Ovo mrežno mjesto osmišljeno je i izrađeno za pružanje općih informacija o društvu Novocure Ltd. („Novocure”, „mi”, „naš” i ostali izvedeni oblici). Pažljivo pročitajte ove uvjete i odrede koji se primjenjuju na Vaš pristup ovomu mrežnom mjestu i služenje njime. Pristupanjem ovomu mrežnom mjestu i služenjem njime pristajete na odredbe i uvjete. Ako niste suglasni s ovim odredbama i uvjetima, prekinite pristupanje mrežnom mjestu i služenje njime.

Izmjene odredbi i uvjeta mrežnog mjesta


Zadržavamo pravo revidiranja ovih odredbi i uvjeta u bilo koje vrijeme. Ako se ovim mrežnim mjestom nastavite koristiti nakon što objavimo revidirane odredbe i uvjete, na što ukazuje „datum ažuriranja” u dnu, znači da ste suglasni s revidiranim odredbama i uvjetima. Stoga je važno da odredbe i uvjete provjerite svaki put kada posjetite mrežno mjesto. Ni na koji način nećemo biti odgovorni za moguće posljedice takvih promjena ni za netočnosti, tipografske pogreške ni za izostavljanje sadržaja mrežnog mjesta. Možemo Vam, isključivo prema vlastitoj odluci, ukinuti pristup mrežnom mjestu ili određenim značajkama u bilo koje vrijeme i bez obavijesti zbog, između ostalog, bilo kakvoga Vašeg kršenja ovih odredbi i uvjeta.

Mrežno mjesto namijenjeno je samo korisnicima u SAD-u


Iako je dostupno svima, mrežno mjesto i njegov sadržaj prije svega imaju namjenu da mu pristupaju i da ga upotrebljavaju stanovnici SAD-a.

Mrežno mjesto ne pruža liječničke savjete ni upute o upotrebi proizvoda


Informacije navedene na ovom mrežnom mjestu nisu predviđene za pružanje liječničkih savjeta ni uputa o upotrebi naših proizvoda te se na njih ne smije oslanjati kao na temelj bilo kakve odluke u vezi sa zdravstvenom skrbi. Ove informacije ne zamjenjuju stručni liječnički savjet Vašeg kvalificiranog pružatelja zdravstvene skrbi u pogledu bilo kakvih pitanja ili nedoumica koje možda imate o svom zdravlju ili o potencijalnim korisnim upotrebama i mogućim štetnim učincima bilo kojeg proizvoda za zdravstvenu skrb.

Nema izjava ni jamstava


Društvo Novocure pokušalo je pružiti točne i ažurirane informacije na svojemu mrežnom mjestu. Međutim, Novocure ne daje nikakve izjave o prikladnosti informacija navedenih ili objavljenih na ovomu mrežnom mjestu u bilo koju svrhu. Uz to, Novocure možda neće redovito ažurirati svoje mrežno mjesto te stoga na njemu navedene informacije, i materijali, mogu biti zastarjele ili sadržavati propuste ili druge pogreške. Sve takve informacije navedene su „onakvima kakve jesu” bez ikakvog jamstva. Ne daju se nikakva jamstva ni izjave, izrijekom ni prešutno, da su informacije ovdje navedene ili na koje se upućuje točne, ažurirane ili potpune. Nadalje, društvo Novocure ni na koji način nije odgovorno za izravne, neizravne, slučajne, posebne, posljedične ni kaznene odštete nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovih informacija ili bilo kojih informacija omogućenih putem povezanih mrežnih mjesta. Upotrebom ovoga mrežnog mjesta potvrđujete razumijevanje da društvo Novocure ovdje navedeni materijal omogućuje samo u informativne svrhe, a kako je opisano u prethodnom odjeljku, ne u svrhu pružanja liječničkog savjeta. Novocure Vas potiče da se posavjetujete sa svojim liječnikom u vezi s bilo kojim i svim opcijama liječenja koje Vam mogu biti dostupne.

Samo za osobnu upotrebu


Sadržaj na mrežnom mjestu zaštićen je američkim i međunarodnim zakonom o autorskom pravu, žigu i drugim primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu te je u vlasništvu, pod kontrolom ili licencijom društva Novocure ili strane koja je navedena kao pružatelj specifičnog sadržaja. Materijale na ovomu mrežnom mjestu možete pregledati i upotrebljavati samo u osobne, nekomercijalne svrhe. Bez prethodnoga pisanog dopuštenja, nijedna druga upotreba nije odobrena, uključujući HTML ili drugi kôd programskih naredbi koje naše mrežno mjesto sadrži ili koje čine njegov dio. Uz to, dokumenti koje objavljuje društvo Novocure na ovomu mrežnom mjestu ne smiju se kopirati osim u osobne, nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih vlasničkih prava te se u nastavku ne smiju iznova umnažati, reproducirati ni distribuirati na neki drugi način.

Zabrana upotrebe u prethodnom odlomku uključuje, između ostalog, zabranu kopiranja ili upotrebe bilo kojeg „robota”, „bota”, „pauka” (programa za indeksiranje i pretraživanje mreže), „dubinske analize (rudarenja) podataka”, „računalnog kôda” ili bilo kojeg drugog automatskog uređaja, programa, alata, algoritma, postupka ili metodologije ili ručnog postupka koji sadrži slične postupke ili funkcionalnosti, a radi pristupa, pribavljanja, kopiranja ili motrenja bilo kojeg dijela mrežnog mjesta ili bilo kakvih podataka ili sadržaja koji se pronalaze na mrežnom mjestu ili se njima služi kako bi se pristupilo mrežnom mjestu, a što se provodi bez našeg prethodnog odobrenja. Uz to, povezivanje na bilo koju stranicu osim na početne stranice mrežnog mjesta društva Novocure (poznato i kao dubinsko povezivanje) zabranjeno je bez pisanog odobrenja društva Novocure.

Pravo društva Novocure na upotrebu sadržaja koji pošalje korisnik


Ako bi bilo koja osoba koja pregledava ovo mrežno mjesto društvu Novocure pružila bilo kakvu povratnu informaciju, informaciju ili podatak, bilo u obliku pitanja, komentara, prijedloga, objave na javno vidljivim interaktivnim značajkama kao što su mrežni dnevnici ili mrežni forumi, ili na neki drugi način, takve informacije ne smatraju se povjerljivima te nam time izričito dajete pravo i globalno, neisključivo odobrenje da objavljujemo, reproduciramo, prodajemo, otkrivamo, distribuiramo ili upotrebljavamo takav materijal u bilo kakve svrhe. Dodjeljujete nam globalno neisključivo pravo na upotrebu svih ideja, koncepata ili tehnika navedenih u takvim materijalima. Društvo Novocure nema nikakvu obvezu u pogledu takvih informacija i slobodno smije upotrebljavati sve informacije, ideje, koncepte, znanja i iskustvo ili tehnike navedene u takvim informacijama u bilo koje svrhe te smije reproducirati, upotrebljavati, otkrivati i distribuirati takve informacije trećim stranama bez ograničenja. Uz to se odričete bilo kakvih i svih moralnih prava koja možete imati na takve materijale. Nadalje, odobravate nam uređivanje i, na drugi način, izmjenu svakoga takvog materijala prije upotrebe, objavljivanja, distribucije, prodaje, reprodukcije ili otkrivanja navedenog. Materijal koji je zaštićen autorskim pravom ne smije se slati bez dopuštenja vlasnika autorskog prava te ste Vi isključivo odgovorni za propust ishođenja takvog dopuštenja.

Pravila koja se odnose na sadržaj koji je korisnik objavio na javno vidljivim interaktivnim značajkama


Zadržavamo pravo (no ne preuzimamo nikakvu obvezu) motrenja svih podnesaka ili objava te brisanja, pomicanja ili uređivanja svakog sadržaja koji smatramo neprikladnim ili neprihvatljivim iz bilo kojeg razloga. Ne smijete slati nikakve oblike komunikacije ni sadržaje koji predstavljaju povredu ili kršenje bilo kakvog prava bilo koje strane, uključujući komunikacije koje sadržavaju psovke, klevete, koje su zlostavljačke, prijeteće, mogu uzrokovati razdražljivost, koje su opscene, pornografske, koje narušavaju privatnost, protuzakonite su ili na drugi način potiču protuzakonite aktivnosti, kojima bi se kršila prava drugih, utvrdila odgovornost ili koje su namijenjene prodajnoj prezentaciji drugih proizvoda ili usluga. Ako i moderiramo interaktivne značajke kao što su mrežni dnevnici, možemo pregledati komentare i objave kako bismo utvrdili relevantnost, povezanost s temom ili prikladnost te možemo uskratiti ili ukloniti objave iz bilo kojeg razloga, isključivo prema vlastitom nahođenju. Mala je vjerojatnost da ćemo objaviti komentare koji se odnose na trenutačna pravna ili regulatorna pitanja. Objave podnesaka koji su odabrani za objavljivanje odgodit će se tijekom trajanja našeg postupka pregleda.

Poveznice treće strane


Ovo mrežno mjesto može sadržavati i poveznice na mrežna mjesta trećih strana. Društvo Novocure omogućuje te poveznice samo kao pogodnost te uključivanje svih takvih poveznica ne znači da društvo Novocure daje odobrenje za takva mrežna mjesta trećih strana. Društvo Novocure nema nikakvu kontrolu nad informacijama navedenima na takvim mrežnim mjestima trećih strana te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost ni za kakve informacije, sadržaj ni poveznice navedene na tim mrežnim mjestima trećih strana, kao ni za promjene na takvim mrežnim mjestima trećih strana.

Pravo na promjenu


Društvo Novocure zadržava pravo izmjene sadržaja svojeg mrežnog mjesta na bilo koji način, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te neće biti odgovorno ni na koji način za moguće posljedice proistekle iz takvih promjena ni za netočnosti, tipografske pogreške ili propuste u tom sadržaju.

Intelektualno vlasništvo


Sav sadržaj ovoga mrežnog mjesta zaštićen je autorskim pravima i/ili drugima pravima intelektualnog vlasništva te se ne smije mijenjati, distribuirati, objavljivati ni prenositi bez prethodnog pisanog odobrenja. Iz preuzetih materijala ne smiju se uklanjati izjave o autorskim pravima, drugim pravima intelektualnog vlasništva ni pravne napomene ili druge informacije kojima je moguće utvrditi nečiji identitet.

NovocureTM, logotip NovocureTM, TTFieldsTM i NovoTTF TM žigovi su društva Novocure Ltd. i registrirat će se u SAD-u i/ili drugim jurisdikcijama. Drugi nazivi proizvoda društva Novocure ili nazivi usluga ili logotipi na koje se upućuje ovim dokumentom jesu žigovi ili registrirani žigovi društva Novocure Ltd. Nedostatak naziva proizvoda ili usluge ili logotipa na ovom popisu ne predstavlja odricanje od žiga društva Novocure ili drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tog naziva ili logotipa.

Ostali zaštitni znakovi i nazivi proizvoda u vlasništvu su pripadajućih vlasnika. Ništa što je navedeno na našemu mrežnom mjestu ne smije se tumačiti kao davanje bilo kakve licencije ili prava na upotrebu ikakvih žigova ili logotipa.

Nema podrazumijevanih prava


Ništa što je ovdje navedeno ne smije se tumačiti kao ustupanje, bilo podrazumijevano, načelom estoppel ili na neki drugi način, prava prema bilo kojem žigu, patentu, autorskom pravu ili bilo kojem drugom pravu intelektualnog vlasništva društva Novocure ili bilo koje treće strane. Upotreba ili zloupotreba bilo kojeg žiga, patenta ili autorskoga prava navedenog ovdje, osim kako je ovime dopušteno, izričito su zabranjene i mogu predstavljati kršenje prava na patent, žig ili autorskih prava, zakona o kleveti i optužbi, zakona o privatnosti te uredbi i statuta o javnosti i komunikacijama. Imajte na umu da društvo Novocure zadržava pravo provedbe svojih prava na intelektualno vlasništvo kao i odredbi i uvjeta ovog mrežnog mjesta u najvećoj mogućoj zakonskoj mjeri.

Zaštita privatnosti


Podatci s pomoću kojih je moguće utvrditi nečiji identitet i demografski podatci koje nam pružite podliježu našim pravilima o privatnosti koje s vremena na vrijeme ažuriramo. Takve informacije možemo dijeliti i upotrebljavati u skladu sa svojim pravilima o privatnosti, koja su dostupna na ovomu mrežnom mjestu ili koje možete dobiti slanjem zahtjeva na: generalinfo@novocure.com.

Odšteta


Pristupanjem ovomu mrežnom mjestu i/ili njegovom upotrebom pristajete da nadoknadite štetu, branite te da društvo Novocure, njegove podružnice i povezana društva, njihove službenike, direktore, zaposlenike, članove, predstavnike, zastupnike, poslovne partnere, pružatelje informacija, davatelje i primatelje licencija, nasljednike i imenovane osobe (zajedničkim nazivom: „obeštećene strane”) oslobađate odgovornosti u pogledu bilo kakvih i svih odgovornosti i troškova, uključujući, između ostalog, razumne odvjetničke naknade i troškove obeštećenih strana u vezi s bilo kakvim tužbenim zahtjevima koji proizlaze iz ovih odredbi i uvjeta ili su nastali Vašim kršenjem odredbi i uvjeta ili iz bilo koje druge Vaše neovlaštene upotrebe ovoga mrežnog mjesta. Pristajete potpuno surađivati koliko je to moguće razumno zahtijevati u obrani pri bilo kojem tužbenom zahtjevu. Zadržavamo pravo, o vlastitom trošku, preuzeti isključivu obranu i kontrolu bilo koje stvari koja bi u suprotnom bila podložna Vašoj nadoknadi štete. Bez prethodnog pisanog odobrenja, ne smijete sklapati nikakve sporazume o nagodbi kojima bi se utjecalo na prava bilo koje oštećene strane ili kojima bi se zahtijevalo poduzimanje radnji bilo koje oštećene strane.

Odricanje od odgovornosti i jamstva


SADRŽAJ MREŽNOG MJESTA DRUŠTVA NOVOCURE OMOGUĆUJE SE „ONAKVIM KAKAV JEST”, „SA SVIM NEDOSTATCIMA” I „AKO JE DOSTUPAN”, A DRUŠTVO NOVOCURE NE DAJE NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIJEKOM ILI PREŠUTNO, BILO DA SU ZAKONSKI UTEMELJENE/A, UGOVORNE/A ILI DRUGE/A, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, SVA JAMSTVA TRŽIŠNE KAKVOĆE, SVE PRIKLADNOSTI U ODREĐENU SVRHU, SVA OVLAŠTENJA ILI NEKRŠENJA. DRUŠTVO NOVOCURE NE DAJE NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA DA ĆE PRISTUP MREŽNOM MJESTU NEPREKIDNO BITI DOSTUPAN, DA SE NEĆE PREKIDATI NI DA ĆE INFORMACIJE NAVEDENE NA MREŽNOM MJESTU BITI PRAVODOBNE, POTPUNE ILI BEZ POGREŠAKA.

SVAKA OSOBA PREUZIMA POTPUNU ODGOVORNOST I SVE RIZIKE KOJI PROISTJEČU IZ PRISTUPA MREŽNOM MJESTU I UPOTREBE MREŽNOG MJESTA. NI U KOJEM SLUČAJU DRUŠTVO NOVOCURE NI BILO KOJA/E OD NJEGOVIH PODRUŽNICA I POVEZANIH DRUŠTAVA NI BILO KOJI OD NJIHOVIH SLUŽBENIKA, DIREKTORA, ZAPOSLENIKA, ČLANA, PREDSTAVNIKA, ZASTUPNIKA, POSLOVNIH PARTNERA, PRUŽATELJA INFORMACIJA, DAVATELJA LICENCIJE, NASLJEDNIKA NI IMENOVANIH OSOBA NEĆE BITI ODGOVORAN NI ZA KAKVE ŠTETE BILO KAKVE VRSTE NI PRIRODE UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSLJEDIČNE, PRIMJERNE, POSEBNE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI), KAZNENE NI DRUGE ŠTETE KOJE PROISTJEČU IZ POSTOJANJA, PRISTUPA ILI UPOTREBE BILO KOJEGA MREŽNOG MJESTA DRUŠTVA NOVOCURE, ILI SU U VEZI S NAVEDENIM, ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE ILI GUBITKA PODATAKA NAVEDENIH NA MREŽNIM MJESTIMA, BEZ OBZIRA NA TO JE LI SE DRUŠTVO NOVOCURE UPOZNALO, ILI JE LI SE BILO KOJA DRUGA PRETHODNO NAVEDENA PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA UPOZNALA, S MOGUĆNOŠĆU TAKVIH ŠTETA. U DRŽAVAMA U KOJIMA NIJE DOPUŠTENO ISKLJUČIVANJE NI OGRANIČENJA ODREĐENIH KATEGORIJA ŠTETA, ODGOVORNOST DRUŠTVA NOVOCURE I NJEGOVIH PODRUŽNICA I POVEZANIH DRUŠTAVA TE NJIHOVIH SLUŽBENIKA, DIREKTORA, ZAPOSLENIKA, PREDSTAVNIKA, ZASTUPNIKA, POSLOVNIH PARTNERA, PRUŽATELJA USLUGA INFORMACIJA I DAVATELJA LICENCIJA TE NJIHOVIH NASLJEDNIKA I IMENOVANIH OSOBA OGRANIČENA JE DO NAJVEĆE MJERE DOPUŠTENE ZAKONIMA TAKVIH DRŽAVA.

Ne jamčimo da funkcije ili informativni materijali navedeni na našemu mrežnom mjestu ili kojima pristupite putem našega mrežnog mjesta neće sadržavati računalne viruse ni druge štetne komponente. Iako u dobroj vjeri poduzimamo sve napore kako bismo povremeno ažurirali svoje mrežno mjesto, nemamo obvezu ažuriranja informacija na svojemu mrežnom mjestu te nećemo biti odgovorni ni za kakve propuste ažuriranja takvih informacija. Društvo Novocure ne preuzima nikakvu odgovornost ni obvezu koje proistječu iz sadržaja mrežnog mjesta te ni za kakvu pogrešku, klevetu, optužbu, uvredu, ni za kakav propust, ni za kakvu obmanu, psovku, pornografiju, nepristojnost, opasnost ili netočnost u bilo kakvim informacijama na ovomu mrežnom mjestu ni za navedeno kojem je pristupljeno putem mrežnog mjesta.

Mjerodavno pravo


Za sve što se odnosi na Vaš pristup mrežnom mjestu društva Novocure ili upotrebu mrežnog mjesta navedenog društva mjerodavan je savezni zakon SAD-a i New Yorka bez obzira na sukob zakonskih odredbi. Svako pravo djelovanje ili svaki postupak koji se odnose na Vaš pristup mrežnom mjestu društva Novocure pokreću se pred državnim ili okružnim sudom SAD-a države Massachusetts. Pristajete na predavanje nadležnosti takvih sudova u svim pravnim djelovanjima i postupcima i suglasni ste da je navedeno mjesto odvijanja djelovanja i postupaka prikladno.

Razno


Ove odredbe i uvjeti čine cjelokupan sporazum između Vas i društva Novocure te uređuju Vašu upotrebu ovoga mrežnog mjesta i svih informacija ili usluga ponuđenih na mrežnom mjestu. Ovim sporazumom zamjenjuju se svi prethodni uvjeti upotrebe ili drugi sporazumi između Vas i društva Novocure u pogledu upotrebe ovoga mrežnog mjesta.

Naš propust u provođenju ili stavljanju na snagu bilo kojeg prava ili odredbe ovih odredbi i uvjeta ne predstavlja odricanje od takvog prava ili te odredbe te nijedno odricanje nije provedivo ako nije u pisanom obliku i ako ga nije potpisala strana protiv koje se provedba potražuje.

Ako se bilo koji dio ovih odredbi i uvjeta bude smatrao neprovedivim, neprovedivi dio tumačit će se u skladu s relevantnim zakonom kako bi u što većem značenju odražavao izvorne namjere strana te će se ostatak sporazuma provesti na način na koji je i napisan.

Potvrđujete, osim kako je izričito navedeno u ovim odredbama i uvjetima, da nema treće strane (a osim društva Novocure i njegovih povezanih društava) koja bi mogla imati koristi od ovih odredbi i uvjeta.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s ovim odredbama i uvjetima ili našim mrežnim mjestom, obratite nam se na adresu: generalinfo@novocure.com

listopad, 2011.