přehled

Společnost Novocure® je veřejně obchodovanou společností se zdravotnickými prostředky, která zkoumá pole léčící tumor (TTFields) jako možnost léčby různých rakovinných onemocnění. Tyto webové stránky mají pomáhat lékařům, pacientům, jejich rodinným příslušníkům a pečovatelům zjistit více o klinických studiích společnosti Novocure a umožnit kontakt s centry, která se účastní studií.

TTFields jsou elektrická pole, která narušují dělení rakovinných buněk. Pole TTFields jsou do oblasti postižené rakovinou přenášena pomocí neinvazivního zdravotnického prostředku, který vyrábí společnost Novocure. Přenosné, baterií napájené zařízení umožňuje pacientům zachovat si obvyklý životní styl bez narušení každodenních činností.

Terapie pomocí polí TTFields byla schválena ve Spojených státech pro dospělé pacienty s recidivujícím (jako monoterapie) a nově diagnostikovaným glioblastomem (GBM) (v kombinaci s chemoterapií s názvem temozolomid), a to v rámci schvalovacího řízení před uvedením na trh (PMA). Získala CE značku v Evropě a je schválena v Japonsku pro stejnou indikaci. Použití polí TTFields společně s chemoterapií také získalo CE značku v Evropě a bylo schváleno pro dospělé pacienty s maligním pleurálním mezoteliomem (MPM), a to procesem výjimky FDA pro prostředek pro humanitární účely (Humanitarian Device Exemption, HDE).

aktuální klinické studie

METIS

Mozkové metastázy

LUNAR

Karcinom plic

ENGOT-ov50 / INNOVATE-3

Karcinom ovaria

PANOVA-3

Karcinom pankreatu

najít klinické hodnocení

Nejlepší způsob, jak se dozvědět více o způsobilosti pro některé z našich klinických hodnocení, je kontaktovat studijní centrum ve vašem okolí. Filtrování výsledků klinických hodnocení podle onemocnění nebo klinického hodnocení: vyplňte níže uvedená pole, zadejte svou polohu a klikněte na „najít klinické hodnocení“. Kliknutím na ikonu klinického hodnocení navštívíte stránku klinického hodnocení a dozvíte se o něm další informace.

resetovat pole