Overzicht

Het KEYNOTE B36-onderzoek is bedoeld voor patiënten bij wie gevorderde of metastatische intrathoracale niet-kleincellige longkanker (NSCLC) is vastgesteld, maar hiervoor nog niet zijn behandeld. In dit klinische onderzoek worden de veiligheid en werkzaamheid geëvalueerd van tumorbehandelingsvelden (TTFields) die worden toegediend door het NovoTTF-200T-apparaat samen met een standaard immunotherapeutisch middel, pembrolizumab, voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met NSCLC.

Alle patiënten die bij het onderzoek worden ingeschreven, worden gelijktijdig behandeld met TTFields en pembrolizumab [het KEYNOTE B36-onderzoek].

Novocure GmbH, de opdrachtgever van het onderzoek, onderhoudt deze website met basisinformatie over het onderzoek voor patiënten.

Als u mee wilt doen aan het KEYNOTE B36-onderzoek vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van de deelnemende centra [KEYNOTE B36-CENTRA].

Voor patiënten bij wie onlangs progressie van niet-kleincellige longkanker (NSCLC) is vastgesteld tijdens of na een behandeling met platinum, raadpleegt u het LUNAR-onderzoek.

Over TTFields

Tumorbehandelingsvelden (TTFields) zijn elektrische velden die de deling van kankercellen verstoren [Wetenschap achter TTFields]. TTFields kunnen de elektrisch geladen onderdelen van kankercellen ontregelen. Hierdoor wordt hun normale functie verstoord, wat uiteindelijk tot celdood kan leiden. Daardoor kan de deling van kankercellen worden vertraagd of zelfs gestopt en de tumorgroei worden afgeremd.

TTFields worden met behulp van een experimenteel medisch apparaat, de zogenaamde NovoTTF-200T, toegediend aan het lichaamsgebied waar de tumor zit. De NovoTTF-200T is een draagbaar, lichtgewicht apparaat dat werkt op batterijen en dat tot doel heeft om TTFields toe te dienen aan niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Patiënten die TTFields ontvangen, moeten vier pleisters op hun borstkas dragen, de zogenaamde ILE-transducer-arrays (arrays), die de TTFields niet-invasief aan de longen toedienen. Het apparaat is bedoeld voor continu thuisgebruik door patiënten [Leven met TTFields].

De NovoTTF-200T voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker is experimenteel; het apparaat is niet goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De veiligheid en werkzaamheid van TTFields bij deze aandoening zijn nog onbekend en worden in dit klinisch onderzoek onderzocht [het KEYNOTE B36-onderzoek].

De therapie met TTFields is in de Verenigde Staten via het traject voor ‘Premarket Approval’ (PMA) goedgekeurd voor volwassen patiënten met terugkerend glioblastoma multiforme (GBM) (als monotherapie) en voor patiënten met onlangs gediagnosticeerd GBM (in combinatie met een chemotherapie genaamd temozolomide). De therapie heeft in Europa een CE-markering en is in Japan goedgekeurd voor dezelfde indicatie. De gelijktijdige behandeling met TTFields en chemotherapie heeft in Europa ook een CE-markering ontvangen en is via de vrijstellingsprocedure ‘Humanitarian Device Exemption’ (HDE) van de FDA goedgekeurd voor volwassen patiënten met maligne pleuraal mesothelioom (MPM).

Het KEYNOTE B36-onderzoek

Het KEYNOTE B36-onderzoek is een verkennend, open-label onderzoek met één groep ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van tumorbehandelingsvelden (TTFields), die worden gegenereerd door het medisch NovoTTF-200T-apparaat [Over TTFields]. Onderzoekspatiënten gebruiken het apparaat samen met pembrolizumab voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderde of metastatische intrathoracale niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Er worden naar verwachting 66 patiënten bij het onderzoek geregistreerd. In meerdere medische centra in heel Noord-Amerika worden binnenkort patiënten voor het onderzoek geregistreerd [KEYNOTE B36-centra].

Opzet van het KEYNOTE B36-onderzoek

Het onderzoek is bedoeld voor onlangs gediagnosticeerde gevorderde of metastatische intrathoracale NSCLC.

De definitieve geschiktheid kan alleen worden vastgesteld door de arts van het klinische onderzoek in een van de klinische onderzoekscentra.

Alle patiënten die bij het onderzoek worden ingeschreven, worden met TTFields behandeld. Deze worden gemiddeld gedurende ten minste 18 uur per dag toegediend met de Novo-TTF-200T samen met pembrolizumab, een standaard immunotherapeutisch middel dat intraveneus wordt toegediend.

Gebruik van het apparaat

Voor de behandeling moet de patiënt vier pleisters op zijn of haar borstkas dragen, zogenaamde transducer-arrays, die de TTFields niet-invasief toedienen aan de plaats waar de tumor zit. Vóór plaatsing van de transducer-array en gebruik van het apparaat kan het nodig zijn om de borstkas/rug te scheren en daarna tweemaal per week voor zolang het gebruik voortduurt. De transducer-arrays worden regelmatig vervangen en opnieuw aangebracht zolang de patiënt de behandeling krijgt.

Patiënten die de NovoTTF-200T gaan gebruiken, krijgen ook een training in gebruik van de apparatuur door een gekwalificeerde apparatuurspecialist (DSS) van Novocure. Patiënten blijven het apparaat thuis gebruiken [Leven met TTFields].

Na de training kunnen patiënten de NovoTTF-200T zelf instellen en gebruiken (zo nodig met de hulp van een gezinslid of een verzorger) of ondersteuning krijgen van hun DSS.

Het apparaat heeft een gebruikersvriendelijk ontwerp en de DSS zorgt voor al het technisch onderhoud. De DSS kan patiënten ook helpen bij het vinden van technische oplossingen, zodat elke persoon tijdens zijn/haar dagelijkse bezigheden TTFields kan blijven ontvangen.

Geschiktheid
Ga voor de volledige lijst van geschiktheidscriteria naar clinicaltrials.gov of raadpleeg een arts van het KEYNOTE B36-onderzoek:

Inclusiecriteria (samenvatting, geen volledige lijst)

 1. Bij de patiënt is NSCLC in stadium III of metastatische intrathoracale NSCLC vastgesteld
 2. De patiënt heeft een PD-L1-positieve (TPS ≥ 1%) tumor
 3. De patiënt is niet eerder behandeld voor NSCLC (palliatieve behandeling is toegestaan)
 4. Leeftijd van ten minste 22 jaar

Exclusiecriteria (samenvatting, geen volledige lijst)

 1. De patiënt heeft een extrathoracale metastase (d.w.z. dat de M-component M1b of M1c is)
 2. De patiënt heeft een EGFR-sensibiliserende mutatie en/of een ALK-translocatie
 3. De patiënt kan curatief worden behandeld met chirurgische resectie en/of chemoradiatie
 4. De patiënt heeft eerder een systemische antikankertherapie of radiotherapie gekregen voor NSCLC
 5. De patiënt is niet in staat om het NovoTTF-200T-apparaat zelfstandig of met de hulp van een verzorger te bedienen
 6. Zwangere vrouwen
 7. Belangrijke aandoeningen die geen verband houden met de primaire ziekte
 8. Elektronische implantaten (bijv. pacemakers) in het bovenste deel van de romp

Registratie
Naar verwachting worden in totaal 66 patiënten geregistreerd. In meerdere medische centra in Noord-Amerika worden patiënten voor het onderzoek geregistreerd. Neem zo spoedig mogelijk contact op met een van de centra als u wilt meedoen aan het KEYNOTE B36-onderzoek.

Onderzoekskosten
Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname aan dit onderzoek. De opdrachtgever van het onderzoek (Novocure) betaalt de redelijke benodigdheden voor de behandeling, waaronder het NovoTTF-200T-apparaat en de accessoires. De medische behandelingen die vallen onder de normale patiëntenzorg zijn voor rekening van de patiënt en diens zorgverzekering. De opdrachtgever van het onderzoek zal patiënten ook een redelijke vergoeding geven voor reiskosten die rechtstreeks te maken hebben met de procedures voor het onderzoek. Voor zulke vergoedingen geldt het beleid van het onderzoekscentrum waar de patiënt wordt behandeld. Vraag vóór aanmelding voor het onderzoek bij het klinisch onderzoeksteam van het centrum na wat het lokale beleid is voor vergoedingen en waar u recht op heeft.

KEYNOTE B36-centra

Een actuele lijst van medische centra die deelnemen aan KEYNOTE B36 en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: clinicaltrials.gov.

Als het u niet lukt om een onderzoekscentrum te bereiken en/of de volledige informatie over het onderzoek te krijgen, kunt u uw vragen stellen via een e-mail naar patiënteninformatie. Vermeld ‘KEYNOTE B36’ in de onderwerpregel.

Leven met TTFields

Patiënten die meedoen aan het KEYNOTE B36-onderzoek dragen het apparaat continu gedurende gemiddeld ten minste 18 uur per dag. Ze kunnen tijdens hun dagelijks gebruik bij bepaalde activiteiten wel pauzes inlassen. De behandelend arts kan het behandelschema en het gebruik van het apparaat zo nodig aanpassen.

Novocure helpt patiënten en verzorgers met het gebruik van het apparaat.

Opmerking: De DSS kan helpen met uitgebreide technische ondersteuning; voor alle medische vragen kunt u terecht bij uw onderzoeksarts.

Gebruik van het NovoTTF-200T-apparaat

Het NovoTTF-200T-apparaat is bedoeld voor continu gebruik gedurende ten minste 18 uur per dag. Het apparaat stoort elektrische apparaten voor huishoudelijk of persoonlijk gebruik niet. Niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden, worden niet aan TTFields blootgesteld.

Hoe ziet het apparaat eruit?

De NovoTTF-200T is een draagbaar apparaat dat op het lichaam wordt gedragen. Om het apparaat te kunnen gebruiken moeten de borstkas en rug worden geschoren en worden er vier pleisters, de transducer-arrays, op de romp aangebracht. Sommige patiënten zijn wellicht bezorgd over wat ze kunnen doen of hoe ze eruitzien tijdens het gebruik van het apparaat. De transducer-arrays en de draden naar het apparaat kunnen onder de kleding van de patiënt worden verborgen. De draagtas voor het apparaat is daarom mogelijk het enige element van het NovoTTF-200T-apparaat dat zichtbaar is voor anderen. Het medisch team zal elke patiënt helpen de beste manier voor hem of haar te vinden om het apparaat te dragen.

Patiënten moeten hun borstkas regelmatig scheren en moeten daarnaast hun transducer-arrays regelmatig vervangen zodat zij een continue behandeling blijven krijgen. Het medisch team zal helpen bij het maken van een plan en de patiënten uitleg geven over het plaatsen van de transducer-arrays.

Draagbaarheid
Het apparaat is zo ontworpen dat patiënten hun gewone levensstijl zonder verstoring van hun dagelijkse bezigheden kunnen voortzetten. Raadpleeg de behandelend arts vooraf met vragen over specifieke activiteiten. De DSS kan daarnaast informatie geven bij vragen omtrent de levensstijl.

De apparaattas kan als schoudertas, rugzak, kruiselingse tas of handtas worden gedragen. Het totale gewicht van het apparaat, inclusief batterij, is ongeveer 1,3 kilo (2,7 pond). Novocure levert zoveel draagbare batterijen als u nodig heeft.

Om een continue behandeling te waarborgen, sluiten patiënten de NovoTTF-200T aan op een netadapter als ze langer dan een paar uur op één plek blijven.

De wetenschap achter TTFields

Kankercellen verdelen en vermenigvuldigen zich snel in de longkankertumor. In deze kankercellen zitten verschillende soorten elektrisch geladen elementen die een rol spelen tijdens het delingsproces van de cellen. Andere gezonde cellen in de borstkas vermenigvuldigen zich veel langzamer of niet.

Werkingsmechanisme van TTFields

In dit onderzoek dient het NovoTTF-200T-apparaat elektrische velden in de vorm van een soort golven met lage intensiteit toe aan de plek met de tumor. Deze velden worden tumorbehandelingsvelden (TTFields) genoemd.

In preklinisch onderzoek is aangetoond dat, vanwege de vorm en omvang van zich vermenigvuldigende kankercellen, TTFields de elektrisch geladen celcomponenten van deze cellen ertoe dwingen om van plaats te veranderen binnen de delende cel. Hierdoor wordt hun normale functie verstoord wat uiteindelijk tot celdood kan leiden.

Bovendien bevatten kankercellen ook mini-bouwstenen die zich gedragen als kleine motortjes bij het verplaatsen van essentiële delen van de cel. Aangezien TTFields ook elektrisch zijn geladen, verstoren ze de normale oriëntatie van deze kleine motortjes. Als gevolg daarvan wordt de deling van kankercellen vertraagd of zelfs gestopt, wat de tumorgroei remt.

Het werkingsmechanisme van TTFields wordt in het kort geïllustreerd in de volgende animatie:

IN DE VERENIGDE STATEN ZIJN TTFIELDS NIET GOEDGEKEURD VOOR DE BEHANDELING VAN GEVORDERDE OF METASTATISCHE INTRATHORACALE NIET-KLEINCELLIGE LONGKANKER. DE VEILIGHEID EN WERKZAAMHEID VAN TTFIELDS VOOR DEZE INDICATIE ZIJN NIET VASTGESTELD.

Eerdere klinische ervaring

Tot op heden heeft de opdrachtgever een aantal soortgelijke apparaten ontwikkeld voor het toedienen van TTFields aan verschillende tumoren. Het grootste verschil tussen de eerder onderzochte apparaten en de NovoTTF-200T is de frequentie van de TTFields die elk apparaat levert. De frequentie wordt door de fabrikant van de apparaten aangepast om de behandeling voor elk te behandelen type kanker te optimaliseren op basis van gegevens uit laboratoriumonderzoeken.

De NovoTTF-100L, een eerder model van het NovoTTF-200T-apparaat, is onderzocht in een verkennend onderzoek bij 42 patiënten met niet-opereerbare niet-kleincellige longkanker. Zij kregen TTFields in combinatie met standaardchemotherapie om de veiligheid van TTFields voor deze indicatie te beoordelen.

Een vergelijkbaar apparaat, de NovoTTF-200A (ook de Optune® genoemd), dient TTFields toe aan de hersenen en is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met terugkerend en onlangs gediagnosticeerd glioblastoom, een agressieve primaire hersentumor. De Optune heeft een CE-markering in Europa voor de behandeling van glioblastomen en is nu ook goedgekeurd in Japan.

Bijwerkingen

Op basis van de wetenschap achter TTFields en de klinische resultaten tot nu toe, heeft de NovoTTF-200T naar verwachting geen systemische bijwerkingen bij patiënten met gevorderde of metastatische intrathoracale niet-kleincellige longkanker. In eerdere onderzoeken met de Optune®, het apparaat dat bij glioblastomen werd onderzocht, had een groot percentage van de patiënten last van plaatselijke huidirritatie onder de transducer-arrays. In het overgrote deel van de gevallen was die irritatie licht tot matig van aard.

In het bovengenoemde onderzoek naar niet-kleincellige longkanker waren er geen ernstige systemische bijwerkingen die volgens de artsen aan TTFields konden worden toegeschreven. De enige bijwerking die verband hield met het apparaat was lichte tot matige huidirritatie op de plaats waar de transducer-arrays waren aangebracht.

De informatie op deze website is niet volledig; vraag uw behandelend arts naar het volledige veiligheidsprofiel van TTFields.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van dit onderzoek?

Dit verkennend onderzoek is bedoeld om de veiligheid en werkzaamheid te beoordelen van een gelijktijdige behandeling met TTFields en een standaard immunotherapeutisch middel, pembrolizumab, als eerstelijnsbehandeling voor gevorderde of metastatische intrathoracale NSCLC.

Hoe kan ik meedoen aan het KEYNOTE B36-onderzoek?

Neem contact op met een onderzoeker in het onderzoekscentrum het dichtst bij u in de buurt. U kunt ook contact opnemen met Novocure, de opdrachtgever van het onderzoek, voor hulp bij het bereiken van een onderzoekscentrum [Contact].

Wat zijn de verwachte bijwerkingen van TTFields?

Op basis van onze huidige klinische gegevens heeft het gebruik van de NovoTTF-200T naar verwachting geen systemische bijwerkingen. Patiënten hebben huidirritatie gekregen onder de transducer-arrays. Ga voor meer informatie naar Wetenschap achter TTFields.

Bij toediening van de TTFields kunnen de transducer-arrays een enigszins warm gevoel en tintelingen in de onderliggende huid veroorzaken.

Raadpleeg een onderzoeksarts van een van de deelnemende centra aan het onderzoek voor aanvullende informatie over mogelijke bijwerkingen van het gebruik van de NovoTTF-200T en de andere behandelingen in het klinisch KEYNOTE B36-onderzoek [KEYNOTE B36-centra].

Moet ik het apparaat de hele tijd dragen?

Patiënten hoeven het apparaat het merendeel van de tijd niet zelf te dragen, maar kunnen dit gebruiken terwijl het permanent op één plek staat (bijv. op een bureau, een tafel of op de vloer in de draagtas). Het apparaat is zodanig ontworpen dat de normale dagelijkse bezigheden kunnen worden uitgevoerd. Het apparaat en de draagbare batterij wegen samen ongeveer 1,3 kilogram, of 2,7 pond en kunnen – wanneer u rondloopt – in een speciale schoudertas of rugzak worden gedragen.

Vormt het gebruik van de TTFields een risico voor gezinsleden of andere mensen?

Gebruik van het apparaat zal geen interferentie veroorzaken met huishoudelijke of gangbare elektrische apparaten voor persoonlijk gebruik. Niet-gebruikers, zoals collega’s of gezinsleden, worden niet aan TTFields blootgesteld.

Welke invloed heeft het apparaat op mijn sociale leven?

U kunt het apparaat gebruiken tijdens het merendeel van uw dagelijkse bezigheden. De transducer-arrays worden verborgen onder uw kleding. De apparatuurspecialist (DSS) zal hulp en ondersteuning bieden bij problemen met de zichtbaarheid als u TTFields gebruikt. Meer informatie vindt u onder Leven met TTFields.