Overzicht

Het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek is bedoeld voor patiënten bij wie onlangs eierstokkanker is vastgesteld die progressie heeft vertoond en resistent is geworden voor chemotherapie met platinum (platinum-resistente eierstokkanker) In dit klinische onderzoek worden de veiligheid en werkzaamheid van de NovoTTF-100L(O) beoordeeld voor gebruik bij terugkerende eierstokkanker indien toegevoegd aan paclitaxel, wat normaliter aan patiënten met deze aandoening wordt gegeven. Het NovoTTF-100L(O)-apparaat dient tumorbehandelingsvelden (TTFields) toe aan de kanker in de buik. Novocure, de sponsor van het onderzoek, onderhoudt deze website om patiënten te voorzien van basisinformatie over dit klinische onderzoek en hen toegang te geven tot medische centra die deelnemen aan dit onderzoek. Als u mee wilt doen aan het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van de deelnemende centra. Raadpleeg uw behandelend arts als u vragen hebt over uw medische aandoening en aanbevolen behandeling.

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit onderzoek. Ga naar vind een onderzoek om te zoeken naar andere mogelijkheden binnen uw regio of neem contact met ons op.

Over TTFields

Tumorbehandelingsvelden (TTFields) zijn elektrische velden die de deling van kankercellen verstoren . TTFields worden met behulp van een medisch onderzoekshulpmiddel, de zogenaamde NovoTTF-100L(O), toegediend aan het lichaamsgebied waar de tumor zich bevindt. Het apparaat is een draagbaar, lichtgewicht systeem dat werkt op batterijen en dat tot doel heeft om TTFields toe te dienen aan de buik. Patiënten die TTFields ontvangen, dragen vier transducers op hun buik, rug en zijdes die de velden niet-invasief toedienen aan de buik. Het apparaat is bedoeld voor continu thuisgebruik door patiënten.

De NovoTTF 100L(O) is niet door gezondheidsautoriteiten van de overheid goedgekeurd voor de behandeling van eierstokkanker. Daarom zijn de veiligheid en werkzaamheid van TTFields bij deze aandoening nog onbekend en worden deze beoordeeld in dit klinische onderzoek.

Een ander systeem dat TTFields toedient (200 kHz), genaamd Optune®, is door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) via het traject van ‘Premarket Authorization’ (PMA) goedgekeurd voor de behandeling van terugkerende en recent gediagnosticeerde glioblastoom (een soort hersenkanker). Het systeem heeft in Europa voor dezelfde indicaties een CE-markering ontvangen.  In 2019 heeft de FDA de TTFields goedgekeurd als Optune Lua (voorheen NovoTTF-100L) voor maligne pleuraal mesothelioom (MPM), in combinatie met chemotherapie, via het traject van ‘Humanitarian Device Exemption’ (HDE). In 2020 heeft de NovoTTF-100L in Europa de CE-markering voor MPM ontvangen.

Het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek

Het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek is een centraal (vergelijkbaar met een fase III-onderzoek), gerandomiseerd, gecontroleerd open-label onderzoek, opgezet om de werkzaamheid en veiligheid te onderzoeken van tumorbehandelingsvelden (TTFields) die worden gegenereerd door een medisch hulpmiddel, de NovoTTF-100L(O), in combinatie met paclitaxel voor patiënten met terugkerende eierstokkanker. Er worden naar verwachting in totaal 540 patiënten voor het onderzoek geregistreerd.

Voor het onderzoek worden patiënten ingeschreven in centra in Europa, Israël, Canada en de Verenigde Staten.

Opzet van het INNOVATE-3-onderzoek

Patiënten bij wie onlangs terugkerende eierstokkanker is vastgesteld met ten hoogste 2 eerdere behandelingen voor platinum-resistente ziekte, komen in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek. De definitieve geschiktheid kan alleen worden vastgesteld door de arts van het klinische onderzoek in een van de klinische onderzoekscentra. Alle patiënten die meedoen aan dit onderzoek krijgen de standaardbehandeling paclitaxel voor hun eierstokkanker, net als patiënten die niet aan het onderzoek meedoen. Alle patiënten worden willekeurig toegewezen aan een van twee groepen:

  • De groep met TTFields: patiënten krijgen TTFields met behulp van het NovoTTF-100L(O)-apparaat naast de standaardbehandeling met paclitaxel.
  • De groep met de standaardbehandeling (controlegroep): patiënten krijgen een standaardbehandeling met paclitaxel.

Elke patiënt heeft een kans van 50% om bij elke groep te worden ingedeeld. Dat wordt bepaald met een ‘randomisatieprocedure’ (vergelijkbaar met het opgooien van een muntje). Patiënten die in aanmerking komen, worden binnen 28 dagen na ondertekening van een informatie- en toestemmingsformulier gerandomiseerd voor het klinische onderzoek.

Onderzoeksbehandeling

De patiënt krijgt een continue behandeling met TTFields met gebruikmaking van de NovoTTF-100L(O) samen met een standaardbehandeling van wekelijks paclitaxel. Voor een goede werking van het apparaat moet de patiënt vier transducers dragen op de buik, rug en zijdes en deze 2 tot 3 keer per week vervangen. Vóór het aanbrengen van de transducers kan het nodig zijn om de buik/rug te scheren.

Het gebruik van het hulpmiddel begint met een eerste training in het centrum over de bediening van de apparatuur, gegeven door een gekwalificeerde productspecialist (‘DSS’) van Novocure. Patiënten blijven het apparaat thuis gebruiken. Patiënten die het NovoTTF-100L(O)-apparaat gebruiken, kunnen het hulpmiddel zelfstandig blijven gebruiken (indien nodig met hulp van een gezinslid of een verzorger) of met ondersteuning van hun DSS.

De patiënt krijgt voorlichting van een productspecialist (‘DSS’) over het gebruik van het apparaat en hoe eventuele problemen tijdens het gebruik kunnen worden opgelost. De DSS kan patiënten ook helpen bij het vinden van technische oplossingen, zodat elke persoon tijdens zijn/haar dagelijkse bezigheden TTFields kan blijven ontvangen.

Geschiktheid

Belangrijke inclusiecriteria (samenvatting, geen volledige lijst):

  1. Diagnose van eierstokkanker die de afgelopen 6 maanden geen respons heeft vertoond op een behandeling met platinum
  2. Leeftijd van minimaal 18 jaar
  3. Instemming met deelname aan het klinische onderzoek (‘geïnformeerde toestemming’)

Belangrijke exclusiecriteria (samenvatting, geen volledige lijst):

  1. Patiënten met eierstokkanker bij wie de wekelijkse behandeling met paclitaxel geen reactie heeft opgeleverd
  2. Patiënten van wie de kanker zich heeft verspreid naar de hersenen of hersenvliezen

Registratie

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit onderzoek. Ga naar vind een onderzoek om te zoeken naar andere mogelijkheden binnen uw regio of neem contact met ons op.

Onderzoekskosten

De sponsor van het onderzoek (Novocure) betaalt de redelijke benodigdheden voor de behandeling, waaronder het NovoTTF-100L(O)-apparaat en de accessoires. Patiënten en hun verzekering zijn verantwoordelijk voor medische behandelingen die behoren bij de normale patiëntenzorg. De sponsor van het onderzoek zal ook bepaalde reiskosten van patiënten vergoeden die verband houden met de procedures van het onderzoek. Een dergelijke vergoeding kan uitsluitend plaatsvinden overeenkomstig het beleid van het onderzoekscentrum waar de patiënt wordt behandeld. Raadpleeg vóór registratie voor het onderzoek het klinische onderzoeksteam van het centrum over het lokale beleid en uw rechten.

ENGOT-ov50/INNOVATE-3-centra

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit onderzoek. Ga naar vind een onderzoek om te zoeken naar andere mogelijkheden binnen uw regio of neem contact met ons op.

Leven met TTFields

Patiënten die meedoen aan het onderzoek dragen het apparaat de hele tijd, maar kunnen pauzes inlassen tijdens hun dagelijkse gebruik van het apparaat. Voorwaarde is wel dat de TTFields tijdens de hele behandelperiode gemiddeld 18 uur per dag worden toegediend. De behandelend arts kan, indien nodig, het behandelschema en gebruik van het hulpmiddel aanpassen.

Novocure geeft patiënten 24 uur per dag technische ondersteuning via een lokale productspecialist (DSS).  Terwijl de DSS uitgebreide technische ondersteuning biedt, zal het medische team van de patiënt beschikbaar blijven om eventuele medische vragen te beantwoorden en alle behandelbesluiten voor de patiënt nemen.

Het gebruik van het NovoTTF-100L(O)-apparaat omvat het continue gebruik van een medisch hulpmiddel dat in een tasje wordt gedragen dat bij het hulpmiddel wordt verstrekt. Het tasje van het apparaat sluit goed aan bij de gangbare trends voor tasjes en kan worden gebruikt als rugzak, schoudertas of schuin omgehangen tas. U kunt het apparaat ook meenemen op een trolley. De transducers die op de romp worden geplaatst, kunnen volledig door de kleding van de patiënt worden bedekt en zijn niet zichtbaar voor anderen. Het draagtasje voor het apparaat is daarom mogelijk het enige element van de NovoTTF-100L(O) behandelingskit dat zichtbaar is voor anderen.

De NovoTTF-100L(O) is met zorg ontworpen, zodat patiënten hun gewone levensstijl zonder verstoring van hun dagelijkse bezigheden, zoals wandelingen buitenshuis, winkelen en afspreken met vrienden en familie, kunnen voortzetten. De behandelend arts kan vooraf worden geraadpleegd over een bepaalde activiteit. De lokale DSS kan daarnaast informatie geven bij vragen omtrent de levensstijl.

Novocure kan zoveel draagbare batterijen verstrekken als nodig zijn voor patiënten met een actieve levensstijl, waaronder activiteiten in de buitenlucht.

Hoewel het totale gewicht van de behandelingskit, inclusief batterij, ongeveer 3 kilogram of 6 pond bedraagt, zal het merendeel van de patiënten het apparaat naar verwachting niet het grootste deel van de tijd dragen, maar dit gebruiken terwijl het op één vaste plek staat (bijv. op een bureau, een tafel of op de grond in de draagtas).

Gebruik van het apparaat zou niet tot interferentie met huishoudelijke of elektrische apparaten voor persoonlijk gebruik moeten leiden. Niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden, worden niet aan TTFields blootgesteld.

De wetenschap achter TTFields

Kankercellen verdelen en vermenigvuldigen zich snel in de kankertumor. Deze kankercellen bevatten verschillende soorten elektrisch geladen elementen die een rol spelen bij de celdeling. Andere gezonde cellen in de buikstreek vermenigvuldigen zich veel langzamer of niet en/of hebben vergeleken met de kankercellen andere eigenschappen, zoals een andere grootte. Normale cellen hebben dus zelden dezelfde elektrische eigenschappen als de delende kankercellen en er wordt dus niet verwacht dat deze normale cellen worden aangetast door TTFields.

Werkingsmechanisme van TTFields

Het NovoTTF-100L(O)-apparaat dat in dit onderzoek wordt gebruikt, dient via de huid en andere meer oppervlakkige weefsels oscillerende elektrische velden met een zeer lage intensiteit toe aan de tumorplaats. Deze velden worden tumorbehandelingsvelden of TTFields genoemd. In preklinisch onderzoek is aangetoond dat, vanwege de vorm en omvang van zich vermenigvuldigende kankercellen, TTFields de elektrisch geladen celcomponenten van deze cellen ertoe dwingen om van plaats te veranderen binnen de delende cel. Hierdoor kan hun normale functie verstoord worden, wat uiteindelijk tot celdood kan leiden. Bovendien bevatten kankercellen ook minibouwstenen die zich gedragen als kleine motortjes bij het verplaatsen van essentiële delen van de cel. Aangezien TTFields ook elektrisch zijn geladen, verstoren ze de normale oriëntatie van deze kleine motortjes. Als gevolg van deze twee effecten wordt de deling van tumorcellen vertraagd wat tot celdood of omkering van de celdeling kan leiden; na continue blootstelling aan TTFields kan dat leiden tot remming van de tumorgroei. Voorlopige gegevens duiden er tevens op dat TTFields de gezonde weefselcellen in de buikstreek veel minder aantasten dan de kankercellen, omdat gezonde weefselcellen zich veel langzamer of niet vermenigvuldigen.

De volgende animatie is een illustratie van een overzicht van het werkingsmechanisme van TTFields:

TTFIELDS ZIJN NIET GOEDGEKEURD VOOR DE BEHANDELING VAN EIERSTOKKANKER. DE VEILIGHEID EN WERKZAAMHEID VAN TTFIELDS VOOR EIERSTOKKANKER ZIJN NIET VASTGESTELD.

[Video over wetenschap achter TTFields]

Eerdere klinische ervaring

Tot op heden zijn er een aantal systemen getest die werden ontwikkeld om TTFields toe te dienen aan verschillende tumoren. Het grootste verschil tussen de eerder geteste systemen en de NovoTTF-100L(O) is de frequentie waarmee elk systeem TTFields toedient. De frequentie wordt door de fabrikant van de systemen aangepast om de behandeling voor elke behandelde kanker te optimaliseren op basis van gegevens van in het laboratorium uitgevoerde onderzoeken.

De NovoTTF-100L(O) is, in combinatie met paclitaxel, al getest in een verkennend onderzoek (vergelijkbaar met een fase 2-/veiligheidsonderzoek) bij 31 patiënten met terugkerende eierstokkanker om de veiligheid en voorlopige werkzaamheid van TTFields bij deze indicatie te testen. Het resultaat van dit onderzoek vormde de basis voor de opzet van het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek.

Een ander systeem dat TTFields toedient (200 kHz), genaamd Optune®, is door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) via het traject van ‘Premarket Authorization’ (PMA) goedgekeurd voor de behandeling van terugkerende en recent gediagnosticeerde glioblastoom (een soort hersenkanker). Het systeem heeft in Europa voor dezelfde indicaties een CE-markering ontvangen.  In 2019 heeft de FDA de TTFields goedgekeurd als Optune Lua (voorheen NovoTTF-100L) voor maligne pleuraal mesothelioom (MPM), in combinatie met chemotherapie, via het traject van ‘Humanitarian Device Exemption’ (HDE). In 2020 heeft de NovoTTF-100L in Europa de CE-markering voor MPM ontvangen.

Bijwerkingen

Op basis van de wetenschap achter de TTFields en de klinische resultaten tot nu toe, heeft de NovoTTF-100L(O) bij patiënten met eierstokkanker naar verwachting geen bijwerkingen in het hele lichaam. In eerdere onderzoeken met Optune®, het systeem dat bij glioblastomen werd getest, had een groot percentage van de patiënten last van lokale huidirritatie onder de transducers. In het overgrote merendeel van de gevallen was de irritatie licht tot matig van aard.

In het eerder genoemde onderzoek naar eierstokkanker waren er geen ernstige bijwerkingen die volgens de onderzoeksartsen aan TTFields konden worden toegeschreven. De enige bijwerking van het apparaat was huidirritatie onder de transducers die op de huid waren aangebracht; in de meerderheid van de gevallen was deze licht tot matig van aard.

De informatie op deze website is onvolledig en u moet uw behandelend arts om het volledige veiligheidsprofiel van TTFields vragen.

Opmerking: hoewel informatie over bijwerkingen uit andere klinische onderzoeken relevant kan zijn voor gebruik van het apparaat voor eierstokkanker, is dit niet noodzakelijkerwijs specifiek voor uw aandoening. Ook omvatte het bovengenoemde onderzoek naar eierstokkanker een klein aantal patiënten. Daarom is het veiligheidsprofiel van het apparaat voor eierstokkanker nog niet vastgesteld en kan dus hiervan verschillen.

Veelgestelde vragen

Voor welke fase is het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek?

Het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek voor patiënten met terugkerende eierstokkanker is een centraal onderzoek dat voortborduurt op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens uitgebreide preklinische experimenten en klinische onderzoeken. Omdat de NovoTTF-100L(O) een medisch apparaat is en geen geneesmiddel, is daarop niet het conventionele proces met fase I, fase II en fase III van toepassing dat wel geldt voor een nieuw onderzoeksgeneesmiddel. Dit centrale onderzoek komt qua structuur en doel overeen met een fase III-onderzoek voor een geneesmiddel.

Hoe kan ik meedoen aan het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek?

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit onderzoek. Ga naar vind een onderzoek om te zoeken naar andere mogelijkheden binnen uw regio of neem contact met ons op.

Wat zijn de verwachte bijwerkingen van TTFields?

Op basis van onze huidige klinische gegevens zal het gebruik van het NovoTTF-100L(O)-apparaat geen lichamelijke bijwerkingen geven. Patiënten hebben lichte tot matige huidirritatie gekregen onder de transducers. Ga voor meer informatie naar Wetenschap achter TTFields. Bij toediening van de TTFields kunnen de transducers een enigszins warm gevoel en tintelingen in de onderliggende huid veroorzaken.

Moet ik het hulpmiddel de hele tijd dragen?

Het apparaat en de draagbare batterij wegen samen ongeveer 3 kilogram of 6 pond en kunnen – wanneer u rondloopt – in een speciale schoudertas of rugzak worden gedragen. Patiënten hoeven het apparaat het merendeel van de tijd niet zelf te dragen, maar dit gebruiken terwijl het permanent op één plek staat (bijv. op een bureau, een tafel of op de vloer in de draagtas). Het apparaat is zodanig ontworpen dat de normale dagelijkse bezigheden kunnen worden uitgevoerd. Patiënten die aan het onderzoek meedoen, moeten het apparaat zoveel mogelijk dragen.  Patiënten kunnen pauzes inlassen tijdens hun dagelijkse gebruik van het apparaat. Voorwaarde is wel dat de toedieningsduur van TTFields tijdens de hele behandelperiode gemiddeld 18 uur per dag is. Ga voor meer informatie over vragen omtrent de levensstijl naar Leven met TTFields.

Vormt het gebruik van de TTFields een risico voor gezinsleden of andere mensen?

Gebruik van het apparaat zou niet tot interferentie met huishoudelijke of gangbare elektrische apparaten voor persoonlijk gebruik moeten leiden. Niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden, worden niet aan TTFields blootgesteld.

Welke invloed heeft het hulpmiddel op mijn sociale leven?

U kunt het apparaat gebruiken tijdens het merendeel van uw dagelijkse bezigheden. De transducers worden verborgen onder uw kleding. De productspecialist (DSS) zal hulp en ondersteuning bieden bij problemen met de zichtbaarheid als u TTFields gebruikt. Ga voor meer informatie naar Leven met TTFields.

Hoelang moet ik het apparaat dragen tijdens het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek?

Patiënten dragen het hulpmiddel dag en nacht. Als daaraan behoefte is, mogen patiënten het hulpmiddel kortdurend verwijderen, mits de toedieningsduur van TTFields tijdens de hele behandelperiode gemiddeld 18 uur per dag is. De behandeling tijdens het onderzoek gaat verder tot uw onderzoeksarts conform het protocol constateert dat de eierstokkanker in de buik progressie vertoont of tot de behandeling gestaakt moet worden vanwege een ernstige medische aandoening. Daarnaast kunt u, nadat u het hulpmiddel bent gaan gebruiken, op elk moment besluiten om te stoppen met de TTFields. Ga voor meer informatie over het onderzoek naar ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek.

Betalen patiënten voor deelname aan het onderzoek?

Nee. De sponsor van het onderzoek zal het NovoTTF-100L(O)-apparaat en alle bijbehorende accessoires gratis ter beschikking stellen. Raadpleeg het ENGOT-ov50/INNOVATE-3-onderzoek voor meer informatie.