Какво представляват TTFields?

Полетата за лечение на тумори (TTFields) са електрически полета, които нарушават деленето на раковите клетки. TTFields може да попречат на електрически заредените клетъчни компоненти на раковите клетки, нарушавайки нормалната им функция, което може да доведе до клетъчна смърт. В резултат на това деленето на раковите клетки може да се забави или дори да спре, което потиска растежа на тумора.

Как се прилагат TTFields?

TTFields се доставят до мястото в организма, където се намира туморът, с помощта на преносимо медицинско устройство. Пациентите, използващи устройството, носят четири преобразуватели, поставени върху кожата, които доставят неинвазивно терапията с TTFields до мястото на тумора. Продължителността на лечението трябва да бъде средно около 18 часа на ден. Пациентите може да не се налага да носят физически устройството през повечето време, а по-скоро ще го използват, докато стои на едно място (например на бюро, маса или на пода в чантата). Устройството е проектирано така, че да позволява на пациентите да извършват рутинни ежедневни дейности. Устройството се доставя с чанта за носене, която може да се носи като чанта през рамо, раница или в ръка.

Кой е подходящ за лечение с TTFields?

За да получите информация относно критериите за допустимост за конкретно проучване, моля, свържете се с изследовател в център по проучването близо до Вас. Бъдещите пациенти може също да се обърнат към възложителя на проучването Novocure за помощ за свързване с център по проучването [Свържете се с нас].

Какви са възможните странични ефекти на TTFields?

Терапията с TTFields не се очаква да има системни странични ефекти въз основа на клиничните ни данни към днешна дата. Най-често срещаният страничен ефект, свързан с устройството, е леко до умерено дразнене на кожата под преобразувателите. При прилагането на TTFields преобразувателите може да причинят леко затопляне и изтръпване на кожата под тях. Моля, консултирайте се с лекар-изследовател в център, участващ в проучването, за допълнителна информация относно потенциалните странични ефекти от лечението с TTFields и другите лечения в клиничните ни проучвания.

Използването на TTFields представлява ли риск за членове на семейството или други лица?

Хора, които не използват устройството, като колеги и членове на семейството, не са изложени на въздействието на TTFields. Използването на устройството няма да доведе до смущения на домакински или стандартни лични електрически устройства.

Ще повлияе ли носенето на устройството на ежедневието на пациента?

Устройството е проектирано така, че да позволява на пациентите да извършват рутинни ежедневни дейности. Преобразувателите, поставени върху кожата над туморната област, могат да бъдат прикрити под дрехите или шапката на пациента. Специалистът по поддръжка на устройствата (DSS) ще предложи помощ и поддръжка във връзка с проблеми с външния вид или начина на живот.

Колко струва лечението с TTFields?

Ако бъдете включени, персоналът на центъра по проучването ще Ви разясни цялата информация, свързана с проучването, включително разходите. Някои разходи, като например тези за стандартното лечение, ще бъдат покрити от застраховката на пациента. За повече информация относно разходите във връзка с лечението се свържете с център по проучването близо до Вас.

Участието в проучване ще повлияе ли на стандартното лечение?

Клиничните проучвания на Novocure често са предназначени да тестват безопасността и ефикасността на TTFields, когато са съчетани с поддържащи грижи. Повече информация можете да намерите на страницата на конкретното проучване. Моля, обърнете се към представител на проучването за подробности относно процедурата на проучването.