Omówienie

Badanie ENGOT-ov50/INNOVATE-3 jest przeznaczone dla pacjentek, u których niedawno rozpoznano raka jajnika, nastąpiła progresja choroby i choroba jest oporna na chemioterapię opartą na związkach platyny (rak jajnika oporny na związki platyny). Niniejsze badanie ocenia bezpieczeństwo stosowania i skuteczność urządzenia NovoTTF-100L(O) u pacjentek z nawrotami raka jajnika, w skojarzeniu z paklitakselem, który jest zwykle stosowany u pacjentek z tą chorobą. Urządzenie NovoTTF-100L(O) dostarcza pola elektryczne do leczenia nowotworów (ang. TTFields) w jamie brzusznej. Firma Novocure, sponsor badania, prowadzi niniejszą stronę internetową, aby ułatwić pacjentom uzyskanie podstawowych informacji o niniejszym badaniu klinicznym oraz dostęp do ośrodków badawczych, które prowadzą rekrutację pacjentów do udziału w badaniu. Jeśli chce Pani wziąć udział w badaniu ENGOT-ov50/INNOVATE-3, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu. W razie pytań dotyczących Pana(-i) stanu zdrowia i zalecanego leczenia prosimy o zwrócenie się do swojego lekarza.

Zapisy do tego badania zostały zakończone. Prosimy przejść na stronę znajdź badanie, aby poszukać innych opcji w okolicy, lub skontaktować się z nami.

O polach elektrycznych TTFields

Pola elektryczne do leczenia nowotworów (TTFields) to pola elektryczne, które zakłócają podział komórek nowotworowych. Pola elektryczne TTFields są dostarczane do obszaru ciała, gdzie znajduje się nowotwór za pomocą badanego urządzenia medycznego, nazywanego NovoTTF-100L(O). Urządzenie to przenośny, lekki system zasilany akumulatorem, mający za zadanie przekazywanie pól elektrycznych TTFields do jamy brzusznej. Pacjenci otrzymujący leczenie polami elektrycznymi TTFields będą na skórze jamy brzusznej, pleców i boków nosić cztery matryce izolowanych przetworników, które nieinwazyjnie przekazują pola do jamy brzusznej. Urządzenie jest przeznaczone do ciągłego stosowania w domu przez pacjentki.

Urządzenie NovoTTF 100L(O) nie zostało zatwierdzone przez władze medyczne do leczenia raka jajnika. Dlatego bezpieczeństwo stosowania i skuteczność pól TTFields w tej chorobie nadal nie są znane i będą oceniane w tym badaniu klinicznym.

Inny system dostarczający pola TTFields (200 kHz), o nazwie Optune®, został zatwierdzony do leczenia nawracającego i nowo rozpoznanego glejaka (rodzaj raka mózgu) przez Agencję ds. Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych w ramach procedury zatwierdzenia przed wprowadzeniem na rynek i uzyskał znak CE w Europie dla tych samych wskazań.  W 2019 roku pola elektryczne TTFields zostały zatwierdzone przez FDA jako Optune Lua (dawniej NovoTTF-100L) do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w skojarzeniu z chemioterapią, w ramach statusu wyrobu medycznego warunkowo dopuszczonego do użytku ze względów humanitarnych. W roku 2020, urządzenie NovoTTF-100L uzyskało znak CE w Europie do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

Badanie ENGOT-ov50/INNOVATE-3

Badanie ENGOT-ov50/INNOVATE-3 jest zasadniczym (analogicznym do badania III fazy), randomizowanym, otwartym badaniem, prowadzonym z grupą kontrolną, mającym na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w leczeniu nowotworów pól elektrycznych (TTFields), generowanych przez urządzenie medyczne – NovoTTF-100L(O) w skojarzeniu z paklitakselem u pacjentek z nawrotami raka jajnika. Planuje się włączenie do badania łącznie 540 pacjentek.

Do badania jest prowadzona rekrutacja pacjentek do ośrodków w całej Europie, Izraelu, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Schemat badania INNOVATE-3

Do badania kwalifikują się pacjentki, u których niedawno rozpoznano nawroty raka jajnika, u których stosowano maksymalnie 2 wcześniejsze terapie w przypadku choroby opornej na leczenie związkami platyny. O ostatecznym zakwalifikowaniu pacjentki do badania może zdecydować wyłącznie lekarz prowadzący badanie w jednym z ośrodków badawczych. Wszystkie pacjentki włączone do udziału w badaniu otrzymają standardowe leczenie raka jajnika obejmujące leczenie paklitakselem, podobnie jak w przypadku pacjentek które nie biorą udziału w badaniu. Wszystkie pacjentki zostaną losowo przydzielone do jednej z dwóch grup:

  • Grupa otrzymująca leczenie polami TTFields: Pacjentki otrzymają leczenie polami elektrycznymi TTFields przy użyciu urządzenia NovoTTF-100L(O) oprócz standardowego leczenia paklitakselem.
  • Grupa otrzymująca leczenie standardowe (grupa kontrolna): Pacjentki otrzymają standardowe leczenie paklitakselem.

Prawdopodobieństwo przydzielenia pacjentki podczas procesu randomizacji (jak w rzucie monetą) do jednej z dwóch grup wynosi 50%. Kwalifikujące się pacjentki zostaną randomizowane w ciągu 28 dni od podpisania formularza świadomej zgody na badanie kliniczne.

Leczenie podczas badania

Pacjentka będzie otrzymywać ciągłe leczenie polami elektrycznymi TTFields przy użyciu urządzenia NovoTTF-100L(O) wraz ze standardowym leczeniem paklitakselem podawanym raz w tygodniu. W celu zastosowania urządzenia pacjentka musi nosić na skórze jamy brzusznej, pleców i boków tułowia cztery matryce przetworników. Matryce są zmieniane dwa do trzech razy w tygodniu Założenie matryc przetworników może wymagać ogolenia skóry jamy brzusznej i pleców przed ich nałożeniem.

Stosowanie urządzenia zostanie rozpoczęte od instruktażu przeprowadzonego w ośrodku w zakresie obsługi urządzenia przez specjalistę ds. obsługi urządzenia firmy Novocure (DSS). Pacjentki będą kontynuować stosowanie urządzenia w domu. Pacjentki używające urządzenie NovoTTF-100L(O) mogą kontynuować używanie urządzenia samodzielnie (w razie potrzeby z pomocą członka rodziny lub opiekuna) lub otrzymać pomoc od swojego specjalisty DSS.

Pacjentka zostanie przeszkolona przez specjalistę ds. obsługi urządzenia (DSS) w zakresie korzystania z urządzenia i usuwania potencjalnych problemów z jego używaniem. Specjalista DSS może również pomóc pacjentkom w znalezieniu takich rozwiązań technicznych, aby każda pacjentka mogła korzystać z pól TTFields bez zakłócania swojego codziennego trybu życia.

Kwalifikowanie się do udziału

Kluczowe kryteria włączenia (podsumowanie, niepełna lista):

  1. Rozpoznanie raka jajnika, który nie reagował na leczenie związkami platyny w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  2. Pacjentki ukończyły 18 lat
  3. Zgoda na udział w badaniu klinicznym („Formularz świadomej zgody”)

Kluczowe kryteria wyłączenia (podsumowanie, niepełna lista):

  1. Pacjentki z rakiem jajnika, u których leczenie podawanym raz w tygodniu paklitakselem nie przyniosło odpowiedzi
  2. Pacjentki z przerzutami raka do mózgu lub opon mózgowych

Włączenie do badania

Zapisy do tego badania zostały zakończone. Prosimy przejść na stronę znajdź badanie, aby poszukać innych opcji w okolicy, lub skontaktować się z nami.

Koszty badania

Sponsor badania (Novocure) pokryje uzasadnione koszty materiałów związanych z leczeniem, w tym koszty urządzenia NovoTTF-100L(O) i jego akcesoriów. Pacjentki i ich ubezpieczyciele odpowiadają za leczenie medyczne otrzymywane w ramach normalnego przebiegu leczenia. Ponadto sponsor badania zwróci pacjentkom określone koszty dojazdu związanego z procedurami badania. Taki zwrot może być dokonywany wyłącznie na warunkach zasad postępowania danego ośrodka badawczego, w którym pacjentka jest leczona. Przed włączeniem do udziału w badaniu należy skontaktować się z zespołem badania klinicznego w ośrodku badawczym w sprawie zasad zwrotów kosztów dojazdu i praw pacjentów.

Ośrodki badawcze ENGOT-ov50/INNOVATE-3

Aktualna lista oZapisy do tego badania zostały zakończone. Prosimy przejść na stronę znajdź badanie, aby poszukać innych opcji w okolicy, lub skontaktować się z nami.

Codzienne stosowanie pól elektrycznych TTFields

Pacjentki uczestniczące w badaniu będą nosić urządzenie cały czas, jednak możliwe są przerwy podczas codziennego używania urządzenia, pod warunkiem, że przez cały okres leczenia średni łączny czas stosowania pól elektrycznych TTFields wynosi 18 godzin na dobę. Zależnie od potrzeb lekarz prowadzący leczenie może zmienić schemat leczenia i stosowanie urządzenia.

Firma Novocure zapewnia całodobową pomoc techniczną w zakresie urządzenia za pośrednictwem lokalnego specjalisty ds. obsługi urządzenia (DSS).  Specjalista DSS zapewnia wszechstronną pomoc techniczną, natomiast zespół medyczny będzie zajmować się kwestiami medycznymi i będzie podejmować wszystkie decyzje dotyczące leczenia.

Stosowanie urządzenia NovoTTF-100L(O) obejmuje ciągłe działanie urządzenia medycznego, które może być noszone w torbie dostarczonej wraz z nim. Torba na urządzenie dobrze komponuje się z głównymi trendami mody i można ją nosić jako plecak, na ramieniu lub z boku (z paskiem w poprzek tułowia). Alternatywnie, do przenoszenia urządzenia można używać wózka. Matryce przetworników umieszczone na tułowiu można łatwo ukryć pod ubraniem pacjenta i mogą być one niewidoczne dla innych osób. Tym samym torba do noszenia urządzenia jest jedynym widocznym dla innych osób elementem zestawu terapeutycznego NovoTTF-100L(O).

Urządzenie NovoTTF-100L zaprojektowano specjalnie w sposób umożliwiający pacjentkom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia bez zakłócania normalnych, codziennych czynności, na przykład wychodzenia na zewnątrz, zakupów lub spotykania się ze znajomymi i rodziną. W związku z pytaniami dotyczącymi określonej aktywności pacjentki można wcześniej skonsultować się z lekarzem prowadzącym leczenie. Ponadto lokalny specjalista DSS może przekazać informacje w związku z wątpliwościami pacjentki odnośnie danego trybu życia.

Firma Novocure może dostarczyć dowolną wymaganą liczbę akumulatorów przenośnych, aby umożliwić pacjentkom kontynuowanie ich dotychczasowego trybu życia, w tym możliwości kontynuowania aktywności poza domem.

Całkowita waga zestawu terapeutycznego wraz z akumulatorem wynosi około 3 kg (6 funtów), jednak nie przewiduje się, aby przez większość czasu większość pacjentek fizycznie nosiła urządzenie i najczęściej będzie z niego korzystać, kiedy będzie ono pozostawać w jednym miejscu (np. na biurku, stole lub podłodze w torbie do noszenia).

Ponadto, korzystanie z urządzenia nie powinno zakłócać działania urządzeń gospodarstwa domowego ani działania osobistych urządzeń elektrycznych. Inne osoby, niepoddane terapii, nie są narażone na działanie pół elektrycznych TTFields i można bezpiecznie używać urządzenia w pobliżu współpracowników i członków rodziny.

Informacje naukowe na temat pól elektrycznych TTFields[VB6] 

Komórki rakowe ulegają szybkiemu podziałowi i namnażaniu w guzie raka. Takie komórki rakowe mają różnego typu elementy z ładunkami elektrycznymi, które pełnią rolę w procesie podziału komórek. Inne zdrowe komórki w obszarze jamy brzusznej namnażają się znacznie wolniej, o ile w ogóle, i (lub) w porównaniu do komórek rakowych mają inne właściwości, np. inną wielkość komórki. Zatem zdrowe komórki rzadko mają te same właściwości elektryczne co dzielące się komórki rakowe i nie oczekuje się, że pola elektryczne TTFields będą wywierać na nie wpływ.

Mechanizm działania pól elektrycznych TTFields

Urządzenie NovoTTF-100L(O) stosowane w tym badaniu dostarcza przez skórę i inne tkanki do miejsca raka zmienne pola elektryczne o niskiej intensywności. Pola są nazywane polami elektrycznymi do leczenia nowotworów (pola elektryczne TTFields). Badania przedkliniczne wykazały, że w związku z wielkością i kształtem komórek rakowych, kiedy podlegają one namnażaniu, pola TTFields powodują przemieszczenie w ulegającej podziałowi komórce elementów komórkowych z ładunkami elektrycznymi, powodując zakłócenie ich normalnej funkcji i mogą prowadzić do śmierci komórki. Ponadto komórki rakowe zawierają również miniaturowe bloki, działające jak małe silniki uczestniczące w przemieszczaniu ważnych części komórek z miejsca na miejsce. Ponieważ one również mają ładunki elektryczne, pola elektryczne TTFields zakłócają prawidłowy kierunek przemieszczania się tych silników. W wyniku takiego podwójnego mechanizmu działania, podział komórek rakowych ulega spowolnieniu, następuje śmierć komórek lub odwrócenie procesu podziału komórek, co prowadzi do zahamowania wzrostu guza po poddaniu go ciągłej ekspozycji na pola elektryczne TTFields. Ponadto wstępne dane wskazują również, że pola TTFields mogą wpływać na zdrowe komórki tkanek w obszarze jamy brzusznej w znacznie mniejszym stopniu niż na komórki rakowe, ponieważ zdrowe komórki tkanek, jeśli już do tego dochodzi, namnażają się znacznie wolniej.

Podsumowanie mechanizmu działania pól elektrycznych TTFields przedstawiono w poniższej animacji:

POLA TTFIELDS NIE SĄ ZAREJESTROWANE DO LECZENIA RAKA JAJNIKA. NIE OKREŚLONO BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA I SKUTECZNOŚCI PÓL TTFIELDS W LECZENIU RAKA JAJNIKA.

[Film zawierający informacje naukowe na temat pól elektrycznych TTFields]

Wcześniejsze doświadczenie kliniczne

Dotąd przebadano kilka systemów opracowanych do dostarczania pól TTFields do różnych nowotworów. Główna różnica pomiędzy wcześniej badanymi systemami a systemem NovoTTF-100L(O) polega na częstotliwości pól TTFields dostarczanych przez poszczególne systemy. Częstotliwość jest regulowana przez producenta systemów w celu zoptymalizowania leczenia w przypadku każdego leczonego typu nowotworu na podstawie danych z badań laboratoryjnych.

Urządzenie NovoTTF-100L(O) zostało już przebadane w badaniu pilotażowym (podobnym do badania II fazy/bezpieczeństwa stosowania urządzenia) prowadzonym u 31 pacjentek z nawrotami raka jajnika, w skojarzeniu z paklitakselem w celu zbadania bezpieczeństwa stosowania i wstępnej skuteczności pól elektrycznych TTFields w tym wskazaniu. Wyniki tych badań były podstawą do opracowania badania ENGOT-ov50/INNOVATE-3.

Inny system dostarczający pola TTFields (200 kHz), o nazwie Optune®, został zatwierdzony do leczenia nawracającego i nowo rozpoznanego glejaka (rodzaj raka mózgu) przez Agencję ds. Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych w ramach procedury zatwierdzenia przed wprowadzeniem na rynek i uzyskał znak CE w Europie dla tych samych wskazań.  W 2019 roku pola elektryczne TTFields zostały zatwierdzone przez FDA jako Optune Lua (dawniej NovoTTF-100L) do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w skojarzeniu z chemioterapią, w ramach statusu wyrobu medycznego warunkowo dopuszczonego do użytku ze względów humanitarnych. W roku 2020, urządzenie NovoTTF-100L uzyskało znak CE w Europie do leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej.

Działania niepożądane

Na podstawie wiedzy naukowej o działaniu pól TTFields i dotychczasowych wyników klinicznych nie przewiduje się, aby urządzenie NovoTTF-100L(O) powodowało jakiekolwiek niepożądane działania ogólnoustrojowe u pacjentek z rakiem jajnika. Podczas wcześniejszych badań przeprowadzonych z systemem Optune®, stosowanym w leczeniu glejaka, u znacznego odsetka pacjentów pod matrycami przetworników występowało miejscowe podrażnienie skóry, w większości przypadków o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym.

We wspomnianym badaniu stosowania urządzenia u pacjentek z rakiem jajnika lekarze prowadzący badanie nie zgłaszali żadnych ciężkich działań niepożądanych przypisywanych polom elektrycznym TTFields. Jedynym działaniem niepożądanym, które było związane z urządzeniem, było podrażnienie skóry pod matrycami przetworników umieszczonymi na skórze i w większości przypadków miało ono nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są niekompletne i należy zwrócić się do swojego lekarza, aby uzyskać pełną charakterystykę bezpieczeństwa stosowania pól TTFields.

Należy pamiętać, że chociaż informacje o zdarzeniach niepożądanych pochodzące z innych badań klinicznych mogą być istotne dla zastosowania tego urządzenia w leczeniu raka jajnika, niekoniecznie są one swoiste dla tej choroby, a wyżej wymienione badanie leczenia raka jajnika obejmowało niewielką liczbę pacjentek. W związku z tym profil bezpieczeństwa stosowania urządzenia w leczeniu raka jajnika nie został ustalony i może być inny.

Najczęściej zadawane pytania

Jakiej fazy jest badanie ENGOT-ov50/INNOVATE-3?

Badanie ENGOT-ov50/INNOVATE-3 dla pacjentek z nawrotami raka jajnika, jest badaniem zasadniczym, które opiera się na doświadczeniu zdobytym podczas wszechstronnych badań przedkliniczych i badań klinicznych. Ponieważ NovoTTF-100L(O) jest urządzeniem medycznym, a nie lekiem, nie dotyczy go tradycyjny podział na badanie I, II i III fazy, obowiązujący w przypadku nowego leku będącego w fazie badań. Badanie zasadnicze ma podobną strukturę i cel do badania III fazy w przypadku nowego leku.

Jak mogę wziąć udział w badaniu ENGOT-ov50/INNOVATE-3?

Zapisy do tego badania zostały zakończone. Prosimy przejść na stronę znajdź badanie, aby poszukać innych opcji w okolicy, lub skontaktować się z nami.

Jakie są przewidywane działania niepożądane pół TTFields?

Na podstawie naszych dotychczasowych danych klinicznych nie przewidujemy, aby stosowanie urządzenia NovoTTF-100L(O) powodowało ogólnoustrojowe działania niepożądane. U pacjentek zdarzały się łagodne lub umiarkowane podrażnienia skóry pod matrycami przetworników. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Informacje naukowe na temat pól TTFields. Podczas dostarczania pól TTFields matryce przetworników mogą powodować łagodne nagrzewanie i uczucie mrowienia na skórze pod matrycami.

Czy muszę nosić urządzenie przez cały czas?

Urządzenie i przenośny akumulator ważą razem około 3 kg (6 funtów) i można je nosić na zewnątrz w dedykowanej torbie na ramieniu lub w plecaku. Jednak przez większość czasu pacjentki nie będą fizycznie nosić urządzenia najczęściej będą z niego korzystać, kiedy będzie ono pozostawać w jednym miejscu (np. na biurku, stole lub podłodze w torbie do noszenia). Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby umożliwić pacjentkom kontynuowanie dotychczasowego trybu życia. Pacjentki uczestniczące w badaniu powinny nosić urządzenie maksymalnie jak najdłużej.  Jednak możliwe są przerwy podczas codziennego używania urządzenia, pod warunkiem, że przez cały okres leczenia średni łączny czas stosowania pól elektrycznych TTFields wynosi 18 godzin na dobę. W sprawie dodatkowych informacji dotyczących trybu życia prosimy o zapoznanie się z punktem Codzienne stosowanie pól TTFields.

Czy korzystanie z pól TTFields może stanowić zagrożenie dla członków rodziny lub dla innych osób?

Korzystanie z urządzenia nie powinno zakłócać działania urządzeń gospodarstwa domowego ani działania standardowych urządzeń osobistych. Inne osoby, niepoddane terapii, nie są narażone na działanie pół elektrycznych TTFields i można bezpiecznie używać urządzenia w pobliżu współpracowników i członków rodziny.

W jakim zakresie urządzenie wpłynie na moje życie towarzyskie?

Może Pan(-i) korzystać z urządzenia podczas wykonywania większości rutynowych czynności. Matryce przetworników będą całkowicie ukryte pod ubraniem pacjentki. Specjalista DSS zaoferuje Pani pomoc i wsparcie związane z kwestiami wyglądu, jeśli zostanie Pani przydzielona do grupy uczestniczek, otrzymujących leczenie polami TTFields. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Codzienne stosowanie pól TTFields.

Przez jaki czas muszę nosić urządzenie podczas badania ENGOT-ov50/INNOVATE-3?

Pacjentki stosują urządzenie przez cały dzień i całą noc. Pacjentki mogą zdjąć urządzenie na krótko, aby uwzględnić osobiste potrzeby, pod warunkiem, że przez cały okres leczenia średni łączny czas stosowania pól elektrycznych TTFields wynosi co najmniej 18 godzin na dobę. Leczenie w ramach badania jest kontynuowane do czasu rozpoznania, zgodnie z protokołem, przez lekarza prowadzącego badanie progresji raka jajnika w jamie brzusznej lub ciężkiego stanu pacjentki, wymagającego przerwania leczenia. Ponadto po rozpoczęciu stosowania urządzenia, pacjentka może w dowolnym czasie przerwać leczenie polami TTFields. Więcej informacji na temat badania można znaleźć w punkcie Badanie ENGOT-ov50/INNOVATE-3.

Czy pacjenci ponoszą jakieś koszty w związku z udziałem w badaniu?

Nie. Sponsor badania dostarczy bezpłatnie urządzenie NovoTTF-100L(O) i wszystkie dodatkowe akcesoria. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Badanie ENGOT-ov50/INNOVATE-3.