Omówienie

Spółka Novocure® produkująca sprzęt medyczny jest spółką publiczną notowaną na giełdzie, zajmującą się badaniem pól elektrycznych do leczenia nowotworów (TTFields) jako opcji leczenia różnych chorób nowotworowych. Niniejszą stronę stworzono, aby pomagać lekarzom prowadzącym, pacjentom, członkom ich rodzin i opiekunom w uzyskiwaniu informacji dotyczących badań klinicznych prowadzonych przez Novocure oraz umożliwić kontakt z placówkami, prowadzącymi badania kliniczne.

TTFields to pola elektryczne, które zakłócają podział komórek nowotworu. Pola TTFields są dostarczane do obszaru guza za pomocą nieinwazyjnego urządzenia medycznego produkowanego przez firmę Novocure. Przenośne, zasilane przez akumulator urządzenie umożliwia pacjentom kontynuowanie stylu życia bez zakłóceń codziennych czynności.

Terapia polami TTFields u dorosłych pacjentów z nawrotem (jako monoterapia) i nowo rozpoznanym glejakiem (GBM) (w skojarzeniu z chemioterapeutykiem o nazwie temozolomid) została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych w ramach PMA (Premarket Approval). Uzyskała w Europie znak CE i została zatwierdzona w Japonii w tym samym wskazaniu. Stosowanie pól elektrycznych TTFields w połączeniu z chemioterapią zostało również oznaczone znakiem CE w Europie i zatwierdzone przez FDA do stosowania u dorosłych pacjentów ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej (MPM) jako wyrób medyczny warunkowo dopuszczony do użytku ze względów humanitarnych (HDE).

Bieżące badania kliniczne

METIS

Przerzuty do mózgu

ENGOT-ov50 / INNOVATE-3

Rak jajnika

PANOVA-3

Rak trzustki

Glejak EF-33

Glejak

KEYNOTE B36

Rak płuca

znajdź badanie

Poniżej proszę wprowadzić swoje szczegółowe dane, aby znaleźć odpowiednie badanie kliniczne.

wyczyść pola