1. Miről szól ez az Adatvédelmi nyilatkozat?

A Novocurecsoport (másként «mi», «minket») olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyek Önt, de más személyeket is érintenek («harmadik felek»). Az «adatok» szót itt a «személyes adatokkal» felcserélhetően használjuk.

A «Novocure csoport» a Novocure GmbH-t, valamint annak leányvállalatait és a vállalatcsoport tagjait jelenti. A leányvállalatok és vállalatcsoporttagok listája itt található: https://www.novocure.com/our-global-community/.

A «személyes adatok» kifejezés a beazonosított vagy beazonosítható személyekre vonatkozó adatokat jelenti, vagyis azokat, amelyek további adatokkal együtt lehetővé teszik következtetések levonását az adott személyek személyazonosságát illetően. Az «érzékeny személyes adatok» a személyes adatok olyan alcsoportja, amelyek a vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében különleges védelmet élveznek. Ide tartoznak például az egészségügyi adatok, a faji vagy etnikai származást, illetőleg a vallási vagy filozófiai nézeteket feltáró adatok, az azonosítás célját szolgáló biometrikus adatok, valamint a szakszervezeti tagsággal kapcsolatos információk. Az általunk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint feldolgozott adatokra vonatkozóan információkat a ‎3. szakaszban talál. «Feldolgozás» minden olyan művelet, amelyet személyes adatokkal hajtanak végre, például gyűjtés, tárolás, használat, módosítás, közlés és törlés.

Ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban azt írjuk le, hogy mit teszünk az adataival, amikor Ön használja a https://www.novocure.com/ webhelyet és más webhelyeinket és alkalmazásainkat (együttesen «webhely»), szolgáltatásokat vagy termékeket vásárol tőlünk, kapcsolatba lép velünk egy szerződéssel kapcsolatban, illetve kommunikál vagy más módon érintkezik velünk. Szükség esetén időben értesítést küldünk az ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban nem említett további feldolgozási tevékenységekről. Ezenkívül előfordulhat, hogy külön is tájékoztatjuk Önt adatainak feldolgozásáról, például a beleegyező nyilatkozatokban, általános feltételekben, egyéb adatvédelmi nyilatkozatokban, illetve űrlapokon és értesítésekben. Bizonyos körülmények között az Ön adatainak felhasználására az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény (közismert nevén «HIPAA») vonatkozik, például amikor beiratkozik valamelyik klinikai vizsgálatunkba, vagy ha Ön az Egyesült Államok állampolgára, és a Novocure termékével kezelik. Ilyen körülmények között a https://www.novocure.com/privacy-policy/ címen elérhető HIPAA adatvédelmi nyilatkozatunk is érvényes. Ezenkívül bizonyos esetekben az Ön adatainak felhasználására a Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény («CCPA») vonatkozhat. Ilyen esetekben a Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi nyilatkozunk https://www.novocure.com/https-www-novocure-com-california-consumer-privacy-notice/

 szintén érvényes lesz. Ha kérdései vannak azzal kapcsolatban, hogy melyik irányelv vonatkozik az Ön által benyújtott információkra, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Elérhetőségünket a ‎2. szakaszban találja.

Ha adatokat közöl velünk, vagy adatokat oszt meg velünk más személyekről, például családtagokról, közeli barátokról, egészségügyi szakemberekről stb., feltételezzük, hogy erre jogosult, és a vonatkozó adatok pontosak. Ha másokkal kapcsolatos adatokat oszt meg velünk, ezt megerősíti. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ezeket a személyeket tájékoztatták erről az Adatvédelmi nyilatkozatról.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat összhangban van az EU Általános Adatvédelmi Rendeletével («GDPR»), a Svájci Adatvédelmi törvénnyel («DPA») és a felülvizsgált Svájci Adatvédelmi törvénnyel («revDPA»). E törvények alkalmazása azonban mindenkor eseti alapon történik.

2.  Ki az adatkezelő az Ön adatainak feldolgozása tekintetében?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében a Novocure vállalatcsoport által végzett adatfeldolgozás tekintetében a Novocure GmbH (Park 6, CH-6039 Root D4) (a «Novocure GmbH») minősül adatkezelőnek, kivéve, ha egyedi esetben, például további adatvédelmi nyilatkozatokban, egy űrlapon vagy egy szerződésben másként tájékoztatjuk. Azonban, hacsak mást nem közlünk, ez az Adatvédelmi nyilatkozat akkor is alkalmazandó, ha a Novocurevállalatcsoport egyik tagja az adatkezelő a Novocure GmbH helyett. Ez különösen igaz, ha az Ön adatait egy vállalatcsoportbeli másik tag dolgozza fel saját jogi kötelezettségei vagy az ilyen csoportbeli vállalattal kötött szerződései keretében, ha az adatokat egy csoportbeli vállalatnak adják át, vagy ha más módon lép kapcsolatba a vállalatcsoporttal. Ezekben az esetekben a vállalatcsoport az adatkezelő, és csak akkor válik egyéni adatkezelővé, ha adatait saját céljaiból megosztja más csoporttagokkal (lásd ‎6 szakasz).

Minden feldolgozási tevékenység esetében egy vagy több fél felelős azért, hogy a feldolgozás megfeleljen az adatvédelmi jogszabályoknak. Ez a fél az adatkezelő. Felelős például a hozzáférési kérelmek megválaszolásáért (‎10. szakasz) vagy annak biztosításáért, hogy a személyes adatok feldolgozása biztonságosan történjen, és ne használják fel jogellenes módon.

További felek lehetnek az adatvédelmi törvényben meghatározott feldolgozás közös adatkezelői, harészt vesznek az adatfeldolgozása céljának vagy eszközének meghatározásában. A csoport valamennyi vállalata közös adatkezelőként járhat el. Ha információt szeretne kapni az adatfeldolgozási tevékenység adatkezelőiről, akkor ezt hozzáférési joga részeként bármikor kérheti tőlünk (‎10. szakasz). Továbbra is az elsődleges kapcsolattartói maradunk, még akkor is, ha van más közös adatkezelő.

A ‎3. szakaszban, a ‎6. szakaszban és a ‎11. szakaszban további tájékoztatást talál azokról a harmadik felekről, akikkel együtt dolgozunk, és akik saját adatfeldolgozásukat illetően adatkezelők. Ha kérdései vannak ezekkel a harmadik felekkel kapcsolatban, vagy ha élni szeretne jogaival, kérjük, forduljon közvetlenül hozzájuk.

Adatvédelmi aggályok esetén, illetve a ‎10. szakasz szerinti jogainak gyakorlásához forduljon hozzánk bizalommal:

Novocure GmbH
Park 6
CH-6039 Root D4
dataprotection@novocure.com

Különálló személyeket jelöltünk ki továbbá az alábbi pozíciók betöltésére:

 • A GDPR 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő:

Novocure GmbH
Adatvédelmi tisztviselő
Park 6
CH-6039 Root D4
dataprotection@novocure.com

 • A GDPR 27. cikke szerinti adatvédelmi képviselő:

Novocure GmbH
Elektrastr. 6
81925 München, Németország
dataprotection@novocure.com

Adatvédelmi aggályaival kapcsolatba léphet továbbá a következő felekkel.

3.  Milyen adatokat dolgozunk fel?

Különféle adatkategóriákat dolgozunk fel Önnel kapcsolatban, az idővel változó információk esetén beleértve a jelenlegi, de a korábbi adatokat is. Az adatok fő kategóriái a következők:

 • ·        Műszaki adatok: Amikor használja webhelyünket vagy más online szolgáltatásunkat, begyűjtjük a végberendezés IP-címét és egyéb technikai adatait, hogy biztosítsuk szolgáltatásaink működőképességét és biztonságosságát. Ezen adatok a rendszer használatával kapcsolatos naplófeljegyzéseket is tartalmaznak. A technikai adatokat általában 6 hónapig őrizzük. Ezen szolgáltatások működőképességének biztosítása érdekében egyedi kódot is rendelhetünk Önhöz vagy végberendezéséhez (például cookie formájában, lásd ‎11. szakasz). A technikai adatok önmagukban nem teszik lehetővé következtetések levonását az Ön személyazonosságát illetően. A technikai adatok azonban összekapcsolhatók a felhasználói fiókokkal, regisztrációkkal, hozzáférési jogosultság ellenőrzésével vagy a valamely szerződés teljesítésével összefüggő más adatkategóriákkal (és potenciálisan az Ön személyével).

A technikai adatok magukban foglalják az IP-címet és a berendezésének operációs rendszerére vonatkozó információkat, a használat dátumát, régióját és idejét, valamint azt a böngészőtípust, amelyet elektronikus szolgáltatásaink eléréséhez használ. Ez segíthet a weboldal megfelelő elrendezésének biztosításában. Az IP-cím alapján tudjuk, hogy melyik szolgáltatón keresztül fér hozzá szolgáltatásainkhoz (és így azt is, hogy melyik régióból), de az általában nem derül ki, hogy Ön személy szerint ki. Ez azonban megváltozik, amikor például létrehoz egy felhasználói fiókot, mert a személyes adatok ezután összekapcsolhatók technikai adatokkal (például ismerhetjük a böngészőt, amellyel weboldalunkon keresztül hozzáfér egy fiókhoz). A technikai adatok példái közé tartoznak a rendszerünkben létrehozott protokollok („naplók”) (például a weboldalunkra történő felhasználói bejelentkezések naplója).

 • ‎6. szakasz). A beléptető rendszerekkel kapcsolatban regisztrációs adatokra lehet szükség, beleértve a biometrikus adatokat is, a rendszertől függően. Ezeket az adatokat általában 12hónapig őrizzük meg attól a naptól kezdve, amikor a szolgáltatás használata megszűnik, vagy a felhasználói fiókot bezárják.

A regisztrációs adatok magukban foglaljákazokat az információkat, amelyeket Ön megad, amikor fiókot hoz létre webhelyünkön (például felhasználónév, jelszó, név, e-mail-cím). Magában foglalja továbbá azokat az adatokat is, amelyeket bizonyos ingyenes szolgáltatások, például a WLAN-szolgáltatásunk használatához kérhetünk Öntől, ebben az esetben: név, e-mail-cím és telefonszám; vagy az utalványok beváltása, ebben az esetben: név, cím, elérhetőségek, beváltás időpontja. A hírlevelünkre való feliratkozáshoz szintén regisztrálnia kell. A hozzáférési jogosultság ellenőrzésével összefüggésben előfordulhat, hogy regisztrálnunk kell Önt az adataival (hozzáférési kódok a jelvényekben, biometrikus adatok az azonosításhoz) (lásd az „egyéb adatok” kategóriát).

 • beleértve az Ön elérhetőségeit és a kommunikáció metaadatait. Ha meg kell határoznunk az Ön személyazonosságát, például egy információ iránti kérelem, a sajtóhoz való hozzáférés iránti kérelem stb. vonatkozásában, akkor adatokat gyűjtünk az Ön azonosítására (például útlevelének vagy személyazonosító okmányának másolatát). Ezeket az adatokat általában 12hónapig őrizzük meg a köztünk lezajlott utolsó interakciótól számítva. Ez az időszak hosszabb lehet, ha erre bizonyítási célból, illetve a jogi vagy szerződéses követelményeknek való megfelelés vagy technikai okok miatt van szükség. A személyes postafiókokban található e-maileket és az írásos levelezést általában 10évig őrizzük.

Kommunikációs adatok az Ön neve és elérhetőségei, a kommunikáció eszközei, helye és ideje, és általában a tartalma is (azaz az e-mailek, levelek stb. tartalma). Ezek az adatok harmadik felekkel kapcsolatos információkat is tartalmazhatnak. Azonosítási célból feldolgozhatjuk az útlevelét vagy személyi azonosító számát, az Ön által megadott jelszót vagy sajtóigazolványát. A biztonságos azonosítás érdekében a következő információkat megadása szükséges a média részéről érkező megkeresésekhez: Kiadó, a kiadvány neve, címe, keresztneve, vezetékneve, levelezési címe, e-mail-címe és a riporter telefonszáma.

 • Üzleti kapcsolati adatok: Az „üzleti kapcsolati adatok” alatt azokat az alapvető adatokat értjük, amelyekre a szerződéses adatokon kívül (lásd alább) szükségünk van a szerződéses és egyéb üzleti kapcsolataink teljesítéséhez vagy marketing célokra – ilyenpéldául a neve, elérhetősége, valamint adott esetben az Ön szerepe és funkciója, banki adatai, születési dátuma, kezelési előzményei, jogi képviselői, aláírási felhatalmazásai és beleegyező nyilatkozatai. Az Önre vonatkozó üzleti kapcsolati adatatokat akkor dolgozzuk fel, ha Ön beteg, gondozó, szolgáltató, beszállító, egészségügyi szolgáltató vagy egyéb üzleti kapcsolattartó, vagy ha ezen vállalatok egyikénél dolgozik (például az üzleti partner kapcsolattartójaként), vagy ha szeretnénk kapcsolatba lépni Önnel saját vagy szerződéses partnerünk céljaiból (például marketing és reklámozás, rendezvényekre vagy klinikai vizsgálatokra szóló meghívók, hírlevelek stb.). Üzleti kapcsolati adatokra szert tehetünk Öntől (például amikor szerződést köt velünk), olyan felektől, akiknek dolgozik, vagy harmadik felektől (például szerződéses partnerektől, egyesületektől), valamint nyilvános forrásokból (például nyilvános bejegyzésekből vagy az internetről). Az üzleti kapcsolati adatok részeként egészségügyi adatokat és harmadik felekkel kapcsolatos információkat is feldolgozunk. Részvényeseinktől és befektetőinktől is gyűjthetünk üzleti kapcsolati adatokat. Az üzleti kapcsolati adatokat általában a köztünk lezajlott utolsó kapcsolatfelvételtől vagy a szerződés megszűnésétől számított 10évig őrizzük. Ez az időszak meghosszabbodhat, ha erre bizonyítási célból, a jogszabályi vagy szerződéses követelményeknek való megfelelés céljából vagy technikai okok miatt van szükség. A kizárólag marketing és reklámok céljára használt elérhetőségek esetében a megőrzési időszak elvileg sokkal rövidebb, általában nem haladja meg az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2évet.

Az üzleti kapcsolati adatok olyan adatokat foglalnak magukban, mint a név, cím, e-mail-cím, telefonszám és egyéb elérhetőségek, továbbá nem, születési idő, állampolgárság, státusz, a családtagokra és rokonokra vonatkozó adatok, sürgősségi és gondozói elérhetőségek, egészségbiztosítási információk, társadalombiztosítási azonosító jel, társadalombiztosítási ellátások, belső Novocure betegazonosító, weboldalak, fényképek és videók, személyiigazolvány-másolatok, munkakör, munkamódszerek és feltételek; továbbá a velünk fennálló kapcsolat (ügyfél, klinikai beteg, szolgáltató, beszállító, látogató stb.) részleteit, eseményeken vagy klinikai vizsgálatokban való részvételének részleteit, osztályozási és levelezőlistákat, az Önnel folytatott interakcióink részleteit (adott esetben az előzményeket a megfelelő bejegyzésekkel), jelentéseket (például a médiából, klinikai vizsgálatokból), vagy Önnel kapcsolatos hivatalos dokumentumokat (például kivonatokat a kereskedelmi nyilvántartásból, engedélyeket stb.). Fizetési információkéntaz Ön banki adatait, számlaszámát és hitelkártyaadatait gyűjtjük be. A beleegyező nyilatkozatok és a leiratkozási információk szintén üzleti kapcsolati adatoknak minősülnek, akárcsak a harmadik felekről, például a kapcsolattartó személyekről, a szolgáltatások igénybevevőiről, a hirdetések címzettjeiről vagy a képviselőkről szóló információk

A kapcsolattartó személyek, valamint betegeink, beszállítóink, szolgáltatóink és partnereink képviselői esetén az üzleti kapcsolati adatok többek között a nevet és a címet, a vállalatban betöltött szerepére vagy funkciójára vonatkozó információkat, a képesítéseket és (adott esetben) a felettesekkel, munkatársakkal és beosztottakkal kapcsolatos információkat, valamint az ezekkel a személyekkel folytatott interakciókról szóló információkat foglalják magukban.

Az üzleti kapcsolati adatok átfogó gyűjtésére nem kerül sor automatikusan minden kapcsolattartó esetében. Az egyes esetekben gyűjtött adatok leginkább a feldolgozási tevékenység céljától függenek.

 • Betegek egészségügyi adatai: Ha Ön egy beteg, információkat gyűjtünk az Ön egészségi állapotáról, az egészségbiztosításáról és az egészségügyi szolgáltatójáról. Ez magában foglalja az egészségügyi adatait és a harmadik felekkel kapcsolatos információkat, például az Ön egészségügyi szolgáltatójának vagy gondozójának adatait. Ezeket az adatokat elsősorban Öntől kapjuk, de harmadik felektől, például az Ön egészségügyi szolgáltatójától is. Ezeket az adatokat általában a kezelési időszak végétől vagy a szerződés megszűnésétől számított 5évig őrizzük. Ez az időszak hosszabb lehet, ha erre bizonyítási célból, a jogi vagy szerződéses követelményeknek való megfelelés céljából vagy technikai okok miatt van szükség.

A beteg egészségügyi adatai közé tartoznak az egészségügyi állapotára vonatkozó információk, például az orvos által készített orvosi feljegyzések (mint a vérvizsgálatok, diagnosztikai jelentések, kezelési előzmények, vérnyomás, vizsgálati eredmények, kezelőorvosok értékelései, kezelés és/vagy beavatkozások, valamint receptinformációk), a biometrikus adatok (például az MRI vagy más, a terápia szempontjából releváns felvételek másolatai), a mentális és fizikai egészségi állapot, valamint a kezeléshez nyújtott termékek és szolgáltatások. Tartalmazza továbbá az Ön egészségbiztosítási fedezetére és az egészségügyi szolgáltatójára vonatkozó információkat.

 • A szerződés adatai: Ez olyan adatokat jelent, amelyeket a szerződés megkötésével vagy végrehajtásával kapcsolatban gyűjtünk, például a szerződésekre és a nyújtott vagy nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó információkat, valamint a szerződés megkötését megelőző időszak adatait, a szükséges vagy szerződés teljesítésére használt információkat, valamint a visszajelzésekről szóló információkat. Ez magában foglalhat egészségügyi adatokat és a harmadik felekkel kapcsolatos információkat, például egy család örökletes betegségeit illetően. Ezeket az adatokat általában Öntől, a szerződéses partnerektől és a szerződés végrehajtásában részt vevő harmadik felektől, de külső felektől (például hitelinformációs szolgáltatóktól) és nyilvános forrásokból is gyűjtjük. Ezeket az adatokat általában a szerződés alapján végzett utolsó tevékenységtől vagy a szerződés megszűnésétől számított 10évig őrizzük. Ez az időszak hosszabb lehet, ha erre bizonyítási célból, a jogi vagy szerződéses követelményeknek való megfelelés céljából vagy technikai okok miatt van szükség.

A szerződéssel kapcsolatos adatok magukban foglalják a szerződés megkötésére, illetve a magára a szerződésre vonatkozó lényeges információkat (ideértve az egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződéseket, szállítói szerződéseket, betegellátási szerződéseket), például a szerződéskötés jellegét és dátumát, a szerződéssel kapcsolatos információkat (például annak időtartamát), valamint a szerződések végrehajtásával és a kapcsolódó adminisztrációval kapcsolatos információkat (például számlázással, ügyfélszolgálattal, technikai segítségnyújtással és szerződéses igények érvényesítésével kapcsolatos információk). A szerződés adatai közé tartoznak a panaszokra és a szerződés módosításaira vonatkozó információk is, valamint az ügyfelek elégedettségére vonatkozó információk, amelyeket például felmérések segítségével gyűjthetünk. A szerződéses adatok pénzügyi adatokat is tartalmaznak,például hitelinformációkat (azaz olyan információkat, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy következtetéseket vonjunk le a követelések kifizetésének valószínűségéről), adóforgalmi formanyomtatványokat, vagy a felszólításokra és behajtásra vonatkozó információkat. Ezeket az adatokat részben Öntől kapjuk (például fizetéskor), részben viszont hitelügynökségektől és inkasszótársaságoktól is, valamint nyilvános forrásokból (például kereskedelmi nyilvántartás).

 • Viselkedési és preferenciaadatok: Attól függően, hogy milyen kapcsolatban állunk Önnel, igyekszünk jobban megismerni Önt, és személyre szabni termékeinket, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat. Ebből a célból a viselkedésével és preferenciáival kapcsolatos adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel. Ezt úgy tesszük, hogy kiértékeljük az Ön domainünkön tapasztalt viselkedésére vonatkozó információkat, és ezeket az információkat kiegészíthetjük harmadik féltől származó információkkal, többek között nyilvános forrásokból származókkal. Ezen adatok alapján például meg tudjuk határozni annak a valószínűségét, hogy bizonyos szolgáltatásokat igénybe vesz, vagy adott módon fog viselkedni. Az ebből a célból feldolgozott adatok vagy már ismertek számunkra (például hogy hol és mikor használja szolgáltatásainkat), vagy ezeket a viselkedése (például hogyan navigál a weboldalunkon) rögzítésével gyűjtjük be (, vagy mobilhasználat során a mozgásprofil észlelésével). Amikor a begyűjtött adatok már nem szolgálják a begyűjtés eredeti célját, akkor azokat anonimizáljuk vagy töröljük – erre az adatok jellegétől függően 2–3 hónap (bizonyos alkalmazáshasználati adatok esetében) és 24 hónap (termék- és szolgáltatáspreferenciák esetében) között kerül sor. Ez az időszak hosszabb lehet, ha erre bizonyítási célból, a jogi vagy szerződéses követelményeknek való megfelelés céljából vagy technikai okok miatt van szükség. A ‎11. szakaszban ismertetjük, hogyan folyik webhelyünkön a követés.

Viselkedési adatok a bizonyos műveletekre vonatkozó információk, például az elektronikus kommunikációra adott válasz (például ha és amikor megnyitott egy e-mailt) vagy a tartózkodási helye, valamint a közösségi oldalainkkal folytatott interakció és az eseményeken való részvétel. A webhelyünk használata közben gyűjthetjük például a tartózkodási helyére vonatkozó adatokat.

A preferenciaadatok megmutatják, hogy mire van szüksége, mely termékek vagy szolgáltatások érdekelhetik Önt, illetve mikor és hogyan fog reagálni a tőlünk kapott üzenetekre. Ezeket az információkat a meglévő adatok, például a viselkedési adatok elemzéséből nyerjük ki azért, hogy jobban megismerhessük Önt, személyre szabhassuk tanácsainkat és ajánlatainkat, illetve általánosságban javíthassunk ajánlatainkon. Elemzéseink minőségének javítása érdekében ezeket az adatokat kombinálhatjuk más, szintén harmadik felektől kapott adatokkal.

A viselkedési és preferenciaadatok elemezhetők személyazonosításra alkalmas alapon (például személyre szabott hirdetések bemutatása céljából), de azonosításra alkalmatlan alapon is (például piackutatás vagy termékfejlesztés céljából). A viselkedési és a preferenciaadatok más adatokkal is egyesíthetők.

 • Egyéb adatok: Más helyzetekben is gyűjtünk adatokat Önről. Például az Önre vonatkozó olyan adatokat, amelyeket közigazgatási vagy bírósági eljárással kapcsolatban dolgoznak fel. Adatokat gyűjthetünk egészségvédelmi (például egészségvédelmi koncepciónk részeként) és klinikai kutatási célból is. Olyan fényképeket, videókat és hangfelvételeket szerezhetünk vagy készíthetünk (például sajtóközleményeinkhez vagy biztonsági kameráinkkal), amelyeken Ön azonosítható, – ehhez különálló beleegyezést kérhetünk. Adatokat gyűjthetünk arról is, hogy ki és mikor lép be bizonyos épületekbe, vagy kinek van hozzáférési joga (többek között a hozzáférési jogosultság ellenőrzésével, illetőleg regisztrációs adatok vagy látogatói listák alapján stb.), ki vesz részt egyes eseményeken vagy klinikai vizsgálatokban, valamint azt, hogy ki és mikor használja infrastruktúránkat és rendszereinket. Ezenkívül a részvényeseinkről és egyéb befektetőinkről is gyűjtünk, illetve feldolgozunk – az üzleti kapcsolati adatokon túli egyéb – adatokat, többek között nyilvántartásokhoz szükséges információkat, a jogaik gyakorlásával és eseményekkel (például közgyűlésekkel) összefüggésben. Az ilyen adatok megőrzési ideje a feldolgozási céltól függ, és csak a szükséges mértékre korlátozódik. Ezek megőrzési ideje változó – számos biztonsági kamera esetében néhány nap, a kapcsolatok nyomon követése és a látogatói adatok esetében általában 3hónap, a klinikai vizsgálatokról szóló jelentések és képekkel dokumentált események esetében több év vagy annál is több. Az Önre, mint részvényesre vagy befektetőre vonatkozó adatokat a társasági jognak megfelelően tároljuk, de befektetése fennálltáig mindenképpen.

Az ebben a 3. szakaszban meghatározott adatok nagy részét Ön adja meg számunkra (űrlapokon keresztül, amikor velünk kommunikál, szerződéskötés keretében, amikor használja a webhelyet stb.). Ön nem köteles vagy Öntől nem kérjük azt, hogy adatokat adjon meg számunkra, bizonyos esetek kivételével, például kötelező egészségvédelmi koncepciók (jogi kötelezettségek) keretében. Ha szerződést szeretne kötni velünk, vagy igénybe szeretné venni szolgáltatásainkat, akkor szerződéses kötelezettsége részeként meg kell adnia nekünk bizonyos adatokat, különösen üzleti kapcsolati adatokat, a szerződési adatokat, illetve regisztrációs adatait, hogy ennek megfelelően hajthassuk végre a szerződést. Weboldalunk használata során a technikai adatok feldolgozása nem kerülhető el. Ha bizonyos rendszerekhez vagy épületekhez szeretne hozzáférni, akkor meg kell adnia regisztrációs adatait. Viselkedési és preferenciaadatok esetén azonban általában lehetősége van kifogásolni vagy visszautasítani a beleegyezést.

Bizonyos szolgáltatásokat csak akkor biztosítunk Önnek, ha megadja nekünk a regisztrációs adatait, mert mi – szerződéses partnereinkhez hasonlóan – tudni szeretnénk, hogy ki veszi igénybe szolgáltatásainkat vagy fogadta el egy rendezvényre szóló meghívásunkat, vagy mert ez technikai követelmény, vagy mert fel szeretnénk venni a kapcsolatot Önnel. Ha Ön vagy akinek képviseletében eljár (például a munkáltatója) velünk szerződést kíván kötni vagy végrehajtani, üzleti kapcsolati, továbbá szerződéses, illetve kommunikációs adatokat kell Öntől begyűjtenünk, és ha ilyen célból kívánja használni webhelyünket vagy más elektronikus szolgáltatásunk, technikai adatok feldolgozására kerül sor. Ha nem adja meg a szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges adatokat, akkor számítania kell arra, hogy megtagadhatjuk a szerződés megkötését, hogy ezzel esetleg szerződésszegést követ el, vagy hogy nem hajtjuk végre a szerződést. Hasonlóképpen, csak akkor tudunk választ adni az Ön kérésére, ha ehhez kommunikációs adatokat – ha Ön online kommunikál velünk –, illetve esetleg technikai adatokat dolgozunk fel. Továbbá webhelyünk nem használható anélkül, hogy a használattal technikai adatokat ne közölne.

A törvény által megengedett mértékben nyilvános forrásokból is gyűjtünk adatokat, vagy a csoportunkon belüli más vállalatoktól, hatóságoktól, illetve egyéb harmadik felektől.

Az Önre vonatkozóan harmadik felektől kapott személyes adatok kategóriái közé tartoznak nevezetesen a nyilvános nyilvántartásokból származó információk, a közigazgatási és bírósági eljárásokkal kapcsolatos információk, valamint az Ön szakmai funkcióival és tevékenységeivel kapcsolatos információk (amelyekkel képesek leszünk például az Ön közreműködésével tranzakciókat kötni és feldolgozni a munkáltatójával), Önre vonatkozó információk levelezésben és harmadik felekkel folytatott megbeszéléseken, hitelinformációk (ahol személyes minőségében folytatunk üzleti kapcsolatot Önnel), az Önre vonatkozó információk, melyeket Önnel kapcsolatban álló személyek (családtagok, tanácsadók, jogi képviselők stb.) osztanak meg velünk Önnel való szerződés megkötése vagy végrehajtása céljából (például szállítási cím, hivatkozások, meghatalmazások), a jogi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos információk, például a csalásmegelőzésre, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre, illetőleg az exportkorlátozásokra vonatkozó információk, a bankoktól, biztosítótársaságoktól, értékesítési és egyéb szerződéses partnereinktől a szolgáltatások Ön általi igénybevételéről vagy nyújtásáról kapott információk (például kifizetések, vásárlások stb.), vagy az Ön vásárlásait illetően a médiából és az internetről származó információk (pl. fizetésteljesítései, vásárlásai stb.), a médiából és az internetről származó, Önnel kapcsolatos információk (adott esetben sajtószemlék, klinikai kutatások stb.), továbbá az Ön címe és potenciális érdeklődési köre, valamint egyéb társadalmi-demográfiai adatok (különösen marketing és kutatási célokra), és harmadik felek weboldalainak használatával és online kínálatának igénybevételével kapcsolatos adatok, amennyiben Önhöz kapcsolható használatról van szó.

4. Milyen célokból dolgozzuk fel az adatait?

Adatait az alábbiakban ismertetett célokból dolgozzuk fel. További információk az online szolgáltatásokra vonatkozóan a ‎11. és a ‎12. szakaszban találhatók. Ezek a célok és a kapcsolódó célkitűzések a mi és potenciális harmadik felek érdekeit szolgálják. További információkat a feldolgozás jogalapjáról az ‎5.szakaszban talál.

Adatait termékeink, eszközeink és folyamatos terápia biztosítása céljából dolgozzuk fel. Ebből a célból elsősorban kommunikációs adatokat, üzleti kapcsolati adatokat, szerződéses adatokat és egészségügyi betegadatokat használunk fel.

Adatait azért dolgozzuk fel, hogy termékeinket az Ön otthonába vagy az egészségügyi szolgáltatója rendelőjébe szállíthassuk. Adatait (mint az orvosi feljegyzéseket és az MRI-ket) annak érdekében dolgozzuk fel, hogy testreszabhassuk és hozzáigazíthassuk a termékeket az Ön konkrét egészségügyi állapotához és diagnózisához (például a tapaszfelhelyezési térkép létrehozásához). Az Ön adatait feldolgozzuk továbbá abból a célból, hogy az otthonában vagy egészségügyi szolgáltatója rendelőjében a terápiával kapcsolatban kezdeti és folyamatos támogatást nyújtsunk Önnek (például technikai eszköztámogatást, eszközmegfelelőségi ellenőrzést). Adatait feldolgozzuk azért, hogy segítsünk Önnek visszatérítési igénye benyújtásában a biztosítótársasága felé.

Adatait feldolgozzuk az Önnel folytatott kommunikációval kapcsolatos célokból, különös tekintettel a kérdések megválaszolására, illetve jogainak gyakorlására (‎10. szakasz) valamint azért, hogy fel tudjuk Önnel venni a kapcsolatot kérdés esetén. Ebből a célból, az Ön által igénybe vett ajánlatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban elsősorban kommunikációs adatokat, üzleti kapcsolatiadatokat, szerződéses adatokat és egészségügyi betegadatokat használunkfel. Ezeket az adatokat az Önnel folytatott kommunikációnk dokumentálására, oktatási és minőségbiztosítási célból, valamint az utánkövető érdeklődésekhez őrizzük meg.

A fentiek magukban foglalnak minden olyan célt, amellyel kapcsolatban kommunikálunk Önnel, legyen szó ügyfélszolgálatról vagy tanácsadásról, Novocure terápiával kapcsolatos folyamatos támogatásról, termékeinkkel kapcsolatos biztosítási visszatérítésben való segítségnyújtásról, a weboldal használata során történő hitelesítésről, valamint képzéshez és minőségbiztosításhoz (például ügyfélszolgálaton). A kommunikációs adatokat feldolgozzuk továbbá, hogy e-mailben, telefonon, levélben és a közösségi médián keresztül kommunikálhassunk Önnel. Az Önnel folytatott kommunikáció általában más feldolgozási célokkal kapcsolatban történik, például azért, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk, vagy válaszolhassunk egy hozzáférési kérelemre. Adatfeldolgozásunk a kommunikáció és annak tartalmának dokumentálására is szolgál.

Feldolgozzuk adatait a szerződéses kapcsolatok megkötéséhez, adminisztrációjához és végrehajtásához.

Különféle szerződéseket kötünk üzleti és magánügyfeleinkkel, szolgáltatóinkkal, beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal és más felekkel, például projektpartnerekkel vagy jogi eljárásokban részt vevő felekkel. Különösen az üzleti kapcsolati adatokat, a szerződéses adatokat és a kommunikációs adatokat, valamint a körülményektől függően az ügyfélre vagy azokra a személyekre vonatkozó regisztrációs adatokat dolgozzuk fel, akiknek javára az ügyfél szolgáltatásban részesült.

Az üzleti kapcsolat kialakítása során személyes adatokat – különösen üzleti kapcsolati adatokat, szerződéses adatokat és kommunikációs adatokat – gyűjtünk a potenciális ügyfelektől vagy más szerződéses partnerektől (megrendelőlapon vagy szerződésben) de ezek akár kommunikációkból is származhatnak. A szerződéskötéshez kapcsolódóan a hitelképesség felmérése és az ügyfélkapcsolat kialakítása céljából dolgozunk fel adatokat. Bizonyos esetekben ezek az információk felülvizsgálaton esnek át a jogi követelményeknek való megfelelés érdekében.

A szerződéses kapcsolatok teljesítésének részeként adatokat dolgozunk fel az üzleti kapcsolatok adminisztrációjához, szerződéses szolgáltatások nyújtásához és igényléséhez (beleértve a harmadik felek bevonását is), orvosának történő segítségnyújtáshoz a termékeink megfelelő használatával kapcsolatbanban, továbbá konzultációhoz és ügyfélszolgálati célból. A teljesítés részét képezi a szerződésekből eredő jogigények érvényesítése (behajtás, jogi eljárások stb.), akárcsak az elszámolás, a szerződésbontás és a nyilvános kommunikáció.

Adatait feldolgozzuk marketing és hirdetési célból, valamint kapcsolatkezelési célból, például azért, hogy a betegeknek, ügyfeleknek és más szerződéses partnereknek személyre szabott reklámokat küldjünk a tőlünk és harmadik felektől származó termékekről és szolgáltatásokról. Ez történhet hírlevél és egyéb rendszeres kapcsolatfelvétel formájában (e-mailben vagy telefonon), más csatornákon keresztül, amelyekhez rendelkezésre állnak az Ön elérhetőségei, de marketingkampányok (például rendezvények stb.) részeként is, amelyek ingyenes szolgáltatásokat is tartalmazhatnak (például meghívókat, utalványokat stb.). Bármikor kifejezheti ellenvetését az ilyen kapcsolatfelvétellel szemben (lásd a jelen ‎4. szakasz végét), illetve elutasíthatja vagy visszavonhatja a marketing célú kapcsolatfelvételhez való hozzájárulását.

Például, ha beleegyezik, információkat, reklámokat és termékajánlatokat küldünk Önnek nyomtatott anyagok, elektronikus kommunikáció vagy telefonos megkeresés formájában. Ebből a célból főként a kommunikációs és regisztrációs adatait dolgozzuk fel. Mint a legtöbb vállalat, személyre szabjuk a kommunikációt, hogy egyéni információkat és ajánlatokat tudjunk nyújtani Önnek, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek és érdeklődésének. Ezért egyesítjük az Önről feldolgozott adatokat, és preferenciaadatokat gyűjtünk, majd ezeket az adatokat a személyre szabás alapjaként használjuk (lásd 3. szakasz). Eseményekkel és klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat is feldolgozunk.

A kapcsolatkezelés magában foglalja a meglévő ügyfelek és kapcsolattartóik megszólítását, adott esetben viselkedési és preferenciaadatok alapján személyre szabva. A kapcsolatkezelés keretében ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert («CRM») is működtethetünk, amelyben a vevők, beszállítók és egyéb üzleti partnerek kapcsolatkezeléshez szükséges adatait tároljuk, például kapcsolattartókra és kapcsolatra vonatkozó adatokat, előzményeket (például adatok a vásárolt vagy nyújtott termékekről és szolgáltatásokról, interakciók stb.), érdeklődési köröket, marketing intézkedéseket (hírlevelek, meghívók rendezvényekre stb.) és egyéb információkat.

Mindezek a feldolgozások nemcsak azért fontosak számunkra, hogy a lehető leghatékonyabban népszerűsítsük kínálatunkat, hanem azért is, hogy az ügyfelekkel és más harmadik felekkel való kapcsolatainkat személyesebbé és pozitívabbá tegyük, hogy a legfontosabb kapcsolatokra összpontosítsunk, és erőforrásainkat lehetőség szerint a leghatékonyabban használjuk fel.

Adatait termékfejlesztésünkhöz, egészségügyi szolgáltatásunk és műveleteink tökéletesítéséhez, valamint klinikai és kutatási fejlesztéshez.

Termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésére és javítására törekszünk. Ennek érdekében elemezzük, hogy milyen termékeket milyen csoportok használnak, milyen kezelésre és milyen módon, illetve hogyan lehet új termékeket, szolgáltatásokat kialakítani. Rendszeres klinikai kutatási elemzéseket is végzünk termékeinken (például a használat időtartamára, a hasznosságra, a betegkezelés eredményére és a minőségbiztosításra vonatkozóan). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük termékeink használatát, értékeljük hatékonyságukat klinikai betegeink kezelésében, és ennek eredményeként optimalizáljuk és javítsuk azokat. Ennek érdekében különösen üzleti kapcsolati adatokat, viselkedési adatokat és preferenciaadatokat dolgozunk fel, de kommunikációs adatokat és ügyfélfelmérésekből, közvélemény-kutatásokból, vizsgálatokból és egyéb információkból származó adatokat is. A lehetőségekhez mérten álnevesített vagy anonimizált adatokat használunk fel erre a célra.

Adatait feldolgozzuk piackutatási célból is.

Piackutatásunk részeként elemezzük, hogyan navigál a weboldalunkon, hogy ezáltal jobban megértsük, mely termékek érdeklik Önt (további részletekért lásd ‎11. szakasz). Ez segít megérteni a meglévő termékek és szolgáltatások piaci elfogadottságát, valamint az új termékek és szolgáltatások piaci potenciálját. Ennek érdekében különösen üzleti kapcsolati adatokat, viselkedési adatokat és preferenciaadatokat dolgozunkk fel, de kommunikációs adatokat és ügyfélfelmérésekből, közvélemény-kutatásokból, vizsgálatokból és egyéb információkból származó adatokat is. A lehetőségekhez mérten álnevesített vagy anonimizált adatokat használunk fel erre a célra. Használhatunk médiafigyelő szolgáltatásokat, vagy saját magunk is végezhetünk médiafigyelést, és feldolgozhatunk személyes adatokat annak érdekében, hogy médiafigyelést végezzünk, vagy megértsük és reagáljunk az aktuális fejleményekre és trendekre.

Adatait feldolgozhatjuk biztonsági és a hozzáférési jogosultság ellenőrzését szolgáló célokból is.

Folyamatosan felülvizsgáljuk és javítjuk IT és egyéb infrastruktúránk (például épületek) megfelelő biztonságát. Mint minden vállalat, nem zárhatjuk ki teljes biztonsággal az adatbiztonsági jogsértéseket, de mindent megteszünk a kockázatok csökkentése érdekében. Ezért adatokat dolgozunk fel például hálózataink és informatikai infrastruktúráink megfigyelésére, ellenőrzésére, elemzésére és tesztelésére, rendszer- és hibaellenőrzésekre, dokumentációs célokra és biztonsági mentések keretében. A hozzáférési jogosultság ellenőrzése magában foglalja az elektronikus rendszerhozzáférési vezérlőket (például bejelentkezés a felhasználói fiókokba), valamint a fizikai hozzáférés-szabályozást (például az épület hozzáférését). Biztonsági okokból (az incidensek megelőzése és kivizsgálása érdekében) hozzáférési protokollokat és látogatói listákat is vezetünk.

A törvények, irányelvek és hatósági ajánlások, továbbá abelső szabályozások betartása érdekében személyes adatokat dolgozunk fel («Megfelelőség»).

Ide tartozik például az egészségbiztonsági koncepciók megvalósítása vagy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályozott küzdelem. Adott esetekben előfordulhat, hogy bizonyos pontosításokat teszünk ügyfeleinkkel kapcsolatban («Ismerjük meg ügyfeleinket») vagy hatósági jelentéstételhez. Információközlési vagy jelentéstételi kötelezettségek – például a felügyeleti és adókötelezettségekkel összefüggésben – adatfeldolgozást is igényelnek vagy vonnak maguk után, például adatmegőrzési kötelezettségeket, valamint bűncselekmények és egyéb jogsértések megelőzését, felderítését és kivizsgálását. Ebbe beletartozik a panaszok és egyéb bejelentések fogadása és feldolgozása, a kommunikáció figyelemmel kísérése, belső vizsgálatok lefolytatása vagy dokumentumok hatóság felé történő közlése is, ha erre kellő okunk vagy törvényi kötelezettségünk van. Az Ön személyes adatait külső vizsgálatok kapcsán is feldolgozhatjuk, például a bűnüldöző vagy felügyeleti hatóság, illetőleg egy megbízott magánszemély által megkívánt esetekben. Ezen túlmenően az adatokat feldolgozzuk részvényeseink és más befektetőink kiszolgálása, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése érdekében. Mindezen célok érdekében különösen üzleti kapcsolati adatokat, szerződéses adatokat és kommunikációs adatokat dolgozunk fel, de bizonyos körülmények között viselkedési és az «egyéb adatok» kategóriájába tartozó adatokat is. A jogi kötelezettségek felmerülhetnek a svájci törvények, de a ránk vonatkozó külföldi szabályozás, valamint az önszabályozás, az iparági szabványok, saját «vállalatirányításunk» és a hatóságok utasításai és kérései alapján is.

Adatfeldolgozást végzünk kockázatkezelési célokból, valamint vállalatirányításunk részeként, többek között vállalatszervezéshez és -fejlesztéshez.

E célok érdekében különösen üzleti kapcsolatiadatokat, szerződéses adatokat, regisztrációs adatokat és technikai adatokat dolgozunk fel, de viselkedési és kommunikációs adatokat is. Pénzügyi irányításunk részeként például figyelemmel kell kísérnünk kintlévőségeinket és tartozásainkat, és el kell kerülnünk, hogy bűncselekmények és visszaélések áldozatává váljunk, ami megkövetelheti az ilyen tevékenységek releváns mintáira vonatkozó elemzést is. Erőforrásaink tervezése és működésünk megszervezése során előfordulhat, hogy ki kell értékelnünk és fel kell dolgoznunk a szolgáltatásaink és egyéb ajánlataink használatával kapcsolatos adatokat, vagy meg kell osztanunk az azokkal kapcsolatos információkat másokkal (például kiszervezésben részt vevő partnerekkel), amelyek az Ön adatait is tartalmazhatják. Ugyanez vonatkozik a harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokra is. Üzletfejlesztésünk részeként üzleteket, üzletrészeket vagy cégeket adhatunk el másoknak (beleértve Önt is, mint vásárlót, beszállítót vagy beszállítói képviselőt), vagy vásárolhatunk meg másoktól, vagy partnerségeket köthetünk, ami szintén adatok cseréjét és feldolgozását eredményezheti.

Adatfeldolgozást végzünk továbbá a közegészségügy területén közérdekből is.

Ez magában foglalja például a Novocure termékeink és készülékeink magas szintű biztonságosságának biztosítását, a megfelelő kezelés érdekében termékeink személyre szabását, valamint a betegeink speciális egészségi állapotához és diagnózisához való testreszabását (például egy tapaszfelhelyezési térkép létrehozásával).

Adatait további célokra is feldolgozhatjuk, például belső folyamataink és adminisztrációnk részeként.

Ezen további célok közé tartoznak például a képzési és oktatási, illetve az adminisztrációs célok (például az üzleti kapcsolati adatok feldolgozása, a könyvelés és az adatok archiválása, valamint az informatikai infrastruktúra tesztelése, kezelése és folyamatos fejlesztése), jogaink védelme (például követelések érvényesítése perben vagy peren kívül, valamint a svájci és külföldi hatóságok előtt, vagy a követelésekkel szembeni védekezéshez, például bizonyítékok megőrzésével, jogi értékelések lefolytatásával és bírósági vagy közigazgatási eljárásokban való részvétellel), illetve a belső folyamatok értékelése és fejlesztése. Ebbe beletartozik egyéb, teljes körűen fel nem sorolható jogos érdekek védelme is.

5. Milyen alapon dolgozzuk fel az adatait?

Amennyiben egyes adatfeldolgozási tevékenységekhez (például érzékeny személyes adatok feldolgozása, képek nyilvános felhasználása, marketing célú levelezések, reklámkezelés és a webhelyen tapasztalt viselkedés elemzése) kikérjük az Ön hozzájárulását,tájékoztatni fogjuk a feldolgozás vonatkozó céljairól. Hozzájárulását a jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja írásos értesítéssel (levélben) vagy – eltérő megjegyzés vagy megállapodás hiányában – e-mail küldésével; ennek részletei a ‎2. szakaszban találhatók. Az online nyomon követéshez adott hozzájárulás visszavonásához tekintse át a ‎11. szakaszban foglaltakat. Ha rendelkezik felhasználói fiókkal, visszavonhatja hozzájárulását, vagy adott esetben a megfelelő webhelyen vagy egyéb szolgáltatáson keresztül is kapcsolatba léphet velünk. Miután megkaptuk a hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítést, többé nem dolgozzuk fel az Ön adatait abból a célból, amely(ek)hez hozzájárult, kivéve, ha erre más jogalapunk van. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azonban a visszavonás előtt érvényes jogon alapuló adatfeldolgozás jogszerűségét.

Ha nem kérünk hozzájárulást az adatfeldolgozáshoz, az Ön személyes adatainak feldolgozása az Önnel (vagy az Ön által képviselt jogalannyal) kötött szerződés kezdeményezéséhez vagy végrehajtásához szükséges adatfeldolgozást érintő kötelezettség, illetve a mi érdekünk vagy harmadik fél adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdeke alapján történik, különösen a ‎4. szakaszban meghatározott célok és célkitűzések elérése, valamint a kapcsolódó intézkedések végrehajtása során. Ez magában foglalja továbbá az Ön személyes adatainak azon feldolgozását, amely az érintettek létfontosságú érdekeinek védelmét, közegészségügyi közérdeket, illetve a jogszabályok betartását szolgálja, amennyiben a megfelelést a vonatkozó törvény nem ismeri el jogalapnak (például a GDPR esetében az EGT törvényei, az adatvédelmi törvény esetében pedig a svájci jog). Ebbe beletartozik termékeink és szolgáltatásaink marketingje, piacaink jobb megértése, valamint cégünk – például a működés – biztonságos és hatékony menedzselése és továbbfejlesztése.

Ha érzékeny személyes adatokat (például egészségügyi adatokat, azonosítási célú biometrikus adatokat, illetőleg politikai véleményekre, vallási vagy filozófiai nézetekre vonatkozó információkat) kapunk, adatait más jogalapon dolgozhatjuk fel, például vita esetén, egy esetleges peres eljáráshoz vagy jogi követelések érvényesítéséhez vagy védelméhez. Egyes esetekben más jogalap is érvényesülhet, amelyről szükség szerint külön tájékoztatni fogjuk Önt.

6. Kivel osztjuk meg adatait?

A szerződéseinkkel, a webhelyünkkel, a szolgáltatásainkkal és termékeinkkel, valamint a jogi kötelezettségeinkkel összefüggésben, vagy egyéb módon jogos érdekeink védelmében és a ‎4. szakaszban lefektetett egyéb célokkal kapcsolatban kiadhatjuk az Ön személyes adatait harmadik feleknek, különösen az alábbi kategóriákba tartozó adatátvevőknek:

 • A vállalatcsoport tagjai: Vállalatcsoportunk tagjainak listája a https://www.novocure.com/our-global-community/ oldalon érhető el. A csoporthoz tartozó vállalatok a jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerinti adatokat ugyanazokra a célokra használhatják fel, mint mi (lásd ‎4. szakasz). Egészségügyi adatokat kiadhatunk a csoportunkhoz tartozó vállalatoknak is.

A csoporthoz tartozó vállalatok hozzáférhetnek különösen az Ön üzleti kapcsolati adataihoz, szerződési adataihoz és regisztrációs adataihoz, valamint viselkedési és preferenciaadatokhoz, hogy saját termékeiket és szolgáltatásaikat felkínálhassák Önnek, illetve reklámozhassák. Ha szeretné ellenvetését kifejezni az adatok marketing célú közlésével és felhasználásával szemben, azt megteheti rajtunk keresztül (‎2. szakasz), még akkor is, ha az adatfeldolgozása a csoporthoz tartozó másik vállalatot érinti, miután az adatok már átadásra kerültek. Adatait a csoport más vállalatai számára is kiadjuk bizonyos termékekhez és szolgáltatásokhoz, például a csoport más vállalataitól származó bizonyos termékek és szolgáltatások esetén, ahol csak a teljesítményt koordináljuk.

 • Szolgáltatók: Olyan svájci és külföldi szolgáltatókkal dolgozunk együtt, akik a nevünkben vagy velünk közös adatkezelőként dolgozzák fel az Ön adatait, vagy külön adatkezelőként kapnak tőlünk adatokat Önről (például informatikai szolgáltatók, reklámszolgáltatók, biztonsági cégek stb.). Ezek közé egészségügyi adatok is tartozhatnak. A webhelyhez igénybe vett szolgáltatókért lásd a ‎11. szakaszt.

Termékeink és szolgáltatásaink hatékony rendelkezésre bocsátása érdekében, valamint azért, hogy alapvető kompetenciáinkra összpontosíthassunk, különböző területeken harmadik felektől szerzünk be szolgáltatásokat. Ide tartoznak például az informatikai szolgáltatások, marketing, értékesítési, kommunikációs vagy nyomtatási szolgáltatások, létesítménygazdálkodás, biztonság és takarítás, klinikai vizsgálatok és rendezvények szervezése, címellenőrző szolgáltató (például a címlisták frissítése költözés esetén), csalásmegelőzési intézkedések, valamint tanácsadó cégek, ügyvédek, bankok, biztosítók és távközlési cégek szolgáltatásai. Ezen szolgáltatók részére minden esetben átadjuk a szolgáltatásaikhoz szükséges adatokat, amelyek Önt is érinthetik. Ezek a szolgáltatók ezeket az adatokat saját céljaikra is felhasználhatják, például hitelinformációs ügynökségek esetében a lejárt követelésekkel és az Ön fizetési előzményeivel kapcsolatos információkat, vagy szolgáltatásaik javítása érdekében anonimizált adatokat. Ezen túlmenően ezekkel a szolgáltatókkal olyan szerződéseket kötünk, amelyek az adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak, amennyiben ez a védelem jogszabályból nem következik.

 • ‎11. szakaszt).

Ha Ön olyan vállalat alkalmazottjaként jár el, amellyel szerződést kötöttünk, a szerződés végrehajtása megkövetelheti tőlünk, hogy közöljük a vállalattal például azt, hogyan vette igénybe szolgáltatásunkat. Együttműködő partnereink és reklámpartnereink válogatott üzleti kapcsolati adatokat, szerződéses adatokat, viselkedési adatokat és preferenciaadatokat kapnak tőlünk, hogy saját szakterületükön (például a hirdetésüket megtekintő ügyfeleink számáról) végezhessenek nem személyes elemzéseket, másrészt pedig azért, hogy az adatokat hirdetési célokra (beleértve az Ön megcélzását is) felhasználhassák. A reklámpartnereknek például képesnek kell lenniük arra, hogy kommunikáljanak kiválasztott ügyfeleinkkel, és reklámot küldjenek nekik rólunk.

 • Hatóság: Nyilvánosságra hozhatunk személyes adatokat a svájci és külföldi ügynökségek, bíróságok és más hatóságok számára, ha jogilag kötelesek vagy jogosultak vagyunk ilyen közzétételre, vagy ha szükségesnek tűnik érdekeink védelme érdekében. Ezek közé egészségügyi adatok is tartozhatnak. Az ilyen hatóságok külön adatkezelőként járnak el.

Ilyen esetek például a bűnügyi nyomozások, a rendõrségi intézkedések (egészségvédelmi koncepciók, erőszak elleni küzdelem stb.), a szabályozási követelmények és vizsgálatok, a jogi eljárások, a bejelentési kötelezettségek és a pert megelőző és peren kívüli eljárások, valamint az adatközlésre és az együttműködésre vonatkozó jogi kötelezettségek. Az adatok akkor is nyilvánosságra hozhatók, ha állami szervektől kívánunk információt szerezni, például tájékoztatáskérés indokolása érdekében, vagy mert közölnünk kell, hogy kiről kérünk információt (például nyilvántartásból).

 • Egészségügyi szolgáltató és más személyek: Az Ön adatait megosztjuk egészségügyi szolgáltatójával, amennyiben az az Ön Novocure terápiájával kapcsolatban szükséges lehet, valamint harmadik felekkel, amennyiben a ‎4. szakaszban meghatározott célok eléréséhez szükséges, például szolgáltatást igénybe vevőkkel, családtagokkal, kutatószervezetekkel, médiával, illetve olyan egyesületekkel, amelyeknek tagjai vagyunk, vagy ha Ön szerepel valamelyik publikációnkban.

További adatátvevők lehetnek többek között az egészségügyi szolgáltatók, a családtagok vagy az Ön által meghatározott egyéb személyek, az egészségügyi fizetők, a kézbesítés címzettjei vagy az Ön által meghatározott harmadik felek, a halottkémek, az orvosszakértők, a temetkezési igazgatók, a kutatási szervezetek, az adminisztratív vagy jogi személyek ügynöki jogviszonnyal kapcsolatos eljárásokban, vagy más, ügynöki kapcsolatban érintett harmadik felek (például ha megosztjuk adatait ügyvédjével vagy bankjával). Ha együttműködünk a médiával, és megosztunk velük anyagokat (például fényképeket), akkor ez a körülményektől függően Önt is érintheti. Ugyanez vonatkozik arra is, ha tartalmat (például fényképeket, interjúkat, idézeteket stb.) teszünk közzé weboldalunkon vagy más publikációkban. Üzletfejlesztésünk részeként üzleteket, üzletrészeket vagy cégeket értékesíthetünk másoknak, vagy ilyeneket vásárolhatunk meg másoktól, vagy partnerségeket köthetünk, ami az ilyen tranzakciókban résztvevő személyekkel szintén adatok cseréjét eredményezheti (beleértve Önt is mint vásárlót, beszállítót vagy valamely beszállító képviselőjét). A versenytársakkal, iparági szervezetekkel, egyesületekkel és egyéb szervekkel folytatott kommunikáció során előfordulhat, hogy Önt is érintő adatcsere történik.

Az adatátvevők ezen kategóriáinak mindegyike bevonhat harmadik feleket, így az Ön adatait is átadhatják nekik. Korlátozhatjuk a feldolgozást bizonyos harmadik felek (például informatikai szolgáltatók) esetében, de mások (például hatóságok, bankok stb.) esetében nem.

Ezenkívül lehetővé tesszük bizonyos harmadik feleknek, hogy személyes adatokat gyűjtsenek Önről weboldalunkon és az általunk szervezett rendezvényeken (például sajtófotósok, weboldalunkon található eszközök szolgáltatói stb.). Ahol nincs befolyásunk ezen adatgyűjtések felett, ezek a harmadik felek kizárólagos adatkezelők. Ha aggályai vannak, vagy szeretné gyakorolni adatvédelmi jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba közvetlenül ezekkel a harmadik felekkel. A webhelyet illetően lásd a ‎11. szakaszt.

7.  Kiadják-e személyes adatait külföldön?

A ‎6. szakaszban leírtak szerint az adatait átadhatjuk más feleknek. Ezeknek nem mindegyike található Svájcban. Az Ön adatai ezért Európában és az Egyesült Államokban is feldolgozásra kerülhetnek, sőt, kivételes esetekben a világ bármely országában.

A Novocure Limited vállalatcsoporthoz, különböző országokban adatbázisokkal rendelkező leányvállalatok globális csoportjához tartozunk. Az általunk gyűjtött személyes adatok továbbításra, tárolásra és feldolgozásra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívül, beleértve azokat az országokat is, amelyek adatvédelmi rendelkezései nem hasonlíthatók össze az azon EGT-országokban érvényesekkel, amelyekben az Ön személyes adatait gyűjtötték vagy megadták. A Novocure nemzetközi jelenléttel rendelkezik, és szerződéses vagy orvosi célból meg kell osztania az Ön adatait a Novocure csoporton belüli úgynevezett harmadik országokkal, különösen a Novocure Inc. vállalattal, amelynek irodái vannak Portsmouthban (New Hampshire), Malvernben (Pennsylvania), New Yorkban (New York, USA). Amennyiben az adatátvevő megfelelő törvényi adatvédelemmel nem rendelkező országban tartózkodik, megköveteljük tőle, hogy vállalja az adatvédelem betartását (ebből a célból az Európai Bizottság jelenlegi általános szerződési kikötéseit használjuk, amelyek itt érhetők el, itt, itt, itt valamint az Európai Bizottság jelenleg érvényben levő általános szerződéses feltételeit és kikötéseit, amelyek elérhetők itt, amint hatályba lépnek), kivéve, ha az adatátvevőre az adatvédelmet biztosító, jogilag elfogadott szabályrendszer vonatkozik, és ha nem hivatkozhatunk eltérésre. Eltérés alkalmazható például külföldön folyó bírósági eljárás esetén, de nyomós közérdek esetén is, vagy ha a szerződés teljesítése adatátadást igényel, ha Ön hozzájárult, vagy ha az adatokat általánosan hozzáférhetővé tette, és Ön nem tiltakozott. a feldolgozás ellen. Tovább

Sok Svájcon vagy az EGT-n kívüli országban jelenleg nincsenek olyan jogszabályok, amelyek biztosítják a megfelelő szintű adatvédelmet a DPA vagy a GDPR szerint. Az említett szerződéses megállapodások bizonyos mértékig kompenzálják ezt a gyengébb vagy hiányzó jogi védelmet. A szerződéses óvintézkedések azonban nem küszöbölhetnek ki minden kockázatot (nevezetesen a kormány hozzáférését külföldön). Tisztában kell lennie ezekkel a fennmaradó kockázatokkal, még akkor is, ha egyes esetekben alacsonyak lehetnek, és további intézkedéseket (például álnevesítést vagy anonimizálást) végzünk ezek minimalizálása érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás gyakran harmadik országokon keresztül történik. Emiatt előfordulhat, hogy adatait külföldre küldik, még akkor is, ha a küldő és a címzett ugyanabban az országban vannak.

8. Meddig dolgozzuk fel az adatait?

Az Ön adatait addig dolgozzuk fel, ameddig adatfeldolgozási céljaink, a törvényes megőrzési időszakok, valamint a dokumentációhoz és a bizonyítékok megőrzéséhez fűződő jogos érdekeink megkövetelik, vagy amíg a tárolás technikai követelmény. Az egyes adatkategóriákra vonatkozó tárolási és feldolgozási időszakokról a ‎3. szakaszban, a cookie-kat illetően pedig a ‎11. szakaszban talál további információkat. Ha nem áll fenn ellentétes jogi vagy szerződéses kötelezettség, a tárolási vagy feldolgozási időszak lejártát követően töröljük vagy anonimizáljuk adatait szokásos folyamataink részeként.

A dokumentációs és bizonyítási célok közé tartozik a folyamatok, interakciók és egyéb tények dokumentálása iránti érdekünk, tekintettel a jogi követelésekre, következetlenségekre, informatikai és infrastrukturális biztonsági követelményekre, valamint a jó vállalatirányítás és megfelelőség bizonyítására. Az adatmegőrzés technikai követelmény lehet, ha bizonyos adatokat nem lehet elválasztani más adatoktól, és ezért velük együtt kell őriznünk (például biztonsági mentések vagy dokumentumkezelő rendszerek esetén).

9. Hogyan védjük adatait?

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megőrizzük az Ön személyes adatai szükséges biztonságát, valamint biztosítsuk azok titkosságát, sértetlenségét és elérhetőségét, továbbá megvédjük azokat a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozásokkal szemben, illetve csökkentsük az elvesztés, véletlen megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés kockázatát.

A technikai és szervezeti biztonsági intézkedések közé tartozhat az adatok titkosítása és álnevesítése, a naplózás, a hozzáférési korlátozások, a biztonsági másolatok készítése, a munkatársaink utasítása, a titoktartási megállapodások megkötése és a megfigyelés. A weboldalunkon keresztül küldött adatait megfelelő titkosítással védjük. Azonban csak a mi ellenőrzésünk alatt álló területeket tudjuk védeni. Adatfeldolgozóinktól is megköveteljük a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását. A biztonsági kockázatokat azonban soha nem lehet teljesen kizárni; a fennmaradó kockázatok elkerülhetetlenek.

10.  Milyen jogai vannak?

Az alkalmazandó adatvédelmi törvények feljogosítják Önt arra, hogy bizonyos körülmények között ellentmondását fejezze ki adatainak feldolgozása ellen, különösen direkt marketing célból, a direkt marketing célú profilalkotás ellen, valamint a feldolgozáshoz kapcsolódó egyéb jogos érdekek ellen.

Személyes adatai feldolgozásának ellenőrzése érdekében Önt az alábbi jogok illetik meg adatfeldolgozásunkkal kapcsolatban, a vonatkozó adatvédelmi törvénytől függően:

 • annak joga, hogy tájékoztatást kérjen tőlünk arról, hogy feldolgozunk-e Öntől származó adatokat, és milyen adatokat;
 • az adatok helyesbítéséhez fűződő jog, ha azok pontatlanok;
 • az adatok törlése iránti kérés joga;
 • annak joga, hogy bizonyos személyes adatok általánosan használt elektronikus formátumban történő megadását vagy más adatkezelőnek történő továbbítását kérje;
 • a hozzájárulás visszavonásának joga, ha az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul;
 • annak joga, hogy kérésre további információkat kapjon e jogok gyakorlásához.

Amennyiben a fent említett jogait velünk (vagy csoportunk valamelyik vállalatával) kapcsolatban kívánja gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot írásban, a telephelyünkön vagy eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában e-mailben; a ‎2. szakaszban megtalálja elérhetőségünket. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a visszaéléseket, azonosítanunk kell Önt (például személyi igazolványának másolatával, hacsak az azonosítás másként nem lehetséges).

Önt ezek a jogok megilletik más felekkel kapcsolatban is, amelyek külön adatkezelőként együttműködnek velünk – kérjük, forduljon közvetlenül hozzájuk, ha az általuk végzett adatfeldolgozással kapcsolatos jogait gyakorolni kívánja. A legfontosabb partnereinkről és szolgáltatóinkról információt a ‎6. szakaszban, további tájékoztatást pedig a ‎11. szakaszban talál.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezekre a jogokra a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében feltételek, kivételek vagy korlátozások vonatkoznak (például harmadik felek vagy üzleti titkok védelme). Adott esetben erről tájékoztatjuk.

Elsősorban arra lehet szükségünk, hogy továbbra is feldolgozzuk és megőrizzük személyes adatait ahhoz, hogy szerződést kössünk Önnel, hogy megvédjük saját jogos érdekeinket, például jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme kapcsán, vagy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek. A törvényileg megengedett mértékig, különösen más érintettek jogainak és szabadságainak védelme, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, az érintett kérelmét részben vagy egészben elutasíthatjuk (például szerkesztve az olyan tartalmat, amely harmadik feleket vagy ipari titkainkat érinti).

Ha nem ért egyet adatvédelmi gyakorlatainkkal vagy azzal, ahogyan jogait kezeljük, kérjük, értesítsen bennünket vagy adatvédelmi tisztviselőnket (‎2. szakasz). Ha Ön az EGT-ben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban tartózkodik, Önnek joga van panaszt benyújtani országa illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához. Az EGT-ben működő hatóságok listája itt található: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Az Egyesült Királyság felügyeleti hatóságát itt érheti el: https://ico.org.uk/global/contact-us/. https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Az Egyesült Királyság felügyeleti hatóságát itt érheti el: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html.

11.  Használunk online követési és online hirdetési technikákat?

Webhelyünkön különféle technikákat alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik számunkra és az általunk megbízott harmadik felek számára, hogy felismerjék Önt webhelyünk használatakor, és esetleg nyomon követhessék több látogatás során. Ez a szakasz erről ad tájékoztatást.

Lényegében meg kívánjuk különböztetni az Ön által (az Ön rendszerén keresztül) történő hozzáférést a többi felhasználó hozzáférésétől, hogy biztosíthassuk a webhely működőképességét, valamint elemzést és személyre szabást végezhessünk. Ha mi vagy az általunk megbízott harmadik felek a regisztrációs adatokat kombinálva azonosítani tudják Önt, nem kívánjuk az Ön személyazonosságát megállapítani, még akkor sem, ha ez lehetséges. Azonban még regisztrációs adatok nélkül is az általunk használt technológiákat úgy alakítottuk ki, hogy Önt egyéni látogatóként ismerje fel minden alkalommal, amikor belép a webhelyre, például szerverünk (vagy külső szervereink), amelyek egy meghatározott azonosító számot rendelnek Önhöz vagy böngészőjéhez (úgynevezett „cookie-t”).

A cookie-k olyan egyedi kódok (például sorozatszám), amelyeket szerverünk, szolgáltatóink vagy reklámpartnereink szervere továbbít az Ön rendszerének, amikor Ön a webhelyünkre ellátogat, és amelyeket az Ön rendszere (böngésző, mobiltelefon) elfogad és tárol a beállított lejárati időig. Az Ön rendszere minden további hozzáféréssel továbbítja ezeket a kódokat szerverünknek vagy harmadik fél szerverének. Így Ön akkor is felismerhető, ha a személyazonossága ismeretlen.

Más technológiákat is használhatunk az Ön bizonyos valószínűséggel történő felismerésére, azaz más felhasználóktól történő megkülönböztetésre, ilyen például az „ujjlenyomat”. Az ujjlenyomat egyesíti az Ön IP-címét, a használt böngészőt, a képernyő felbontását, a nyelvi beállításokat és egyéb információkat, amelyeket a rendszer minden szervernek közöl, és ez többé-kevésbé egyedi ujjlenyomatot eredményez. Ez lehetővé teszi a cookie-k nélküli használatot.

Valahányszor hozzáfér a szerverhez (példáulamikor egy webhelyet vagy egy alkalmazást használ, vagy mert egy e-mailben látható vagy láthatatlan kép található), látogatásai „követhetők”. Ha egy reklámpartner vagy egy elemzőeszköz-szolgáltató ajánlatait integráljuk webhelyünkre, akkor is ugyanúgy nyomon követhetik Önt, még akkor is, ha egy adott esetben Ön nem beazonosítható.

Webhelyünkön használjuk ezeket a technológiákat, és ezt megengedhetjük bizonyos harmadik feleknek is. Ezeknek a technológiáknak a céljától függően azonban hozzájárulást kérhetünk használatuk előtt. Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy bizonyos típusú cookie-kat vagy alternatív technológiákat blokkoljon vagy megtévesszen, vagy törölje a meglévő cookie-kat. Olyan szoftvert is hozzáadhat a böngészőjéhez, amely blokkol bizonyos harmadik felek általi követést. További információt a böngésző súgóoldalain talál (általában az «Adatvédelem» kulcsszóval), vagy az alább felsorolt ​​harmadik felek webhelyein.

A „cookie-k” (beleértve az egyéb technológiákat) következő kategóriáit különböztetjük meg:

 • „munkamenet cookie-k”). Ha letiltja őket, előfordulhat, hogy a webhely nem fog megfelelően működni. Más cookie-k is szükségesek ahhoz, hogy a szerver a munkameneten (azaz a webhelyen tett látogatásán) túlmenően is tároljon opciókat vagy információkat (amelyeket Ön megadott), ha Ön ezt a funkciót használja (például nyelvi beállítások, hozzájárulások, automatikus bejelentkezési funkció stb.). Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje legfeljebb 24hónap.

A marketing cookie-k mellett más technológiákat is használunk az online hirdetések ellenőrzésére más webhelyeken, csökkentve ezáltal a reklámveszteséget. Továbbíthatjuk például a hirdetési platformok (úgymint közösségi média) üzemeltetőinek felhasználóink, ügyfeleink és más olyan személyek e-mail-címét, akiknek hirdetéseket kívánunk megjeleníteni. Ha ezek a személyek ugyanazzal az e-mail-címmel regisztráltak náluk (amit a hirdetési platformok egyeztetési eljárással határoznak meg), a szolgáltatók kifejezetten ezeknek a személyeknek jelenítik meg hirdetéseinket. A szolgáltatók nem kapják meg az általuk még nem ismert személyek e-mail-címét. Ismert e-mail-címek esetén azonban tudomást szereznek arról, hogy ezek a személyek kapcsolatban állnak velünk és az általuk elért tartalmakkal.

Webhelyünkön további harmadik felek ajánlatait is beépíthetjük, különösen a közösségimédia-szolgáltatóktól. Ezek az ajánlatok alapértelmezés szerint deaktivált állapotban vannak. Amint aktiválja őket (például egy gombra kattintva), a szolgáltatók azonnal megállapíthatják, hogy Ön a webhelyünket használja. Ha rendelkezik fiókkal a szolgáltatónál, a szolgáltató hozzárendelheti Önhöz ezeket az információkat, és ezáltal nyomon követheti az online ajánlatok használatát. A szolgáltatók ezeket az adatokat külön adatkezelőként kezelik.

Jelenleg az alábbi szolgáltatók és reklámpartnerek ajánlatait használjuk (ahol az Ön adatait vagy a számítógépén beállított cookie-kat használják fel hirdetési célokra):

 • «Google Analytics» szolgáltás biztosítója. A GDPR és az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában a Google Ireland Ltd. az adatkezelő (mindkettő «Google»). A Google teljesítménykövető cookie-k révén (lásd fent) nyomon követi a webhelyünk látogatóinak viselkedését (időtartam, oldalmegtekintések, földrajzi hozzáférési régió stb.), és ennek alapján jelentéseket készít számunkra a weboldalunk használatáról. A szolgáltatást úgy konfiguráltuk, hogy a látogatók IP-címét a Google részben csonkolja Európában, mielőtt továbbítaná őket az Egyesült Államokba, hogy utána ne legyen visszakövethető. A Google jelentéseket biztosít számunkra, ezért adatfeldolgozónknak tekinthető, de saját céljaira is feldolgozza az adatokat. A Google az összegyűjtött adatok alapján levonhat bizonyos következtetéseket a látogatók kilétére vonatkozóan, létrehozhat személyes profilokat, és összekapcsolhatja ezeket az adatokat ezen személyek Google-fiókjaival. Feltételeznie kell, hogy ez a feldolgozás akkor történik meg, ha Ön hozzájárul a teljesítménykövető cookie-k használatához. A Google Analytics adatvédelemmel kapcsolatos információi itt találhatók [https://support. google. com/analytics/answer/6004245], és ha van Google-fiókja, a Google által végzett feldolgozásról itt talál további részleteket [https://policies. google. com/technologies/partner-sites? hl=en].

12.  Milyen adatokat dolgozunk fel közösségi oldalainkon?

Oldalakat és egyéb online jelenléteket („rajongói oldalak”, „csatornák”, „profilok” stb.) működtethetünk olyan közösségi hálózatokon és platformokon, amelyeket harmadik felek üzemeltetnek, és ennek keretében begyűjtjük Önről a ‎3. szakaszban és az alábbiakban leírt adatokat. Ezeket az adatokat Öntől és a platformoktól kapjuk, amikor online felületünkön keresztül kapcsolatba lép velünk (például amikor kommunikál velünk, megjegyzést fűz egy tartalomhoz vagy meglátogatja online felületünket). Ugyanakkor a platformok elemzik, hogy Ön hogyan használja online felületeinket, és kombinálja ezeket az adatokat az Önnel kapcsolatos egyéb adatokkal (például viselkedésével és preferenciáival). Ezeket az adatokat a közösségi oldalak saját céljaikból is feldolgozzák, különösen marketing és piackutatási célokra (például hirdetések személyre szabása érdekében), valamint platformjaik kezelésére (például, hogy milyen tartalmat jelenítsenek meg Önnek), és ennek érdekében külön adatkezelőként járnak el.

Amikor online felületen keresztül kommunikál velünk, megtekinti a tartalmainkat az egyes platformokon, felkeresi online felületeinket vagy aktív azokon (például tartalmat tesz közzé, megjegyzéseket küld), akkor adatokat kapunk Önről. Ezek a platformok többek között technikai adatokat, regisztrációs adatokat, kommunikációs adatokat, viselkedési adatokat és preferenciaadatokat is gyűjtenek Öntől vagy Önről (lásd a ‎3., ezen feltételekről szóló szakaszt). Ezek a platformok általában statisztikai elemzést végeznek arról, hogyan lép kapcsolatba velünk, hogyan használja online felületeinket és tartalmainkat vagy a platform más részeit (mit néz meg, kommentál, «lájkol», továbbít stb.) és kombinálja ezeket az adatokat az Önre vonatkozó egyéb információkkal (például életkorával és nemével kapcsolatos információkkal és egyéb demográfiai adatokkal). Ily módon profilokat készítenek Önről, valamint statisztikákat online felületeink használatáról. Ezeket az adatokat és profilokat arra használják, hogy megjelenítsék Önnek hirdetéseinket vagy mások hirdetéseit illetve egyéb személyre szabott tartalmakat a platformon, és kezeljék a platform működését, de emellett piac- és felhasználói kutatásra, valamint arra, hogy információkat nyújtsanak nekünk és más feleknek Önről és arról, hogyan használja online felületeinket. Bizonyos mértékig ellenőrzésünk alatt tarthatjuk azt az elemzést, amelyet ezek a platformok generálnak online felületeink használatával kapcsolatban.

Ezeket az adatokat a ‎4.szakaszban meghatározott célokra dolgozzuk fel, különösen kommunikációra és marketing célokra (beleértve az ezen platformokon történő reklámozást, lásd ‎11. szakasz). Az alkalmazandó jogalapról az ‎5. szakaszban talál információkat. Terjeszthetjük az Ön által közzétett tartalmat (például az egy közleményhez fűzött megjegyzéseket), többek között hirdetésünk részeként a platformon vagy máshol. Mi vagy a platformok üzemeltetői a használati feltételekkel összhangban törölhetjük vagy korlátozhatjuk az Öntől származó vagy Önről szóló tartalmat (például a nem megfelelő megjegyzéseket).

A platform üzemeltetőinek adatfeldolgozásával kapcsolatos további információkért tekintse meg az adott platform adatvédelmi tájékoztatóját. Itt tájékozódhat arról is, hogy mely országokban dolgozzák fel az Ön adatait, milyen jogok illetik meg az adatokhoz való hozzáférést és az adatok törlését illetően, melyek az érintettek egyéb jogai, illetve hogyan gyakorolhatja ezeket, és hogyan szerezhet további információkat. Jelenleg az alábbi platformokat használjuk:

 • www.linkedin.com/psettings/advertising-data. A webhelyünk látogatása során analitikai célból gyűjtött és feldolgozott adatok tekintetében vállalatunk és a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Dublin, Írország közös adatkezelők. Az analitika részeként statisztikák készülnek arról, hogy a látogatók milyen műveleteket hajtanak végre a webhelyünkön (hozzászólás fűzése bejegyzésekhez, tartalom megosztása stb.). Erről részletesebben a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen olvashat. Az analitika segít megérteni, hogyan használják oldalunkat, és hogyan fejleszthetjük azt. Csak összesített, anonim adatokat kapunk. Közösen egyeztetett adatvédelmi kötelezettségeinkről a https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum webhelyen találhat információkat.

13.  Frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot?

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem része az Önnel kötött szerződésnek. Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosíthatjuk. Az ezen a webhelyen közzétett verzió a jelenlegi verzió.

Utolsó frissítés: 2021. július 28.