Ezt a webhelyet úgy tervezték, hogy általános információkat nyújtson a Novocure Ltd. vállalatról („Novocure”, „mi” vagy „minket”). Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Használati feltételeket, amelyek a webhelyen tett látogatására és annak használatára vonatkoznak. A webhelyre lépve vagy annak használatával Ön elfogadja a jelen Használati feltételeket. Ha a jelen Használati feltételeket nem ismeri el önmagára nézve kötelező érvényűnek, kérjük, szakítsa meg a webhelyen tett látogatását és annak használatát.

A webhely Használati feltételeinek módosításai
Fenntartjuk annak jogát, hogy bármikor felülvizsgáljuk ezeket a Használati feltételeket. Ha továbbra is használja ezt a webhelyet azután, hogy a módosított Használati feltételeket közzétettük, amit az alul látható „Frissítés dátuma” tükröz, azt jelenti, hogy elfogadja a módosított Használati feltételeket. Ezért fontos, hogy minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, ellenőrizze a Használati feltételeket. Semmilyen módon nem vállalunk felelősséget az ilyen változtatások lehetséges következményeiért, illetve a webhely tartalmában való pontatlanságokért, elírásokért vagy mulasztásokért. Saját belátásunk szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntethetjük az Ön webhelyhez vagy annak bizonyos funkcióihoz való hozzáférését, többek között a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely megsértése miatt.

Ez a webhely az USA-beli látogatóknak szól
Bár mások számára is elérhető, a webhely és annak tartalma főleg az USA lakossága általi megtekintésre és az általuk történő használatra készült.

A webhely nem nyújt orvosi tanácsot vagy a termékre vonatkozó használati utasításokat
A webhelyen közzétett információnak nem célja orvosi tanács vagy termékeinkre vonatkozó használati utasítások nyújtása, és ezekre egészségügyi döntésekben alapként nem szabad támaszkodni. Ez az információ nem helyettesíti a szakképzett egészségügyi szolgáltató szakorvosi tanácsát az egészségével, illetve az egészségügyi termékek lehetséges előnyös felhasználására és lehetséges káros hatásaira vonatkozó kérdéseivel vagy aggályaival kapcsolatban.

Nyilatkozatok és garancia kizárása
A Novocure megpróbál pontos és aktuális információkat szolgáltatni ezen a webhelyen; a Novocure azonban nem vállal felelősséget az ezen a webhelyen található vagy közzétett információk bármilyen célra való alkalmasságáért. Ezenkívül előfordulhat, hogy a Novocure nem frissíti rendszeresen webhelyét, ezért az itt található információk és anyagok elavultak lehetnek, vagy hiányosságokat, illetve egyéb hibákat tartalmazhatnak. Minden ilyen információ a közölt módon lett megadva, mindenféle garancia nélkül. Nem vállalunk kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, illetőleg nem teszünk nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az itt található vagy hivatkozott információ pontos, aktuális vagy hiánytalan. Ezenkívül a Novocure semmilyen módon nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető kárért, amely ezen információk vagy a hivatkozott webhelyeken keresztül nyújtott információk használatából vagy felhasználásra való alkalmatlanságából ered. Ennek az oldalnak a használatával Ön tudomásul veszi, hogy a Novocure az itt közzétett anyagokat csak tájékoztatási céllal biztosítja, és az előző bekezdésben leírtak szerint, nem pedig orvosi tanácsadás céljából. A Novocure arra biztatja Önt, hogy konzultáljon orvosával minden lehetséges kezelési lehetőséggel kapcsolatban.

Csak személyes használatra
A webhelyen található tartalmat az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi, védjegy- és egyéb alkalmazandó szellemi tulajdonjogi törvények védik, és az a Novocure vagy egy adott tartalomszolgáltatónak minősített fél tulajdonában, ellenőrzése vagy engedélye alatt áll. A webhelyen található anyagokat kizárólag személyes célokból tekintheti meg és használhatja, kereskedelmi célokból nem. Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül semmilyen más felhasználás nem engedélyezett, beleértve a webhelyen található vagy annak részét képező HTML-kódok vagy más szoftver utasítási kódjainak a felhasználását is. Ezenkívül a Novocure által az ezen a webhelyen közzétett dokumentumokat csak személyes, nem kereskedelmi, hivatkozási célból, a tulajdonjogra való felhívást megőrizve szabad másolni, és a másolatot tilos továbbmásolni, reprodukálni vagy más módon terjeszteni.

A fenti bekezdésben foglalt használati tilalom magában foglalja többek között a „robot”, „bot”, „pók”, „adatbányászat”, „számítógépes kód” vagy bármely más automatizált, hasonló folyamatokkal vagy funkciókkal rendelkező program, eszköz, algoritmus, eljárás vagy módszertan vagy kézi folyamat előzetes engedélyünk nélküli használatának tilalmát a webhely bármely részének, illetőleg a webhelyen talált vagy azon keresztül elérhető adatoknak vagy tartalmaknak az elérése, megszerzése, másolása vagy megfigyelése céljából. Ezenkívül a Novocure írásos engedélye nélkül tilos a Novocure webhelyek oldalaitól eltérő weboldalakra hivatkozni (más néven mélylinkeket elhelyezni).

A Novocure-nak a felhasználók által benyújtott tartalom használatához fűződő joga
Ha a webhely bármely látogatója a nyilvánosan megtekinthető interaktív funkciókon, például blogokon vagy üzenőfalakon keresztül, esetleg más módon bármilyen visszajelzést, információt vagy adatot küld a Novocure részére, legyen az kérdések, megjegyzések, javaslatok vagy hozzászólások formájában, akkor az ilyen információk nem tekintendők bizalmasnak, és Ön kifejezett, egyetemes, nem kizárólagos engedélyt ad nekünk az ilyen anyagok közzétételére, reprodukálására, értékesítésére, közlésére, terjesztésére vagy bármilyen célú felhasználására. Ön megadja nekünk az egyetemes, kizárólagos jogot az ilyen anyagokban testet öltött ötletek, koncepciók vagy technikák használatára. A Novocure semmilyen kötelezettséget nem vállal az ilyen információkkal kapcsolatban, és szabadon felhasználhatja az ilyen információkban található információkat, ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat bármilyen célra, és reprodukálhatja, felhasználhatja, illetve harmadik felek részére korlátozás nélkül átadhatja és terjesztheti ezeket az információkat Ezenkívül Ön lemond minden olyan erkölcsi jogáról, amely az ilyen anyagokhoz fűződik. Ön felhatalmaz minket továbbá arra, hogy az ilyen anyagokat a részünkről történő felhasználás, közzététel, terjesztés, értékesítés, sokszorosítás vagy nyilvánosságra hozatal előtt módosítsuk és más módon megváltoztassuk. A szerzői jogi védelem alatt álló anyagokat nem lehet beküldeni a szerzői jog tulajdonosának az engedélye nélkül, és kizárólag Ön felelős az ilyen engedély megszerzésének elmulasztása esetén.

A felhasználók által a nyilvánosan megtekinthető interaktív funkciók révén küldött tartalmakra vonatkozó szabályok
Fenntartjuk magunknak a jogot (de nem vállalunk kötelezettséget), hogy figyelemmel kísérjük a beadványokat vagy bejegyzéseket, és töröljünk, áthelyezzünk vagy szerkesszünk bármilyen tartalmat, amelyet bármilyen okból nem megfelelőnek vagy elfogadhatatlannak tartunk. Nem küldhet be olyan közlést vagy tartalmat, amely sérti bármely fél jogait, beleértve a trágár szavakat tartalmazó, rágalmazó, zaklató, fenyegető, felkorbácsoló, obszcén, pornográf, magánéleti jogokat sértő, illegális vagy más módon illegális tevékenységet ösztönző, mások jogait sértő, felelősségre vonást kiváltó közleményeket, vagy amelyek más termékek vagy szolgáltatások értékesítésének célját szolgálják. Ha moderáljuk az interaktív funkciókat, például a blogokat, akkor felülvizsgálhatjuk a megjegyzéseket és a hozzászólásokat a relevancia, az aktualitás és a megfelelőség szempontjából, és saját belátásunk szerint bármilyen okból visszatarthatjuk vagy eltávolíthatjuk a bejegyzéseket. Nem valószínű, hogy megjegyzéseket teszünk közzé a folyamatban lévő jogi kérdésekkel vagy szabályozási kérdésekkel kapcsolatban. A közzétételre kiválasztott beadványok közzététele a felülvizsgálati folyamat elvégzéséig késni fog.

Harmadik felek hivatkozásai
Ez a weboldal harmadik felek webhelyeire vezető hivatkozásokat is tartalmazhat. A Novocure ezeket a linkeket pusztán kényelmi célból biztosítja, és az ilyen hivatkozások közlése nem jelenti azt, hogy a Novocure egyetért az ilyen harmadik felek webhelyeinek tartalmával. A Novocure semmilyen ellenőrzést nem gyakorol az ilyen harmadik felek webhelyein található információk felett, és ezért semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen harmadik fél webhelyein található információkért, tartalmakért vagy hivatkozásokért.

A változtatás joga
A Novocure fenntartja magának a jogot, hogy webhelyének tartalmát bármilyen módon, bármikor és bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, és semmilyen módon nem vállal felelősséget az ilyen tartalmakban végzett változtatások lehetséges következményeiért, illetve a pontatlanságokért, elírásokért vagy hiányosságokért.

Szellemi tulajdon
A weboldal minden tartalma szerzői és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó egyéb védelem alatt áll, és előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül az nem módosítható, terjeszthető, továbbítható, illetve nem tehető közzé. A letöltött anyagokból nem távolíthatók el a szerzői jogi felhívások, az egyéb szellemi tulajdonjogi vagy jogi felhívások vagy az egyéb azonosító információk.

A NovocureTM, a NovocureTM logó, a TTFieldsTM és a NovoTTF TM a Novocure Ltd. védjegyei, és az Egyesült Államokban és/vagy más joghatóságokban lesznek bejegyezve. Az ebben a dokumentumban hivatkozott egyéb Novocure termék- vagy szolgáltatásnevek, valamint logók a Novocure Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A termék vagy szolgáltatás nevének vagy logójának hiánya a listán nem jelent lemondást a Novocure védjegyéről vagy egyéb szellemi tulajdonjogáról a név vagy a logó vonatkozásában.

A többi védjegy és terméknév a megfelelő tulajdonosok tulajdona. A weboldalunkon található tartalmak nem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen engedélyt vagy jogot adnának bármilyen védjegy vagy logó használatára.

Magától értetődő jogok kizárása
A jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy azok közvetett módon, kizárással vagy más módon bármely licencet vagy jogot biztosítanak a Novocure vagy bármely harmadik fél szabadalma, védjegye vagy szerzői joga alapján. Az itt megadott védjegyek, szabadalmak vagy szerzői jogok használata vagy az azokkal való visszaélés kifejezetten tilos, és sértheti a szabadalmi, védjegy- vagy szerzői jogi törvényeket, illetve a rágalmazásra, a magánéletre, a nyilvánosságra, valamint a kommunikációra vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a Novocure fenntartja magának a jogot, hogy szellemi tulajdonjogait és a jelen weboldal Használati feltételeit a törvények teljes körében érvényesítse.

Adatvédelem
Az Ön által megadott személyazonosító és demográfiai adatok az adatvédelmi irányelveink hatálya alá tartoznak, amelyeket időről időre frissítünk. Az ilyen információkat felhasználhatjuk és megoszthatjuk az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően, amelyeket ezen az oldalon vagy e-mailben érhet el: generalinfo@novocure.com.

Kártalanítás
A webhelyre belépve és/vagy annak használatával beleegyezik, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Novocure-t, annak leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait, valamint azok tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, tagjait, ügynökeit, képviselőit, üzleti partnereit, információszolgáltatóit, engedélyezőit és engedélyeseit, valamint ezek örököseit és meghatalmazottait (együttesen a „Kártalanított felek”), minden olyan felelősséggel és költséggel szemben, beleértve, de nem kizárólagosan, az észszerű ügyvédi díjakat és költségeket is, amelyek a Kártalanított felekre hárulnak ezen Használati feltételekből fakadóan, vagy annak okán, hogy Ön megsérti ezeket a feltételeket, vagy a webhelyet bármely más módon jogosulatlanul használja. Ön beleegyezik abba, hogy a követelésekkel szembenivédekezéshez a lehető legteljesebb mértékben együttműködik. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy saját költségünkön kizárólagos védelmet és irányítást vállaljunk minden olyan ügyben, amelynek keretében egyébként Ön a kártalanításra felszólított fél. Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül nem köthet a viták rendezésére szólóan olyan megállapodást, amely befolyásolja bármelyik kártalanított fél jogait, vagy megkövetel bármelyikük részéről bármilyen intézkedést.

Garanciák és felelősségek kizárása
A NOVOCURE WEBHELYÉNEK TARTALMÁT „PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN”, „ANNAK MINDEN HIBÁJÁVAL”, „AZ ELÉRHETŐ MÓDON” BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT, BELEÉRTETT, TÖRVÉNY ÁLTAL LÉTREHOZOTT, SZERZŐDÉSES VAGY EGYÉB JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT ÉS FELTÉTELEKET IS. A NOVOCURE NEM ÁLLÍTJA ÉS NEM VÁLLAL GARANCIAT ARRA SEM, HOGY A WEBHELY HOZZÁFÉRÉSE FOLYAMATOS VAGY MEGSZAKÍTÁSOKTÓL MENTES LESZ, VAGY A WEBHELYEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK NAPRAKÉSZEK, HIÁNYTALANOK VAGY HIBÁTLANOK LESZNEK.

A WEBHELYEN TETT LÁTOGATÁSBÓL ÉS ANNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ MINDEN KOCKÁZAT FELELŐSSÉGE AZ ADOTT SZEMÉLYRE HÁRUL. A NOVOCURE VAGY ANNAK BÁRMELY LEÁNY- ÉS KAPCSOLT VÁLLALATA, ILLETVE AZOK TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, MUNKATÁRSAI, TAGJAI, ÜGYNÖKEI, KÉPVISELŐI, ÜZLETI PARTNEREI, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓI ÉS ENGEDMÉNYESEI, VALAMINT AZOK ÖRÖKÖSEI ÉS MEGHATALMAZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK TÖBBEK KÖZÖTT A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAADÓ, KÜLÖNLEGES (BELEÉRTVE A NYERESÉGÜKBEN BEKÖVETKEZŐ VESZTESÉGET), BÜNTETŐ VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK A NOVOCURE BÁRMELY WEBHELYÉNEK LÉTEZÉSÉBŐL, ANNAK HOZZÁFÉRÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLAT ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL, VAGY A WEBHELYEKEN TÁROLT ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL ERED, FÜGGETLENŐL ATTÓL, HOGY A NOVOCURE VÁLLALATOT VAGY BÁRMELY FENTEBB FELSOROLT MÁS ENTITÁST VAGY SZEMÉLYT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATTÁK-E, VAGY SEM. AZOKBAN A TAGÁLLAMOKBAN, AHOL A KÁROK NÉHÁNY KATEGÓRIÁJÁNAK KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA NEM MEGENGEDETT, A NOVOCURE, ILLETVE ANNAK LEÁNY- ÉS KAPCSOLT VÁLLALATAINAK, VALAMINT TISZTSÉGVISELŐINEK, IGAZGATÓINAK, ALKALMAZOTTAINAK, ÜGYNÖKEINEK, KÉPVISELŐINEK, ÜZLETI PARTNEREINEK, ADATSZOLGÁLTATÓINAK ÉS AZOK ENGEDÉLYEZETTJEINEK, ILLETVE ÖRÖKÖSEINEK ÉS MEGBÍZOTTAINAK FELELŐSSÉGE AZ ADOTT ÁLLAM TÖRVÉNYEI ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZOTTAK.

Nem garantáljuk, hogy a webhelyünkön található vagy azon keresztül elérhető funkciók vagy tájékoztató anyagok mentesek a számítógépes vírusoktól vagy más káros komponensektől. Bár jóhiszeműen törekszünk webhelyünk tartalmának időszakos frissítésére, nem kötelességünk frissíteni a webhelyünkön található információkat, és nem vállalunk felelősséget az ilyen információk frissítésének elmulasztásáért. A Novocure nem vállal felelősséget a webhely tartalmáért, valamint a webhelyen található vagy azon keresztül elérhető információkban foglalt hibákért, rágalmazásokért, rágalmakért, mulasztásokért, valótlanságokért, obszcenitásért, pornográfiáért, trágárságokért, veszélyekért vagy pontatlanságokért.

Irányadó jog
A Novocure webhelyéhez való hozzáféréssel vagy annak használatával kapcsolatos minden ügyben az amerikai szövetségi törvény és a New York-i törvény az irányadó, tekintet nélkül annak kollíziós rendelkezéseire. Bármilyen jogi lépést vagy eljárást, amely a Novocure webhelyéhez való hozzáféréssel vagy annak használatával kapcsolatos, a Massachusetts-beli tagállami vagy körzeti bíróságon kell megindítani. Ön beleegyezik abba, hogy bármilyen jogi lépésben vagy eljárásban aláveti magát az ilyen bíróságok joghatóságának, és egyetért azzal, hogy a helyszín megfelelő.

Vegyes rendelkezések
Ezek a Használati feltételek alkotják a teljes megállapodást Ön és a Novocure között, és szabályozzák a webhely, valamint a webhelyen kínált információk vagy szolgáltatások használatát. Ez a megállapodás hatályon kívül helyez minden korábbi használati feltételt vagy más, az Ön és a Novocure között létrejött, a webhely használatával kapcsolatos megállapodást.

Ha nem gyakoroljuk vagy érvényesítjük a jelen Használati feltételekben lefektetett bármely jogot vagy rendelkezést, az nem minősül e jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak, és egyetlen lemondás sem érvényesíthető, kivéve, ha írásba foglalták, és viseli annak a félnek az aláírását, akivel szemben annak érvényesítését kérik.

Ha a jelen Használati feltételek bármely része végrehajthatatlan, a végrehajthatatlan részt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell értelmezni, hogy a lehető legnagyobb mértékben tükrözze a felek eredeti szándékát, és a megállapodás fennmaradó részét a leírtak szerint érvényesítik.

Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Használati feltételekben (és a Novocure és társvállalatai által) kifejezetten meghatározott esetek kivételével a jelen Használatifeltételeknek nem lehetnek kedvezményezettjei harmadik felek.

Ha kérdései vagy megjegyzései vannak a jelen Használati feltételekkel vagy a webhelyünkkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: generalinfo@novocure.com

2011. október