Co jsou pole TTFields?

Pole léčící tumor (TTFields) jsou elektrická pole, která narušují dělení rakovinných buněk. Pole TTFields mohou rušivě zasahovat buněčné komponenty rakovinných buněk s elektrickým nábojem a narušovat jejich normální funkci, což může vést k buněčné smrti. V důsledku toho se může zpomalit nebo dokonce zastavit dělení rakovinných buněk, a zabrání se tak růstu nádoru.

Jak jsou pole TTFields aplikována?

Pole TTFields jsou do oblasti těla postižené nádorem aplikována pomocí přenosného zdravotnického prostředku. Pacienti, kteří zařízení používají, mají na kůži umístěny čtyři elektrody, které aplikují terapii poli TTFields do místa nádoru neinvazivní cestou. Léčba by měla trvat průměrně 18 hodin denně. Pacienti nemusí nutně zařízení fyzicky nosit většinu času, ale spíše je budou používat položené na jednom místě (například na pracovním stole, stolku nebo na podlaze v přepravní tašce). Zařízení bylo navrženo tak, aby pacientům umožňovalo zachovat běžné každodenní činnosti. Zařízení se dodává s taškou, kterou lze nosit přes rameno, jako batoh nebo v ruce.

Kdo je způsobilý pro léčbu poli TTFields?

S dotazy ohledně způsobilosti pro konkrétní studii kontaktujte prosím zkoušejícího v nejbližším centru studie. Potenciální pacienti mohou také kontaktovat zadavatele studie, společnost Novocure, aby jim pomohla kontaktovat centrum provádějící studii [Kontaktujte nás].

Jaké jsou možné vedlejší účinky polí TTFields?

U terapie poli TTFields se na základě našich dosavadních klinických údajů neočekávají systémové vedlejší účinky na lidský organismus. Nejčastěji hlášený vedlejší účinek související se zařízením je mírné až střední podráždění pokožky pod elektrodami. Při aplikaci polí TTFields mohou elektrody způsobit mírné zahřívání a mravenčení pokožky pod nimi. Další informace o možných vedlejších účincích léčby poli TTFields a dalších léčivých přípravků v našich klinických studiích Vám sdělí zkoušející lékař v některém z účastnících se center.

Hrozí při používání polí TTFields nějaké riziko rodinným příslušníkům nebo jiným osobám?

Lidé, kteří nepoužívají zařízení, například rodinní příslušníci a spolupracovníci, nejsou polím TTFields vystaveni. Používání zařízení by nemělo způsobovat rušení běžných domácích nebo osobních elektronických zařízení.

Ovlivní nošení zařízení každodenní život pacienta?

Zařízení bylo navrženo tak, aby pacientům umožňovalo zachovat běžné každodenní činnosti. Elektrody umístěné na kůži v oblasti nádoru lze skrýt pod pacientovým oděvem nebo pokrývkou hlavy. Specialista podpory zařízení (DSS) Vám poskytne pomoc a podporu při řešení problematiky vzhledu nebo životního stylu.

Kolik léčba poli TTFields stojí?

Pokud budete zařazen(a), personál centra studie s Vámi probere všechny relevantní informace o studii včetně nákladů. Některé náklady, například standardní léčba, budou hrazeny z pacientova pojištění. Ohledně dalších informací o nákladech hodnocené léčby kontaktujte prosím nejbližší centrum studie.

Má účast ve studii vliv na standardní léčbu?

Klinické studie společnosti Novocure jsou často uspořádány tak, aby testovaly bezpečnost a účinnost polí TTFields souběžně s podpůrnou péčí. Více informací najdete na stránkách jednotlivých studií. O podrobnostech postupů studie si promluvte se zástupcem studie.