Този уебсайт е предназначен да предостави обща информация за Novocure Ltd. („Novocure”, „ние“ или „нас“). Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, които се отнасят за Вашия достъп до този уебсайт и използването му. Като осъществявате достъп до този уебсайт или го използвате, Вие се съгласявате да се задължавате от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни да се задължавате от настоящите Общи условия, моля, прекратете достъпа и използването на уебсайта.

Изменения на Общите условия на уебсайта
Запазваме си правото да изменяме настоящите Общи условия по всяко време. По-нататъшното използване на този уебсайт от Вас, след като публикуваме редактираните Общи условия, което ще бъде отразено чрез „дата на актуализация“ в долната част, означава, че приемате редактираните Общи условия. Ето защо е важно да проверявате Общите условия при всяко посещение на уебсайта. Ние не носим никаква отговорност за възможни последици от такива промени или за неточности, печатни грешки или пропуски в съдържанието на уебсайта. Имаме право по своя индивидуална преценка да прекратим достъпа Ви до уебсайта или до определени функции по всяко време и без предизвестие, включително, но не само, поради нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия.

Този уебсайт е предназначен за американска аудитория (САЩ)
Въпреки че са достъпни и за други лица, уебсайтът и неговото съдържание са предназначени предимно за достъп и използване от жители на САЩ.

Уебсайтът не предоставя медицински съвети или инструкции за употреба на продукти
Информацията, представена на този уебсайт, не е предназначена за предоставяне на медицински съвети или на инструкции за използването на нашите продукти и не трябва да се използва като основание за решения, свързани със здравето. Тази информация не е предназначена да замени информирания медицински съвет на Вашия квалифициран доставчик на здравни грижи по отношение на въпроси или притеснения, които може да имате относно Вашето здравословно състояние или относно потенциалните ползи и възможните неблагоприятни ефекти на който и да е продукт, свързан със здравето.

Без декларации и гаранции
Novocure се е опитала да предостави точна и актуална информация на този уебсайт. Novocure обаче не прави декларации относно пригодността на информацията, съдържаща се или публикувана на този уебсайт, за каквито и да е цели. Освен това Novocure може да не обновява редовно уебсайта си и следователно информацията и материалите, съдържащи се в него, може да не са актуални или да включват пропуски или други грешки. Цялата информация се предоставя „КАКТО Е“, без никакви гаранции. Не се предоставят нито изрични, нито подразбиращи се гаранции или декларации, че съдържащата се или посочена тук информация е точна, актуална или пълна. Освен това Novocure по никакъв начин не носи отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или наказателни вреди, произтичащи от използването или невъзможността да се използва тази информация или информация, предоставена чрез свързани уебсайтове. Използвайки този сайт, Вие потвърждавате, че Novocure предоставя публикуваните тук материали само за информация и, както е посочено в предишния параграф, не с цел да Ви даде медицински съвет. Novocure Ви призовава да се консултирате с лекар във връзка с всички възможности за лечение, които може да са налични за Вас.

Само за лична употреба
Съдържанието на уебсайта е защитено от закони на САЩ и международни закони за авторски права, търговски марки и други приложими закони за интелектуалната собственост и е собственост на или е контролирано или лицензирано от Novocure или страната, посочена като доставчик на съответното конкретно съдържание. Можете да разглеждате и използвате материалите на този уебсайт единствено за лична употреба с некомерсиална цел. Не се разрешава никаква друга употреба, включително на HTML или друг код със софтуерни инструкции, съдържащ се в или съставляващ част от нашия уебсайт, без нашето предварително писмено съгласие. Освен това документите, публикувани от Novocure на този уебсайт, не могат да бъдат копирани, освен за лична и некомерсиална употреба, като следва да се запазят всички съобщения за правата на собственост, и следователно не могат да бъдат повторно копирани, възпроизвеждани или разпространявани по друг начин.

Забраната за използване в горния параграф включва, но не се ограничава до забрана за уеб-скрейпинг или използване на „робот“, „бот“, „паяк“, „извличане на данни“, „компютърен код“ или всяко друго автоматизирано устройство, програма, инструмент, алгоритъм, процес, методология или ръчен процес със сходни процеси или функционалност за достъп, придобиване, копиране или наблюдение на която и да е част от уебсайта или данни или съдържание, намиращи се на или достъпни чрез уебсайта, без нашето предварително разрешение. Освен това свързването към страница, различна от началните страници на уебсайтовете на Novocure (известно още като „дълбока връзка”), е забранено без писменото разрешение на Novocure.

Право на Novocure да използва съдържание, изпратено от потребители
Ако посетител на този уебсайт предостави на Novocure обратна връзка, информация или данни, независимо дали под формата на въпроси, коментари, предложения, публикации в публично видими интерактивни платформи като блогове или табла за съобщения, или по друг начин, тази информация се счита за неповерителна и Вие изрично ни предоставяте глобално неексклузивно разрешение за публикуване, възпроизвеждане, продажба, разкриване, разпространяване или използване на такива материали за всякакви цели. Вие ни предоставяте глобалното неизключително право да използваме всякакви идеи, концепции или техники, включени в тези материали. Novocure няма никакви задължения по отношение на тази информация и има свободата да използва всякаква информация, идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в тази информация, за всякакви цели, както и да възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява тази информация до трети страни без ограничение. Освен това Вие се отказвате от всички морални права, които може да имате върху тези материали. Също така ни разрешавате да редактираме и променяме по друг начин всеки такъв материал, преди да го използваме, публикуваме, разпространяваме, продаваме, възпроизвеждаме или разкриваме. Материали, защитени с авторски права, не могат да бъдат изпращани без разрешение от собственика на авторските права и Вие носите цялата отговорност при неполучаването на такова разрешение.

Правила за изпратено от потребителите съдържание до публично видими интерактивни платформи
Ние си запазваме правото (но не поемаме задължение) да наблюдаваме всички изпратени материали или публикации и да изтриваме, преместваме или редактираме всяко съдържание, което считаме за неподходящо или неприемливо по някаква причина. Не трябва да изпращате информация или съдържание, нарушаващи или накърняващи права на друго лице, включително съобщения, които съдържат нецензурни думи, са клеветнически, тормозещи, заплашителни, подстрекателски, неприлични, порнографски, нарушаващи личната неприкосновеност, незаконни или по друг начин насърчаващи незаконна дейност, биха нарушили правата на другите, пораждат отговорност или са предназначени да стимулират продажбата на други продукти или услуги. В случаите, когато сме модератори на интерактивни платформи като блогове, можем да преглеждаме коментари и публикации за уместност, актуалност и целесъобразност, и можем да задържаме или премахваме публикации по каквато и да е причина и по наша индивидуална преценка. Малко вероятно е да публикуваме коментари, свързани с текущи правни въпроси или регулаторна материя. Публикуването на материали, избрани за публикация, ще бъде забавено по време на нашия процес на преглед.

Връзки към трети лица
Този уебсайт може също да съдържа връзки към уебсайтове на трети лица. Novocure предоставя тези връзки само за удобство и включването им не означава, че Novocure одобрява или препоръчва тези уебсайтове на трети лица. Novocure няма контрол върху информацията, съдържаща се в такива уебсайтове на трети лица, и следователно не поема никаква отговорност за информация, съдържание или връзки, съдържащи се в уебсайтовете на трети лица, или за промени в тях.

Право на промяна
Novocure си запазва правото да променя съдържанието на своя уебсайт по всякакъв начин, по всяко време и по каквато и да е причина, както и без предварително уведомяване, и не носи отговорност за евентуални последици от такива промени или за неточности, печатни грешки или пропуски в съдържанието му.

Интелектуална собственост
Цялото съдържание на този уебсайт е защитено с авторски права и/или други права на интелектуална собственост и не може да бъде променяно, разпространявано, публикувано или предавано без нашето предварително писмено съгласие. От изтеглените материали не могат да бъдат премахвани съобщения за авторски права, друга интелектуална собственост или правни бележки, както и друга идентифицираща информация.

NovocureTM, логото на NovocureTM, TTFieldsTM и NovoTTF TM са търговски марки на Novocure Ltd. и ще бъдат регистрирани в САЩ и/или други юрисдикции. Други имена или лога на продукти или услуги на Novocure, посочени в този документ, са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на Novocure Ltd. Отсъствието на име или лого на продукт или услуга от този списък не представлява отказ от търговската марка на Novocure или други права на интелектуална собственост по отношение на това име или лого.

Други търговски марки и наименования на продукти са собственост на съответните им притежатели. Нищо, съдържащо се в нашия уебсайт, не трябва да се тълкува като предоставящо лиценз или право на използване на търговски марки или лога.

Без подразбиращи се права
Нищо, съдържащо се тук, не трябва да се тълкува като предоставящо по подразбиране, с estoppel или по друг начин лиценз или право по отношение на патент, търговска марка или авторско право на Novocure или на трето лице. Използването или злоупотребата с търговска марка, патент или авторско право, предвидени в настоящото, с изключение на разрешеното тук, е изрично забранено и може да бъде в нарушение на законите за патентите, търговските марки или авторското право, законите за клевета и обида, законите за поверителност и публичност, както и на законите и разпоредбите за комуникациите. Моля, имайте предвид, че Novocure си запазва правото да поиска принудително изпълнение на правата си върху интелектуална собственост и настоящите Общи условия на уебсайта в максималната допустима от закона степен.

Поверителност
Информацията, позволяваща лично идентифициране, и демографската информация, които ни предоставяте, са предмет на нашата политика за поверителност, която се актуализира периодично. Ние можем да използваме и споделяме такава информация в съответствие с нашата политика за поверителност, която е достъпна на този сайт или след изпращане на имейл до: generalinfo@novocure.com.

Обезщетяване
Осъществявайки достъп до и/или използвайки уебсайта, Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност Novocure, нашите дъщерни дружества и свързани лица и съответните им длъжностни лица, директори, служители, членове, пълномощници, представители, бизнес партньори, доставчици на информация, лицензодатели и лицензополучатели и техните съответни наследници и правоприемници (заедно наричани „Обезщетените страни“) за и по отношение на всички задължения и разходи, включително, но не само разумни адвокатски хонорари и разноски, понесени от Обезщетените страни във връзка с искове, произтичащи от нарушение на настоящите Общи условия или от друга неоторизирана употреба на този уебсайт от Ваша страна. Вие се съгласявате да съдействате в такава степен, както може основателно да поискаме, при защитата на всеки иск. Ние си запазваме правото за наша сметка да поемем изключителната защита и контрола над всеки въпрос, който иначе подлежи на обезщетение от Ваша страна. Вие няма да сключвате споразумение за уреждане на претенции, което засяга правата на която и да е от Обезщетените страни или изисква предприемането на действия от някоя от тях, без нашето предварително писмено одобрение.

Отказ от гаранции и задължения
СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА НА NOVOCURE СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“ „С ВСИЧКИ ГРЕШКИ“ И „НА БАЗА НАЛИЧНОСТ“ И NOVOCURE НЕ ДАВА УВЕРЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОН, ДОГОВОР ИЛИ ДРУГОЯЧЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ЧУЖДИ ПРАВА. NOVOCURE НЕ ДАВА УВЕРЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДЕ НАЛИЧЕН НЕПРЕКЪСНАТО, ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТ ИЛИ ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДЕ НАВРЕМЕННА, ПЪЛНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ.

ВСЯКО ЛИЦЕ ПОЕМА ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И ВСИЧКИ РИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ NOVOCURE ИЛИ НАШИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ, ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, ДОСТАВЧИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, КАКТО И ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ НАСЛЕДНИЦИ И ПРАВОПРИЕМНИЦИ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЛИ ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, НАЗИДАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ), НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАНЕТО, ДОСТЪПА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОЙТО И ДА Е УЕБСАЙТ НА NOVOCURE ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В УЕБСАЙТОВЕТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ NOVOCURE ИЛИ НЯКОЙ ОТ ДРУГИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ, Е БИЛО УВЕДОМЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАСТЪПВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ. В ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ВРЕДИ, ОТГОВОРНОСТТА НА NOVOCURE И ТАЗИ НА НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, ДОСТАВЧИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, КАКТО И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ НАСЛЕДНИЦИ И ПРАВОПРИЕМНИЦИ, Е ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ.

Ние не гарантираме, че функциите или информационните материали, съдържащи се в или достъпни чрез нашия уебсайт, не съдържат компютърни вируси или други вредни компоненти. Въпреки че полагаме добросъвестни усилия да актуализираме периодично съдържанието на нашия уебсайт, ние нямаме задължение да актуализираме информацията, съдържаща се в нашия уебсайт, и няма да носим отговорност, в случай че не сме актуализирали тази информация. Novocure не поема отговорност, произтичаща от съдържание на уебсайта, както и за грешки, клевети, обиди, нападки, пропуски, лъжи, неприлично съдържание, порнография, нецензурно съдържание, опасност или неточности, съдържащи се в информация на уебсайта или достъпна чрез уебсайта.

Приложимо право
Всички въпроси, свързани с достъпа Ви до или използването на уебсайта на Novocure, ще се уреждат от федералното законодателство на САЩ и законодателството на Ню Йорк, без да се прилагат стълкновителните му норми. Всяко съдебно действие или производство във връзка с достъпа Ви до или използването на уебсайта на Novocure ще се образува в щатски или федерален окръжен съд в Масачузетс, САЩ. Вие се съгласявате да приемете компетентността на тези съдилища по отношение на всякакви съдебни действия или производства и се съгласявате, че мястото на съдопрoизводство е подходящo.

Други условия
Настоящите Общи условия представляват цялото споразумение между Вас и Novocure и уреждат използването на уебсайта и всяка информация или услуги, предлагани на уебсайта. Това споразумение замества всички предишни условия за използване или други споразумения между Вас и Novocure, свързани с използването на този уебсайт.

В случай че не упражним или не поискаме принудително изпълнение на право или разпоредба на настоящите Общи условия, това няма да представлява отказ от упражняване или прилагане на съответното право или разпоредба и никой отказ няма да бъде приложим, освен ако не е в писмена форма и подписан от страната, срещу която се иска принудително изпълнение.

Ако някоя част от настоящите Общи условия се счита за неприложима, неприложимата част ще се тълкува в съответствие със съответното законодателство, така че да отразява възможно най-близо първоначалните намерения на страните, а останалата част от споразумението ще се прилага, както е написано.

Вие се съгласявате, че освен изрично предвиденото в настоящите Общи условия (и с изключение на Novocure и нейните свързани лица) няма да има трети страни бенефициенти по тези Общи условия.

Ако имате въпроси или коментари относно настоящите Общи условия или нашия уебсайт, моля, свържете се с нас на: generalinfo@novocure.com

Октомври 2011 г.