Czym są pola elektryczne TTFields?

Pola elektryczne do leczenia nowotworów (TTFields) zakłócają podział komórek nowotworu. Pola elektryczne TTFields mogą oddziaływać ze strukturami komórkowymi nowotworów obdarzonymi ładunkiem elektrycznym, zaburzając ich normalne działanie i potencjalnie prowadzić do śmierci komórki. Podział komórek nowotworowych może więc ulegać spowolnieniu a nawet zatrzymaniu, hamując tym samym wzrost guza.

Jak dostarczane są pola TTFields?

Pola TTFields są dostarczane do obszaru ciała, w którym znajduje się guz, za pomocą przenośnego urządzenia medycznego. Na skórze pacjentów stosujących urządzenie umieszczone są cztery matryce przetworników, które nieinwazyjnie dostarczają pół TTFields do miejsca guza. Leczenie powinno trwać przeciętnie około 18 godzin dziennie. Przez większość czasu pacjenci nie będą przenosić urządzenia. Najczęściej będą z niego korzystać, kiedy będzie ono pozostawać w jednym miejscu (np. na biurku, stole lub na podłodze w torbie). Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby umożliwić pacjentom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia. W zestawie z urządzeniem znajduje się torba, która może być noszona jako torba na ramię, plecak lub w ręku.

Kto kwalifikuje się do leczenia polami TTFields?

Więcej informacji dotyczących kwalifikacji do poszczególnych badań można uzyskać u badacza w najbliższym ośrodku badawczym. Przyszły pacjent może również skontaktować się z firmą Novocure, która jest sponsorem badania, aby uzyskać pomoc w skontaktowaniu się z ośrodkiem [Kontakt].

Jakie są możliwe działania niepożądane pól TTFields?

Na podstawie dotychczasowych danych klinicznych nie przewiduje się, aby leczenie polami TTFields powodowało ogólnoustrojowe działania niepożądane. Najczęstszym zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z urządzeniem jest łagodne lub umiarkowane podrażnienie skóry pod matrycą. Podczas dostarczania pól elektrycznych TTFields matryce mogą powodować łagodne nagrzewanie i uczucie mrowienia na skórze pod matrycami. W sprawie dodatkowych informacji o potencjalnych działaniach niepożądanych leczenia polami TTFields i innych terapii stosowanych w badaniach klinicznych prosimy o zwrócenie się do lekarza prowadzącego w jednym z ośrodków badawczych.

Czy korzystanie z pól TTFields może stanowić zagrożenie dla członków rodziny lub dla innych osób?

Niepoddane terapii osoby z otoczenia pacjenta, jak członkowie rodziny i współpracownicy nie są narażone na działanie pół elektrycznych TTFields. Korzystanie z urządzenia nie powinno zakłócać działania domowych ani standardowych osobistych urządzeń elektronicznych.

Czy noszenie urządzenia wpływa na życie codzienne pacjenta?

Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby umożliwić pacjentom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia. Matryce umieszczone na skórze w obszarze guza można ukryć pod ubraniem lub nakryciem głowy pacjenta. Pomoc i wsparcie związane z kwestiami trybu życia i wyglądu można uzyskać u specjalisty ds. obsługi urządzenia (DSS).

Ile kosztuje leczenie polami TTFields?

W przypadku włączenia pacjenta do badania, pracownicy ośrodka badawczego omówią wszystkie aspekty danego badania, w tym koszt. Niektóre koszty, takie jak leczenie standardowe, zostaną pokryte z ubezpieczenia pacjenta. Więcej informacji o kosztach leczenia można uzyskać kontaktując się z najbliższym ośrodkiem badawczym.

Czy udział w badaniu wpływa na standardowe leczenie?

Badania kliniczne prowadzone przez firmę Novocure mają często na celu sprawdzanie bezpieczeństwa i skuteczności leczenia polami TTFields z leczeniem wspomagającym. Więcej informacji można znaleźć na każdej stronie internetowej badania. Szczegółów dotyczących procedur badania można dowiedzieć się od przedstawiciela badania.