liječenja.

Upotreba uređaja NovoTTF-200T obuhvaćat će osposobljavanje za rukovanje opremom, koje će pružiti specijalist za podršku za uređaj (engl. Novocure Device Support Specialist, DSS). Bolesnici će uređaj nastaviti upotrebljavati kod kuće [Život s poljima TTFields].

Kada se za to obuče, bolesnici koji se koriste uređajem NovoTTF-200T mogu postaviti uređaj i nastaviti se sami njime koristiti (uz pomoć člana obitelji ili njegovatelja, prema potrebi) ili mogu se koristiti podrškom svog specijalista za podršku za uređaj.

Uređaj je osmišljen kako bi bio jednostavan za upotrebu, a svim tehničkim aspektima vezanim za upotrebu upravlja specijalist za podršku za uređaj. Specijalist za podršku za uređaj također može pomoći bolesnicima pronaći tehnička rješenja koja će svakom pojedincu omogućiti primanje polja TTFields i zadržavanje svojih uobičajenih dnevnih aktivnosti.

Osim toga, bolesnici će primiti standardno liječenje gemcitabinom i nab-paklitakselom.

Skupina za standardno liječenje

Bolesnici koji su raspoređeni u skupinu za standardno liječenje primit će standardno liječenje gemcitabinom i nab-paklitakselom. Bolesnici mogu imati koristi od temeljitih kontrolnih pretraga koje će obavljati svaka četiri tjedna, a njima se obuhvaćaju neke pretrage koje obično nisu uključene u bolesnikovu standardnu besplatnu skrb.

Osim toga, svi sudionici u ispitivanju doprinose liječenju budućih bolesnika davanjem dodatnih informacija i podataka za ocjenu djelotvornosti polja TTFields.

Ispunjavanje uvjeta


Ako želite potpuni popis kriterija za ispunjavanje uvjeta, posjetite stranicu clinicaltrials.gov ili obratite se liječniku u ispitivanju PANOVA-3:

Ključni kriteriji za uključivanje (sažetak, popis nije potpun):

 1. Dob od najmanje 18 godina.
 2. Histološki potvrđena dijagnoza karcinoma gušterače.
 3. Očekivano trajanje životnog vijeka ≥ 12 tjedana.
 4. Postavljena dijagnoza adenokarcinoma gušterače u lokalno uznapredovalom stadiju, koji nije moguće kirurški liječiti.
 5. Podobnost za tjedno primanje lijekova gemcitabina i nab-paklitaksela te mogućnost samostalnog rukovanja uređajem NovoTTF-200T.
 6. Potpisan obrazac informiranog pristanka za protokol ispitivanja.

Ključni kriteriji za isključenje (sažetak, popis nije potpun):

 1. Prethodno palijativno liječenje (na primjer, kirurški zahvat, zračenje) tumora.
 2. Nemogućnost samostalnog rukovanja uređajem NovoTTF-200T ili rukovanja uz pomoć njegovatelja.
 3. Žene koje su trudne ili doje.
 4. Značajna bolest koja nije povezana s primarnom bolešću.
 5. Ugrađeni elektronički medicinski uređaji (na primjer elektrostimulator srca) u prsnom košu.

Uključivanje


Očekuje se da će biti uključeno ukupno 556 bolesnika. U nekoliko centara diljem svijeta trenutačno se primaju bolesnici koji će sudjelovati u ovom ispitivanju. Ako želite sudjelovati u ispitivanju PANOVA-3, obratite se jednom od centara što je prije moguće.

Troškovi ispitivanja


Neće biti nikakvih troškova za sudjelovanje u ovom ispitivanju. Naručitelj ispitivanja (Novocure) platit će svu realno potrebnu opremu povezanu s liječenjem, uključujući NovoTTF-200T i dodatnu opremu. Bolesnici i njihovo osiguranje bit će odgovorni za medicinska liječenja primijenjena tijekom normalnog tijeka liječenja bolesnika. Naručitelj ispitivanja također će bolesnicima nadoknaditi razumne putne troškove izravno povezane s postupcima u ispitivanju. Takve se naknade troškova provode u skladu s pravilima ispitivačkog centra u kojem se bolesnik liječi. Prije nego što se uključite u ispitivanje, obratite se osoblju ispitivačkog centra kako biste se informirali o lokalnim pravilima o naknadi troškova i svojim pravima.

Centri u ispitivanju PANOVA-3

Ažurirani popis medicinskih centara koji sudjeluju u ispitivanju PANOVA-3 i njihove podatke za kontakt možete pogledati na stranici clinicaltrials.gov.

Ako ne možete stupiti u kontakt s ispitivačkim centrom i/ili dobiti potpune informacije o ispitivanju, pošaljite e-poruku na adresu informacije za bolesnika s pitanjima i upišite „PANOVA-3” kao predmet e-poruke.

Život s poljima TTFields

Bolesnici koji u ispitivanju PANOVA-3 sudjeluju u terapijskoj skupini koja upotrebljava polja TTFields neprekidno nose uređaj barem 18 sati dnevno, ali mogu napraviti stanku tijekom svakodnevne upotrebe uređaja, za provođenje određenih aktivnosti. Liječnik koji ih liječi može prema potrebi izmijeniti raspored liječenja i upotrebe uređaja.

Specijalist za podršku za uređaj bolesnicima i njegovateljima pruža podršku za uređaj.

Napominjemo: Specijalist za podršku za uređaj pruža temeljitu tehničku podršku, ali sva medicinska pitanja uputite svojem liječniku u ispitivanju.

Upotreba uređaja NovoTTF-200T

NovoTTF-200T namijenjen je kontinuiranoj upotrebi barem 18 sati dnevno. Uređaj ne utječe na rad kućanskih ili osobnih električnih uređaja. Osobe koje ne upotrebljavaju polja TTFields, kao što su suradnici ili članovi obitelji, nisu izložene njima.

Kako uređaj izgleda?

NovoTTF-200T nosivi je i prenosivi uređaj. Za upotrebu uređaja zahtijeva se brijanje dlaka na mjestu postavljanja i primjena ljepljivih flastera, koji se nazivaju slojevi, na području trbuha. Naravno, u neki bolesnici mogu se zabrinuti o svojem izgledu ili načinu života tijekom služenja uređajem. Slojevi i žice spojeni na uređaj mogu biti se u potpunosti prekriti bolesnikovom odjećom. Ovim torba za nošenje uređaja može biti jedini dio uređaja NovoTTF-200T vidljiv drugim osobama. Medicinski tim pružit će personaliziranu pomoć svakom bolesniku u vezi s najboljim načinom primjene (nošenja) uređaja.

Uz redovito brijanje dlaka na mjestu postavljanja, bolesnici će redovito mijenjati slojeve kako bi se osiguralo kontinuirano liječenje. Medicinski tim pomoći će u izradi plana i upućivanju bolesnika u način postavljanja slojeva.

Mogućnost prenošenja


Uređajem se bolesnicima omogućuje zadržavanje njihova načina života bez ometanja svakodnevne rutine. Bolesnici se mogu savjetovati s liječnikom koji ih liječi prije bilo kakve od navedenih aktivnosti. Uz to im specijalist za podršku za uređaj može dati informacije za rješavanje bilo kakvih nedoumica u pogledu načina života.

Torba uređaja može se nositi preko ramena, kao naprtnjača, preko tijela ili se držati u ruci. Ukupna težina uređaja i prijenosne baterije iznosi približno 1,3 kilograma (2,7 funta). Novocure može omogućiti onoliko prijenosnih baterija koliko je potrebno.

Kako bi se osiguralo kontinuirano liječenje, kada na nekom mjestu stoje dulje od nekoliko sati, bolesnici će uređaj NovoTTF-200T priključiti na adapter za izmjeničnu struju.

Znanost o poljima TTFields

Stanice raka dijele se i umnožavaju vrlo brzo unutar tumora gušterače. Te stanice raka nose razne vrste električno nabijenih elemenata koji igraju ulogu tijekom postupka diobe stanica. Ostale zdrave stanice na području liječenja umnožavaju se mnogo sporije, ako se uopće i umnožavaju.

Mehanizam djelovanja polja TTFields

Uređajem NovoTTF-200T isporučuju se valovita električna polja niskog intenziteta na mjesto tumora. Ta se polja nazivaju poljima za liječenje tumora (engl. Tumor Treating Fields, TTFields).

Pretkliničkim ispitivanjima utvrđeno je da, zbog oblika i veličine stanica raka tijekom njihova umnožavanja, polja TTFields potiču električno nabijene stanične dijelove tih stanica da promijene svoje mjesto unutar podijeljene stanice te tako narušavaju njihovo uobičajeno funkcioniranje te konačno mogu dovesti do smrti stanice.

Osim toga, stanice raka sadržavaju i sićušne gradbene blokove koji djeluju kao sitni motori pri pomicanju ključnih dijelova stanica s jednog mjesta na drugo. Polja TTFields ometaju uobičajenu orijentaciju tih sitnih motora jer su i ona električno nabijena. Kao rezultat, dioba stanica raka usporava se, čak i zaustavlja, čime se sprječava rast tumora.

Sažetak mehanizma djelovanja polja TTFields prikazan je na animaciji u nastavku:

POLJA TTFIELDS NISU ODOBRENA ZA LIJEČENJE RAKA GUŠTERAČE. NEŠKODLJIVOST I DJELOTVORNOST POLJA TTFIELDS NISU UTVRĐENE ZA OVU INDIKACIJU.

Prethodno kliničko iskustvo

Naručitelj ispitivanja do danas je ispitao velik broj sličnih uređaja koji su razvijeni kako bi se različitim tumorima isporučila polja TTFields. Glavnu razliku između prethodno ispitanih uređaja i uređaja NovoTTF-200T predstavlja frekvencija polja TTFields koju pruža svaki uređaj. Frekvenciju prilagođava proizvođač uređaja kako bi optimizirao liječenje svakog raka na temelju podataka laboratorijskih pokusa.

NovoTTF-100L(P), prethodni model uređaja NovoTTF-200T, ocijenjen je u pilot-ispitivanju 42 bolesnika oboljelih od karcinoma pluća nemalih stanica, a kojima su se isporučivala polja TTFields u kombinaciji sa standardnom kemoterapijom kako bi se ocijenila neškodljivost polja TTFields za ovu indikaciju.

Sličan uređaj, NovoTTF-200A (koji se naziva i Optune®), isporučuje polja TTFields u mozak i odobrila ga je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA), za liječenje rekurentnog i novodijagnosticiranog glioblastoma, vrste agresivnog primarnog tumora mozga. Uređaj Optune u Europi nosi oznaku CE za liječenje glioblastoma te je sada odobren i u Japanu.

Nuspojave

Na temelju znanstvenih načela na kojima se temelje polja TTFields i do danas prikupljenih kliničkih rezultata, ne očekuje se da će uređaj NovoTTF-200T imati sistemske nuspojave u bolesnika oboljelih od raka gušterače. U prethodnim ispitivanjima provedenim s uređajem Optune, u kojima se uređaj ispitao na glioblastomu, nadraženost kože ispod slojeva pojavila se u velikom broju bolesnika; ta je nadraženost bila u rasponu od blage do umjerene u velikoj većini slučajeva.

U prethodno navedenom ispitivanju karcinoma pluća nemalih stanica nije bilo sistemskih nuspojava koje su liječnici u ispitivanju pripisali poljima TTFields. Jedina nuspojava povezana s uređajem bila je nadraženost kože ispod slojeva postavljenih na kožu, koja je bila u rasponu od blage do umjerene.

Informacije navedene na ovomu mrežnom mjestu samo su djelomične te se trebate savjetovati sa svojim liječnikom u pogledu potpunog sigurnosnog profila polja TTFields.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Koji je cilj ovog ispitivanja?

Ovo pilot-ispitivanje osmišljeno je za ocjenu neškodljivosti i djelotvornosti liječenja poljima TTFields uz primjenu gemcitabina i nab-paklitaksela za liječenje raka gušterače.

Kako mogu sudjelovati u ispitivanju PANOVA-3?

Obratite se ispitivaču u Vama najbližem ispitivačkom centru. Možete se i obratiti poduzeću Novocure, naručitelju ispitivanja, ako Vam je potrebna pomoć kako biste stupili u kontakt s ispitivačkim centrom [Obratite nam se].

Koje su očekivane nuspojave polja TTFields?

Na temelju naših do danas prikupljenih kliničkih podataka, ne očekuju se nuspojave uslijed upotrebe uređaja NovoTTF-200T. U nekih se bolesnika pojavila nadraženost kože ispod slojeva. Prilikom isporuke polja TTFields, slojevi mogu uzrokovati blago zagrijavanje i osjećaj trnaca na koži ispod njih.

Savjetujte se liječnikom u ispitivanju u jednom od centara koji sudjeluju u ispitivanju radi dobivanja dodatnih informacija o mogućim nuspojavama upotrebe uređaja NovoTTF-200T i drugih liječenja u kliničkom ispitivanju PANOVA-3 [Centri u ispitivanju PANOVA-3].

Moram li stalno nositi uređaj?

Bolesnici ne moraju nužno fizički nositi uređaj većinu vremena, nego ga mogu upotrebljavati dok je on stalno postavljen na jednom mjestu (na primjer na radnom stolu, stolu ili podu unutar torbe). Uređaj je osmišljen na način da omogući održavanje uobičajene dnevne rutine. Uređaj i prijenosna baterija zajedno teže približno 1,3 kilograma odnosno 2,7 funta i možete ih, dok šetate, nositi u isporučenoj torbi za nošenje preko ramena ili ruksaku.

Predstavljaju li polja TTFields rizik za članove obitelji ili druge ljude?

Osobe koje ne upotrebljavaju polja TTFields, kao što su suradnici ili članovi obitelji, nisu izložene njima. Upotreba ovog uređaja ne bi trebala utjecati na rad kućanskih ili standardnih osobnih električnih uređaja.

Kako će ovaj uređaj utjecati na moj društveni život?