Overzicht

Het TRIDENT-onderzoek is bedoeld voor patiënten bij wie onlangs glioblastoom (GBM) is vastgesteld. In dit klinische onderzoek worden de veiligheid en werkzaamheid geëvalueerd van tijdens de Optune®-behandeling toegediende tumorbehandelingsvelden (TTFields) gecombineerd met bestralingstherapie en temozolomide bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd GBM [Over TTFields].

Alle patiënten in dit onderzoek krijgen de Optune®-behandeling [Het TRIDENT-onderzoek].

Novocure onderhoudt deze website met basisinformatie over het onderzoek voor patiënten.

Als u wilt deelnemen aan het TRIDENT-onderzoek, kunt u het best zo spoedig mogelijk contact opnemen met een van de deelnemende centra [TRIDENT-centra]. Raadpleeg uw behandelend arts als u vragen hebt over uw medische aandoening en of een klinisch onderzoek voor u de juiste keuze is.

Over TTFields

Wat zijn TTFields?

Tumorbehandelingsvelden (TTFields) zijn elektrische velden in de vorm van een soort golven met lage intensiteit die zodanig zijn afgesteld dat ze het delingsproces van kankercellen verstoren [De wetenschap achter TTFields].

TTFields worden met behulp van het medisch Optune®-apparaat toegediend aan het gebied waar de tumor zich bevindt. Het Optune®-systeem is een draagbaar, lichtgewicht apparaat dat werkt op batterijen en dat tot doel heeft om TTFields toe te dienen aan glioblastoom- (GBM) tumoren.

Patiënten die TTFields ontvangen, moeten vier kleefpleisters, zogenaamde ’transducer-arrays’, op hun hoofdhuid dragen die de velden niet-invasief toedienen aan de locatie van de GBM-tumor. Het systeem is bedoeld om continu door patiënten te worden gebruikt [Leven met TTFields].

TTFields zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met terugkerend en onlangs gediagnosticeerd GBM. Wat het TRIDENT-onderzoek anders maakt, is dat het gebruik van de Optune® wordt getest samen met bestralingstherapie (radiation therapie, RT) en temozolomide (TMZ) bij onlangs gediagnosticeerde patiënten. [Het TRIDENT-ONDERZOEK].

Het TRIDENT-onderzoek

Het TRIDENT-onderzoek (ook het ‘EF-32-onderzoek’ genoemd) is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek waarin de veiligheid en werkzaamheid worden getest van tumorbehandelingsvelden (TTFields) van het Optune®-systeem [Over TTFields] samen met bestralingstherapie en temozolomide bij patiënten die onlangs gediagnosticeerd zijn met glioblastoom (GBM).

De patiënten in het onderzoek gebruiken de Optune® evenals de andere behandelingen voor GBM volgens de standaardzorg. Er worden naar verwachting 950 patiënten bij het onderzoek geregistreerd. De registratie is open in meerdere centra in de VS, Canada, Japan en Europa [TRIDENT-centra].

Opzet van het TRIDENT-onderzoek

Dit onderzoek is voor patiënten bij wie onlangs GBM is vastgesteld en die na een chirurgische ingreep of biopsie goede kandidaten zijn voor een behandeling met bestralingstherapie (RT) en temozolomide (TMZ).

De definitieve geschiktheid kan alleen worden vastgesteld door een arts van het klinische onderzoek in een van de klinische onderzoekscentra.

Alle patiënten worden willekeurig toegewezen aan een van de twee groepen:

 • De experimentele groep: Eerst TTFields met behulp van het Optune®-systeem met RT en TMZ gevolgd door het gebruik van de Optune® en TMZ
 • De controlegroep: Eerst behandeling met RT en TMZ, gevolgd door het gebruik van de Optune® en TMZ

Elke patiënt heeft evenveel kans om bij een van de groepen te worden ingedeeld. Dat wordt bepaald met een ‘randomisatieprocedure’. [Veelgestelde vragen].

Patiënten zetten het gebruik van TTFields gedurende 24 maanden voort, tenzij er sprake is van aanzienlijke ziekteprogressie of de patiënt klinisch niet langer in staat is om de behandeling voort te zetten.

Experimentele groep

Patiënten die aan de experimentele groep zijn toegewezen, worden vanaf het begin van de onderzoeksbehandeling gedurende 6 weken continu met behulp van de Optune® behandeld met TTFields samen met RT en TMZ. Daarna zet de patiënt de behandeling met de Optune® en TMZ gedurende zes kuren voort en wordt de behandeling met de Optune voortgezet tot de tweede progressie.

Controlegroep (Controlegroep)

Patiënten die aan de controlegroep (Controle) zijn toegewezen, krijgen de standaarddosis van de goedgekeurde therapieën, RT en TMZ, volgens de beste praktijk van de behandelend onderzoeksarts. Na 6 weken RT en TMZ begint de patiënt met de behandeling met de Optune® en TMZ gedurende zes kuren en wordt de behandeling met de Optune voortgezet tot de tweede progressie.

Door deel te nemen aan het onderzoek, helpen alle deelnemers de onderzoekers door het verstrekken van aanvullende informatie en gegevens die worden gebruikt om de werkzaamheid van TTFields te evalueren met als doel om toekomstige patiënten met deze ziekte te helpen.

Het Optune®-systeem gebruiken

De patiënt moet om te worden behandeld vier kleefpleisters dragen, die ’transducer-arrays’ worden genoemd en die rechtstreeks op de hoofdhuid worden aangebracht [Over TTFields]. Vóór plaatsing van de transducer-arrays en gebruik van het apparaat, moet de hele hoofdhuid worden geschoren en daarna tweemaal per week zolang de patiënt het gebruik van de Optune® voortzet.

Het eerste gebruik van het apparaat vindt plaats in een poliklinische omgeving en omvat een training over de bediening van de apparatuur onder leiding van een gekwalificeerde apparatuurspecialist (DSS). Patiënten blijven het apparaat thuis gebruiken [Leven met TTFields].

Na de training kunnen patiënten die de Optune® gebruiken het apparaat zelf instellen en gebruiken (zo nodig met de hulp van een gezinslid of een verzorger) of ondersteuning krijgen van Novocure.

Geschiktheid

Inclusiecriteria*

 1. Histologisch bevestigde diagnose van GBM volgens de classificatiecriteria van de WHO.
 2. Leeftijd ≥ 22 jaar in de VS en leeftijd ≥ 18 jaar buiten de VS
 3. Hersteld van maximale debulkingoperatie, indien van toepassing (patiënten met in grote lijnen totale resectie, partiële resectie en alleen biopsie zijn allen aanvaardbaar)
 4. Geplande behandeling met RT/TMZ gevolgd door TTFields en onderhoudsbehandeling met TMZ (150-200 mg/m2 dagelijks x 5 dagen, elke 28 dagen)
 5. Karnofsky-performancescore ≥ 70
 6. Levensverwachting ≥ ten minste 3 maanden

Exclusiecriteria*

 1. Progressieve ziekte (volgens het oordeel van de onderzoeker)
 2. Infratentoriële of leptomeningeale ziekte
 3. Deelname aan een ander klinisch behandelingsonderzoek tijdens de voorbehandel- en/of behandelfase van het onderzoek
 4. Zwangerschap of borstvoeding
 5. Significante comorbiditeiten bij baseline, wat een onderhoudsbehandeling met RT of TMZ zou uitsluiten, zoals vastgesteld door de onderzoeker.
 6. Geïmplanteerde pacemaker, defibrillator, diepe hersenstimulator, andere geïmplanteerde elektronische hulpmiddelen in de hersenen of gedocumenteerde klinisch significante aritmieën.

*Ga voor de volledige lijst van geschiktheidscriteria naar clinicaltrials.gov of raadpleeg een arts van het TRIDENT-onderzoek [TRIDENT-centra]

Registratie

Naar verwachting worden in totaal 950 patiënten geregistreerd. Het onderzoek is actief in meerdere Europese en Noord-Amerikaanse medische centra. Wij verzoeken u contact op te nemen met een van de deelnemende centra als u wilt meedoen aan het TRIDENT-onderzoek [TRIDENT-CENTRA].

TRIDENT-centra

Hieronder staat de kaart met medische centra die TRIDENT aan patiënten aanbieden. Klik op de dichtstbijzijnde locatie om de bijbehorende contactinformatie te zien.

Verder is een bijgewerkte lijst met medische centra die aan TRIDENT deelnemen beschikbaar op https://clinicaltrials.gov

Als het u niet lukt om een onderzoekscentrum te bereiken, kunt u uw vragen stellen via een e-mail naar clinicaltrials@novocure.com of Trident@novocure.com. Vermeld ‘Vragen over TRIDENT’ in de onderwerpregel.

Leven met TTFields

Patiënten die meedoen aan het TRIDENT-onderzoek dragen het systeem continu gedurende gemiddeld ten minste 18 uur per dag. Ze kunnen tijdens hun dagelijks gebruik bij bepaalde activiteiten wel pauzes inlassen. De behandelend arts kan, indien nodig, het behandelschema en gebruik van het apparaat aanpassen.

Novocure helpt patiënten en verzorgers met het gebruik van het apparaat.

Opmerking: Novocure kan helpen met uitgebreide technische ondersteuning van de Optune®; voor alle medische vragen kunt u terecht bij uw onderzoeksarts.

Het Optune®-systeem gebruiken

Het Optune®-systeem is bedoeld voor continu gebruik gedurende ten minste 18 uur per dag. Optune® stoort elektrische apparaten voor huishoudelijk of persoonlijk gebruik niet. Niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden, worden niet aan TTFields blootgesteld.

Hoe ziet het eruit?

De Optune is een draagbaar apparaat dat op het lichaam wordt gedragen. Om de Optune® te kunnen gebruiken, moet de hoofdhuid worden geschoren en worden er vier kleefpleisters, de ’transducer-arrays’, op het hoofd aangebracht. Sommige patiënten zijn wellicht bezorgd over wat ze kunnen doen of hoe ze eruit zien tijdens het gebruik van het systeem. Patiënten kunnen de Optune met hoofdbedekking afdekken, zoals een los geweven pruik, hoofddoek of ruimzittend hoofddeksel waardoor lucht kan stromen. Het medisch team zal elke patiënt helpen een voor hem of haar comfortabele manier te vinden om het apparaat te dragen.

Patiënten moeten hun hoofd regelmatig scheren en moeten daarnaast hun transducer-arrays regelmatig vervangen zodat zij een continue behandeling blijven krijgen. Het medisch team zal helpen bij het maken van een plan en u uitleg geven over het plaatsen van de transducer-arrays.

De transducer-arrays en de draden die de transducer-arrays met het apparaat verbinden, kunnen naast de hoofdbedekking onder de kleding van de patiënt worden verborgen. De draagtas voor het systeem is daarom mogelijk het enige element van het Optune®-systeem dat zichtbaar is voor anderen.

Draagbaarheid

Het apparaat is zo ontworpen dat patiënten hun gewone levensstijl zonder verstoring van hun dagelijkse bezigheden, zoals wandelingen buitenshuis, winkelen en afspreken met vrienden en familie, kunnen voortzetten. Raadpleeg de behandelend arts vooraf met vragen over specifieke activiteiten. Novocure kan daarnaast informatie geven bij vragen omtrent de levensstijl.

De tas van het systeem kan worden gedragen als rugzak, schoudertas of schuin omgehangen tas. Het totale gewicht van het systeem is, inclusief een batterij, ongeveer 1,3 kilogram of 2,7 pond. Novocure kan zoveel draagbare batterijen verstrekken als nodig zijn voor patiënten met een actieve levensstijl, waaronder activiteiten in de buitenlucht.

Om een continue behandeling te waarborgen, sluiten patiënten het Optune-systeem aan op een netadapter als ze langer dan een paar uur op één plek blijven.

De wetenschap achter TTFields

Kankercellen delen en vermenigvuldigen zich snel in de hersenen. In deze kankercellen zitten verschillende soorten elektrisch geladen elementen die een rol spelen tijdens het delingsproces van de cellen. Andere gezonde cellen in de hersenen vermenigvuldigen zich veel langzamer of niet.

Werkingsmechanisme van TTFields
Het Optune®-apparaat in dit onderzoek dient elektrische velden in de vorm van een soort golven met lage intensiteit toe aan de plek van de glioblastoomtumor. Deze velden worden tumorbehandelingsvelden (TTFields) genoemd.

In preklinisch onderzoek is aangetoond dat, vanwege de vorm en omvang van zich vermenigvuldigende kankercellen, TTFields de elektrisch geladen celcomponenten van deze cellen ertoe dwingen om van plaats te veranderen binnen de delende cel. Hierdoor wordt hun normale functie verstoord wat uiteindelijk tot celdood leidt.

Bovendien bevatten kankercellen ook mini-bouwstenen die zich gedragen als kleine motortjes bij het verplaatsen van essentiële delen van de cel. Aangezien TTFields ook elektrisch zijn geladen, verstoren ze de normale oriëntatie van deze kleine motortjes. Als gevolg daarvan wordt de deling van kankercellen vertraagd of zelfs omgekeerd, waardoor de tumorgroei wordt geremd.

Het werkingsmechanisme van TTFields wordt in het kort geïllustreerd in de volgende animatie:

Eerdere klinische ervaring
Tot op heden zijn er een aantal systemen getest die werden ontwikkeld om TTFields toe te dienen aan verschillende tumoren. De frequentie wordt door de fabrikant van de systemen aangepast om de behandeling voor specifieke soorten tumoren te optimaliseren op basis van gegevens van in het laboratorium uitgevoerde onderzoeken.

Het Optune®-systeem is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van terugkerende en nieuw gediagnosticeerde glioblastomen (GBM), een vorm van agressieve primaire hersenkanker.

Bijwerkingen
Op basis van de wetenschap achter de TTFields en de klinische resultaten tot nu toe heeft de Optune® bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd GBM naar verwachting geen systemische bijwerkingen. In eerdere onderzoeken met de Optune® had een groot percentage van de patiënten lokale huidirritatie onder de transducer-arrays; in het overgrote merendeel van de gevallen was de irritatie licht tot matig van aard.

Hieronder staat een lijst met ongewenste voorvallen in verband met de Optune®:

Huidirritatie

Hoofdpijn

Malaise

Spiertrekkingen

Vallen

Er waren geen ernstige bijwerkingen die de onderzoeksartsen in verband konden brengen met TTFields. De vaakst voorkomende bijwerking die gerelateerd was aan het apparaat was lichte tot matige huidirritatie onder de transducer-arrays die gemakkelijk kon worden behandeld en omkeerbaar was.

Raadpleeg uw behandelend arts voor uitgebreidere informatie over het volledige veiligheidsprofiel van TTFields.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van het onderzoek?

Dit onderzoek is opgezet om de veiligheid en de werkzaamheid te testen van het beginnen met een behandeling met TTFields in combinatie met RT en TMZ voor nieuw gediagnosticeerde patiënten met GBM. [Het Trident-onderzoek].

Hoe kan ik meedoen aan het TRIDENT-onderzoek?

Neem contact op met een onderzoeker van het onderzoekscentrum het dichtst bij u in de buurt [TRIDENT-centra]. U kunt ook contact opnemen met Novocure, de sponsor van het onderzoek, als u hulp nodig hebt bij het bereiken van een onderzoekscentrum.

Betekent het randomisatieproces dat ik mogelijk geen behandeling krijg?

Nee. Alle patiënten krijgen de standaardzorg. Dat betekent dat beide groepen het Optune®-systeem krijgen. Zie onze onderzoeksinformatie voor verdere gegevens. Raadpleeg het TRIDENT-onderzoek voor meer informatie

Moet ik het apparaat de hele tijd dragen?

Het systeem en de draagbare batterij wegen samen ongeveer 1,3 kilogram of 2,7 pond en kunnen – wanneer u rondloopt – in een speciale schoudertas of rugzak worden gedragen. Patiënten hoeven het systeem het merendeel van de tijd niet zelf te dragen, maar gebruiken dit terwijl het permanent op één plek staat (bijv. op een bureau, een tafel of op de vloer in de draagtas). Het systeem is zodanig ontworpen dat de normale dagelijkse bezigheden kunnen worden uitgevoerd.

Vormt het gebruik van de TTFields een risico voor gezinsleden of andere mensen?

Het gebruik van het apparaat zal huishoudelijke of gangbare elektronische apparaten voor persoonlijk gebruik niet storen. Niet-gebruikers, zoals gezinsleden of collega’s, worden niet aan TTFields blootgesteld.

Welke invloed heeft het apparaat op mijn sociale leven?

Het apparaat is zodanig ontworpen dat de patiënten hun normale dagelijkse bezigheden kunnen blijven uitvoeren. U kunt hoofdbedekking dragen, zoals een los geweven pruik, hoofddoek of ruimzittend hoofddeksel waardoor lucht kan stromen om de transducer-arrays te verbergen en u kunt de draden van de transducer-arrays onder uw kleding plaatsen. Novocure zal hulp en ondersteuning bieden bij problemen met de zichtbaarheid als u TTFields gebruikt. Meer informatie vindt u onder Leven met TTFields.